Obec Slovákov v Českej republike

Výkaz činnosti za rok 2021

 

                                               J A N U Á R 

 

01. 01. ROS Kladno - Porada vedenia ROS - V priebehu celého roka budeme priebežne

organizovať: 1. Každý týždeň utorkové posedenia pri harmonike; 2. Pravidelné výlety

do okolia mesta; 3. Návštevy kín, divadiel, výstav, besied a prednášok, podľa záujmu našich členov. 

05. 01. ROS Kladno - Utorkové posedenia pri harmonike – 5., 12., 19. a 2ý.

06. 01. ROS Plzeň - Posedenie v hoteli Ural

16. 01. ROS Sokolov - Bowlingový turnaj 

19. 01. ZS Praha - Účasť na zádušnej omši za slovenských vojakov KFOR.

Spomienka na hrdinov

Minulé číslo Slovenských dotykov prinieslo správu o účasti predstaviteľov slovenskej menšiny v Prahe na zádušnej omši, venovanej pamiatke štyridsiatich dvoch  slovenských vojakov, vracajúcich sa do vlasti z operácie KFOR z Kosova. Domov sa už živí nikdy nevrátili. Zahynuli počas leteckého nešťastia lietadla AN-24 na lesnej stráni neďaleko obce Hejce. Osudnou sa im stala malá chyba pilota. Ku svojim najbližším už mali tak blízko!

Im bola vo vojenskom kostole sv. Jána Nepomuckého na pražských Hradčanoch 19. januára tohto roku zádušná omša. Účasť prišli vysloviť aj pracovníci slovenského veľvyslanectva a pretože povolený počet osôb, ktoré sa mohli zísť v uzatvorenom priestore bol pomerne nízky, len vybraní predstavitelia slovenskej menšiny v Prahe. Obec zastupoval jej predseda Andrej Dan Bárdoš a Združenie Slovákov Praha Jaromír Slušný. Priebeh bol pokojný a dôstojný, kostol naplnený pokorou a úctou. A na všetko sa dívalo zvonka pomerne sychravé počasie a rozrastajúce sa večerné šero.

                                                                                   Jaromír Slušný

 

20. 01  ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

25. 01. ZS Praha - Účasť na kladení vencov ku hrobu Jána Kollára

31. 01. OS v ČR - Výkaz činnosti OS v ČR

31. 01. OS v ČR - Spracovanie informácie o stave vyúčtovania grantov a dotácií za OS v ČR

31. 01. OS v ČR - Vydanie 6. čísla časopisu Korene (Slovenské Dotyky 12-1)

 

                                               F E B R U Á R

 

01. 02. ROS Kladno – rozbiehajú sa prípravné práce spojené s folklórnym festivalom

Tuchlovická pouť

02. 02. ROS Kladno - Utorkové posedenia pri harmonike – 2., 9., 16. a 23.

03. 02  ROS Plzeň -  Posedenie v hoteli Ural

05. 02. ROS Kopřivnice – Návšteva výstavy rozprávkových marioniet, inštalovanej vo

         vitrínach Kultúrneho domu.

08. 02. ROS Karlovy Vary - Zasadanie krajského výboru pre národnostné menšiny

11. 02. ROS Karviná - Klubová akcia: príprava materiálov na Slovenský ples

11. 02. Rozhodnutie vlády o utužení proticovidového režimu

13. 02. ROS Karviná - XIX. Slovenský ples  Zrušené kvôli covidu-19

15. 02. ROS Teplice – Návšteva Prahy. Zrušené kvôli covidu-19

19. 02. OS v ČR - Odovzdanie 1. čísla tohtoročných Koreňov pre Slovenské Dotyky č. 1

19. 02. ZS Praha - Účasť na akcii Slovenského domu v Prahe

22. 02. ROS Kopřivnice všteva okienkových výstav domácích umelcov v mest

 

V Kopřivnici sa ľudia snažia

Začal sa písať rok 2021 a my nevieme, čo nám prinesie. PéeFky, vyrobené na 3 D tlačiarni v tvare rybky, použiteľné aj ako vykrajovadlo na pečenie, sme rozdali. Na Mestskom úrade, kam sme ho tiež zaniesli, nám ho vymenili a PéeFko so Slovenskou strelou, ako cestovný lístok do roku 2021. Slovenská strela je náš unikát, rýchlik, ktorý jazdil od r.1936 na motorovom voze Tatry. Tento rok dostane nové pôsobisko v novom múzeu. Tešíme sa! V rámci doby covidovej, vznikajú rôzne akcie virtuálne. My máme možnosť cvičenia a prednášok v Štramberku, prostredníctvom fyziorelaxačného centra VirTu-Al:o).Tešíme sa, že aj napriek neblahej situácii vychádzajú nové Slovenské Dotyky! Vo februári chystáme revíznu komisiu a výbor OS.....

Február tiekol svojim  tempom. Pomaly sme rozniesli časopis Slovenské Dotyky s našimi Koreňmi. V nich je krásna fotografia z nášho stretnutia pri vianočnom stromčeku v kopřivnickom parku E. Beneša. V situácii, ktorú tu vládne, sa tešíme u každého náhodného stretnutia s našimi členmi. Telefonujeme si, prajeme si zdravie. Od 5. februára je otvorená výstava najkrajších rozprávkových marionet požičaných z fondu mesta. Môžeme na ňu, pretože sa nachádza za sklenenými dverami hlavného vchodu Kultúrneho domu. Je to síce hlavne pre deti, ale aj dospelí si prídu na svoje. Vo štvrtok 11. februára  v Kopřivnických novinách vyšiel v článok o našom bývalom členovi M. Kálnovi, pretože sa dožil životného jubilea. O týždeň neskoršie k nám dorazili najnovšie  Slovenské dotyky, ale tentokrát bez našich Koreňov. Chápeme to, Obec Slovákov na svoje tohtoročné granty ešte len čaká.  Na titulnej strane je M. Žbirka, ktorý spieva v rozprávke Perinbaba od J. Jakubiska pieseň „Slovenská". Aj v dobe covidu sa vyznáva z clivoty za rodným Slovenskom. Veríme mu každé slovo, aj my smútime. Od pondelka 22. februára sa otvorila nová možnosť pre naše stretávky. Objavili sa Okienkové výstavy miestnych umelcov po celom v meste a tak máme možnosť pokochať sa nimi a ešte sa aj prejsť. V súčasnosti je to veľmi cenné.

Marec začína smutno, pokračuje sa v núdzovom stave. Na nástenku pri Klube dôchodcov sme dali želanie a pohľadnicu s kvietočkami. MDŽ síce neoslávime, ale postupne aspoň roznesieme pohľadnice ku sviatku našim členkám. Veľa zdravia hlavne prajeme. O chvíľu bude prebiehať sčítanie ľudí. Máme možnosť hrdo sa prihlásiť ku slovenskej národnosti. Vyzývame všetkých ostatných členov Obce, aby tak učinili a rovnako pôsobili aj na našich nečlenov.

                                                                                   Anna Janíková

 

24. 02. ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

28. 02. FS Púčik, ROS KroměřížOS v ČR - prvá porada, spojená s prípravou XXII.

ročníka Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát vo

Valašskom múzeu v prírode Rožnove pod Radhoštěm – 6. – 8. 08. 2021

 

                                               M A R E C

 

02. 03. ROS Kladno - Utorkové posedenia pri harmonike – 2., 9., 16., 23. a 30.

            Nahradené: návštevy starších a menej pohyblivých členov ROS

04. 03. ROS Plzeň - Posedenie v hoteli Ural

Nahradené: udržovanie kontaktov so staršími členmi ROS

06. 03. ROS Sokolov - 7. Slovenská veselica. Zrušené kvôli covidu-19

08. 03. ROS Kopřivnice  Posedenie v katolíckom dome pri príležitosti MDŽ. Zrušené kvôli

covidu-19

09. 03. ROS Karviná - Klubová akcia -  posedenie k MDŽ. Zrušené kvôli covidu-19

 

Prianie k MDŽ

                                                           Všetko najlepšie!

 

Milí členovia Obce Slovákov,

            koronavírus nás ešte  stále drží  v zajatí a nedovoľuje naplno rozvíjať naše aktivity. Tak radi by sme sa opäť stretli v našej milovanej klubovni, plnili niektoré z naplánovaných programov, popriali si k narodeninám, zaspievali slovenské pesničky a jednoducho  podiskutovali o aktuálnych novinkách. Aj v tomto týždni 9. marca by sme sa boli v klubovni stretli. A pretože prevažná väčšina členskej základne sú ženy, oslávili by sme tak ako vlani MDŽ. Program nám pripravili naši skvelí členovia – muži. Okrem básní, citátov, príbehov o ženách obdarovali všetky prítomné ženy kytičkou tulipánov. Dnes za nich preberám milú povinnosť ja.

Milé ženičky, želám  Vám všetko najlepšie k sviatku, ktorý ani v dnešnej dobe nestráca na aktuálnosti. Nech ste všetky zdravé, príťažlivé, vždy dobre naladené, milujúce, tolerantné, milované a spokojné.

Prijmite virtuálne kytičku s prianím od výboru OS. Za všetkých pozdravuje

predsedníčka Vilma Krňávková

 

10. 03. ROS Třinec – Výbor pre národnostné menšiny mesta Třinec – porada ku Dňu

            národnostných menšín. Zrušené kvôli covidu-19

10. 03. ROS Ústí nad Labem – podiel na vypracovaní propagačného videa ku sčítaniu ľudí

                                              

Covidové aktivity

Snáď sa už konečne dostávame z najhoršieho a otvoria sa pred nami nové brány, vedúce k ďalšej našej aktivite. S členmi našej Obce sme sa stretávali pri okienkach, posedeli sme na lavičke pri káve, vymieňali si informácie. Ale nebolo to všetko! Predsedovia všetkých národnostných menšín ústeckého kraja (slovenská, ukrajinská, ruská, nemecká, bulharská, vietnamská, maďarská a Obec židovská) sa stretávajú raz v mesiaci na pôde krajského úradu. Zvláštne stretnutie sme mali pred sčítaním ľudu. Videozáznamom sa s nami spojila pani Jolana Voldánová, ktorá bola tlačová hovorkyňa pre sčítanie ľudu pri štatistickom úrade. Podala nám podrobný výklad a odpovedala na naše otázky. Pred sčítaním sme natočili video, kde každý predseda národnostnej menšiny jednou vetou vyzval svoju menšinu na účasť na sčítaní ľudu.

V záujme stmelenia kolektívu predsedov národnostných menšín Ústeckého kraja pripravujeme spoločný výlet do Prahy, vrcholiaci návštevou Senátu.

V krajských novinách ústeckého kraja majú vychádzať od nasledujúceho mesiaca články jednotlivých predsedov, v ktorých priblížia verejnosti činnosť menšiny. 

Janka Nedvídková

11. 03. ROS Kladno - Posedenie pri príležitosti MDŽ. Zrušené kvôli covidu-19

12. 03. OS v ČR - Zasadanie Výkonnej rady.

              Výkonná rada zasadala

 

Vzhľadom na stávajúcu situáciu v piatok 12. marca zasadla Výkonná rada k svojim počítačom a prostredníctvom systému Skype.

K prvému bodu Informácie z ROS a čerpanie dotácií v súvislosti s Covid -19 vystúpil predseda OS v ČR Dan Bárdoš. Prítomných informoval o situácii v jednotlivých ROS za obdobie druhej polovice roku 2020. Celkové uvoľnenie hygienických predpisov využili jednotlivé ROS-ky k tomu, aby zorganizovali stretnutie členov v rámci podujatí Klub KoreňovVečerná univerzita. Na stretnutiach sa využili pripravené prednášky k histórii ČSR, ktoré pripravili J. Slušný a D. Bárdoš. V tejto súvislosti boli čerpané dotácie ÚSŽZ. Plánovaná akcia Cena M. Hrebendu sa z dôvodu Covid-19 uskutočnila 22. decembra 2020. Sumár uskutočnených akcií a informácie o celistvom živote Obce podal J. Slušný.

Následne prišla na rad Informácia k vydávaniu časopisu Korene v roku 2021. Bolo konštatované, že v čase zasadania VR neboli ešte zverejnené výsledky dotácii od ÚSŽS na rok 2021. Slovensko-český klub, ako vydavateľ časopisu Slovenské dotyky, uzavrel s OS v ČR aj naďalej dohodu o spolupráci. Z dotácie na minulý rok vyšlo dvojčíslo Slovenských dotykov 12/20 a 1/21  prílohou Koreňov. Na základe dohody vyjde ďalšie číslo Koreňov ako príloha časopisu Slovenské dotyky č. 2. 

Mimoriadna pozornosť bola venovaná bodu tretiemu: Informácie o ekonomickom zaistení roku 2020. O všetkých položkách a o ekonomických aktivitách na prelome roku, ktoré ovplyvňujú ďalší chod organizácie. veľmi podrobne informoval  Andrej Dan Bárdoš. K celému bodu spracoval prehľadné tabuľky, ktoré predložil ostatným členom Výkonnej rady. Ako už v minulosti bolo finančné zaistenie chodu OS pre rok 2020 z ESF a to formou dotácií. Hlavným a jediným donátorom bol opakovane ÚSŽZ. Pre rok 2021 OS v ČR plánuje svoje pravidelné akcie, na ktoré v tejto súvislosti boli požiadané dotácie. Jedná sa o dotáciu na: časopis Korene, Klub Koreňov, Večerná univerzita, Cena M. Hrebendu 2021 – jej udeľovanie bude mať v tomto roku 25. pokračovanie.

Aktivitu prinieslo aj prerokovávanie posledného bodu. Predseda OS predsedom ROS pripomenul povinnosť podať Daňové priznanie. J. Slušný upozornil,  že Obec Slovákov bude v r. 2021 oslavovať 30. výročie od jej založenia. V momentálnej situácii nie je možné niečo plánovať. Zhodnotil doterajšiu spoluprácu s redakciou Dotyky, ktorá je veľmi dobrá. Výkonná rada súčasne ocenila vytvorenie dokumentu Výkaz činnosti OS v ČR za rok 2020, ktorý bol uverejnený na webových stránkach Obce, ale aj poslaný na ÚSŽZ a stručnú štatistiku k našej činnosti uverenia aj Korene

V. Krňávková informovala o aktuálnom dianí v ROS Karviná. Pripomenula blížiace sa sčítanie ľudí a s ním súvisiacu otázku národnosti. Vzhľadom na pandémickú situáciu využíva telefonické i on-line kontakty s členmi, aby mali prehľad o plánovaných a zatiaľ neuskutočnených, termínovo posunutých aktivitách.

V súvislosti so „sčítaním“ predseda znovu apeluje na jednotlivých predsedov, aby v zmysle už doručeného dopisu zo strany Úradu, apelovali na členov ROS, aby využili dnes svoje slobodné „právo“ k vyjadreniu svojej národnosti.

            V závere jednania predseda poďakoval účastníkom konferencie a vyjadril nádej, že situácia    v roku 2021 umožní plánované stretnutie celej OS v ČR.

                                                                                   Andrej Dan Bárdoš

16. 03. ROS Kladno - Ukončenie všetkých prípravných prác na folklórnom festivale

Tuchlovická pouť. Zrušené kvôli covidu-19

18. 03. ROS Teplice – konferencia. Odložené kvôli covidu-19

24. 03. ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná Zrušené

kvôli covidu-19

26. 03. FS Púčik, ROS KroměřížOS v ČR - kontrolná porada, spojená s prípravou XXII.

ročníka Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát vo

Valašskom múzeu v prírode Rožnove pod Radhoštěm. Príprava zastavená

29. 03. ZS Praha - Beseda s slovakistom M. Stehlíkom na téma SNP a Česko

 

                                    Beseda v Slovenskom dome

Plne sme využili príležitosť, ktorú nám ponúklo vedenie Slovenského domu, keď nás vyzvalo, aby sme sa zapojili do ich akcie Česko-slovenské historické križovatky. V súčasnej pandemickej situácii nie je veľa príležitostí konať podobné akcie, ale Slovenský dom to dokázal a tým opäť presvedčil o opodstatnenosti a nezastupiteľnosti svojej existencie i činnosti.

Ako to ukázalo minulé číslo Slovenských dotykov, na nás pripadla úloha besedovať o význame Slovenského národného povstania pre Čechov i Slovákov. Téma to bola zaujímavá, čomu zodpovedalo obsadenie. Za „českú“ stranu besedoval  Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., bývalý dekan Filozofickej fakulty Karlovej univerzity a súčasný námestník generálneho riaditeľa Národného múzea. Našim členom nie je neznámy. Už v minulosti sme s ním k problematike česko-slovenských vzťahov usporiadali veľmi peknú besedu a to ešte v priestoroch Slovenského inštitútu na vtedajšej Jilskej ulici. Za „slovenskú“ stranu som dostal príležitosť besedovať ja sám. K danej téme som už publikoval niekoľko článkov v Koreňoch, pretože SNP bola téma pre Obec i Korene vždy viac ako blízka. Besedu veľmi pekne a na úrovni moderoval, ale sa aj do nej fundovane zapájal riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský.

V rámci nej sme pokryli tri okruhy otázok. Na prvom mieste sme vyzdvihli rozdielne podmienky pre protifašistický odboj v Česku a na Slovensku. Dlho sme v tomto smere hovorili o úlohe slovenskej armády a jej predstaviteľov. S nimi bol osud Povstania dosť zviazaný. Najmä s pripravenosťou najvyšších armádnych dôstojníkov k ráznej akcii, pričom nie všetci dokázali premeniť slová v činy. Boli prípady neobyčajného hrdinstva, ale aj zmätenosti, nerozhodnosti, alibizmu a neadekvátnych špekulácií. Na druhom mieste beseda venovala pozornosť dopadu udalostí na Slovensku na situácii v tzv. Protektoráte. Na jednej strane došlo k rastu odbojového hnutia, čo sa okrem iného prejavilo rozmachom partizánskeho hnutia, ale aj útekom Čechov na Slovensko, kde sa zapojili do priamych bojov a mnohí z nich v nich aj padli. Rovnako tak aj v raste represií voči obyvateľstvu zo strany okupačnej moci. Treťou oblasťou bola otázka dopadu týchto udalostí na oblasť česko-slovenských vzťahov. Ich najzreteľnejším prejavom bola snaha o obnovenie jednotného štátu.

Beseda prebehla v priateľskej rovine, nehľadali sa odlišnosti, ale vyzdvihlo sa všetko spoločné a pozitívne.

                                                                                   Jaromír Slušný

 

31. 03. ZS Praha - Vypracovanie otázok pre Letnú súťaž Koreňov. Zrušené kvôli covidu-19

31. 03. ROS Plzeň - Priebežné plnenie úloh pre potreby 25. medzinárodného folklórneho

festivalu CIOFF® Plzeň 2021 - zaisťovanie vystúpenia folklórneho súboru zo

Slovenska.  Zrušené kvôli covidu-19

31. 03.  OS v ČR - Odovzdanie 1. čísla tohtoročných Koreňov pre Slovenské Dotyky č. 2.

 

                                               A P R Í  L

06. 04. ROS Kladno - Utorkové posedenia pri harmonike – 6., 13., 20., 27.

            Nahradené: návštevy starších a menej pohyblivých členov ROS

07. 04. ROS Plzeň - Posedenie v hoteli Ural

Nahradené: udržovanie kontaktov so staršími členmi ROS

07. 04. ROS Ústí nad Labem – Výlet do Prahy. Zrušené kvôli covidu-19

07. 04. ROS Karlovy Vary - Veľkonočná šibačka, spojená so súťažou o najkrajšie

veľkonočné vajíčko. Zrušené kvôli covidu-19

12. 04. ROS Karlovy Vary – Zasadanie krajského  Výboru pre národnostné menšiny.

Zrušené kvôli covidu-19

13. 04. ROS Karviná - klubová akcia. Zrušené kvôli covidu-19

15. 04. OS v ČR - Porada redakcií Slovenské dotyky a Korene

 

Porada redakcií

Od čias, čo Korene vychádzajú vo forme prílohy Slovenských dotykov, sa praxou stali spoločné porady redakcií oboch strán. Schádzame sa minimálne štyrikrát ročne a i napriek tomu, že sa to niekomu zdá byť zbytočné, všetky tieto porady majú svoj účel i výsledky.

V rámci tej poslednej, ktorá sa uskutočnila 15. apríla, sme sa museli vysporiadať so skutočnosťou, že sme na Korene od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí dostali len 2.000 Euro, musíme sa s tým nejako popasovať. Počas zasadania redakcií, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 15. apríla a predchádzali jej aj rokovania predsedu OS v ČR Dana Bárdoša s vydavateľmi Slovenských dotykov, sme dohodli viacero záležitostí. Rozsah a počet vydaní ostávajú na pôvodnej úrovni, ale počet vydaní sa zmenší. Tým sa dostaneme na štyri čísla na rok 2021 a musíme ich rozprestrieť tak, aby pokryli informácie o našich základných akciách. Číslo 1. už bolo vydané v marci, v máji vyjdú Korene č. 2 s akciami, uskutočnenými do 10 mája. V prípade, že sa nám podarí zorganizovať ďalší ročník Jánošíkovho dukátu, budú o ňom informovať na svojich stránkach samotné Slovenské dotyky. Číslo 3. bude vydané v októbri a pokryje naše letné aktivity. Číslo 4. vyjde tradične v dvojčísle Slovenských dotykov 12/21. –1/22, ktoré síce vychádzajú až na začiatku nasledujúceho roku, ale informujú o našich decembrových akciách, ktorých býva skutočne dosť. V rámci vedenia OS v ČR sme sa následne dohodli, že Úrad požiadame o dodatočnú dotáciu na Korene a ak by sme boli úspešní, vydali by sme opäť 6. čísiel. Ale to je zatiaľ len prianie. Spoľahnúť sa môžeme len na ÚSŽZ, pretože inde máme dotačné dvere zatvorené.

                                                                                   Jaromír Slušný

 

15. 04. ROS Kopřivnice – Návšteva výstav pod holým nebom.

20. 04. ROS Karviná – Verše pre radosť - Jičín  Zrušené kvôli covidu-19

20. 04. OS v ČR - Zasadanie Výkonnej rady. Zrušené kvôli covidu-19

21. 04. ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná. Zrušené

kvôli covidu-19

24. 04. ROS Karviná - Turistická vychádzka do Beskýd-Filipka Zrušené kvôli covidu-19

24. 04. ROS Stříbro - Zabezpečenie poriadateľskej služby. Zrušené kvôli covidu-19

24. 04. ROS Sokolov - turistický výlet na rozhľadňu Cibulka Zrušené kvôli covidu-19

24. 04. ROS Kladno - Účasť na pietnej slávnosti Lidická hruška. Zrušené kvôli covidu-19

23. 04. ROS Kopřivnice – Jarné odpoludnie v rámci akcie Aktívny senior. Zrušené kvôli

covidu-19

 

                                               M Á J

01. 05. ROS Kopřivnice – individuálne návštevy májky

04. 05. OS v ČR – Porada vedení Obce a S-ČK k súčasnej situácii okolo covidu

04. 05. OS v ČR a ZS Praha - Kladenie kvetín k soche M. R. Štefánika. Kvôli

covidu-19 presunuté na  21. júla

                                   

Knižný počin

Dnes máme príležitosť predstaviť vám knihu slovenského básnika a herca Radovana Masára s názvom Slavjan, ktorú v týchto dňoch vydalo o. z. Trnavská Trojruža, ako svoju druhú publikáciu. Básne sú napísané prirodzene v slovenčine, ale spolu s tým aj v češtine, poľštine, ruštine a slovinčine, čo jej na zaujímavosti len pridáva. Navyše je bohato vyzdobená skutočne kvalitnými ilustráciami. I to vyzdvihuje jej hodnotu.

A kvôli čomu sa naša organizácia touto knihou zaoberá? Pretože jej autor úspešne herecky vystupuje aj v Prahe a predseda Združenia Slovákov Praha sa stal jedným z editorov tejto publikácie.

Súčasne upozorňujeme, že kniha bude predstavená na akcii ZS Praha v Slovenskom dome, len čo to sanitárna situácia dovolí.

                                                                       Jaromír Slušný

 

05. 05. ROS Kladno – Utorkové posedenia pri harmonike – 4., 11., 18. a 25.

            Nahradené: návštevy starších a menej pohyblivých členov ROS

06. 05. ROS Kopřivnice – Kladenie vencov k pamätníku oslobodenia mesta. 75. výročie.

05. 05. ROS Plzeň - Posedenie v hoteli Ural

Nahradené: udržovanie kontaktov so staršími členmi ROS

07. 05. ROS Kladno - Organizačné zaistenie XXVIII. ročníka stredočeského folklórneho

festivalu Tuchlovická pouť, ktorý prebehne v dňoch 7. - 9. mája. Zrušené kvôli

covidu-19

08. 05  ROS Karviná – Položenie kytíc k Pamätníku padlých v Karvinej - N. Mesto

 

Uctenie pamiatky padlých

Ulice Karvinej sú opäť ovenčené nádhernými ružovými kvetmi japonských sakúr. Pri pohľade na ne  človek zabudne, že ešte stále okolo nás obchádza covid. Je predsa máj – mesiac lásky, mesiac  keď sa príroda oblieka do tých najkrajších šiat. Ale je aj mesiacom, v ktorom si mnoho ľudí naprieč republikou pripomína víťazstvo. Jeho hodnotu najviac vnímajú pamätníci, ktorí vojnu zažili, alebo stratili v nej svojich blízkych. Členovia Obce  Slovákov v  Karvinej sa taktiež zapojili do spomienkového aktu. V Deň víťazstva 8. mája položili kyticu kvetov k Pamätníku padlých v Karvinej – Nové Město a poklonili sa ich pamiatke.

                                                                                                          Vilma Krňávková

 

09. 05. ROS Karlovy Vary - Kladenie kytíc k pamätníku oslobodenia

10. 05. Účinnosť nadobudlo rozhodnutie vlády o uvoľnení proticovidových opatrení.

10. 05. ROS Kopřivnice – Návšteva akcie Deň rodiny

11. 05. ROS Karviná - Klubová akcia - posedenie ku Dňu matiek

                                                           

Píšu nám z Karvinej

Ani v tejto ťažkej dobe neustávame v činnosti. Pomáha všetko, čo má ruky i nohy. A pomôže aj príležitosť. Každý mesiac totiž do ,,Karvinského spravodaja" posielam heslovitý názov akcie v nasledujúcom mesiaci. A oni teraz túto moju krátku správu tentokrát uverejnili ako článoček. A predstavte si!  Hneď sa začali ľudia hlásiť - nečlenovia. Tak toto človeka poteší a zvlášť v dobe covidovej.

Ale robíme i iné. Členov som oslovila, aby si prišli vyzdvihnúť Slovenské dotyky formou ,,výdajového okna" ,samozrejme vybavení respirátorom. Zároveň zaplatili členské príspevky a tiež pobrali časopisy aj ďalším. Pri tej príležitosti sme si zmapovali, koľko ľudí má očkovanie a kto z nich má záujem o poldenný výlet. Takže všetko je na dobrej ceste a budeme veriť že covid je už naozaj na ústupe. Na 19. - 20. júna mám objednaný autobus na zájazd na Slovensko. Ľudia sa po tom výpadku veľmi tešia, že sa niečo deje. Do OS vstúpili 3 noví členovia. O všetkom podrobne napíšem, len čo tento náš výlet skončí.

Ale aj iným je známa naša organizácia. Tak 8. mája, v Deň víťazstva položili kytice k Pomníku osloboditeľov v Karvinej.

Vilma Krňávková

 

13. 05. ROS Karviná - Poznávame región. Preložené kvôli covidu-19

14. 05. ROS Kopřivnice – Odhalenie pamätnej tabule

21. 05. ROS Kopřivnice  Individuálna účasť na Farmárskych trhoch.

20. 05. OS v ČR - Odovzdanie 2. čísla tohtoročných Koreňov pre Slovenské Dotyky č. 2.

22. 05. ROS Sokolov – Turistická vychádzka. Namiesto Týždenný zájazd na Slovensko,

ktorý bol zrušený kvôli covidu-19 v SR

 

Prebúdzame sa

Nie že by sme dobu covidovú skutočne prespali, ale vzhľadom na vysoký vek našich členov, sme sa nehnali bezhlavo za neprípustnými akciami. Ale veľmi netrpezlivo sme očakávali moment, kedy môžeme opäť zapriahnuť a plnou silou sa pustiť do práce. Zlomom bolo zasadanie nášho výboru, ktoré sa konalo v stredu 5. mája. Nielenže sme sa radostne zvítali, ale začali aj premýšľať o našich najbližších akciách. Už v sobotu 22. mája sa vydáme na turistickú vychádzku na Kostenú Břízu a dúfame, že nám to počasie umožní. Vo výhľade máme náš tradičný turnaj v bowlingu, ktorý by sa uskutočnil v piatok 18. júna. A ak by to bolo možné, spolu s ROS Karlovy Vary by sme sa vybrali aj na Jánošíkov dukát. Tak držíme palce jeho organizátorom, aby to v tomto roku aspoň v nejakej podobe vyšlo.

Anna Starůstková

 

22. 05. ROS Stříbro - Zabezpečenie usporiadateľskej služby Zrušené kvôli covidu-19

22. 05. ROS Ústí nad Labem a Teplice -  organizácia a účasť na 7. ročníku festivalu

národností Ústeckého kraja Farebný región. Zrušené kvôli covidu-19  Presunuté na 21.

9.

23. 05. ROS Stříbro - Zájazd do Pražskej ZOO. Zrušené kvôli covidu-19

26. 05. ZS Praha – Krst kníh J. Slušného a R. Masára

26. 05. ROS Karviná – Poznávame región

 

                        Činnosť sa opäť rozbehla naplno

Pri plánovaní poldenného výletu Poznávame región sme netušili, že to bude jeden z najkrajších dní po dlhšej pauze, zavinenej pandémiou. Dátum konania sme presúvali trikrát. Nemali sme istotu v postupnom uvoľňovaní, nakoľko sme prekračovali hranice s Poľskom, museli sme sledovať situáciu aj na jeho území. Na uverejnený článok v karvinských novinách o konaní výletu zareagovalo hneď prvý deň viacero ľudí. Nemali sme obavy z obsadenia autobusu. Záujemci sa hlásili každý deň. Pre istotu sme upozorňovali na Certifikát o očkovaní, prípadne test. V stredu  26. mája o 13,00 hod. sa nás zišlo pri autobuse 33. Autobus nás odviezol do Českého Těšína a peši sme sa vydali cez hranice. Cieľom výletu bola Studnička troch bratov, Piastovská veža a rotunda. Sprievodkyňa Marcela Babczynská sa ujala slova hneď po výjazde autobusu z Karvinej, cestou upozorňovala na niektoré zaujímavosti.

Prvou zastávkou bolo Hradisko, z ktorého sa zachovala Piastovská veža, rotunda a obranná pevnosť. Výletníci si vychutnávali príjemné prostredie rozľahlého parku. Odtiaľ sme sa vydali na námestie, kde už v plnom prúde fungovali predzáhradky s príjemným posedením. Atmosféru dokreslili dvaja mladí umelci. V ich podaní sme si vypočuli české a slovenské ľudovky. Posedenie pri káve, či pive po takej dlhej dobe oslovilo každého. Na spiatočnej ceste sme navštívili krásnu knihovňu so zaujímavým usporiadaním vzácnych titulov. Studnička troch bratov bola ostatným bodom programu. Na jej dne sa ligotajú mince, ktoré tam hádžu návštevníci so želaním, aby súrodenecká láska bola stále taká pevná, ako sa uvádza v povesti. Spoločná fotka na záver bude pripomínať pekný zážitok. Nečlenovia ďakovali za možnosť zúčastniť sa výletu a prejavili záujem o ďalšie naše podujatia. Najbližšie sa stretneme 8. júna v klubovni.

                                                                                                              Vilma Krňávková

 

29. 05. ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

30. 05. ROS Stříbro – Deň detí. Zrušené kvôli covidu-19

31. 05. ROS Třinec – Zasadanie Výboru pre národnosti

 

 

                                               J Ú N

 

02. 06. ROS Kladno - Utorkové posedenia pri harmonike – 1., 8., 15., 22.  a 29.

02. 06. ZS Praha – Návšteva výstavy Zlatí faraóni 

03. 06. ROS Plzeň - Posedenie v hoteli Ural

07. 06. ROS Karlovy Vary - Zasadanie krajského výboru pre národnostné menšiny

07. 06. ROS Kopřivnice – Aktívny senior, práca s počítačom

08. 06. ROS Karviná - Klubová akcia

09. 06. ROS Kopřivnice – Výročná členská schôdza

 

Naše radosti

 Aj my sme okamžite využili zlepšenie epidemiologickej situácie. Už v utorok 21. mája sme sa zišli na farmárskom trhu pod májkou. Slniečko svietilo a všetci sme mali radosť zo stretávky. Dlho sme sa nevideli, bolo o čom rozprávať. Urobili sme spoločnú fotku a  tešíme sa na júnové stretnutie, na schôdzi, Dúfame, že to bude už OK. Predtým – vo štvrtok 27. mája zasadala v plnom obsadení naša revízna komisia. V posledná májový deň sme mali sviatok. Konal sa výbor našej Obce. Po dlhšom čas už v zlepšených podmienkach. A práce boli mraky: bolo treba nachystať všetko na stretnutie s členmi, schváliť Program, urobiť Plán akcií, nachystať všetky čiastkové správy - revíznu, pokladníka, výboru, pripraviť sa na výber členských príspevkov, k čomu sú nutné zoznamy, upresniť zoznam jubilantov a pod. Tak dúfajme, že sa stretneme v hojnom počte po takej dlhej dobe a zdraví......

V pondelok 7. júna sa seminára o chytrej technike (práca s počítačom, tabletom, mobilom) organizovaného mestom v rámci Aktívny seniora zúčastnili aj naši členovia. Lektor P. Hradecký zo spolku Chytrá sovička bol voči našim otázkam maximálne ústretový.

Členská schôdza sa uskutočnila v stredu  9. júna. Vítali sme sa navzájom ako rodina. Po nevyhnutných formalitách, voľbách a odsúhlasení Plánu akcií sme odmenili aj jubilantov. Gitka doniesla fantastické zákusky - nebo v papuľke, taktiež niečo na prípitok. Ostatní jubilanti sa nedali zahanbiť, takže bude občerstvenie aj na minigolf v júli a aj na vychádzku v auguste. V lete, v čase dovoleniek a kúpeľov sa budeme snažiť zregenerovať do ďalšej činnosti. Podebatovali sme, Pavol nafotil a rozišli sme sa príjemne naladení. 22. 6. Stretli sa členovia výboru, aby prichystali ďalšiu akciu -turnaj v minigolfe, kde víťaz získa zdrama 1 nápoj.Rozdali sa pozvánky, skontrolovali platby člen.príspevkov, Podaktorí členovia z dôvodu choroby zvažujú členstvo.Tak ím prajeme zdravie a ďakujeme im za ich činnosť. Pan L.Tovaryš sa stáva vo svojich 93 rokoch naším čestným členom. V stredu 23- júna sa konalo zasadanie komisie pre Medzinárodné vzťahy, kde našu Obec zastupujem ja. Kopřivnice má družobné mesto aj na Slovensku - Bánovce nad Bebravou. 

Anna Janíková

           

10. 06. ROS Plzeň - Účasť a organizačná činnosť na akciách 23. medzinárodného folklórneho

festivalu CIOFF® Plzeň 2021, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. – 12. 6. 2021. 

10. 06. ROS Karviná   Odpoludnie poézie

 

Literárne popoludnie

OS v Karvinej zaraďovala dlhodobo do svojich celoročných plánov  projekt Odpoludnie poézie, v ktorom žiaci karvinských škôl prezentovali národnostné jazyky. Ostatné podujatie tohto druhu sa konalo 20. marca 2019 a bol to XVII. ročník tejto akcie. Do všetkých ďalších plánov sa zaplietol Covid 19. Nepozvaný votrelec zmaril mnohé ďalšie podujatia a stretnutia v klubovni. V roku 2020 sa konala akcia Verše pre radosť- miesto žiakov účinkovali dospelí s vlastnou tvorbou. V tomto roku bol termín z naplánovaného marcového niekoľkokrát preložený. Až po ďalšom čiastočnom rozvoľnení sa podarilo pozvať členov a milovníkov pekného slova do literárnej kaviarne RKK na 10. jún 2021. Ešte v stále obmedzenej účasti prijalo pozvanie 30 osôb. Upútavku Obce Slovákov uverejnilo mesto v Karvinskom spravodajovi. V prvej časti stretnutia prebehol krst ďalšej knižky J. Bazgera s názvom Aj to sa stáva. Sú v nej krátke poviedky pravdivé, iné iba z polovice a podfarbené svojráznym humorom. Z úst samotného autora sme si vypočuli ukážku a prebehla krátka spoveď autora.

V druhej časti podujatia sme si pripomenuli niektorých spisovateľov a ich diela, patriace ku klenotom slovenskej literatúry: Andrej Sládkovič – Marína, Ján Kostra – Na návšteve po dlhých rokoch, Moja rodná.  Miroslav Válek – Jesenná láska, Domov. Verše nás prinavrátili do rodného kraja a tiež do mladých študentských rokov. Mnohí si veru dodnes pamätajú celé úryvky textov a pripájali sa k recitátorom. Pripomenuli sa aj mená ďalších velikánov: P. O. Hviezdoslava, J. Kráľa, J. Bottu. Hovorené slovo bolo pretkávané hudobnými vstupmi klavíristky zo ZUŠ pani Wandy Miechovej. Bol to krásny zážitok, započúvať sa do tónov lahodnej hudby a pritom sa preniesť myšlienkami do obsahu básní, či snívať o mladosti a rodnom kraji. Ukážky predniesli: Z. Balážová, J.Bazger, V. Krňávková, Fr. Vitkovský. Knižku pokrstili E. Frýdová, V. Krňávková. Poďakovanie patrí knižnici, menovite B. Magerčiakovej, S. Sukopovej za sprostredkovanie, prípravu literárnej kaviarne a tiež pomoc v priebehu podujatia.          

    Vilma Krňávková

 

12. 06. ROS Sokolov - Deň detí

18. 06. ROS Ústí nad Labem - Návšteva Múzea

 

                                               Krátko o nás

Protiepidecké opatrenia sa pomaly rozvoľňujú a všetko sa viac a viac prebúdza k  životu. I keď ešte skoro nič nie je tak, ako to bolo pre dobou coronavírusovou, pozorujeme ako sa všetko osmeľuje. Postupne sa otvárajú galérie, múzeá, kaviarne, kiná...

V piatok 18.júna sa nás zišlo aspoň pár skalných a spoločne sme navštívili Múzeum v Ústí nad Labem. Prezreli sme si stálu výstavu k dejinám nemecky hovoriaceho obyvateľstva v českých krajinách. Výstava nám predovšetkým priblížila pôsobenie Karla IV., reformačné úsilie Čechov a Nemcov a modernizačné reformy cisára Jozefa II . Obdivovali sme aj tu vystavenú zmenšenú kópiu pomníku maršala Radeckého, prototyp legendárneho motocyklu Čechie a mnoho ďalších exponátov. 

Po prehliadke výstavy sme sa stretli v kaviarni a príjemne posedeli pri káve. 

Pre najbližšie obdobie - ešte v  júli - pripravujeme posedenie v priestoroch Severočeskej vedeckej knižnici, kde si chceme pripomenúť 200 rokov od narodenia Janka Matúšku - tvorcu slovenskej hymny. 

Janka Nedvídková.

 

18. 06. ROS Sokolov – Turnaj v bowlingu

23. 06. ROS Kopřivnice – Zasadanie mestskej Komisie pre medzinárodné vzťahy

23. 06. ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

 

24. 06. FS Púčik, ROS KroměřížOS v ČR – obnovenie prác, spojených s prípravou XXII.

ročníka Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát vo

Valašskom múzeu v prírode Rožnove pod Radhoštěm – 7. – 8. 08. 2021

 

Vážení priatelia a priaznivci MFSF Jánošíkov dukát,
XXII. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru JÁNOŠÍKOV DUKÁT sa uskutoční v dňoch 7. – 8. augusta 2021. 

Program pripravujeme a keď bude hotový tak ho zverejníme.

Ďakujeme za pochopenie a priazeň a tešíme sa na spoločné stretnutia v Rožnově pod Rahoštěm.

Riaditeľ festivalu: Vlastimil Fabišik

 

25. 06. ZS Praha - kladenie kvetín pri príležitosti 228. výročia narodenia Jána Kollára a 160.

výročia úmrtia Pavla Jozefa Šafárika.

 

Kladenie kvetín

Predstavitelia Obce Slovákov v ČR sa v piatok 25. júna zúčastnili pietneho zhromaždenia, konaného pri príležitosti 228. výročia narodenia Jána Kollára a 160. výročia úmrtia Pavla Jozefa Šafárika, ktoré sa uskutočnilo pri hroboch oboch týchto slovenských velikánov na Olšanských cintorínoch v Prahe. 

Zhromaždenie zorganizovali: Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský evanjelický zbor. a. v. v Prahe a Spoločnosť M. R. Stefánika. Nezišlo sa nás tam veľa, ale niekedy aj to dosť.  Pod zbiehajúcimi a stále viac hroziacimi tmavými oblakmi si slovo najskôr vzala Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára a presbyterka Slovenského zboru ECAV, aby nám vo svojom príhovore priblížila život a dielo tohto významného spisovateľa, historika, etnografa a jazykovedca, pochádzajúceho zo Slovenska. Po nej krátko vystúpil predseda Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Vojtech Čelko a priblížil nám niektoré detaily jeho života, vrátane jeho tragického životného konca. Krátko pohovoril aj Jiří Urban z Českej spoločnosti rukopisnej. Nakoniec hlavu k modlitbe sklonil biskup ECAV a zborový farár Slovenského zboru ECAV Marián Čop. Len čo skončila pieta, odobrali sa účastníci tohto zhromaždenia k hrobu J. Kollára a tradične položením kytice uctili aj pamiatku Vojtecha Vecána. Kvapky, ktoré pomaly začali stále hustejšie padať z neba, celú túto slávnosť poznamenali len okrajovo.

                                                                       Jaromír Slušný

 

25. 06. ROS Třinec – Návšteva výstavy Príbeh jedného mesta

                                   

                                                           List z Třinca

Pretože všetky spoločenské zariadenia vyžadovali od zúčastnených testy, tak sme oslovili cirkevné centrum, kde sme sa, dodržiavajúc hygienické podmienky, zišli 24. mája 2021, aby sme sa porozprávali sa o našich starostiach i problémoch a aj o súčasnej situácii ohľadne covidu...

Zúčastneným som predložila stručný Plán činnosti, ktorý sa pokúsime aspoň s časti splniť. Informoval som ich aj o mailoch, ktoré som dostavala z vedenia OS v ČR. 

V pondelok 31. mája 2021 sa v zasadacej miestnosti Magistrátu mesta Třinec konalo aj zasadanie Výboru pre národnostné menšiny, ktorého som členkou. Cieľom mala byť dohoda o dátume konania Prehliadky národnostných menšín v Třinci. Nakoniec všetko skončilo tak, že sa tento tradičný festival národnostných menšín PNM toho roku neuskutoční.

V třineckom Hutniku bola uverejnená informácia o novej výstave pod názvom Príbeh jedného mesta, ktorá je usporiadaná k 90. výročiu povýšenia Třinca na mesto. Všetko pripravilo Múzeum třineckých železiarní a mesta Třinec, Je veľmi zaujímavá a vyvolala v nás spomienky, na ktoré by sme v dnešnej dobe nemali zabúdať. Pokračuje i na vyššom poschodí, tu pod názvom Prechádzka Třincom pred 90. rokmi a dnes. Návštevník môže obdivovať staré fotky - jediné svedectvo minulých dôb. Ich autor -  Marek Džupin sa snažil svojim objektívom zachytiť čo najvernejší zaber dnešných lokalít mesta Třinca. Expozícia lákala aj pomocou historických dokumentov a exponátov z vlastných zbierok múzea.

Tak sme sa rozhodli, že by bolo dobré sa tam pozrieť. Pridali sa ku nám aj členovia

KD i ďalší priaznivci slovenskej menšiny. Všetko zarámovalo veľmi pekné počasie, takže nás to po skončení výstavy motivovalo zájsť si do cukrárne na zmrzlinu, ľadovú kávu či zákusky. Jednoducho krásna a vydarená akcia,  Ďalšie podrobnosti o tejto výstave sa dozviete na stránkach www.muzeumtz.cz  ... Odporúčam - aj slza ukvapne.

Tešíme sa i do Rožnova na Dukát.

Zatiaľ len toľko z Třinca.

Mária Rosolová

 

26. 06. ROS Karlovy Vary – Výročná členská schôdza

28. 06  OS v ČR – Porada redakcií Slovenské dotyky a Korene

30. 06. OS v ČR - Vydanie 3. čísla časopisu Korene (Slovenské Dotyky 3-4)

 

 

                                               J Ú L

 

01. 07. ROS Kladno - Výlet na Slovensko. Cieľ: podľa výberu a dohody.

06. 07. ROS Kladno – Utorkové posedenia pri harmonike – 6., 13., 20. a 28

07. 07. ROS Plzeň - Posedenie v hoteli Ural

10. 07. ROS Kopřivnice – Turnaj v minigolfe.

           

                                                            Letné radosti

Radosť, veľkú radosť nám robí slnečné počasie, ale aj skutočnosť, že tlak koronavírusu trochu poľavil a pustil nás robiť to, čo ešte prednedávnom možné nebolo.

Nehľadiac na to, že 1. júla oficiálne začali prázdniny našich školákov, ale aj náš letný dovolenkový čas, práve v tento deň sme pre našich členov objednali 18 zastavení na minigolfovej dráhe a to všetko na sobotu 10. júla. Trochu sme sa síce báli o počasie, pretože minigolf sa hrá pod šírim nebom, ale vyšlo to!! Vzhľadom na prázdniny, dovolenky, kúpeľné pobyty a ostatné potešenia, nás prišlo pomerne dosť. Po skončení celej akcie sme vyhodnotili najlepších. Prvým bol Pavel, ktorý dosiahol 58 bodov, druhý Ľubo so 64 bodmi a za ním sa ako tretia umiestnila Majka so 67 bodmi. Medzi ženami tým vlastne vyhrala.

Víťaz dostal nápoj zdarma, zapili sme to a aj trocha zajedli. Sedelo sa v pohode na čerstvom vzduchu. Ľudia sa nám hlásili na Jánošíkov dukát, rozoberali sme si dojmy s našich dovoleniek, bavili sa o tom, kto kde bol, alebo kam sa ešte vydá. Niektorí boli v Chorvátsku, iní sa ešte len chystajú do kúpeľov a pod. Predbežne sme zabukovali bowlingové dráhy na september a tešíme sa na ďalšie akcie. Hlavne nech sme zdraví a situácia sa už stabilizuje. Po tých zavretých prechodoch na Slovensko, nám pri speve slovenskej hymny bolo veľmi ťažko. Vo štvrtok 29. júla sa malá skupinka našich členov vybrala na Kysuce navštíviť rodný kraj svojich rodičov. Priniesli mnoho fotografií. Odfotili sa v osade U Cabukov, v obci Zákopčie, kde český chatár S. Maléř z úcty ku miestnym ľuďom postavil krásnu kaplnku. Vytvoril nádherné dielo v štýle Dušana Jurkoviča.

Už v júli sme boli nadšení zo správy, že ďalší ročník Jánošíkovho dukátu sa tohto roku predsa len uskutoční. Začali sme sa okamžite dohovárať, kto pôjde, ako pôjde a čo je nutné pre našu účasť na tejto slávnosti urobiť.

                                                                                   Anna Janíková

 

17. 07. ROS Třinec – Prehliadka národnostných menšín. Zrušené kvôli covidu-19

19. 07. ROS Karlovy Vary – Zasadanie krajského výboru pre národnostné menšiny

29. 07. ROS Karviná – klubová akcia

 

Prázdninová mozaika

Letné mesiace sú tradične spojené s dovolenkami, rekreáciami, cestovaním a hlavne odpočinkom. V minulom roku nám Covid veľa z týchto radostí nedoprial. Zato v tomto roku, možno i vďaka vakcíne, sme boli bohato odmenení. Začnem o osobnom voľne. Podarilo sa nám s manželom uplatniť poukaz na 14-denný pobyt na Makarskej v Chorvátsku. Po návrate nás čakalo ďalšie milé prekvapenie - dar od dcéry a zaťa na týždenný spoločný pobyt situovaný do rakúskych hor a malebných mestečiek v krásnom prírodnom prostredí.. V oboch prípadoch nám prialo vydarené počasie, čo umocnilo i nádherné zážitky.

Čo sa týka Obce Slovákov, nevyšiel nám zájazd na Slovensko. Podmienky prekročenia hraníc sa menili veľmi často. Neočkovaní boli ochotní podstúpiť akékoľvek testy, ale neprijateľná bola pre nich 5denná karanténa. Očkovaní by zase nenaplnili autobus. A tak sa termín zájazdu posunul na ďalší mesiac. Aj keď na prázdniny nikdy neplánujeme stretnutia v klubovni, tento raz sme sa 29. júla zišli. Podnetom bolo nové vydanie Dotykov s Koreňmi a aby nestratili na aktuálnosti, museli sa rýchlo dostať k čitateľom. Pozvanie prijali skoro všetci, radi sa stretli a podiskutovali. Okrem iného dostali informácie o činnosti do konca kalendárneho roka. Po stretnutí sa konal výbor k vyriešeniu finančných a materiálnych záležitosti k plánovaným podujatiam.

V  sobotu 8. augusta sme sa vydali do Rožnova na 22. ročník. nášho folklórneho festivalu Jánošíkov dukát. O dojmoch z neho sa zmienime na inom mieste. 

Najbohatší bude september. V sobotu 4. septembra 2021 sa na karvinskom Masarykovom námestí bude konať tradičný Festival národnostných menšín Prelínanie kultúr. Čelní predstavitelia mesta prijmú zástupcov organizácií národnostných menšín, pôsobiacich v Karvinej. Jedným zo vzácnych hostí bude predseda OS v ČR Dan Bárdoš, ktorý sa v klubovni ROS 3. septembra  - v predvečer mestskej akcie, stretne aj s našimi členmi. Bude to príležitosť na osobné zoznámenie sa. Už teraz sa tešíme.

 

                                                                       Vilma Krňávková

 

29. 07. ROS Kopřivnice – Výlet na Slovensko

31. 07. ROS Sokolov, ROS Karlovy Vary - Turistický pochod čs. vzájomnosti na Loket

                                              

Naše kroky

V sobotu 12. júna sme všetci oslávili medzinárodný deň detí. Akcie, ktorá veľmi úspešne prebehla, sa celkovo zúčastnilo 14 detí, skutočne hojne sprevádzaných rodičmi, starými mami a starými otcami. Na deti čakal rad súťaží, hľadal sa poklad, opekali  špekáčiky.. A pretože všetkým hrala hudba, tak sme usporiadali aj detskú diskotéku.

Posledný júlový deň sme sa zase vydali do mesta Loket nad Ohří, kde sa uskutočnila naša tradičná akcia Pochod vzájomnosti. Myslí sa tým ako vzájomnosť česko-slovenská, tak aj Obecná, pretože sme na ňu pozvali aj zástupcov ROS Karlovy Vary a mali sme tak možnosť rozvíjať princípy vzájomnosti aj sami medzi sebou. A napokon je tu posledná tvár tejto akcie: zoznamovali sme sa s novými členmi a oni sa zoznamovali s nami.

Za ROS Sokolov sa zúčastnilo cca 25 členov. A ani jeden neľutoval. Počasie nám vyšlo nádherne. Za krásneho slnečného dňa sme si opiekli špekáčiky, posedeli pri ohni, zapili pivečko, porozprávali si a zaspievali aj niekoľko slovenských pesničiek. Tí, ktorí vládali, prišli pešo, či na bicykloch, tí menej fyzicky zdatnejší autami a autobusmi. Trasa tam aj späť meria celkom cca 16 km a to ako zo Sokolova, tak aj z Karlových Varov.

Škoda len, že čas rýchlo ubiehal a my sa museli lúčiť. Ale už teraz sa tešíme na budúci rok, až sa zase stretneme.

Našli sme si aj čas na návštevu Jánošíkovho dukátu a vrátili sme sa z neho viac ako spokojní. Škoda, že sa nám, kvôli meniacim sa sanitárnym podmienkam vstupu na Slovensko, nepodarilo zorganizovať náš tak tradične bohato obsadený zájazd do Veľkého Medera, ale rozmýšľame nad zájazdom do termálnych kúpeľov v Maďarsku.

Stanislava Šmídová

 

 

 

                                               A U G U S T

 

01. 08. Všetky ROS: organizovanie  skupinových alebo individuálnych zájazdov na XXII.

            ročník MFSF Jánošíkov dukát.

07. 08. FS Púčik, ROS KroměřížOS v ČR: XXII ročník Medzinárodného festivalu

slovenského folklóru Jánošíkov dukát vo Valašskom múzeu v prírode Rožnove pod

Radhoštěm - 7. - 8. 08. 2020.

11. 08. ZS Praha a OS v ČR – Spoluorganizovanie akcie k úmrtiu na M. Lasicu

13. 08  ROS Karlovy Vary, ROS Sokolov – Deň národnostných menším - Chodov

13. 08. ROS Třinec – Galavečer

 

Galavečer

„Vďaka“ covidu  ROS v Třinci nemá takmer žiadne aktivity, ale bola tu jedna významná akcia, na ktorú som  mala tu česť byť pozvaná. Šlo o Galavečer, zasvätený 90 výročiu povýšenia Třinca na mesto, ktorý sa uskutočnil 13. augusta 2021 v Kultúrnom dome Trisia.

Jeho súčasťou bol kvalitný koncert, umelcov pochádzajúcich z Třinca, pričom sa nad pódiom premietal obrazový historický dokument a každému z nás sa určite vybavovali naše vlastné príbehy. Za dlhoročnú prácu pre mesto Třinec a región bolo ocenené veľa inštitúcií, športovcov a iných významných činiteľov mesta. Ocenením bolo prirodzene aj pozvanie, ktoré sa mne a našej Obci tým dostalo. Srdečné prijatie sa mi dostalo i zo strany primátorky Třinca Věry Palkovskej. Pohovorila som aj s členmi nášho Výboru pre národnostné menšiny a aj sme sa spolu odfotili. Som na nej s J. Kantorovou, predsedníčkou výboru, ale aj ďalšími členmi – Wieslawom Waniom za poľskú menšinu a Cao Hoang za vietnamskú menšinu. Na záver by som chcela poďakovať vedeniu mesta za podporu národnostných menšín, medzi ktoré patrí aj naša Obec Slovákov v Třinci. Prajem mestu Třinec, aby do budúcna malo veľa spokojných a šťastných ľudí, ktorí budú ďalej budovať svoje mesto, aby sa v ňom žilo každému dobre.

                                                  Mária Rosolová

 

15. 08. ROS Kopřivnice a ROS Karviná – Stretnutie predstaviteľov ROS v Luhačoviciach

17. 08. OS v ČR – Kontrola účtov v OS V ČR

17. 08. OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

20. 08. ROS Kladno – Výlet do okolia Kladna

28. 08. ROS Sokolov – Vatra SNP

31. 08. OS v ČR - Vydanie 4 čísla časopisu Korene (Slovenské Dotyky 5)

 

                                               S E P T E M B E R

 

01. 09. ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

01. 09. ROS Karlovy Vary – Návšteva akcií 25. Karlovarského folklórneho festivalu (1. –

5. september.)

03. 09. OS v ČR – Prijatie na veľvyslanectve SR

03. 09. ROS Ústí nad Labem – Prednáška a beseda: Slováci a Slovensko očami cestovateľov

03. 09. ROS Sokolov – Zájazd do Maďarska – 3. – 6. september

03. 09. ROS Kopřivnice – Turnaj v bowlingu.

 

                                               V znamení družnosti

MFSF Jánošíkov dukát stál vždy v centre našej  pozornosti. Ani tohto roku to nebolo iné.  Dvadsiatka z nás sa vydala svojimi autami do Rožnova a tento výlet stál za to. Potešili sme sa hudbou, tancom, spevom, pokochali krásou krojov. Chápeme, v akej situácii sa konal a aká práca tu bola vo veľmi krátkom čase vykonaná. Veľká vďaka našich členov patrí jeho riaditeľovi Vlastovi Fabišikovi, ale aj všetkým jeho spolupracovníkom. Ešte raz: vďaka. Už 15. augusta prišla naša vlastná akcia. V Luhačoviciach sa uskutočnila stretávka predsedníčky ROS Karviná V. Krňávkovej s predsedníčkou ROS Kopřivnice A. Janíkovou, podpredsedom P. Janíkom a členkou výboru O. Šmahlíkovou. Krásne počasie umocnilo aj prežitok koncertu cimbálovky u fontány, ktorý sme tiež spoločne navštívili. V nedeľu 23. augusta sa už uskutočnilo zasadanie výboru našej ROS, aby sa pripravila ďalšia akcia - turnaj v bowlingu! Súčasne sme už predbežne zaistili miestnosť a hudbu na predvianočný večierok. Len aby bol...

Turnaj v bowlingu  prebehol v piatok 3. septembra. Prišli nielen naši, ale aj niektorí rodinní príslušníci a zahralo sa zasa na troch dráhach. Bolo veselo. Zúčastnila sa skoro polovica našich členov. Víťazom sa stal Pavel. Získal 141 bodov, druhá bola Lidka s peknými 133 bodmi (takže súčasne vyhrala súťaž žien) a tretí bol Pepík – 117 bodov. Víťaz však z hygienických opatrení pohár nenaplnil, ale daroval nám dva iné krásne poháre! Budú na minigolf. Po bowlingu sme posedeli spolu ako jedna rodina a aj sme sa tak cítili.  Rozdali sme Dotyky s Koreňmi a chystali sa na októbrové akcie. Potešilo i to, že sa, že sa k nám prihlásil nový člen – Dežo. V stredu 9. septembra sa uskutočnila ďalšia akcia v rámci programu Aktívny senior mesta Kopřivnice. Naši členovia boli vo Vlčoviciach na posedení s harmonikou. Hral pán Piskoř z Hukvald. Sedelo sa, spievalo, bolo dobre. Cestu do Vlčovíc využili naši aj na návštevu našich členov manželov Tovaryšových. Láďa už má neuveriteľných 93 rokov! Je našim čestným členom. Potom bol Hrebenda a XI. Snem. Vo štvrtok 30. septembra zasadal výbor a riešil ďalšiu akciu - besedu o A. Dubčekovi, i možnosť novembrovej spoločnej návštevy novootvoreného múzea v Kopřivnici.

                                                                       Anna Janíková

 

03. 09. ROS Karviná – Klubová akcia – stretnutie s predsedom OS v ČR

 

Stretnutie v Karvinej

Od mája tohoto roku sa činnosť v ROS opäť dostala k slovu. V predvečer karvinského Dňa národnosti sa konalo stretnutie s členmi ROS. Využili sme prítomnosť  hosťa z Prahy, ktorý prijal od magistrátu pozvanie na sobotné ,,Prelínanie kultúr“. V piatok popoludní sme privítali  v našej klubovni predsedu OS v ČR  Andreja Dana Bárdoša. Klubovňa bola zaplnená. Členovia si nenechali ujsť príležitosť bližšie poznať predsedu, ktorý zastáva túto funkciu od roku 2017. Po úvodnom príhovore, privítaní a pogratulovaní oslávencom sa ujal slova samotný predseda. 

V úvode príhovoru  poďakoval predsedníčke ROS Karviná za pozvanie a súčasne prejavil ľútosť nad tým, že Covid 19 nám v minulom období nedovolil uskutočniť všetko, čo si ako novozvolený predseda Obce v r. 2017 naplánoval. 

Otázkam adresovaným hosťovi nebolo konca. Už len samotný fakt, že pochádza z východného Slovenska (Prešov), vzbudil vo veľa našich členoch otázky na ,,svoj rodný kraj“. 

Často ľudia zabúdajú na svoje korene, prvých učiteľov a veľa ďalších zaujímavých informácií. Musím konštatovať, že toto neplatí o našom staronovom predsedovi (na XI. sneme OS 25.9.2021 bol znovu zvolený do funkcie predsedu OS na ďalšie funkčné obdobie.

Nie je tajnosťou a sám sa hlási k svojej „alma mater“. Stredoškolské gymnaziálne štúdia absolvoval v Prešove na Gymnáziu na ul. T. Ševečenka, (ktoré m. i. navštevoval aj Peter Nagy, či Vladimír Skalský). Nepriazeň osudu mu nedovolila pokračovať v štúdiu až do r. 1990, kedy nastúpil na filozofické štúdia v Krakove, absolutórium ako učiteľ náboženstva a etiky získal v Prešove na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Jeho „túlavé topánky“ ho zaviedli v roku 1996 cez Bratislavu až do Prahy, kde sa definitívne usadil. Sociálne cítenie, vzťah k staršej generácii ho roky sprevádzali z Prešova až do Prahy. Tu začal pracovať v sociálnych službách, až nakoniec sa začal venovať menšinám. Svoje vzdelanie rozšíril o doktorát z odboru sociológia, kde sa venoval vzťahu majoritnej spoločnosti k rómskej minorite.  Dodnes sa venuje sociálnym otázkam, najmä z pohľadu postavenia minorít v majoritnej spoločnosti. 

Ako by z pohľadu dnešného dňa ohodnotil svoju prácu, kedy stojíme pred bránami XI. snemu? 

          Viem, po kom som nastupoval a uvedomoval som si, že ma budú ľudia porovnávať. Nebola to ľahká voľba prijať takúto zodpovednú funkciu.  Preberal som ju po dvoch veľmi významných osobnostiach. Pri zrode OS stál Peter Lipták, za dvadsať rokov vybudoval OS na vysokej úrovni. Jaromír Slušný v tomto duchu pokračoval do roku 2017.  Plánoval som  navštíviť všetkých 14  ROS v ČR, ale zasiahol Covid.  Mojou úlohou je predovšetkým hľadať finančné zdroje a   získavať  tak  podporu pre plnenie našich  programov. 

Čo dodať na záver? Ostáva už len poďakovať, že prijal naše pozvanie a  pogratulovať k opätovnému  zvoleniu. 

                                                                                   Vilma Krňávková

 

04. 09. ROS Karviná – Prelínanie kultúr – folklórny festival

 

Prelínanie kultúr

Dňa 4. septembra 2021 sa opäť roztancovalo Masarykovo námestie v Karvinej – Fryštát. Pod názvom  ,,Prelínanie kultúr“ sa tu uskutočnilo už XV. pokračovanie festivalu národnostných menšín, na ktorom sa reprezentovali národnostné kultúry. V hlavnom programe sa striedali slovenské, poľské, rómske, maďarské a vietnamské súbory. Slovenskú menšinu reprezentoval už tradične vynikajúci súbor ŠMYKŇA a súbor FOGAŠ. Súčasťou prezentácie boli stánky s ochutnávkou krajových dobrôt.

 Na pozvanie vedenia karvinského magistrátu sa pred slávnostným zahájením predstavitelia mesta a kraja stretli so zástupcami jednotlivých národnostných menšín. Hostí privítal námestník primátora Andrzej Bizoň. Z Moravskosliezskeho kraja prijal pozvanie Vit Slováček- predseda krajského výboru pre národnosti, za OS v ČR sa zúčastnil predseda Dan Bárdoš. Medzi pozvanými nechýbala Olga Humplíková – riaditeľka MDK, Markéta Kukrechtová – riaditeľka Regionálnej knižnice v Karvinej, členovia Výboru pre národnostné menšiny zastupiteľstva mesta a zástupcovia už spomínaných národností. Šestnásťčlenný kolektív pozvaných navštívil jednotlivé stánky a ochutnával národné špeciality. Zaplnené námestie rezonovalo spevom, tancom, hýrilo farbami národných krojov a toto všetko umocňovalo nádherné počasie. Vďaka patrí organizátorom a sponzorom. Tými hlavnými boli Štatutárne mesto Karviná, Mestský dom kultúry za finančnej podpory Moravskosliezskeho kraja. Zámer sa vydaril a veríme, že tento Deň  národnosti si udrží i naďalej svoju tradíciu, ktorej začiatky spadajú do roku 2006.                                        

                                                                                      Vilma Krňávková

 

04. 09. FS Púčik – Slávnosti chleba

04. 09. ROS StříbroZabezpečenie poriadateľskej služby

06. 09. ZS Praha – Beseda ku 100. výročiu vzniku Slovana Bratislava

07. 09. ROS Kladno – Utorkové posedenia pri harmonike – 7., 14., 21. a 28.

08. 09. ROS Kopřivnice  Návšteva prednášky v rámci akcie Aktívny senior.

10. 09. ROS Teplice – Výročná konferencia

11. 09. ROS Stříbro – Deti sa lúčia s prázdninami

           

                                               List zo Stříbra

Vážené priateľky a priatelia,

Dovoľte mi, aby som vás v krátkosti oboznámil s našimi hlavnými aktivitami.

Podnikli sme niekoľko stretnutí, v ktorých sme sa zamerali hlavne na naše deti. Pravidelne pre ne pripravujeme oslavy Dňa detí, rozlúčku s prázdninami a nakoniec aj Mikulášsku besiedku. Na týchto stretnutiach sú pre deti vždy pripravené rozličné súťaže, ako napríklad beh v gumákoch, skákanie vo vreci, chodenie na chodúľoch, hádzanie loptičkami na ciel, streľba zo vzduchovky. Za všetky tieto súťaže dostávajú odmenu vo forme balíčkov sladkosti. Naše Mikulášske besiedky každým rokom navštívia Mikuláš, čert a anjel v podaní divadelného spolku Divoch. Úzko pri tom spolupracujeme s vedením AMK Stříbro, ktoré nám na konanie našich akcií poskytuje svoj areál na Teréne sv. Petra. My im za to pomáhame s organizáciou usporiadateľskej služby. Pre naše deti podnikáme aj zájazdy do okolia, najmä za zvieratami.

Bohužiaľ súčasný stav okolo pandémie nám zatiaľ v tomto roku nedovolil uskutočniť žiadnu akciou, o to viac sa tešíme na Mikulášsku besiedku.

                                                                       Drahomír Karchňák

 

11. 09. ROS Ústí nad LabemROS Teplice – Folklórny festival Farebný región

                                              

Farebný región

Farebný, v originálnej češtine, Barevný región je tradičná akcia Výboru pre národnostné menšiny Zastupiteľstva Ústeckého kraja. Koná sa od roku 2015 s výnimkou minulého roku, kedy covid-19 jeho konanie zamedzil

Príprava festivalu prebiehala v spolupráci so zástupcami národnostných menšín s Výborom pri ústeckom kraji. V Mestskom parku bola zriadená „dedinka“, ktorú tvorili stánky menšín slovenskej, vietnamskej, ukrajinskej a rómskej. Niektoré národnostné menšiny (bulharská, maďarská a ruská)  nakoniec účasť vo forme stánku odriekli z dôvodu prísnych hygienických opatrení.

Na pódiu v parku sa vystriedali hudobné a tanečné skupiny, ktoré reprezentovali jednotlivé národnostné menšiny.  Slovensko zastúpil osvedčený súbor Skejušan z Chomutova. Výbor zaistil pre festival tzv. párty stan, v ktorom sa stretli nad čašou vína a malým občerstvením hejtman kraja a primátor štatutárneho mesta Ústí nad Labem so zástupcami jednotlivých národnostných menšín. Festival Farebný región hodnotíme ako vydarený i napriek neistej a meniacej sa epidemickej situácii. Celý festival navštívilo 3 až 5 tisíc návštevníkov a my sme radi, že sme tiež svojim dielom prispeli.

    Jana Nedvídková

 

16. 09. OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

18. 09. FS Púčik – Deň národnostných menšín Brno - Babylonfest

19. 09. ROS Kladno – výlet do okolia Kladna

21. 09. FS Púčik – Nábor do súboru

22. 09. ROS KarvináZasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná.

24. 09. OS v ČR – Slávnostné odovzdanie Cien Mateja Hrebendu

 

Cena Mateja Hrebendu odovzdaná

V piatok 24. septembra 2021 sa v Slovenskom dome v Prahe po 25. krát udeľovala Cena Mateja Hrebendu a je skvelé, že aj v súčasnej situácii si táto cena udržuje vysoký štandard a prestíž. Všetko bolo o to slávnostnejšie, že pred rokom sme sa museli stretnúť v omnoho skromnejších podmienkach.

Slávnosti prirodzene pridala na lesku účasť zástupkyne veľvyslanca SR v ČR Soni Budayovej, ale aj ďalších osobností, prezentovaných najmä predsedom SZSZ a riaditeľom Slovenského domu Vladimírom Skalským a predstaviteľmi iných organizácií slovenskej menšiny v Prahe - Vojtechom Čelkom, predsedom Štefánikovej spoločnosti, Naďou Vokušovou – predsedníčkou Slovensko-české klubu a šéfredaktorkou časopisu Slovenské dotyky, alebo Janou Halukovou, tajomníčkou Spoločnosti Jána Kollára v ČR. Všetci traja sú súčasne laureátmi tejto ceny z minulých rokov.

Tak ako je už zvykom, v úvode večera vystúpil predseda OS v ČR Dan Bárdoš, ktorý pripomenul históriu Ceny Mateja Hrebendu, ktorá vznikla v roku 1996 ako prejav uznania zástupcom – osobnostiam politického, kultúrneho a spoločenského života,  reprezentujúcim slovensko-české a česko-slovenské vzťahy. Po ňom so slávnostnými príhovormi vystúpila zástupkyňa  veľvyslanectva SR Soňa Budayová, ale rovnako aj Vladimír Skalský či Naďa Vokušová. Všetci popriali tejto cene dlhú životnosť a ešte mnoho vzácnych laureátov.

 Predseda OS v ČR Andrej Dan Bárdoš následne oznámil prítomným mená laureátov tejto ceny za rok 2021. Stali sa nimi: herečka Zuzana Krónerová a biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČR Marián Čop.

S Laudáciami na ich počesť vystúpili Dan Bárdoš a Jana Haluková. I z ich vystúpení bolo jasné, že výber oboch laureátov bol viac ako šťastný a skutočne na mieste. Obaja sa výraznou mierou zaslúžili, ale aj naďalej výrazne zasluhujú o rozvoj slovensko-českých vzťahov, každý vo svojom obore.

Po odovzdaní cien a príslušných diplomov, prebehla tradičná debata s obomi laureátmi, v rámci ktorej ich „spovedal“ nielen predseda Obce Slovákov, ale aj prítomní diváci. Netreba pripomínať, že nálada v sále bola výborná a predovšetkým prijemná.

Prispel ku nej aj svojimi vystúpeniami harmonikár Karol Kekéši, ktorý v priebehu večera zahral s niekoľko vážnejších, ale aj ľahších skladieb a melódií. ale ostal aj po skončení celej tejto slávnosti, aby prítomných príjemne pobavil. Niet sa čomu diviť, že ani po ukončení slávnostného aktu sa nikomu zo Slovenského domu nechcelo.

 

                                                                                   Jaromír Slušný

 

24. 09. OS v ČR – Odovzdanie cien k Letnej súťaži Koreňov

 

Letná súťaž Koreňov

Klasickým príkladom toho, ako sa covid zamával s niektorými našimi akciami, je tradičná Letná súťaž Koreňov. Jej výsledky sme síce vyhlásili už pred ôsmimi mesiacmi, ale na rozdávanie cien došlo až teraz. Počet cien bol trošku obmedzenejší, ale jej dôstojnosť bola zachovaná. Aby sme udržali jej prestíž, ceny sa udeľovali hneď po skončení slávnosti udelenia Cien Mateja Hrebendu 24. septembra a to pred tvárou všetkých hostí tejto akcie. Prvú cenu, obraz nám venoval tradičný sponzor našej letnej súťaže galerista Miroslav Smolák a my mu aj touto cestou za jeho vzácny dar ďakujeme. Cenu pre víťaza prevzala predsedníčka ROS Karviná Vilma Krňávková. Rovnako ďakujeme spolku BONA FIDE, ktorá venovala sadu kníh zo svojej produkcie pre výhercu 3. ceny. Zvláštnu cenu – sadu kníh, prevzala za držiteľku tejto ceny predsedníčka ROS Třinec Mária Rosolová. Ostatné ceny boli ďalším výhercom odoslané na ich adresu, alebo odovzdané osobne. 

 

24. 09. OS v ČR – Zasadanie KKaRK OS v ČR

25. 09. OS v ČR – XI. snem OS v ČR

                       

XI. snem Obce Slovákov v ČR

Ešte ani len nevyprchali dojmy zo slávnosti udelenia Cien Mateja Hrebendu za rok 2021, už to opäť bola práca. Už v sobotu 25. septembra v Slovenskom dome zasadli  delegáti a predstavitelia regionálnych Obcí Slovákov z celého Česka, aby sa uskutočnil XI. snem Obce Slováíkov v ČR. Celkovo sa ho zúčastnili obce zo Sokolova, Karlových Varov, Teplíc, Ústí nad Labem, Kladna, Prahy (Združenie Slovákov), Brna (FS Púčik), Kopřivnice, Třinca, Karvinej a Ostravy.

Svoje poverenia  na zastupovanie odoslali Snemu regionálne Obce z Plzne a Stříbra, čím sa medzi rokujúcich predsa len zaradili. Prítomní boli aj všetci členovia Výkonnej rady, či Republikovej revíznej a kontrolnej komisie, ktorá nad svojimi materiálmi zasadla už deň predtým, aby Snemu mohla predložiť svoju správu.

Potešujúcou bola prítomnosť dvoch delegátok z Mladej Boleslavi, ktoré by chceli založiť v tomto meste ďalšiu regionálnu Obec. Dúfame, že si z rokovania Snemu odniesli dosť podnetov a inšpirácie.

Rokovanie XI. Snemu otvoril predseda Obce Dan Bárdoš. Následne snem schválil

Vlastu Fabišika za moderátora Snemu, ktorý mu predložil na schválenie Rokovací poriadok XI. Snemu OS v ČR a rovnako tak Volebný poriadok XI. Snemu OS v ČR. Pred ich schválením členka mandátovej komisie J. Kopecká konštatovala, že XI. Snem je podľa Stanov uznášania sa schopný.

Potom už šli rad za radom jednotlivé body s príslušnými materiálmi, ktoré boli všetkým delegátom predložené už v predstihu, aby na ne mohli kvalitne reagovať - Správa o činnosti OS v ČR (2017 – 2021) , Správa o hospodárení OS v ČR (2017 – 2021),  Správa Kontrolnej revíznej komisie a  Rámcový návrh koncepcie OS v ČR (2021 – 2024).

Predseda Obce vo svojej správe predovšetkým zdôraznil:

„Minulé dva roky boli celosvetovo poznačené situáciou, ktorá nepriala našej kultúrno spoločenskej činnosti. Na jednej strane nebolo možné sa schádzať, na druhej strane aj touto cestou chcem najmä vám predsedovia RO poďakovať,  že ste v každej možnej chvíli robili, čo sa dalo. Zákazy spolčovania nemali cieľ diskriminácie, ale ochrany všetkých nás. Tieto nariadenia sa často menili podľa kraja, oblasti, mesta ... Ak sme neuskutočnili naše klasické veľké akcie ako je napr. Dukát, urobili sme v našich RO o to viacej rôznych malých akcií.

Možnosť stretávania sa vo voľnej prírode dalo mnohým vám podnet k rôznym vychádzkam do prírody. Musím konštatovať, že aj v danej situácii sme dokázali spolu čerpať dotácie, ktoré sme v danom roku obdržali. Každá voľná chvíľa bola venovaná prípravám jak programu na klubové stretnutia tak i večernej univerzity. Akcie boli realizované podľa dostupných možností a to v možných RO. Tieto Vaše aktivity boli podnetom pre ďalšie čerpanie dotácií a to na vydávanie časopisu. Vďaka vaším príspevkom, fotografiám bolo možné o našej neprerušenej činnosti informovať  čitateľov a súčasne ukázať, že čerpané prostriedky boli správne využité.“

Pripomenul, že napriek tomu  sa nám počas celého tohto obdobia podarilo udržať v chode nielen celé celorepublikovú Obec, ale aj jej jednotlivé regionálne Obce, ktoré museli miestami bojovať i o svoju samotnú existenciu. Udržali sme Korene, v tomto roku prebehol aj Jánošíkov dukát a počas posledných rokov aj mnohé naše „vlajkové akcie“. Všetko však napovedá, že to najhoršie je už za nami a teraz pôjde o to, realizovať z plánov na rok 2021, všetko čo sa ešte dá.

Na záver svojej správy navrhol niekoľko podnetov, ktoré by sa mali stáť súčasťou našej práce v ROS-kách.

·         o prijatom uznesení  Snemu OS v ČR  podrobne informovať členov

·         vynaložiť čo najväčšie úsilie pri získavaní grantov (obec, mesto, kraj)

·         naďalej využívať v čo najširšej miere webové stránky OS v ČR

·         propagovať  MFSF Jánošíkov dukát, ktorý i naďalej pokladáme za prioritnú akciu OS v ČR.

·         cenu Mateja Hrebendu využívať k prehĺbeniu spoločenského postavenia OS v ČR a k formovaniu dobrých vzťahov Čechov a Slovákov.

·         pokračovať v súčinnosti s nami názorovo a spoločensky blízkymi organizáciami slovenskej menšiny, snažiť sa prípadne tento okruh rozšíriť. Pracovať na upevnení organizačnej jednoty slovenskej menšiny v ČR.

·         pokúsiť sa vytvoriť spoluprácu s miestnymi Klubmi seniorov a rozvinúť svoju činnosť aj v tomto smere.

·         aj naďalej pokračovať v aktivitách v rámci SZSZ, kde realizujeme viaceré úlohy vrátane koncepčných a analytických.

Po odznení všetkých správ začala diskusia, v ktorej vystúpili predstavitelia všetkých regionálnych Obcí Slovákov. Nielenže sa vyslovovali ku základným problémom svojich vlastných Obcí, ale debatoval aj o širších otázkach, napr. o webových stránkach Obce, ktoré si zasluhujú väčšiu pozornosť. Celkovo však oceňovali činnosť Výkonnej rady, vydávanie Koreňov formou prílohy Slovenských dotykov, ale aj finančnú pomoc, ktorej sa im zo strany vedenia Obce dostáva.

Po skončení diskusie a vyčerpaní všetkých tém, delegáti prešli ku voľbe Výkonnej rady. V prvom kole, v rámci ktorého sa ešte len navrhovali možní kandidáti, bolo celkovo vybraných 8 osobností. Z nich bola vyčlenená pätica kandidátov s najväčším počtom odovzdaných návrhov. V tajnom hlasovaní boli do Výkonnej rady zvolení:  Andrej Dan Bárdoš (Praha), Vlastimil Fabišik (Brno), Juliana Kopecká (Kladno), Vilma Krňávková (Karviná), Jana Nedvídková (Ústí nad Labem). Aklamáciu boli následne zvolení ako náhradníci: Ivan Capulič (Ostrava), Helena Pačesová (Karlovy Vary).

Republiková rada následne na základe návrhu Výkonnej rady zvolila za predsedu ROS Andreja Dana Bárdoša.

Delegáti Snemu zvolili členov Republikovej revíznej a kontrolnej komisie. Stali sa nimi: Anna Janíková (Kopřivnice), Mária Rosolová (Třinec), Jaromír Slušný (Praha).

Na záver rokovania XI. Snemu bolo jednomyseľne prijaté uznesenie.

 

                                                                                   Andrej Dan Bárdoš a Jaromír Slušný

 

30. 09. OS v ČR – Porada redakcií Slovenské dotyky a Korene

 

 

                                               O K T Ó B E R

 

01. 10. ROS Kopřivnice – Účasť na akciách Medzinárodného dňa seniorov.

02. 10. ROS Karlovy Vary – Turnaj v bowlingu o putovný pohár.

                                                          

Stručne o nás

            Podobne ako naše ostatné ROS.ky i my využívame každú situáciu, aby sme pre našich členov pripravili nejakú tú krásnu akciu.  Už 14. septembra sme sa spoločne so Sokolovákmi zúčastnili na príprave a realizácii Dňa národnostných menšín Karlovarského kraja, ktorý sa  tentokrát konal v Chodove. Naša ROS tam mala svoj stánok, prezentovali sme ukážky našej národnej kuchyne.. Ohlas bol veľký a za celú našu činnosť nás pochválil aj výbor pre národnostné menšiny nášho kraja.

Ale neostali sme len pri tom. V sobotu 2. októbra sme usporiadali náš tradičný turnaj v bowlingu a i napriek tomu, že bolo krásne počasie a ľudí to ešte hnalo na záhradky či na výlety, zišlo sa nás pomerne dosť. Všetkým to prospelo, pretiahli sme si kostičky, porozprávali sa a dohodli, že sa zídeme ešte pred Vianočným stretnutím na akcii mimo stanovený program našej ROS.

                                                                                   Helena Pačesová

 

04. 10. ROS Karlovy Vary – Zasadanie krajského výboru pre národnostné menšiny

05. 10. ROS Kladno – Utorkové posedenia pri harmonike – 5., 12., 19. a 27.

06. 10. ROS PlzeňPosedenie v hoteli Ural

09. 10. ROS Kopřivnice – Účasť na farmárskych trhoch.

10. 10. Uznesenie vlády ČR – akcie obmedzené

12. 10. FS Púčik – Seminár

12. 10. ROS KarvináKlubová akcia.

13. 10. FS Púčik – Tanečný dom s Púčikom

13. 10. ROS Kopřivnice  Beseda k výročiu A. Dubčeka

20. 10. ROS Kladno – výlet do okolia Kladna

20. 10. ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

25. 10. Do platnosti vstúpili nové obmedzenia pre konanie kultúrnych akcií

27. 10. ROS Kopřivnice – kladenie kytíc k pamätníku TGM

28. 10. ROS Karviná – Beseda v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti

28. 10. ROS Ústí nad Labem a ROS Teplice – Česko-slovenské odpoludnie Trmice

                                   

Česko-slovenské odpoludnie

V októbri sme aj my využili prestávku, ktorú nám poskytol mierny ústup pandémie a v spoluprácu s Klubom seniorov v Trmiciach sme usporiadali ďalší ročník akcie Česko-slovenské odpoludnie. Tradične sa konalo na zámočku v Trmiciach. Účasť bola ako vždy bohatá a sála bola plná do posledného miesta. Okrem členov našej ROS prišli zástupcovia ROS Teplice – Ivo Přichystal a Olina Červená, ale aj mnohí členovia Klubu seniorov Trmice.

Bohaté bolo oficiálne zastúpenie. Akcie sa zúčastnil predseda OS v ČR Andrej Dan Bárdoš, predsedníčka výboru pre národnostné menšiny Krajského úradu Ústí nad Labem Kateřina Žákovská alebo starostka mesta Trmice Jana Oubrechtová, ktorá sa tejto akcie už viackrát zúčastnila. Prirodzene nechýbala ani vedúca Klubu seniorov Trmice Eva Tomsová.

Celá akcia bola rozdelená do dvoch častí. V prvej – tej najoficiálnejšej, vystúpili s bohatým programom členovia folklórneho súboru Šarvanci z Prahy a za svoje vystúpenia zožali zaslúžený potlesk. Druhá časť bola menej oficiálna. Aj v tento deň sa konala obvyklá výstava ručných prác senioriek z Trmíc, ku ktorým sa so svojimi výrobkami pridali aj naše členky. A bolo sa na čo dívať! Tým sa druhá časť pomaly menila v tretiu a to neoficiálnu. Ľudia chodili medzi stolmi s vystavenými výrobkami, hodnotili ich, oceňovali, ale sa aj medzi sebou bavili. Všetkému vládol ruch a život. Bolo vidno, ako všetkým chýbal voľný styk a priamy kontakt s priateľmi a známymi, tak to plne využívali.

Bohužiaľ nasledovné zhoršenie epidemiologickej situácie nám už nedovolilo usporiadať ďalšie plánované akcie, najmä predvianočné stretnutie, medzi našimi členmi, tak obľúbené. Ale už onedlho zasadne náš výbor, aby prerokoval a schválil Plán našej činnosti na rok 2022.

                                                                       Janka Nedvídková

 

30. 10. ROS Kladno – Requiem za obete covidu

31. 10. OS v ČR - Vydanie 5. čísla časopisu Korene (Slovenské Dotyky 6-7)

 

                                               N O V E M B E R

 

02. 11. ROS Kladno - Utorkové posedenia pri harmonike – 2., 9. a 16.

Od 16. 12. nahradené: udržovanie kontaktov so staršími členmi ROS

03. 11. ROS Plzeň - Posedenie v hoteli Ural

06. 11. ROS Kladno – Spomienkový večer na uctenie pamiatky Bohuša Chocholu

06. 11. ROS Karviná - Pochod okolo Karvinej.

 

                                                Pochod okolo Karvinej

Jedným z podujatí, ktoré je najmenej ohrozené pandemickou prekážkou je Pochod okolo Karvinej. V sobotu 6.  novembra sa konalo jeho XVIII. pokračovanie. Celá akcia sa odohrala v prírode. Keď sa k tomu vydarí ešte krásne slnečné počasie s pestrofarebnou jesennou kulisou, zážitok je o to silnejší. Začiatok trasy bol ako obvykle pri OD Prior. Prvý úsek viedol na karvinské námestie, kde sme sa zhromaždili pri soche T. G. Masaryka. V krátkosti sme si pripomenuli udalosti z obdobia vzniku ČSR a položili kyticu živých kvetov. Sprievodcovia J. Bazger a Š. Rigo nám prezradili plán cesty – práve oni mali na starosti pripraviť trasu. Tá viedla po okrajových častiach Karvinej, kde sa bežne členovia nevyberú. Trasu 9 km zvládli všetci, za čo na stretnutí v klubovni obdržali diplomy. Po tejto akcii nás popoludní čakala ďalšia,  slávnostnejšia v Mestskom dome kultúry. Pozvánku sme dostali od mužského zboru Hejnal Echo z Karvinej, ktorý slávil 100. výročie svojho trvania. Vynikajúci súbor účinkoval aj na našich podujatiach.

                                                                                               Vilma Krňávková

 

09. 11. ROS Karviná - Klubová akcia

10. 11. FS Púčik – Tanečný dom s Púčikom

10. 11. ROS Kopřivnice – zasadanie Komisie pre medzinárodné vzťahy

14. 11. ROS Kladno – Koncert: Beethoven a tí druhí

16. 11. ZS Praha – Beseda s kriminalistom P. Rašplom a krst knihy Procesy

 

Čo nového v Prahe?

Podobne ako koronavírus ovplyvnil prácu celej našej organizácie, mal dopad i na našu pražskú organizáciu. Na októbrovú Prechádzku po Prahe prišlo dosť málo ľudí, ale na záver roka sme sa pripravovali na veľké tri akcie, ale pretože covid začal stláčať náš časový priestor na stále menšiu a menšiu plochu a nevedeli sme, čo sa nám podarí uskutočniť a čo už nie, rozhodli sme sa spojiť prvé dve akcie dohromady.

Všetko sa stalo skutkom vo štvrtok 25. novembra. O 17,00 hod. sa uskutočnila ďalšia akcia cyklu „Možno príde i Markovič“ a to beseda s pražským kriminalistom Petrom Rašplom. Tento významný pražský kriminalista pracoval na pražskej kriminálke dlhé roky a zúčastnil sa pátrania po viacerých mediálne známych vrahoch z pražskej oblasti. Nielenže nám priblížil prácu kriminalistu, ako takého, ale nás nechal dokonca nahliadnuť do zákulisia vyšetrovania viacerých prípadov. Zaujímavo a veľmi pútavo hovoril o tých viac známejších a odhalil nám k nim viaceré, nie príliš známe detaily, ale rovnako hovoril aj o tých, ktoré sa na stránky novín nedostali. Všetky mali spoločného menovateľa – snahu odhaliť páchateľa a pomôcť ho postaviť pred súd. Pohovoril ale aj o svojom služobnom curriculum vitae, i o ceste, ktorá ho nakoniec na pražské oddelenie vrážd priviedla.

Zaujímavá téma a bohaté úvodné slovo vyvolalo medzi publikom živú reakciu, takže sa Petr Rašpl onedlho dostal do paľby otázok, na ktoré vždy plne zodpovedal. Po úspechu tejto akcie plánujeme v roku 2022 pozvať ďalšie kriminalistické eso.

Krátko po skončení tejto akcie sa konal krst mojej knihy Procesy, ktoré vyšli v tomto roku v dvoch variantoch – s mäkkou väzbou ako Veľké procesy a s tvrdou ako Procesy. Obe sa síce už nejaký predávajú, ale na ich oficiálny krst doteraz čas nebol. Takže po krátkom úvodnom slove autora, ktorý hovoril o tom, čo ho viedlo k napísaniu tejto knihy, sa aktu krstu ujali Petr Rašpl a Vlado Skalský. Beseda s autorom potom už nemala oficiálny ráz, ale autor sa s čitateľmi bavil individuálne.  

Posledná akcia - Predvianočné stretnutie, ktorú tradične pripravujeme spoločne so Slovensko-českým klubom a Slovenským domom v Prahe sa uskutočnila 14. decembra a podrobnejšie o nej na inom mieste informuje toto číslo Dotykov, čo je tiež doklad našej úzkej spolupráce.

 

                                                                       Jaromír Slušný

 

20. 11. ROS Sokolov – Turistická vychádzka

20. 11. ROS Ostrava – Deň vzájomnosti

 

Deň vzájomnosti – Nazdravíčko!!!

Po dlhej, dvojročnej pauze a chvíľach napätia sa konečne podarilo ROS Ostrava                        a Folklórnemu klubu Fogáš 20. novembra 2021 uskutočniť ďalší, dlho očakávaný Deň vzájomnosti.

Rovnako aj v tomto roku do poslednej chvíle panovali veľké obavy, či sa bude môcť akcia konať, alebo ju z pandemických dôvodov budeme musieť opäť zrušiť. Našťastie to vyšlo „o fous", ako sa hovorí tu v Česku. Hlavný tvorca programu Ivan Capulič ako dôsledný organizátor, tento ročník nazval príznačne Deň vzájomnosti – Nazdravíčko.

Program začal o 15. hodine besedou s prívlastkom Na slovíčko Slováci, ktorá prebehla pod moderátorskou taktovkou Martina Kopora z Hriňovej. Hosťami programu bol Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Andrej Dan Bárdoš, predseda Obce Slovákov Českej republiky a predsedníčka ostravskej regionálnej Obce Zlatica Mojžíšková. Témy krajanskej debaty boli: Slováci v zahraničí, Ako krajania obohacujú a môžu obohatiť Česko, Nárečia – rozumieme im?, ktoré prepojili zúčastnených krajanov v kinosále Domu kultúry mesta Ostravy. Vyvrcholením programu bolo vyhodnotenie výsledkov detskej výtvarnej súťaže, ktorá organizovala Obec Slovákov ČR, a nás teší, že prvé miesta ostali práve u nás v Moravsko-sliezskom kraji.

Po krátkej prestávke, ktorá bola vyplnená malým pohostením a živou debatou, nasledoval vrchol sviatočného večera – Kultúrny galaprogram. Išlo o uvedenie muzikálu na ľudovú nôtu - KUBO, ktorý je oslavou slovenskej divadelnej klasiky, v podaní Těšínského divadla - Českej scény. V predstavení účinkovali aj tanečníci Folklórneho klubu Fogáš. Svojimi skvelými tanečnými kreáciami a spevom dodali celému večeru mimoriadnu atmosféru.

Záverečnou perlou bolo večerné Posedenie pri haluškách s vynikajúcou cimbalovou muzikou Fogáš, krajanmi,  organizátormi a účinkujúcimi. Po únavnom „covidovom pôste“ bol tento deň veľmi príjemným zážitkom, ktorý veríme, ešte dlho bude zúčastnených posilňovať a dodávať nádej. Nezostáva než poďakovať organizátorom a tešiť sa na stretnutie v roku 2022.

                                                                                               Zlatica Mojžíšková

 

22. 11. OS v ČR – Účasť na Valnom zhromaždení Spoločnosti M. R. Štefánika

22. 11. Vláda prijala ďalšie obmedzenia účasti na kultúrnych akciách

24. 11. ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

27. 11. ZS Praha - Prechádzka po starej Prahe.

19. 11. ROS Karlovy Vary – Zasadanie krajského výboru pre národnostné menšiny

 

 

                                               D E C E M B E R

 

01. 12. ROS Kladno - Utorkové posedenia pri harmonike – 7., a 14.

Nahradené: udržovanie kontaktov so staršími členmi ROS

01. 12. ROS Plzeň - Posedenie v hoteli Ural

Nahradené: udržovanie kontaktov so staršími členmi ROS

04. 12. ROS Ústí nad Labem – Predvianočné posedenie

04. 12. ROS Stříbro - Mikulášska besiedka. Zrušené kvôli covidu-19

07. 12. Vláda mierne uvoľnila opatrenia

07. 12. ROS Třinec – Posedenie v Klube dôchodcov

 

                                               Doba covidová i vianočná

Zvončeky už zvonia

a ihličie vonia,

svetlo sviečok mihotavé,

Vianoce k nám prišli práve.

Preto sviatky krásne maj

v pohode ich prežívaj.

A ku šťastiu chýba iba krok,

prajeme všetko dobré a šťastný Nový rok.

 

Vianoce sú za dverami, ale koronavírus už druhý rok je tu stále s nami. I tentokrát sme prežili advent skromnejšie. V nedeľu 5. decembra 2021 stovky žiarovičiek na jedli rozsvietila a krásne Vianoce aspoň na diaľku popriala primátorka mesta Třinca Věra Palkovská. Vzhľadom na mimoriadne vládne opatrenia sa sviatočná udalosť konala bez prítomnosti širokej verejnosti.  Ale i napriek tomu v uliciach mesta svetelné dekorácie pripomínali náladu a kúzlo Vianoc. A čo my?

Už 7. decembra sme mali v Klube dôchodcov malé posedenie, ktoré nám pripravila vedúca pani Stonavská a vidíte i na fotke ako je nás málo. O týždeň a deň neskoršie - 15. decembra sme sa zišli zase v malom počte, urobili sme si vedľa stromčeka fotku na pamiatku, a na chvíľku posedeli v cukrárni,

Vinšom sme si popriali, aby sme nepodliehali covidovému splínu, užili si vianočné sviatky v zdraví, spokojný život so svojimi blízkymi, ktorých máme tak radi. Dúfam, že sa v roku 2022 budeme stretávať s úsmevom na tvári a s pokorou sa vrátime do našich životov, tak jak sme boli zvyknutí.

Všetkým ROS-kám prajem Šťastné a veselé Vianoce, v Novom roku dobré zdravie, šťastie a verím, že i v tejto dobe prežijete pokojné Vianoce v kruhu tých, ktorých máte radi.

                                                                       Mária Rosolová

 

 

10. 12. ROS Kopřivnice  Stretnutie pod vianočným stromčekom.

 

Aj Kopřivnice žijú!

Áno, je to tak! I napriek covidu žijeme, bojujeme a robíme všetko pre to, aby sme nielenže covid prekonali, ale aj naďalej existovali. Takže využívame každú príležitosť na to, aby sme sa prejavili. Už 20. novembra sme sa zúčastnili akcie Deň vzájomnosti – Nazdravíčko!, ktorú organizovala ostravská ROS. Jej súčasťou bola beseda regionálnych Obcí Slovákov v Moravsko-sliezskom kraji. Z našej Obce Slovákov sa jej zúčastnili členky výboru, M. Šulová a L. Slavíková, ktorá aj nafotila krásne zábery. A nielen to. Rok 2021 bol rokom nielen A. Dubčeka, ale aj my máme čo oslavovať ako spolok. Už je to 15 rokov čo sme spolu! Krásne výročie. Máme už tzv. občianku a tešíme sa na 18-tku - na dospelosť. Zostalo nás síce menej za tie roky, ale držíme sa. V myšlienkach sú s nami aj tí, čo pozerajú na nás zhora, tí čo sú čestnými členmi, aj chorí a v Domovoch dôchodcov. Rok 2021 sme 26. novembra  uzavreli krásnou bodkou. Naši členovia - Zdenka a Janko mali svadbu! V novej Ringhofferovej vile, za nádhernej hudbe a spevu E. Presleyho. Podali sme im aj svadobné noviny na pamiatku. Tie ich celkom dojali. Tak veľa šťastných krokov do ďalších rokov!...

Napísali sme aj do Kopřivnických novín troška o nás, našich radostiach i starostiach. Myslíme na naše členky, bojovníčky so zdravím v tejto vianočnej a neľahkej dobe. Držíme im palce! Pre našich členov sme nachystali netradičné PF. Každý člen dostal drevené PF so želaním. Všetko zaistila a rozniesla Olinka, aj fotografiu z akcií nášho spolku, ktoré vybrala a urobila Hanka. Foto je rôzne, niekto na večierku, niekto na športovom podujatí a pod. Ako spomienka na tento rok, keď nám zasa nevyšiel vianočný večierok. Ten si urobíme v máji ako májovú veselicu. Nezáleží na tom, čo je pod stromčekom, ale kto sedí okolo neho. Zasnežené Vianoce a rok 2022 už bez covidu, prosíme!

Anna Janíková

 

14. 12. ROS Karlovy Vary - Vianočné stretnutie. Zrušené kvôli covidu-19

14. 12. OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

14. 12. OS v ČR - Porada redakcií Koreňov a Slovenských Dotykov

14. 12. ROS Karviná - Klubová akcia – Príprava vianočného posedenia.

14. 12. ROS Sokolov - Klub Koreňov Vianočné stretnutie. Zrušené kvôli covidu-19

15. 12. ROS  Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny v Karvinej

15. 12. ROS Teplice – Predvianočné posedenie. Zrušené kvôli covidu-19

15. 12. ROS Plzeň - Klub Koreňov Vianočné stretnutie. Zrušené kvôli covidu-19

14. 12. ROS Třinec - vianočné stretnutie pri vianočnom stromčeku pred kultúrnym domom

Trisia

15. 12. ZS Praha a OS v ČR – Predvianočné posedenie

15. 12. OS v ČR – Termín odovzdania účtových dokladov

18. 12. ROS Karviná – Vianočné posedenie: Dajme si pod stromček úsmev.

 

Vianočné stretnutie v Karvinej

Tohtoročné vianočné motto karvinskej Obce Slovákov znelo: ,,Dajme si pod stromček úsmev.“

Sviatky Vianoc sa opakujú každý rok a predsa nás zakaždým prekvapia niečím novým. Prekvapením vlaňajších sviatkov bol zákaz akéhokoľvek zhromažďovania. V tomto roku svitla nádej na stretnutie v obmedzenom množstve, ale dvere opäť zostali zatvorené pre mnohých členov. Podmienkou účasti bolo totiž predloženie jedného z dvoch potvrdení: o platnom očkovaní, alebo o prekonanom covide, ktoré musel vystaviť príslušný lekár.

Pozvanie na našu akciu bolo uverejnené aj v mesačníku Karvinský zpravodaj. Napriek tomu sme nevedeli presne, koľko ľudí z mesta pozvanie prijme. O našich ľudí sme nemali strach, tam existovala spätná väzba, ale na ostatných nie. Prenájom sály a folklórny súbor zo Slovenska nebola lacná záležitosť, takže obavy o návštevnosť boli prirodzene opodstatnené. Ale risk sa oplatil. Túžba po vianočnom pozdrave z domoviny bola silnejšia ako obava z účasti. Potešilo nás, že Súbor Flajšovan z Oravskej Lesnej pozvanie prijal. Slovenské tradície, zvyky, vinše, koledy zazneli v podaní mladých spevákov a hudobníkov. Sprievodné slovo medzi jednotlivými vstupmi mal vedúci súboru Viktor Chudoba. Harmoniky, husle, ozembuchy, zvonce, lampáše, pastieri, jasličky, traja králi dotvorili krásnu vianočnú atmosféru, ktorá sa rozhostila v sále pri rozsvietenom stromčeku. Na záver nechýbala pieseň Tichá noc, ktorú si  zaspievali všetci prítomní. Vystúpenie prinieslo veľa radosti nám zahraničným Slovákom a verím, že aj pre majoritu bolo milým kultúrnym vianočným obohatením.

Po hodinovom programe sa podávala vianočná kapustnica. Ešte nikdy nezaznelo toľko chvály na kuchára, bola vynikajúca. Asi dobre naladila aj účinkujúcich, pretože nám ešte so štyrmi harmonikármi zahrali známe slovenské ľudovky a prítomní sa radi pridali. Koledy si zaspieval s nami aj exprimátor Antonín Petráš – člen zastupiteľstva mesta. Pozvanie prijala aj karvinská TV Polár. Sme jej vďační za to, že umožnila sprostredkovane vianočne naladiť tých, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemohli stretnutia zúčastniť.  Vysielanie prebehlo 21. decembra a v ďalšie dni pred Štedrým dňom. Nuž poprajme si všetci, aby nastávajúci rok 2022 bol lepší, slobodnejší, plný zdravia a šťastia.                                                                     

Vilma Krňávková

 

31. 12. OS v ČR - dokončenie vyúčtovania všetkých grantov

31. 12. OS v ČR - Dodanie článkov  pre vydanie 6. čísla časopisu Korene (Slovenské Dotyky

12-1)