Obec Slovákov v Českej republike

Obec Slovákov v Českej republike – história a súčasnosť.

Obec Slovákov v Českej republike (OS v ČR) bola na MV ČR zaregistrovaná 29.12.1992. Ustanovujúci snem sa uskutočnil v Prahe 12. februára 1993. OS v ČR je občianske združenie Slovákov - občanov ČR, ale aj priaznivcov Slovenska a slovenskej kultúry bez ohľadu na národnú príslušnosť. Je to klasický „krajanský“ spolok, ktorého program je zameraný na kultúrnu a občiansku emancipáciu slovenskej menšiny.

Na VII. Sneme OS v ČR dňa 6. apríla  2008 bol schválený programový dokument pod názvom "OS - 2011". Tento koncepčný materiál obsahuje základné smery činnosti OS v ČR:

  1. Pestovanie slovenskosti,
  2. Pestovanie vzájomnosti Čechov a Slovákov,
  3. Spoluúčasť na riešení verejných záležitostí,
  4. Vzájomná pomoc a podpora pri riešení problémov členov OS v ČR a Slovákov žijúcich v ČR.
  5. Ústretovosť v slovensko – slovenskom dialógu v Česku.
  6. Snaha o špecifický prístup štátnych orgánov SR k Slovákom v ČR na základe významu a početnosti tejto komunity.

Princípmi činnosti OS v ČR sú nadstraníckosť a ochota ku konštruktívnej komunikácii s každým, komu záleží na emancipovanom, kultúrnom postavení Slovenskej menšiny v ČR.

OS v ČR tvorí v súčasnosti 14 regionálnych obcí po celej Českej republike (Karviná, Třinec, Brno, Praha, Kladno, Tábor, Plzeň, Karlove Vary, Sokolov, Kroměříž, Stříbro, Teplice, Hradec Králové, Kopřivnica). Registrovaných členov je viac ako 1700. Záujem o založenie Obce Slovákov registrujeme aj v ďalších mestách ČR.

Významné je postavenie OS v ČR na medzinárodnom poli. Je členom Federalistickej únie európskych národností a Svetového združenia Slovákov v zahraničí, kde je členom Výkonného výboru a Generálnej rady predseda OS v ČR.
Člen obce predsedá Asociácii národnostných združení ČR a (spolu s ďalšími dvomi zástupcami) niekoľko rokov reprezentoval slovenskú menšinu v Rade vlády pre národnosti.

OS v ČR je demokraticky, celorepublikovo usporiadaná a realizuje široké spektrum najrozličnejších aktivít. Od začiatku svojej existencie prispieva k hľadaniu novej kvality vzájomnosti medzi Čechmi a Slovákmi. Príznačný je vrelý vzťah k Slovensku a vytrvalá snaha o komunikáciu s domovskou krajinou.

Medzi najvýznamnejšie aktivity OS v ČR patria: Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát. Záštitu nad ním prevzali ministri kultúry ČR aj SR a ďalšie významné osobnosti. Máme za sebou už desiaty - jubilejný ročník. Udeľovanie Ceny Mateja Hrebendu, ktoré má vysoké spoločenské renomé. Každoročne je udeľovaná za výrazný podiel na vytváraní dobrých vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi a prevzalo ju už trinásť dvojíc významných osobností. Cyklus besied s význačnými osobnosťami pod názvom Kluby Koreňov, výstavy, koncerty, vydavateľská činnosť. Regionálne obce organizujú: Dni Česko - Slovenskej kultúrnej vzájomnosti, besedy, výstavy, folklórne akcie, plesy, majálesy, poznávacie zájazdy, turistické a športové akcie. V rámci OS v ČR pracuje analytická skupina, zložená z intelektuálov a vedcov, Slovákov aj Čechov.
"Quo vadis slovenská menšina?" a "Slovenskosť v multikultúrnom svete 21. storočia." To sú názvy dvoch analytických publikácií, ktoré vyšli v edícii nazvanej „Dobré slovo Slovákom aj Čechom“. V príprave do tlače sú ďalšie dve publikácie. Boli vydané aj iné publikácie, zbierka básní a rôzne informačné bulletiny v regiónoch.

Časopis KORENE - Prvý slovenský časopis v Českej republike.

Vydavateľ - Obec Slovákov v Českej republike. Vychádza ako mesačník bez prerušenia od roku 1993. V roku 1993 vychádzal pod názvom Džavot. Časopis Korene je klasickým periodikom národnostnej menšiny, odrážajúcim jej problémy a informujúcim o záležitostiach, ktoré Slovákov v ČR zaujímajú. Rovnako ako vydavateľ vo svojej činnosti aj časopis vo svojom obsahu, dodržuje zásadu nadstraníckosti a pozitívneho vzťahu k domovine príslušníkov slovenskej menšiny v ČR - Slovensku. V jeho obsahu je maximálny priestor venovaný informáciám o aktivitách Slovákov v Českej republike a spolkov v ktorých sa združujú. Časopis reflektuje aj široko založené aktivity vydavateľa (OS v ČR), pravidelne informuje o živote Slovákov v iných (hlavne európskych) krajinách a v živom kontakte je s veľkým množstvom svojich čitateľov. Rastie počet predplatiteľov časopisu a so záujmom je prijímaný aj príslušníkmi majoritného národa.