Obec Slovákov v Českej republike

Výkaz činnosti za rok 2016


             J A N U Á R

 

 

06. 1.  ROS Plzeň  - Klubová akcia – posedenie v Novom roku

12. 1.  ROS Karviná  - Členská schôdza

12. 1.  ROS Karviná  - Klubová akcia – príprava plesu

12. 1.  ROS Kladno  - Beseda s predsedom OS v ČR

V utorok 12. januára 2016 k nám J. Slušný zašiel na kus reči a dobrej pohody, i napriek tomu, že sa v Prahe podieľal na náročnom vyúčtovaní všetkých grantov a dotácií, ktoré v minulom roku OS v ČR dostala od ÚSŽZ a MK ČR. Posedeli sme v pizzerii San Marino na Kladne.

                                                                                                           Juliana Kopecká

13. 1.  OS v ČR - Porada Výkonnej rady

14. 1.  ROS Třinec - Zasadanie výboru

15. 1.  ZS Praha - Vyhodnotenie konferencie ZS Praha

15. 1.  OS v ČR - Spomienka na Jána Kollára 

V pondelok 15. januára 2016 sme sa už tradične zišli pri hrobe významného slovenského politika a literáta Jána Kollára. Súčasne sme si pripomenuli pamiatku Ing. Vojtecha Vecána a Blaženky Urbanovej. Pietne zhromaždenie ako už po minulé roky otvorila tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára Janka Haluková. Po nej sa slova ujal predseda Spoločnosti M. R. Štefánika dr. Vojtech Čelko, ktorý sa v krátkosti zamyslel nad prínosom tohto slovenského velikána svoje dobe i súčasnosti. Krátku modlitbu predniesol zborový farár Slovenského zboru ECAV Marián Čop. Po skončení tejto akcie sme sa odobrali k hrobom Ing. Vecána a B. Urbanovej, krátko sa pri nich pomodlili, položili kvety a v tichosti sa nad nimi zamysleli.

                                                                                                          -   jas   -

19. 1.   ZS Praha         Povesti o prameňoch

            Akoby Združenie Slovákov v Prahe nieslo začiatok roku v duchu bájí a mýtov. V utorok 19. januára 2016 sme sa o 17,00 hod. zúčastnili prezentácie knihy a autorského večera publicistu Igora Válka, ktorý nám predstavil svoju knihu Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch.  Nadväzuje na jeho ostatnú knihu Povesti o slovenských riekach.

Slova sa najprv ujal riaditeľ Slovenského domu Vlado Skalský, ktorý celý vyčer aj moderoval. Igor Válek, aj napriek určitej začiatočnej tréme, sa rýchlo rozhovoril a bolo vidieť, že reč ide o jeho obľúbenej téme, ktorej venoval skutočne mnoho času. Hovoril o tom, ako tieto povesti zbieral, ako často nachádzal len ich čriepky, ktoré musel zliepať dohromady a niekedy ich prepojiť aj svojim vlastným textom. V záverečnej fáze musel prirodzene každú z nich prečesať svojim autorským hrebeňom, dať im jednotnú     fazónu a až potom ich predstaviť čitateľom. Na druhej strane si posťažoval, ako aj väčšina zo súčasných autorov, na nezáujem sponzorov, v tomto prípade majiteľov jednotlivých slovenských kúpeľných zariadení. Tí väčší si myslia, že ich kúpele sú aj tak dosť známe a žiadnu propagáciu nepotrebujú, tí menší na propagáciu nemajú toľko peňazí, koľko by bolo treba. Ale to bolo len na margo veci.

Aby sa prítomní mohli s jeho knihou  zoznámiť, Igor Válek prečítal jednu zo svojich povestí, ktorá sa týkala vzniku kúpeľov Lúčky v Liptove. Liečia sa tu ženy z neplodnosti, resp. poruchami plodnosti a to veľmi úspešne.

Len čo prezentácia skončila, začala druhé časť tejto milej akcie. Vnuk slávneho českého spisovateľa Jaroslava Haška Richard, pokrstil Povesti o prameňoch a šlo mu to skutočne od ruky.

Potom už slovo dostali návštevníci tejto akcie a Igora Válka zahrnuli mnohými otázkami, na ktoré on potom so znalosťou veci zodpovedal.

-          Jas  -

19. 1.  ROS Sokolov  - Bowlingový turnaj

21. 1.  ROS Ústí nad Labem - Fašiangové posedenie

26. 1.  OS v ČR - Porada vedenia IS v ČR

28. 1.  ROS Kopřivnice – Klub seniorov  S elánom do nového roku

Kopřivnice neodpočíva, ale od začiatku roku sa orientuje na plné venuje všetkým aspektom svojej činnosti. Už 28. januára sa  niektorí z nás zišli u harmoniky a gitary pána L. Piskořa v Klube seniorov. Akcia v rámci Aktívneho seniora mesta Kopřivnice bola úspešná. Ľudia si pri hudbe aj zaspievali, porozprávali vtipy a bolo veselo. Rok sa začal dobre.

                                                                                                                      Anna Janíková

30. 1.  ROS Karlovy Vary – konferencia ROS

30. 1.  ROS Karlovy Vary – Tanečná zábava

Po krátkom oddychu na začiatku Nového roku a príjemnom prežití všetkých sviatkov, spojených s koncom „starého“ a začiatkom nového roku sme sa 30. januára 2016 zišli na našej mimoriadnej konferencii. Program bol jednoduchý - schválenie nových Stanov našej Obce, vypracovaných na základe ustanovení nového Obchodného zákonníku. Zmien nebolo mnoho, ale všetko bolo nutné našim členom riadne vysvetliť a zdôvodniť. Účasť bola hojná, takže aj otázok bolo pomerne dosť. Ale hlavné účel konferencie sme splnili, Stanovy sme schválili a hneď aj odovzdali na registráciu. Teraz len čakáme, kedy nám ich úrady schvália a ako rýchlo to bude trvať. A aby sme len nepracovali, po skončení konferencie začala tanečná zábava, ktorá sa pretiahla až do večera. Do skoku nám hrala skupina Duo Dominant, ktorá už tradične účinkuje na našich akciách.

                                                                                                           Eva Surňáková

 

 

                                                           F E B R U Á R

 

03. 2.  ROS Plzeň – Klubová akcia – posedenie

03. 2.  ROS Kopřivnice  - zasadanie výboru

Rovnaké to bolo v ďalšom mesiaci. Hneď 3. februára 2016 sa zišiel výbor, aby riešil aktuálne úlohy. V marci bude členská schôdza, takže sa diskutovalo okolo toho. Máme i iný, aj keď na prvý pohľad menší úspech - zásluhou J. Černého sme získali nástenku, na ktorú môžeme vyvesovať naše záležitosti a informácie. Síce len jednu polovicu z nej, pričom druhú má oddiel jogy, ale i to stačí. Je hneď pri Klubu seniorov, kde sa pravidelne  stretávame. Potom 16. februára si dal stretávku predseda s podpredsedom.  aby doladili formu pozvánok a upresnili plán činnosti na rok 2016.                                                                                                            Anna Janíková

06. 2.  ROS Karviná – XIV. Slovenský ples

Konal sa 6.februára v Spoločenskom dome v Darkove.Zdá sa, že už trvalejšie vstúpil do povedomia karvinskej verejnosti. Ani v tomto roku nebola potrebná väčšia medializácia k obsadeniu sály. Už v októbri sa hlásili niektorí  záujemci. Bohužiaľ – február je nielen mesiacom plesania, ale aj nástupu chrípkových onemocnení. Nevyhli sa ani nášmu plesu. Sedem plesajúcich si nestihlo zohnať za seba náhradu a práve tento počet chýbal k zaplneniu sály. Na kvalite plesu to nijako neubralo. V úvode privítala plesajúcich predsedníčka OS v Karvinej Vilma Krňávková. Prítomným sa prihovoril a ples oficiálne otvoril námestník primátora štatutárneho mesta Karviná Karol Wiewiorka, ktorý sa Slovenského plesu spolu so svojou paniou zúčastnil prvý raz. Prípitok zaznel z úst predsedu výboru pre národnosti a člena zastupiteľstva Tomáša Gallika. V predtančení exceloval špičkový 20-členný folklórny súbor Šmykňa, ktorý doslova rozžiaril sálu. Do tanca hrala staronová kapela Visitors s dvomi hudobníkmi a dvomi speváčkami. Nechýbalo milé privítanie so slovenskou borovičkou pri vstupe do sály a bohatá tombola Ples podporili v rámci dotačného programu MSK a štatutárne mesto Karviná. Vďaka všetkým zainteresovaným možno aj tento ples považovať za vydarený.

Vilma Krňávková

 

09. 2.  ROS Karviná – Klubová akcia Beseda s všestranným karvinským umelcom

V utorok 9. februára 2016  prijal pozvanie na besedu do klubovne Stanislav Filip. Pochádza z Kostelca na Hané a do Karvinej sa prisťahoval v roku 1990. Venuje sa rezbárstvu, tento obor vyštudoval na strednej škole. Jeho mamka nádherne kreslila a zrejme odovzdala kus talentu svojmu synovi. V svojom rodisku často navštevoval dom Petra Bezruča, rád s ním pobesedoval a z mnohého sa poučil. Na začiatku rezbárskej dráhy dokázal jedným malým nožíkom vyrezať 90 rôznych vecí. Časom prišiel následkom nemoci o ľavú ruku a nemohol chodiť. S vyrezávaním však neprestal. Svoju manželku naučil na sústruhu vyrábať polotovary, z ktorých potom vyrezával finálne exponáty. Pred niekoľkými rokmi prišiel s nápadom založiť LITERÁRNY KLUB v Karvinej. Jeho členovia sa pravidelne schádzajú a prezentujú navzájom svoju literárnu tvorbu. V závere besedy pani Mgr.Alena Hloušková prečítala niekoľko ukážok z jeho básnických zbierok. Stanislav Filip je veľmi pracovitý, všestranný. Okrem besied, organizuje svoje výstavy, ktoré si vytvorili na Karvinsku svoje renomé. Prajeme mu hlavne zdravie a vďačných, vnímajúcich obdivovateľov jeho tvorby.

Vilma Krňávková

 

09. 2.  ROS Teplice – Klubová akcia   Fašiangy

Dne 9. února 2016 se v příjemném prostředí Fokus cafe Bárka uspořádala RO Teplice fašiangové posezení. Přítomní členové RO si připomněli, co to jsou fašiangy, jaké zvyky je doprovázely. Jednalo se o několikadenní veselici, která začínala na Tři krále a její konec se posouval podle doby konání Velikonoc. Jednalo se v podstatě ještě o předkřesťanský svátek, který měl svůj původ v mytologii. Fašiangami – masopustem byl zahajován 40 denní půst který trval až do velkého pátku, ve kterém se nesmělo jíst maso. Proto byla tato oslava spojována se zabijačkami a často se konaly různé oslavy například svatby. Proto i naše teplická RO zvolila tento termín pro své setkání. Následná volná zábava byla občas prokládána písničkami za doprovodu harmoniky. Naši členové si rovněž dopřáli i pohoštění, které částečně zabezpečil personál kavárny, ale také naše členky.

Pro další období plánujeme také pro velký úspěch další výlet pro členy teplické a ústecké RO v rámci akce „Poznej zem, kde žiješ“. Jestliže posledně se naši členové poznávali památky severovýchodních Čech (zámek Frýdlant, Panská skála, Nový Bor a městskou rezervaci městečko Úštěk), ten to zájezd bude zaměřen na poznávání památek západních Čech. Měl by se týkat zámku Kynžvart, přírodní rezervaci Soos a Františkovy Lázně. V květnu také teplickou a ústeckou RO čeká zajištění účasti na druhém ročníku Barevného regionu, který se bude konat pod záštitou vedení Ústeckého kraje. Na této akci by se měli představit příslušníci národnostních menšin, žijících v Ústeckém kraji.

Ještě na okraj: koncem minulého roku jsem v spolupráci s ROS Ústí nad Labem vydali brožuru Slováci v Ústeckém kraji, jejíž titulní stranu můžete vidět na 3. stránce obalu těchto Koreňov.

                                                                                               Ivo Přichystal

 

10. 2.  ROS Sokolov  - Vyhodnotenie činnosti 

16. 2.  ROS Třinec – zasadanie výboru

17. 2.  ROS Sokolov – Členská schôdza          

18. 2.  ROS Stříbro – Sánkovanie detí

20. 2.  ROS Karlovy Vary - Bowlingový turnaj

Vo februári už tradične organizujeme turnaj v bowlingu. Uskutočnil sa 20. februára 2016 na bowlingovej dráhe v EUROBare Morava v Starej Roli v Karlovych Varoch. Tohto roku bola účasť slabšia, prišlo nás len jedenásť a dominovali ženy, ktorých bolo celkom sedem. Pretože ženy a muži súperili zvlášť, máme dvoch víťazov. Mužom dominoval Mikuláš Leško,ženám zase Dana Levková. ktorý do hry vložil najviac síl, ale predovšetkým umu a šikovnosti. Jarné mesiace isto prinesú i vyššiu účasť, typickú pre našu Obec. Ale nám to v tú chvíľu nevadilo. Nálada bola skvelá, všetci sme sa bavili, takže i túto akciu môžeme pripočítať k tým vydareným.

                                                                                                          Eva Surňáková

20. 2.   ROS Kladno – Víkendové vychádzky

22. 2.   ZS Praha – Beseda so spisovateľmi - Česko-slovenský večer primeraných depresií

            Pod týmto  názvom  sa ukrýva seriál literárnych stretnutí českých a slovenských spisovateľov, v podstate autorské čítanie.  Koná sa už skoro rok v Slovenskom dome v Prahe a organizuje ho Zora Šimůnková. Takže v žiadnom prípade sa nejedná o nejaké skutočné depresie, ktorými by trpeli účinkujúci alebo poslucháči. V pondelok 22. februára 2016 sa uskutočnilo v poradí už jedenáste pokračovanie tohto programu. Zaujímavý bol aj podtitul: ...a možno príde aj kúzelník...

Večera sa za českú stranu zúčastnili poetky slova a humoru Radana Šatánková a Irena Svobodová. Obe prítomným čítali svoje vtipné a poslucháčsky veľmi zaujímavé sentencie, alebo krátke verše rovnakého obsahu. Publikum sa skutočne dobre bavilo a boli vidno, že s autormi splýva na jednej vlne. Obec Slovákov v ČR predstavoval Jaromír Slušný, ktorý čítal jeden zo svojich najstarších slovenských mýtov, ktorý zajal nielen rýmovanými dialógmi či monológmi, ale rovnako aj obsahom. Väčšina z prítomných vôbec netušila, že existujú tak staré mýty, dokonca aj mýty o stvorení sveta, vytvorené našimi skutočne prapra...predkami.

Na záver sa ukázalo, že aj ten kúzelník nakoniec prišiel, čo je veľkým rozdielom medzi týmto večerom a známym televíznym zábavným programom,  ktorý dnes už môžeme zaradiť do pamätníckej, ale vždy sviežej, kategórie. Vyliahol sa z hudobníka Paula Merilda, ktorého hudobné čísla vhodne vyplňovali prestávky medzi vystúpeniami jednotlivých autorov. Paul Merild sa na záver večera nechopil svojej gitary, ale začal predvádzať skutočne zaujímavé kúzelnícke čísla, do ktorých zapojil celé publikum.

A ako je už v Slovenskom dome zvykom, po skončení akcie sa nikto domov neponáhľal, ale večer slovensko-českého  priateľstva pokračoval družnou debatou. Tešíme sa aj na ďalší večer tohto cyklu a to už len kvôli tomu, že ako autor je pozvaný ďalší náš člen – Peter Lipták

                                                                                                           - jas -

23. 2.  ROS Kopřivnice – Klub seniorov

V utorok 23. februára sme sa podaktorí zúčastnili ďalšej akcie mesta v rámci  programu Aktívny senior a to Kresla pre hosťa. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Hosťom bol senior pán Rostislav Zeman, zakladateľ fy Zeman Art. Ten sa  ešte aj teraz venuje údržbe  a doplňovaniu múzea a skanzenu Špakov na Kopřivnici Pasekách. Pútavo rozprával nielen o svojej životnej púti, ale aj o svojich predkoch volynských Čechoch na Ukrajine. Myslím, že Kreslo pre hosťa sa ujalo a  bude mať pokračovateľa.

                                                                                                                      Anna Janíková

26. 2.   ROS Ústí nad Labem – Návšteva múzea

Stretnutie so spisovateľom, autorské čítanie, beseda s historikom, beseda so senátorom, vernisáž ručných prác – to je len strohý výpočet akcií, ktoré má už na svojom konte naša najmladšia organizácia ROS v Ústí nad Labem za dva roky svojej existencie.

Mimo plánovaných akcií sme sa stretli i 26.2.2016 a spoločne sme navštívili Múzeum v Ústí nad Labem, kde je práve  inštalovaná výstava „České Švýcarsko očima Václava Sojky.“

Výstava vznikla při príležitosti 15. výročia založenia najmladšieho národného parku. Autor fotografií Václav Sojka je s pieskovcovou krajinou Českého Švýcarska  spätý od svojho detstva a je dlhoročným pracovníkom Správy Národného parku. Výstavu usporiadalo Muzeum mesta Ústí nad Labem v spolupráci so Správou Národného parku České Švýcarsko. Po prehliadke sme navštívili múzejnú kaviarničku kde sme diskutovali o dojmoch z výstavy. Bolo to veľmi príjemné odpoludnie, ktoré v nás zanechalo dobrú náladu.

                                                                                                                      Jana Nedvídková

28. 2.  OS v ČR – Vydanie I. čísla Koreňov – internetová mutácia

 

M A R E C

02. 3.   ROS Plzeň – Posedenie V hoteli Ural na Námestí republiky. Privítanie jara a pozdrav našim ženám

02. 3.   ZS Praha – Beseda nad knihou

V stredu 2. marca 2016 sa v Slovenskom dome od 17,00 hod. uskutočnila prezentácia knihy slovenského politológa Michala Horkého. Aj kaď ja osobne sa na mnohých politológov, alebo tých, ktorí sa za nich často veľmi úspešne vydávajú, veľmi v láske nemám, tentokrát to bolo iné. Michal Horský nie je politológom-teoretikom, ale aj praktikom. Aktívne sa zapojil do udalostí v novembri 1989, stal sa jedným zo spoluzakladateľov hnitia Verejnosť proti násiliu a nakoniec aj poslancom Federálneho zhromaždenia. Ja osobne mám na neho spomienku ešte hlbšiu - ako na redaktora časopisu bratislavských vysokoškolákov Echo, s ktorým sme sa v rokoch 1967 a najmä 1968 párkrát videli a spolu hovorili.

Michal Horský v Slovenskom dome predovšetkým predstavil svoju knihu Politické hry, ktorá je hlbokým zamyslením sa jednak nad politickou situáciou na Slovensku, ale predovšetkým nad politickou kultúrou najvýznamnejších politických strán. Počúvanie to bolo miestami aj smutné a viaceré jeho skeptické názory sa potvrdili už za pár dní - 5. marca 2016, keď na Slovensku prebehli parlamentné voľby, s výsledkom dnes všeobecne známom. Hovoril po politike, dotkol sa problému nepolitickej politiky, jej možnostiach a výsledkoch. Jadro jeho vystúpenia ale smeroval k súčasnosti, kde mu najviac zo všetkého chýba skutočné politické myslenie niektorých politických strán, rovnako ako vízia budúcností, ktorá sa v praktickom živote tých strán stráca. Prevláda gesto, akcia, čin a to všetko sa deje za podpory hromadne oznamovacích prostriedkov. „Skutočná politika musí mať niečo, čo ľudí dáva dovedna, ako to robili strany v minulosti, Dnes hrozí dezideová politika, presadzujú sa tzv.  protestné strany, ktoré vedia, čo nechcú, ale nevedia sformulovať  vízie budúcnosti. Hoďte stoličku z balkóna do pléna Národnej rady a ste v novinách a hneď aj na prv ej strane. Rozpad pozitívnej politiky potom môže viesť k nástupu prvkov, ktoré tu snáď ani nechceme.“

Nad knihou a jej myšlienkami prehovorili české politológovia Lukáš Jelínek a Petr Žantovský. Na český trh ju vyprevadil veľvyslanec SR v ČR J.E. PhDr. Peter Weiss, CSc. a predseda SZSZ Vlado Skalský.

                                                                                                                      -   jas   -

03. 3.   ROS Ústí nad Labem -   Klubová akcia Posedenie so senátorom

Vo štvrtok 3. marca 2016 sa v preplnenej miestnosti Severočeskej vedeckej knižnice od 15,00 hod. uskutočnilo stretnutie členov našej regionálnej Obce Slovákov, ktorú hojne podporili aj členovia Klubu seniorov a členovia ROS Teplice, beseda so senátorom na Ústecký kraj Jaroslavom Doubravom. Účasťou nás podporil aj predseda OS v ČR. Jaromír Slušný. Museli sme si trochu počkať, pretože pán senátor mal v Senáte v Prahe dôležitú schôdzu a do Ústí zavítal v podstate len kvôli nám.

Vo svojom vystúpení hovoril o mnohom – svojej práci senátora, potrebách Ústeckého kraja, národnostiach, ktoré v nich žijú. Prirodzene, že sa pochválil svojim veľmi dobrým vzťahom ku Slovákom a Slovenku a našej organizácii vyjadril veľkú podporu.

Diskusia bola potom veľmi pestrá. Padali otázky okolo migrantov, súčasnej politickej situácie vo svete, ale aj v Českej republike. Hovorilo sa o našich drobných, ale aj väčších starostiach.

Ku všetkému sme zajedali znamenité zákusky, dielo našich členiek, ktoré sa opäť vyznamenali v tom najpozitívnejšom slova zmysle.  Celá akcia trvala dve hodiny a vydržali by sme aj dlhšie, ak by sa pán senátor neponáhľal do prahy na rokovanie Senátu, ktoré aj naďalej pokračovala.

 Naša spolupráca tým ale nekončí. Pán senátor nás pozval na návštevu Senátu a sľúbil osobne nás previesť po jeho zákulisí.

                                                                                                            Jana Nedvídková

 

04. 3.   ROS Sokolov -  II. Slovenská veselica

            Každá z našich regionálnych Obcí Slovákov má nejakú svoju tradíciu. Ani ROS Sokolov nie je žiadnou výnimkou. Jedno z nich je slovenská veselica. Nie je to tradícia stará, máme mnohé staršie, ale táto skoro nová, dá sa povedať, že ešte sme ju nestihli z jej krabice ani poriadne vybaliť, hneď na začiatku rozsvietila svoje okolie a medzi našimi podujatiami zaujala dôstojné miesto. Stala sa ňou Slovenská veselica, ktorej II. ročník sme aj tohto roku uskutočnili v Kultúrnom dome v Lomnici . malej dedinke ležiacej len kúsok nad Sokolovom.

II. Slovenská veselica sa začala skoro presne podľa plánu, to jest o ôsmej hodine večer a trvala do druhej hodiny v noci, pričom niektorí návštevníci ani túto hodinu nedodržali a ešte sa chceli baviť. Prišlo nás množstvo – vyše 200 ľudí, takže ďalších záujemcov sme museli odmietnuť. Do tanca nám hrala kapela z Chebu.

                                                                                                                      Anna Starůstrková

08. 3.   ROS Teplice - Klubová akcia - beseda

08. 3.   ROS Třinec - Členská schôdza

08. 3.   ROS Třinec – Oslava MDŽ

Každá Regionálna Obec Slovákov má asi svoje problémy a problémčeky. Tým našim je obnova vážnosti a integrity naše Obce v Třinci. V priebehu pár rokov sme zažili demisiu a úplný odchod našej dlhoročnej predsedníčky, potom obnovenie práce našej ROS pod novým predsedom, jeho demisiu a vznik nového výboru. Ukončiť toto obdobie trápení a aj istých neistôt, mala ta úlohu naša členská schôdza, ktorá sa uskutočnila 8. marca 2016 v reštaurácii Bowling Green, kde sme už pár krát našli útočisko.

Všetko dopadlo dobre. Je nás zatiaľ síce menej ako kedysi, ale o štvrtej hodine poobede na miesto konania schôdze dorazili všetci, ktorí majú vážny záujem c našej činnosti aj naďalej pokračovať. Základné vody boli dva -  informácie o nových aktivitách ROS pod vedením novej predseníčky a  objasnenie vzťahov medzi Regionálnou Obcou Slovákov a novo vzniklým Slovenským Klubom, ktorý ako trucpodnik dala dokopy naša bývalá predsedníčka. . Pretože nielen prácou je živý človek, nakoniec došlo aj na spoločenskú stránku veci - malé očerstvenie a pripomenutie MDŽ,

 

                                                                                   Mária Rosolová

08. 3.   ROS Kladno – posedenie pri príležitosti MDŽ

08. 3.   ROS Karviná – Spoločenské posedenie  Príbeh naplneného života

V klubovni OS v Karvinej sa oslávilo ďalšie krásne životné jubileum. Dlhoročná členka OS pani Anežka Sikorová sa dožila 5. mája osemdesiatych narodenín.Všetci jej srdečne poblahoželali a ona nám v krátkosti porozprávala svoj životný príbeh.

Narodila som sa 5.mája 1936 vo Svrčinovci na Kysuciach. Doma boli skromné pomery. Otec pracoval na železnici ako rušňovodič. Väčšinou na mamke spočívala starostlivosť o šesť detí, ktoré sa tiež zapájali do ťažkej lopoty na poli. Otec často spomínal vojnové obdobie, kedy musel prepravovať rôzny náklad a stalo sa aj,že  trať bola podminovaná. Našťastie prežil a zranenia sa zahojili .Základné vzdelanie som ukončila v rodnej dedine, na ďalšie vzdelávanie nebolo ani pomyslenia. V necelých osemnástich rokoch som nastúpila do práce v třineckých železiarniach, kde som pôsobila sedem rokov. V tomto období som sa zoznámila s mojím nastávajúcim manželom z Českého Těšína. Vo veku dvadsaťdva rokov som sa zaňho vydala, a protože pracoval v bani ČSA, sťahovali sme sa v roku 1962 do Karvinej.Nastúpila som do práce v domove dôchodcov ako kuchárka a tu som zotrvala dvadsaťpäť rokov až do dôchodu.V manželstve sa nám narodili tri dcérky, všetky chodili na české školy a ukončili stredoškolské vzdelanie. Do rodinky pribudli tri vnučky a dva vnuci. Vnučka Petra Němcová sa preslávila v zahraničí ako modelka. Pracovala v Taliansku, v Paríži a v súčasnosti žije v New Yorku. V Českej republike prišla intenzivnejšie do povedomia verejnosti po tragédii v Thajsku v roku 2004, kde trávila vianočnú dovolenku spolu so svojím snúbencom. Katastrofu s vlnou tsunami prežila a zo zranení sa vyliečila. Jej snúbenec bohužiaľ také šťastie nemal a tragédiu neprežil. Petra sa po tejto životnej skúške intenzívne venuje svojej nadácii, ktorú založila na podporu postihnutých ďalšími živelnými pohromami. Zakladá školy a škôlky pre deti po celom svete. K dnešnému dňu má s nadaciou veľké úspechy. Oporou je jej sestra Olinka, ktorá taktiež žije  v USA.Teším sa, ža sa čoskoro všetci zídeme u vnučky Táničky na svadbe a uvidím sa prvý raz s mojou jedinou pravnučkou Améliou.

Aj keby som si priala niektoré stránky môjho života vymazať,hodnotím moju životnú cestu ako vydarenú, som vďačná za všetko, čo mi osud prihral. Veľkým bohatstvom je pre mňa rodinka, ktorá sa mi snaží všestranne pomáhať.                                                   

Anežka Sikorová

 

09. 3.   OS v ČR Zasadanie Výkonnej rady

V stredu 9. marca 2016 v Dome národnostných menšín v Prahe sa zišla k riadnemu zasadaniu Výkonná rada OS v ČR. Ako obvykle bol program bohatý. Jej zasadanie otvoril a viedol J. Slušný, ktorý v úvode najprv skontroloval stav plnenia úloh z ostatnej Výkonnej rady. Konštatoval, že všetky úlohy a uznesenia z ostatného Zasadania Výkonnej rady boli splnené, alebo sa priebežne plnia.

Veľká pozornosť bola venovaná Informácii o ukončení vyúčtovania grantov a dotácií za rok 2015. K bodu vystúpili P. Lipták a J. Slušný. Podrobne informovali o spracovaní vyúčtovania grantov a dotácií, ktoré nám poskytli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstvom kultúry ČR. Termíny odovzdania boli splnené. V súčasnosti ostáva do 31. marca 2016 odovzdať vyúčtovanie grantu Ústeckého kraja. J. Slušný konštatoval, že brožúra Slováci v ústeckom kraji je vydaná a distribuovaná. Všetky účtové dokumenty sú už u neho sústredené, takže je nutné všetko len spracovať do definitívne podoby a odoslať do Ústí. V závere tohto bodu bolo rozhodnuté, že  J. Slušný spracuje do konečnej podoby vyúčtovanie grantu Ústeckého kraja a do 30. marca ho odošle do Ústí nad Labem.

V ďalšom bode bola prerokovaná informácia P. Liptáka k obsahovému zameraniu Koreňov č. 1 a 2 / 2016, ktorá bola predložená v písomnej podobe. Na úvod svojho vystúpenia upozornil na skutočnosť, že príslušnú dotáciu na vydávanie Koreňov ešte nemáme schválenú, takže bude nutné číslo 1. pripraviť ako internetové a číslo 2. ako tlačené. K jeho materiálu sa potom rozbehla vecná diskusia, v priebehu ktorej boli rozdelené nielen zodpovednosti za spracovanie jednotlivých článkov, ale aj za obe čísla. P. Lipták navrhol, aby J. Slušný zaistil vydanie internetového čísla a P. Lipták čísla tlačeného.

Informácia P. Liptáka sa nakoniec schválila, rovnako aj rozdelenie zabezpečenia úloh pri spracovaní oboch čísiel.  Internetové číslo 1. bude dokončené a vystavené na webové stránky Obce hneď po odoslaní vyúčtovania grantu Ústeckého kraja, číslo 2 podľa výšky a príchodu príslušnej dotácie.

K ďalšiemu bodu - informácia o Výkaze činnosti za rok 2015 vystúpil J. Slušný. Poukázal na skutočnosť, že materiál bol spracovaný na žiadosť Rady vlády pre národnosti v doslova šibeničnom termíne. Napriek tomu bol splnený. Výkaz, podobne ako v minulom a predminulom roku, zachytáva všetku našu činnosť a celkovo zahrnuje 180 akcií, ktoré OS v ČR vykonala. Po diskusii bol materiál schválený.

Potom prišiel na rad materiál Stanovisko ku koncepcii riešenia Magistrátu hl. mesta Prahy K bodu vystúpil P. Lipták a potom všetci prítomní. Materiál bol podrobne preštudovaný, pričom bolo poukázané na nevyváženosť informácií o jednotlivých akciách slovenskej menšiny v Prahe, kde priama činnosť pre slovenskú menšinu je nahradzovaná niekoľkými okázalými akciami, ktoré so životom slovenskej menšiny nemajú mnoho spoločného. Chýbajú najmä aktivity Slovenského domu, na ktorých sa výrazne zúčastňujú aj naši pražskí členovia, mlčí sa o vydávaní Koreňov a Korienkov atď. V závere bolo rozhodnuté, aby naše stanovisko v duchu diskusie spracoval P. Lipták a odoslal ho príslušnej komisii.

V bode Rozličnosti sme sa venovali riešeniu čiastkových problémov.

Zasadanie Výkonnej rady OS v ČR uzatvoril J. Slušný.

                                                                                                                      Juliana Kopecká

 

09. 3.   ROS Kopřivnice – Členská schôdza

Čo nového v Kopřivnici?                    

            Je toho skutočne dosť.

Hneď na začiatku marca (3. 3.) sa niekoľko z nás stretlo na školení nielen šoférov, ale všetkých účastníkov cestnej premávky. Lektorom bol M. Marek. Túto akciu organizovalo mesto Kopřivnice, ale i pre nás bola veľkým prínosom. Dopravné predpisy sa menia, doplňujú, upravujú a nie každú zmenu človek postihne. Odrazilo sa to aj v bohatej diskusii, ku ktorej sme skutočne dostali široký priestor.

V stredu 9. marca 2016 sa uskutočnila naša riadna členská schôdza. Ľudia sa vzájomne vítali. Doplatili sa členské príspevky, upresnili kontakty. Schôdza išla podľa plánu, navyše sa pretiahla diskusia. Vymenili sme si názory, zamýšľali sa nad našimi budúcimi akciami. Čaká nás predsa 10-té výročie vzniku Obce Slovákov v Kopřivnici a tento dátum by sme chceli dôstojne osláviť. Preberali sa teda varianty tejto oslavy, vrátane možností, ktoré nám toto výročie umožňuje. Práce je veľa, len aby sme boli zdraví a darilo sa nám. Po formalitách sme si sadli k harmonike s Olinkou a k ozembuchu Janka. Prišiel aj náš najnovší člen s manželkou, povolaním lekár. Neprišiel na prázdno, super flašku, slané , sladké, no bol aj dojatý našim privítaním. Mysleli sme na neho, oslávil totiž 60-ku! Obaja dostali tričká s našim logom. Tak sme si zaspievali tie naše, slovenské, zajedli chlebíky, dievčatám dali po kvietku k MDŽ a spokojní odchádzali domov.

                                                                                                           Anna Janíková

10. 3.   OS v ČR  Na návšteve u priateľov

            Rozmýšľam, čo by som tento titulok, ktorý som už vo vzťahu k zasadania Valného zhromaždenia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika dva krát použil, nemal dnes vynechať. Lepší ma však nenapadá, pretože plne ilustruje naše vzťahy s touto Spoločnosťou a ľuďmi, ktorí ju tvoria.

Valní zhromaždenie sa zišlo vo štvrtok 10. marca 2016 o 17,00 hod. v Slovenskom dome v Prahe. Malo skutočne bohatý program.  Najprv Mgr. Milan Sovilj z Ústavu pre súdobé dejiny AV ČR predniesol prednášku na tému Slovenský štát a Juhoslávia 1939-1941, potom sa už začalo pracovať. PhDr. Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti, predniesol podrobnú Správu o činnosti za rok 2015. Na jeho vystúpenie nadviazal Ing. Bohdan Kraus, člen výboru Spoločnosti, a prítomných oboznámil so Správou o hospodárení za rok 2015 a prezentáciu hodnotiacich vystúpení zakončil JUDr. Josef Vaněk, predseda revíznej komisie Spoločnosti. Návrh programu činnosti na rok 2016 predniesol JUDr. Ján Krajč, podpredseda Spoločnosti.

Potom sa rozbehla živá diskusia. Vstúpil v nej aj predseda OS v ČR Doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc., ktorý navrhol, aby Obec a Spoločnosť zorganizovali spoločných cyklus prednášok v rámci Večernej univerzity dejín Slovenska, ktorý by sa  venoval 100. výročiu vzniku ČSR a vývoju slovenskej politiky v rokoch I. svetovej vojny.

Jeho vystúpenie podporil aj veľvyslanec SR v ČR J.E. PhDr. Peter Weiss, CSc. V úvode svojho vystúpenia najprv poďakoval za úsilie, ktoré je venované prezentácii života a diela M. R. Štefánika, nielen medzi slovenskou komunitou, ale aj v rámci celej ČR. Veľvyslanectvo SR nás v tomto smere plne podporí. Hneď po vzniku novej vlády za začne pripravovať spoločné zasadanie českej a slovenskej vlády. Na základe toho by sme mali začať pripravovať konkrétne projekty k oslavám 100. výročia vzniku ČSR a našich krajanov v Čechách bude nutné do týchto aktivít plne zapojiť. Požiadal, a y sme naše zámery dali na papier a predložili by sme mu ich.

Vladimír Skalský vyzdvihol spoluprácu Slovenského domu a S.ČK so Spoločnosťou a deklaroval zámer v tejto činnosti aj naďalej pokračovať.

Po skončení diskusie bol za nového člena výboru Dušan Klačko

                                                                                                                                  -  Jas   -

 

15. 3.   ZS Praha – Prechádzka po Starej Prahe

15. 3.   ZS Praha – Beseda so spisovateľmi  Česko-slovenský večer primeraných depresií.

Nuž podivný názov má ináč veľmi zaujímavý literárny program – česko-slovenský večer primeraných depresií. Človeka by skôr napadlo, že tu pôjde o vystúpenie nášho priateľa Štefana Medzihorského, známeho psychológa, ktorý ale nevyzerá tak chmúrne, ako názov tejto akcie. Ale poučili sme sa už z vystúpenia predsedu OS v ČR Jarka Slušného, ktorý sa tejto akcie zúčastnil pred mesiacom. Posilnení poznaním, že o depresie nepôjde, sme sa i s mojou manželkou vydali v utorok 15. marca 2016 do Slovenského domu, kde tento večer začal o pol siedmej večer.

Okrem mojej maličkosti sa večera zúčastnili Vlastimil „Shaana“ Šantroch, ktorý zaistil aj hudobné vystúpenia a Petr Suchan. Vlastimil „Shaana“ Šantroch je umelec od všetkého nie trošku, ale dosť, takže počúvať ho je vždy vecou príjemnou. Sám seba hodnotí, že je trochu hudobník, trochu komediant, trochu programátor, trochu grafoman a trochu magor. Jeho literárne príspevky, ale  potešili publikum a zahriali dušu. Rovnaké to bolo s jeho piesňami. Do všetkého zapadol básnik a spisovateľ Petr Suchan, ktorý nás tiež oboznámil so svojimi textami.

Došlo aj na mňa a tiež som mal príležitosť zalistovať vo svojich prácach a priblížiť ich poslucháčom. Myslím, že všetko pekne vyšlo.

Tak skončil 12. diel týchto „depresií“, ktorý uviedol Vlado Skalský a moderovala ho duša tohto projektu Zora Šimůnková.

                                                                                                                                  Peter Lipták

14. 3.   OS v ČR Stretnutie na pražskom magistráte

V pondelok 14. marca 2016 bolo na 16,00 hod. zvolané na pražský magistrát stretnutie predstaviteľov spolkov slovenskej menšiny v Prahe, ktorého sa zúčastnila Mgr. Jana Hajná, vedúca Oddelenia národnostných menšín a cudzincov Magistrátu, PhDr. Magdaléna Rychlíková, členka Výboru Magistrátu pre národnostné menšiny a Mgr. Jakub Štědroň, riaditeľ Domu národnostných menšín v Prahe.. Cieľ bol jediný – prerokovať pripomienky ku pracovnej verzii Koncepcie politiky HMP vo vzťahu k národnostným menšinám, ktorá bola predložená k diskusii na zasadaní tohto výboru 23. februára 2016. Materiál bol slovenským spolkom dodaný v niekoľkodňovom predstihu.

Napriek tomu, že o tomto stretnutí sa dopredu vedelo, boli organizácie slovenskej menšiny, ktoré nevynaložili veľké úsilie, aby sa ho zúčastnili. Naše pripomienky sme odovzdali v písomnej podobe a na ich spracovaní sa podieľali Peter Lipták a Jaromír Slušný. Konštatovali, že viaceré pasáže sú formulované účeloví v prospech spolkov, ktoré si na toto magistrátne stretnutie cestu nenašli. Naše námety sa snažili vyrovnať tento hendikep tak, aby celá koncepcia bola vyvážená a objektívna.

                                                                                                                       -  jas   -

19. 3.   ROS Karlovy Vary – Vítanie jari a oslava MDŽ

21. 3.   ROS Kopřivnice - Klub seniorov

V pondelok 21. marca sa zišiel výbor a v stredu 23. marca 2016 sme zašli do vestibulu Mestského úradu boli podívať sa na  výstavku prác kopřivnických seniorov. Všetko bolo mierené k Veľkej noci. Videli sme všetko od maľovaných vajíčok, cez šperky, obrázky, perníčky až po zdobené veľkonočné želania. Pohladilo to po duši.

                                                                                                                      Anna Janíková

 

23. 3.   ROS Karviná – Odpoludnie poézie - Rozumieme si navzájom

Pokračovanie projektu ,,Odpoludnie poézie“ s prezentáciou národnostných jazykov aj v tomto roku ukázalo, že školáci nemajú problém vo vzájomnej komunikácii. Pozvanie do literárnej kaviarne Regionálnej knižnice v Karvinej 23. marca 2016 prijali žiaci základných škôl: Školská, Dr. Olszaka, Družby. Najpočetnejšie zastúpenie mala škola s vyučovacím jazykom poľským.

Každý ročník tohto projektu sa niečím líši. V tomto roku mali žiaci okrem prednesu poézie a prózy známych spisovateľov, ešte jednu úlohu. Na slovenské slová, ktoré sú menej frekventované v bežnej komunikácii, mali vymyslieť báseň v rozsahu 4-6 veršov. Tu si najlepšie počínali žiaci zo  ZŠ Dr. Olszaka. Na slová – golier, gombík, nádcha, preteky, šarkan, žmurkať, čučoriedky každý napísal báseň  v rozsahu 9-21 veršov. Žiačka zo ZŠ Družby dokonca vlastnú báseň zaspievala. Bola to radosť započúvať sa do prednesu vlastnej tvorby. Žiaci zo ZŠ Školská prezentovali jazyk český a slovenský, hovorené slovo hudobne spestrila Karolína Hanzlová - zahrala niekoľko skladieb na klavíri. Účinkujúci si za svoje výkony odniesli diplomy, knižky a sladkosti. Aj OS dostala milý darček – vlastnú tvorbu s ilustráciou od poľských žiakov.

Prezentáciu si prišli vypočuť členovia a priaznivci OS v Karvinej, ktorá celé podujatie v spolupráci s RKK zorganizovala. Medzi prítomnými sme privítali exprimátora Antonína Petráša, člena zastupiteľstva  mesta Tomáša Gallika, člena výboru pre národnosti Jindřicha Kubienku, ktorý každoročne túto akciu finančne podporuje. V rámci dotačného programu projekt podporilo štatutárne mesto Karviná, MSK. Na príprave a sprievode žiakov sa podieľala pani učiteľka Martina Mikulincová, Gražyna Bednar, asistentka Renáta Panenková, za čo im patrí poďakovanie. A vďaka patrí aj paniam Sukopovej a Magerčiakovej za spoluprácu.                                                                                                             

Vilma Krňávková

 

26. 3.   ROS Kladno – Výlet na Slovensko

 

 

A P R Í L

01. 4.   ROS Kladno – Tuchlovická pouť – zasadanie prípravného výboru, za účasti ROS Kladno

06. 4.   ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

12. 4.   ROS Karviná – Klubová akcia

Jarné aktivity OS v Karvinej

V náväznosti na konferenciu ,,Prežije slovenčina v Česku?“ si naša Obec zaradila do celoročných plánov klubovne tzv. JAZYKOVÉ OKIENKA. V ich rámci sa zaoberáme kultivovaním slovenského jazyka. Väčšina členov karvinskej Obce žije v tomto regióne 20-40 rokov. Slovenčina v bežnej komunikácii stráca na svojej čistote. V prejavoch sa vyskytujú prvky ostravského i sliezskeho nárečia. Vždy je zaujímavé vyskúšať si, ako sú na tom naši členovia. Vlani sme zaradili do OKIENKA nárečia z podtatranskej, oravskej a kysuckej oblasti.

Tohto roku sme sa stretli 12. apríla 2016 v našej klubovni. Prítomní mali vybrané slová preložiť do spisovnej slovenčiny. Samozrejme, že náskok mali tí, ktorým uvedené nárečia neboli cudzie. Najúspešnejší bol Stanislav Bandor - bývalý riaditeľ slovenskej školy v Karvinej. V tomto roku sme do jazykového okienka použili materiál predsedu OS v ČR Doc. Jaromíra Slušného. Úloha spočívala v správnom slovnom, vetnom spojení a výbere spisovných výrazov. Najlepšie si počínal Jozef Ferko, na druhom mieste sa zhodne umiestnili Darina Šurečková, Štefan  Rigo a Ludvik Červenák. Zaujímavé je, že jeden z nich nie je Slovák.

                                                                                                                      Vilma Krňávková

14. 4.   ROS Kopřivnice – Klub seniorov

Vo štvrtok 14. apríla 2016 sme sa podaktorí stretli na jarnom seniorskom odpoludní. Program bol bohatý, klub sebaobrany seniorov, spevácke, flautové a tanečné vystúpenie detí z MIS Muzic a ZUŠ v Kopřivnici. Vystúpili Holki sokolki z Petřvaldu, ktoré zatancovali Českú besedu a iné tančeky. Dokonca bola možnosť skúsiť si tzv. kobercový curling (miesto na ľade tak na koberci.) Naša členka Milka Slavíková to aj vyskúšala. Do tanca hrala skupina Meteor, bola aj tombola. Príjemné posedenie na začiatku pekných jarných dní, ktoré nás čakajú.

                                                                                                                       Anna Janíková

 

14. 4.   ROS Ústí nad Labem – Česko-slovenský večer

Slávnosť v Trmiciach

 

Dva roky existencie ešte neznamená nejaké veľké tradície, ale nám sa to podarilo. V spolupráci s Mestskou knižnicou Trmice a Klubom seniorov Trmice sme usporiadali 2. česko-slovenské odpoludnie. Akcia sa udiala na zámlku v Trmiciach 14. apríla 2016 od 17,00 hod. a spadala pod cyklus Klub Koreňov.

Svojou účasťou nás podporili predseda Výboru pre národnosti Ústeckého kraja Pavel Vodseďálek s manželkou, starostka Trmíc pani Mgr. Jana Oubrechtová, ale aj predseda OS v ČR Jaromír Slušný a 1. podpredseda OS v ČR Peter Lipták.

Podobne ako pred rokom, ale aj pred mesiacom, aj teraz bola sála plná tak, že div nepraskla. A to sme, podobne ako v rozprávke o stratenej koženej rukavici, do ktorej vchádzali ďalšie a ďalšie zvieratá, až sa úplne rozpadla, aj my sme do sály nosili ďalšie a ďalšie, kreslá, kresielka, stoličky a nakoniec všetko, na čo si dalo sadnúť. Tam našli svoje útočisko tí najmenší diváci tohto podujatia.

Program bol krásny. Z obce Tisá k nám zavítal miestny spevácky zbor, o ktorom jej vedúca pani Alena Marešová tvrdila, že v ňom spieva polovica všetkých miestnych žien a dievčat. V každom prípade prekvapili svojou kvalitou. Zaspievali snáď všetko. Vážnou piesňovou tvorbou, cez tradičná džez a gospel, až k českým a slovenským ľudovkám. V improvizovanom hlasovaní o najkrajšiu ľudovú pieseň večera zvíťazila To ta Heľpa, prenasledovaná piesňou Čierne oči choďte spať.

Po skončení vyše hodinového, ale veľmi ceneného programu, bola otvorená výstava ručných prác, ktorá sa tu v rámci obdobnej akcie uskutočnila aj pred rokom.

                                                                                               Jana Nedvídková

 

 

16. 4.  ROS Karviná – Zájazd na Slovensko

16. 4.   ROS Třinec – Vzdelávanie Poznaj svoje mesto

Naše aktivity

V sobotu 16. apríla 2016 hneď o druhej hodine poobede sme sa stretli pred kultúrnym domom Trisia aby sme absolvovali pešo trasu na Kamionku v rámci našej akcie Poznaj svoje mesto. Je to naše prvé tohtoročné podujatie.

Na túru vyrazili prevažne seniori, ale k nim sa pripojili aj naši noví členovia s rodinnými príslušníkmi. Všetci zdolali cestu bez problému. Celý deň bolo slnečno, žiadne mraky, teplo, pohoda - počasie ako na objednávku. Už na začiatku sme sa rozdelili do troch skupín, podľa veku a výkonnosti. Cestou sme sa rozprávali, vychutnávali pekné počasie i to že sme spolu. Asi po hodine sme sa všetci zišli a odmenou nám bolo posedenie v hostinci u Čierneho Kohúta. Každý si dal pivo. Po pešej túre mimoriadne chutilo. Posedeli sme, odpočinuli si, porozprávali a upresnili naše najbližšie akcie a taktiež urobili i fotky. Veľmi oceňujem účasť aj hendikepovaných členov.

A je tu ešte jedna novina. Máme štyroch staronových členov, ktorí po oslovení uvítali pokračovanie ROS a radi sa znova zúčastňujú jak schôdzi. tak aj našich akcii. Každý, kto sa k nám v budúcnosti pripojí, bude prirodzene vítaní a napomôže nám obnoviť niekdajšiu silu našej regionálnej Obce.

Máme dokonca aj novú mladú členku, ktorú sme si zvolili za podpredsedníčku a skompletovali sme tým náš stávajúci výbor.

Som rada, že sa akcia vydarila. Bola to príjemná prechádzka na začiatku pekných jarných dni, ktoré nás čakajú – stretla sa parta nadšencov a bolo nám spolu dobré. Hurá do ďalších akcii.

                                                                                                           Mária Rosolová

 

21. 4.   OS v ČR – Návšteva na ÚSŽZ a účasť  na zasadanie jeho komisie

Návšteva z Bratislave

Vo štvrtok 21. apríla 2016 predseda Obce Slovákov v Českej republike doc. Jaromír Slušný navštívil úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prijatia sa zúčastnil predseda ÚSŽZ JUDr. Ján Varšo, CSc. a podpredseda ÚSŽZ PhDr. Peter Prochácka. Stretli sme sa po prvý krát v nových priestoroch, v ktorých je Úrad momentálne umiestený a to na historickej bratislavskej ulici Palisády, číslo 29/A. Budova už nie je tak historická, ale nová a miesta v nej mnoho niet, takže časť Úradu musí zatiaľ úradovať na ulici Ľ. Podjavorinskej, čo je len tak mimochodom, ulica, na ktorej stojí budova základnej školy, ktorú som presne pred 60 rokmi začal ako prváčik navštevovať.

Prijatie bolo pracovné a súčasne možno konštatovať, že aj ústretové a milé. Obaja vrcholoví predstavitelia tejto inštitúcie veľmi pozorne vypočuli informáciu o činnosti OS v ČR za uplynulý rok. Predseda OS v CR im navyše odovzdal výkaz činnosti OS v ČR za rok 2015, ktorý sa, okrem iných dokumentov, tiež nachádza na webových stránkach Obce. Rovnako obom odovzdal dve posledné internetové čísla časopisu Korene, ktoré sme pri tejto príležitosti vytlačili a rovnako tak tlačené Korene č. 4. a 6. za minulý rok.

Podrobne sme hovorili o dvoch problémoch:

Na prvom mieste stála otázka vydávania Koreňov. Poukázali sme na skutočnosť, že zo strany Ministerstva kultúry ČR sme opäť nedostali ani korunu, takže všetko stojí len na podpore Úradu. Financie, ktoré nám doteraz poskytol, by pokryli len vydanie dvoch čísiel. Obaja predstavitelia Úradu si podrobne prezreli všetky predložené čísla, zaujímali sa o redakčnú prácu, problémy s tlačou, grafikou a korektúrami.  Obsahovú stránku Koreňov vysoko ohodnotili ako reálny časopis skutočnej organizácie národnostnej menšiny.

My sme Korene prezentovali ako časopis určený Slovákom, žijúcich mimo Prahu - v jednotlivých regiónoch ČR a poukázali sme na to, že  nejde len o informačnú stránku veci, ale aj o propagačnú. Korene sú prostriedkom, pomocou ktorého sa  naše Regionálne obce prezentujú nielen pred svojim členstvom, informujú ich a pomáhajú im, ale rovnako tak prezentujú ich činnosť pred poskytovateľmi grantov a dotácií, ktorí veľmi pozitívne hodnotia, ak sa ich činnosť prezentuje i na takomto dôležitom priestore, akým sú tlačené Korene. Vedenie ÚSŽZ prisľúbilo finančne nám pomôcť v prípade, že sa takáto rezerva  objaví.

Rovnako sme informovali o druhom probléme – finančnej pomoci našim Regionálnym obciam, pomocou podpory programu Kluby Koreňov. Poukázali sme na to, že pre väčšinu z nich je skoro až nemožné získať iné finančné zdroje a sú vďačné za každú korunu, ktorú im vedenie OS v ČR môže z grantov poskytnúť. Nejedná sa o veľké čiastky, ale aj tie malé majú svoju silu a schopnosť pomôcť. Upozorňovali sme, že pomoci slovenskej menšine v regiónoch, by mala byť – vzhľadom k úsiliu o udržanie slovenskej menšiny v celej Českej republiky, by sa mala i v budúcnosti venovať omnoho vyššia pozornosť ako doteraz.

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo navyše vyzdvihol význam zvýšenia jednoty organizácií slovenskej národnostnej menšiny v ČR a pozitívne sa vyjadril o úsilí OS v ČR o takúto jednotu usilovať. Ocenil najmä jej spoluprácu so Slovensko-českým klubom a väčšinou pražských organizácií. Rovnako pozitívne sa hovorilo o činnosti Slovenského domu v Prahe a jeho perspektívach.  

 -  jas   -

21. 4.   OS v ČR – Účasť na zasadaní  komisie ÚSŽZ

V Bratislave rokovala Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ - Sekcia pre strednú, južnú

                                                           a východnú Európu

 

Problematikou školstva a vzdelávania krajanov v národnostných školách a v školách s fakultatívnou výučbou slovenského jazyka v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajine sa na svojom 4. zasadnutí v piatok 22. apríla 2016  v Bratislave zaoberala Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V Kongresovom salóne Hotela Družba za účasti predsedu ÚSŽZ Jána Varša, podpredsedu ÚSŽZ Petra Prochácku, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, príslušných vysokých škôl spolupracujúcich s ÚSŽZ v tejto oblasti a pozvaných riaditeľov a pedagógov slovenských národnostných škôl v predmetných štátoch sa uskutočnilo rokovanie, ktoré v rámci celodenného programu prezentovalo doterajšie skúsenosti a výsledky a nastolilo potenciálne možné východiská na zásadné otázky a problematické okruhy súvisiace so zvyšovaním efektívnosti vynaložených prostriedkov SR aj v rámci pôsobnosti ÚSŽZ na ďalší kvalitatívny rozvoj vzdelávania detí a žiakov krajanov, ako aj výučby slovenského jazyka v jednotlivých krajinách strednej, južnej a východnej Európy.

 

Kľúčové témy zasadnutia

 

Informácia o situácii, stave, aktivitách a najvýznamnejších podujatiach organizovaných v roku 2016 v oblasti školstva a vzdelávania v jednotlivých krajinách strednej, južnej a východnej Európy.

Napĺňanie účelu a posúdenie efektívnosti pri využívaní finančných prostriedkov udelených Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci podporených grantov v roku 2015 v oblasti školstva a vzdelávania v jednotlivých krajinách.

Vyhodnotenie využívania výučbových programov poskytnutých Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre slovenské školy, resp. školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí v roku 2015.

Stanovenie priorít v oblasti podpory školstva a vzdelávania Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre jednotlivé krajiny v nasledujúcom období.

Motivácia komunít krajanov, resp. rodičov v jednotlivých krajinách k zapisovaniu detí do slovenských škôl, resp. škôl s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí.

Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

23. 4.   ROS Karviná – Turistický pochod

Turistika v Beskydách

Túto aktivitu má na starosti Stanislav Bandor, naplánoval trasu na Prašivú. Dňa 23. apríla 2016 sme sa stretli 06,45 h na karvinskom nádraží. Vedúci trasy vydal pokyny a vlak nás posunul o niekoľko kilometrov bližšie k cieľu. Počasie akoby bolo priamo objednané na túto aktivitu. Krásna príroda s rozkvitnutými lúkami, stromami, záhradami nám otvárala náruč. V tomto opojení sme ani nevnímali prudké stúpanie k vrcholu. Na Prašivej bolo rušno ako na Václaváku. Bol tu zraz veteránov – autá, motorky, sympatickí ľudia. Ale v tomto prípade nám akosi vôňa benzínu nerezonovala s okolitou prírodou. Trasa v dĺžke 15 kilometrov prospela nášmu zdraviu a tiež tu bola možnosť družnej debaty, na ktorú v klubovni zostáva málo času. Kto sa zúčastnil, neoľutoval.                

Vilma Krňávková

 

23. 4.   ROS Sokolov – Turistika

23. 4.   ROS Karlovy Vary – Turistický pochod  K. Vary-Lidl - Rosnice

23. 4.   ROS Kopřivnice – Bowlôing

Potom prišli naše vlastné akcie. Najprv to bol výbor, ktorý sa zišiel 18. apríla,  potom ale náš tradičný bowling, ktorý sme si zahrali v sobotu 23. apríla. Prišlo nás vyše 30! Hralo sa na 3 dráhach a bolo veselo. Zapisovalo sa zasa na Podhájsku, hneď bolo 23 ľudí prihlásených. Výkony boli skoro vyrovnané. Prvý bol M. Kálna mal 145 b., druhý J. Funcín nazbieral 135b. a tretia M. Juřenová so 121 bodmi. Marián v eufórii víťazstva kúpil šampus a pilo sa z víťazného pohára. Po skončení sme posedeli a podebatovali. Hlavne nech bude pekné počasie do podhájskeho termálu, na ktorý sa už všetci tešia.       

                                                                                                                       Anna Janíková

 

26. 4.   OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

V utorok 26. apríla sa na svojej ďalšej riadnej schôdzi stretla Výkonná rada v zložení J. Slušný, P. Lipták, V. Fabišik a J. Kopecká, ktorá aj jej priebeh zapisovala.

Program bol síce jarný, ale nie vždy tak nádejný.

V úvode zasadania Výkonnej rady predseda OS v ČR J. Slušný skontroloval stav úloh z ostatného zasadania. Konštatoval, že úlohy boli buď už splnené, alebo sa ešte priebežne plnia, pretože časový horizont ich dokončenia je ešte len pred nami.

V ďalším bode prítomných informoval o pridelení grantov a dotácií za rok 2016. Poukázal na skutočnosť, že od MK ČR sme dostali len jeden grant a to na usporiadanie slávnosti udelenia Ceny Mateja Hrebendu, ale na naše aktivity v regiónoch ani korunu, čo je stav vskutku tristný.

Lepšie je to zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde sme dostali dotáciu na Cenu Mateja Hrebendu, čo nám spolu s grantom z MK ĆR umožňuje celú túto akciu a s ňou spojené aktivity, usporiadať na dôstojnej úrovni. Súčasne informoval o snahe ostatných slovenských spolkov spolupodieľať sa na navrhovaní príslušných laureátov.

Na vydávanie Koreňov sme dostali len čiastkovú dotáciu, ktorá prikryje vydanie dvoch tlačených čísiel, takže všetko ostatné bude istá improvizácia.

Súčasne, ale v ďalšom bode informoval o svojej návšteve v Bratislave na ÚSŽZ, kde bol veľmi priaznivo a ústretovo prijatý. Bolo dohodnuté, že podľa finančných prostriedkov ÚSŽZ, by sme mohli dostať dodatočnú dotáciu na ďalšie dve čísla Koreňov, takže by sme celkovo vydali čísla štyri a doplnili ich dvomi internetovými, z ktorých č. 1. už vyšlo vo februári tohto roku.

O stave spracovania Koreňov č.2 a obsahovom zameraní Koreňov č.3/2016 hovoril P.  Lipták. Číslo 2. sme tradične pripravovali ako tlačené a v podstate je hotové. Do tlače môže ale ísť až po príchode dostatočných financií na konto OS v ČR. Pretože zatiaľ máme financie len na dve čísla, bolo rozhodnuté, že jadrom budú tlačené čísla 3 (dukátovské) a 6. (vianočné). O tlači čísiel 2 a 4 sa rozhodne, až po zaistení dostatku financií na ich tlač. Číslo 5 bude teda internetové.

Všetky informácie boli po diskusii a podrobnom zvážení všetkých aspektov schválené.

V ďalším bode V. Fabišik a P. Lipták informovali o stave príprav MFSF Jánošíkov dukát 2016. V. Fabišik uviedol, že do začatia tejto akcie ostávajú ešte skoro štyri mesiace, ale všetky prípravné práce prebiehajú podľa harmonogramu a včas. Po ňom vystúpil P. Lipták a hovoril o pripravovanej výstave fotografií Karola Kállaya SLOVENSKO, ktorá bude súčasťou MFSF Jánošíkov dukát 2016 a o nutnosti už teraz osloviť predsedov regionálnych obcí aby do 10. mája.2016 dávali počty účastníkov na tento náš festival. Po kratšej diskusii boli obe informácie a doplnenia prijaté a odsúhlasené.

V poslednom bode J. Slušný informoval o schválení sídla OS v ČR v Dome národnostných menšín, ul. Vocelova, Praha a o ukončení adresy na Štorkánovej ulici. J. Slušný bol poverený o zmenu adresy požiadať Registračný súd. Lipták doplnil informácie o nutnosti postupne pracovať na archivácii materiálov OS v ČR  a prisľúbil že sa na tom bude osobne podieľať v rámci svojich časových možností. Slušný doplnil informácie o došlých plánoch činnosti z jednotlivých regionálnych obcí.Kopecká informovala o účasti na prípravách Stredočeského folklórneho festivalu Tuchlovická pouť 2016.

J. Kopecká

 

30. 4.   ROS Stříbro – Zabezpečenie usporiadateľskej služby

30. 4.   OS v ČR – Vydanie 2. čísla Koreňov – tlač + Internet

 

 

M Á J

 

01. 5.   FS Púčik a ROS Kroměříž - Príprava XVIII. ročníku MFSF Jánošíkov dukát 2016 -

04. 5.   ROS Plzeň – Posedenie

06. 5.   ROS Kladno – Tuchlovická pouť

12. 5.   ROS Teplice a Ústí nad Labem – Zaistenie stánku a programu na festival Farebný región

13. 5.   ROS Ústí nad lLabem a ROS Teplice – Farebný región

Farebný región

V piatok 13. mája sa na Lidickom námestí v Ústí nad Labem uskutočnil II. ročník festivalu národností, žijúcich v Ústeckom kraji. Usporiadal ho Výbor pre národnostné menšiny kraja v spolupráci s Ústeckým krajom. Národností bolo celkom požehnane. Okrem nás Slovákov, tu boli tradične Rómovia, ale aj Bulhari, Rusi, Vietnamci, Nemci, Maďari, Židia...

Všetko sa odohrávalo na Lidickom námestí, už tradičnom mieste konania podobných podnikov a podujatí. Námestiu dominovalo rozľahlé pódium a námestie bolo lemované stánkami jednotlivých národnostných menšín. Majoritný národ zastupoval stánok s občerstvením a najmä pivom. Voňalo to na celom námestí a vôbec neprekážalo, že jedna vôňa súperí s inou.

Pre návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom dominovali spevácky súbor Poupata,, detský tanečný súbor Romano Jasnica, detský súbor Butony z Volar, kozácky súbor Legija,  ale svoje si odviedol aj súbor Skejušan, ktorý reprezentoval slovenský folklór. Hrali sa ľudové piesne, do skoku húdla maďarská cimbalová muzika. Príjemne prekvapil vietnamský súbor. Celý program moderoval   Richard Samko, ktorý sa kvôli zablokovanej ceste pri autonehode iného auta, dostal do Ústí skoro až na poslednú chvíľu.

To už bol na námestí predseda Výboru pre záležitosti národnostných menším P. Vodseďálek a krátko po ňom aj hejtman Ústeckého kraja Oldřich Bubeníček. Obchádzali jednotlivé stánky a všade zostali na kus reči. Prerušil ich až moment, kedy bolo nutné tento festival oficiálne otvoriť. Tak sa šlo na pódium. Okrem hejtmana O. Bunbeníčka a P. Vodseďálka, na pódium vystúpila konzulka Bulharska Galla Dimitrova, predstaviteľ Veľvyslanectva Vietnamu v ČT Vu Van Minh,  atašé Generálneho konzulátu v Karlových Varoch Ruskej federácie Kiril Popov, predsedníčka Zväzu Maďarov žijúcich v českých zemiach Anna Rákóczi a predseda OS v ČR Jaromír Slušný. V krátkych prejavoch pozdravili festival, ale očkom hádzali po oblohe, kde sa zbiehali nepríjemné temné mračná.

My z Ústí a Teplíc sme sa prezentovali vlastným stánkom, ktorý sa stal magnetom pre mnoho detí, ale aj ostatných návštevníkov. Čo sa napieklo, sa zjedlo; rozdávali sa propagačné materiály – brožúra Slováci v Ústeckom kraji a naše Korene.

Prekážal jedine dážď, ktorý najprv hrozil a nakoniec trikrát rozohnal rady návštevníkov, ale len čo prestal, vždy sa námestie opäť zaplnilo. Obetaví boli najmä Rómovia, ktorým stačil len kúsok modrého neba a už na námestí opäť tancovali. Pretože nezaostávali ani iné národnostné menšiny, v Ústí bolo v ten deň veselo a i my sme sa domov vracali s dobrou náladou a pocitom dobre vykonanej práce.

 

                                                                                               J. Nedvídková a I. Přichystal

 

13. 5.   ROS Sokolov – Otváranie prameňov Mariánske Lázně

14. 5.   ROS Stříbro – Zájazd do  ZOO

               Radosť deťom

            Mnohé v našej činnosti venujeme deťom. V podstate všetky naše akcie smerujú k vykúzleniu úsmevu na ich líčkach. Práca je to radostná, pretože práve deťom nie je treba až tak moc a dokážu sa radovať z každej maličkosti. Ich radosť je naša odmena a ináč to nebolo ani počas našej ďalšej akcie – výletu do ZOO Plzeň.

Všetko sa udialo v sobotu 14. mája 2016. Ako vidno zo snímku prišlo nás pomerne dosť – detí i dospelých a každý si z tohto výletu niečo odniesol.

K dobrej nálade prispelo aj pomerne pekné počasie, takže nemohlo byť nič, čo by nám skazilo náladu.

Ďalšia akcia sa uskutoční v sobotu 4. júna 2016 na Teréne sv. Petra AMK Stříbro a bude to Deň detí. Naši potomkovia sa zahrajú, zasúťažia si a my dospelí si snáď pochutnáme na dobrom kotlíkovom guláši.

Ján Považanec

 

14. 5.   ROS Kladno – Lidická hruška

14. 5.   ROS Karlovy Vary – Májová veselica, U Kaštanů, Rosnice

15. 5.   ROS Kladno – Deň matiek

            Vo štvrtok 19, mája 2016 sme sa zišli v tradičnej reštaurácii Kavárna a vinárna Atelier v Kladne, aby sme oslávili, alebo si aspoň pripomenuli Deň matiek. Bol to skorej Deň babičiek, ale pravda je, že aj babičky najprv boli len matkami, takže sa k nášmu sviatku hrdo hlásime. Naša členská základňa starne a vidieť je to na viacerých našich akciách, takže sa pri rozličných príležitostiach stretávame 3-4 členovia, pohovoríme si, alebo sa vydáme na nejaký výlet vlakom, či menšiu pešiu vychádzku. V každom prípade naše stretnutie bolo vydarené a už sa tešíme na ďalšie.

            Aby som dokumentovala naše menšie akcie, hneď o dva dni – v sobotu 21. mája, sme vyrazili na Námestie starostu Pavla, kde od 14,00 hod, sa uskutočnila ochutnávka piva a k dobrej nálade hrala skupina Šlapeto.

                                                                                                           Juliana Kopecká

 

15. 5.   OS v ČR -  Kontrola stavu prípravy XVIII. ročníku MFSF Jánošíkov dukát 2016

15. 5.   ROS Karviná - Klubová akcia – Spoločenské posedenie ku Dňu matiek

17. 5.   ROS Plzeň – Posedenie pri knihe

18. 5.   ZS Praha – Beseda

21. 5.   ROS Sokolov – Zájazd na Slovensko

24. 5.   ROS Třinec – Zasadanie komisie MeÚ  pre národnosti

24. 5.   ROS Karviná – Poznávame región

Poznávame región

Dňa 24.5.sa konalo už jeho štrnáste pokračovanie. O túto aktivitu je vždycky záujem medzi členmi i medzi priaznivcami. Veľkým lákadlom účasti je nielen trasa poldenného výletu, ale hlavne sprievodkyňa Mgr. Libuša Kolková – karvinské historička. Tento raz vybrala región Petrovíc, Marklovíc, Závady a karvinského Starého Města. Prvou zastávkou bola perla sakrálnych drevených stavieb v Markloviciach- kostolík zapísaný v knihe pamiatok MKČR. Je krásne udržovaný, po celý rok je v ňom živá kvetinová výzdoba. Vek 270 rokov akoby sa ho skoro nedotkol. Trasa ďalej pokračovala na petrovický zámok, ktorý bol v roku 1976 darovaný štátu. Po 90-tých rokoch sa ho dotkla reštitúcia. Dostal sa do dobrých rúk, v súčasnosti je krásne zrenovovaný. K zámku patrí rozľahlý udržovaný park s vzácnymi drevinami. V nádhernej konferenčnej sále, počas konzumácie nápojov, nám pani Kolková priblížila históriu a jednotlivých majiteľov zámku. Nezabudla k tomu pripojit aj významné výročie Karla IV. V Závade sme navštívili malú kaplnku, kde sme obdivovali dokonalú remeselnícku prácu.Aj táto kaplnka je v zozname kultúrnych pamiatok ČR. Záver výletu patril  Karvinej-Staré Město- oblasti chránenej EU. Nachádza sa tu najväčšia rybničná sústava o rozlohe 56 ha, boli sme stručne oboznámení s faunou a flórou tejto oblasti. Okrem iných vzácnych druhov tu hniezdi rybárik riečny-lietajúci drahokam. Dvor Olšiny taktiež patrí do záznamu štátnych kultúrnych pamiatok. Štyri hodiny rýchlo ubehli a my sme boli obohatení o nové vedomosti z regiónu Karvinska. Medzi účastníkmi som občas počula rozhovor: ,,To som ešte nevidel, nepočul, nevedel a toľko rokov bývame v Karvinej“ Nuž vďaka paní Kolkovej, ktorá svojím výkladom upúta mládež i dospelých a za celé odpoludnie nepotrebovala žiadny písomný materiál, všetko mala uložené v pamäti, sme strávili zmysluplné, krásne slnečné popoludnie.

Projekt finančne podporil MSK a štatut. mesto Karviná.                                                                                                                                                           Vilma Krňávková

 

28. 5.   ROS Kopřivnice – Zájazd Podhájskej

Vo Štvrtok,19. 5. sme sa stretli na výbore a 28. 5. sme boli na Podhájskej. Chmúrna predstava o konaní zájazdu  do Podhájskej sa  rozplynula niekoľko dní pred uzávierkou prihlášok. Podarilo sa nám plne obsadiť  autobus s kapacitou 50 miest. V  sobotu sme sa  vydali už o piatej ráno  smerom do známych termálov na Južnom  Slovensku. Do Podhájskej tradične prichádzame na deviatu hodinu, kedy sa otvára areál. Pretože sme už  ostrieľaní harcovníci, máme vypracovaný systém nákupu vstupenek, kedy sa netlačíme všetci v rade, ale iba jeden z nás, čím sa skráti doba čakania. Vonkajšia  teplota  28 oC  ,voda v termále nad 30oC  nás vyzývala k opatrnosti, naviac keď bazén s úžitkovou vodou bol vyradený z prevádzky. Snáď i preto bolo ťažké vyhľadať voľné miesto na usadenie sa v bazéne s termálnou vodou. Okolo nás sa rozliehala čeština  a slovenčina. Boli tu výpravy z Havířova, Brna, Čadce, Bratislavy .Preto nebol problém  naviazať hovor  s často neznámymi ľuďmi. Tak nám čas veľmi rýchle utekal. Po  obede sme sa  podaktorí stretli pri fotografovaní, iní išli na masáže, alebo  relaxovali .Po 18 hod. sme sa zišli pri autobuse. Preberali sme celodenné zážitky. Potom sme si na chvíľu zanôtili pri harmonike .Pretože nás tlačil čas, vydali sme sa na spiatočnú cestu. Stalo sa už tradíciou, že sa zastavujeme  v reštaurácii KOLIBA  pri Valašských  Kloboukách. Tu sme sa občerstvili, podaktorí si dali ľahké jedlo. Potom sme si opäť zaspievali  zásluhou našej harmonikárky Olinky a po hodinovej prestávke sme sa vydali smerom  k cieľovej stanici, do Kopřivnice. Je potešiteľné, že už teraz prejavili mnohí záujem zúčastniť sa 3.septembra  opätovného zájazdu do Podhájskej, čo je odraz spokojnosti s týmto zájazdom.

J.Harašta

 

31. 5.   OS v ČR – Vydanie Korienkov č 1. Internet

 

 

J Ú N

 

01. 6.   FS Púčik a ROS Kroměříž - príprava XVIII. ročníku MFSF Jánošíkov dukát 2016

01. 6.   FS Púčik - Príprava 3. ročníku Krajanského dvora Detva 2016

01. 6.   ROS Plzeň – Posedenie

03. 6.   ROS Třinec – Poznávame región

Poznávame región, v ktorom žijeme

Niekoľko členov ROS z Třinca v rámci projektu POZNAJ SVOJ REGION navštívilo dňa 3. júna 2016 obec Hrčava. Oficiálne vznikla 6. októbra 1927. Svojou polohou patrí do oblasti Těšinských Beskýd, kde sa zbiehajú hranice troch štátov Česka, Poľska a Slovenska, tzv. trojmedzie.

Na Hrčave je niekoľko zaujímavých miest :

     -drevený kostol z roku 1936,

     -rúbená Masarykova škola z roku 1924 s pamätnou doskou pripomínajúcou návštevu Václava Havla 15.6. 1993,

     -hrob patrónky Hrčavy Anny Hlaváčovej, babičky herečiek Jany a Dany Hlaváčových. 

     - na túto malebnú dedinku a jej dejiny sa pozrite na www.obechrcava.cz.

  Hrčava si udržuje svoje historické kúzlo, aj keď tu žije už iba 269 obyvateľov. Mladšia generácia pracuje prevažne v iných obciach, alebo je nezamestnaná.

Spolužitím troch národov je pretkaný osud ľudí žijúcich v tejto obci. Život v Hrčave nikdy nebol jednoduchý. Cestovanie za prácou, práca na poli...Ale typické je krásnw prostredie, rozľahlé lúky s ovečkami, hlboké lesy, neopakovateľné ticho a práce na poli až – až..Žijú tu tvrdí ľudia so srdcom na dlani, hrdí na svoju minulosť.

Účastníci sa stretli na besede so starostom obce P. Staňom, ktorý nám priblížil nielen osud a históriu obce, ale nás zoznámil aj so svojim rodokmeňom, ktorý akoby symbolický spojuje všetky tri národy.

Nakoniec hovoril o aktuálnom živote v obci. Každoročne sa tu koná niekoľko nad regionálných akcii, spojených s cestovným ruchom, cyklistickým športom, tradíciami a zvlášť folklórom. Jednotlivých akcií sa zúčastňujú stovky až tisícky ľudí, ktorí nájdu pohostinnosť miestnych ľudí, ale i z okolitých obcí z Poľska a Slovenska.

    Ďalšia akcia, ktorej sa členovia ROS zúčastnia, bude Prehliadka národnostných menšín v Třinci - 10.7. 2016. Mesto Třinec si v tomto roku pripomína 85. výročie svojho založenia.

Mária Rosolová

 

04. 6.   ROS Stříbro – Deň detí

Deň detí Stříbro

V sobotu 4. júna 2016 Obec Slovákov v Stříbře  usporiadala ku Dňu detí  stretnutie na Teréne sv. Petra. Pre naše hravé deti sme pripravili súťaže, napr. skákanie vo vreci, chodenie na chodúľoch, beh v čižmách o päť čísiel väčších a pod. Prišli sa na nás podívať aj najmladšie slečny (3 mesiace) s mamičkou Monikou. Prišiel aj pán poslanec Ing. Václav Votava, starosta pán Karel Lukeš a nezabudla na nás ani pani Ing. Věra Vlková. Poctili nás nielen svojou účasťou, ale aj s vhodnými darčekmi, ktoré nám na našu slávnosť priniesli. Pozornosť, ktorú nám v tomto roku venujú, je skutočne obdivuhodná a hlboko si ju vážime

Výbor srdečne ďakuje sponzorom a všetkým prítomným za konzumáciu kotlíkového gulášu, ktorý všetkým moc chutnal.

Ján Považanec 

 

06. 6.   ZS Praha - Stretnutie s guvernérmi bánk

10. 6.   ROS Plzeň – Folklórny festival – Pomoc pri organizácii a moderovanie vystúpenia FS

            Trnafčan na festivale Plzeň CIOFF 2016

                                                Folklórne slávnosti v Plzni

            V dňoch 10. – 12. júna 2016 prebehol v Plzni 20. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu COIFF Plzeň 2016. Ako už tradične sa jeho prípravy i realizácie zúčastnila  aj naša regionálna Obce Slovákov v Plzni. Pomáhali i zaisťovali sme účasť slovenského folklórneho súboru Trnafčan, ktorý od roku 1984 pôsobí pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

            Naše „hlavné slovo“ prišlo hneď v prvý deň festivalu, keď na hlavnej festivalovej scéne „U branky“ v Smetanových sadoch, hneď po slávnostnom otvorení festivalu a skončení hlavného programu „V dobrém jsme se v Plzni sešli“, v ktorom Trnafčan taktiež vystúpil, začal o deviatej hodine večer jeho samostatný program. Počasie nám prialo a snáď som aj ja k vydarenému programu pomohol svojim moderovaním.

            Trnafčan v rámci festivalu vystúpil ešte trikrát a v rámci ďalších sprievodných akcií mal ešte ďalšie tri vystúpenia.

                                                                                                           Ján Pekár

 

11. 6.   ROS Sokolov – Výlet a MDD

11. 6.   ROS Třinec – Klubová akcia – beseda

Klub Koreňov – beseda s predsedom OS v ČR

            V piatok 11. júna 2016 zavítal k nám do Třinca predseda OS v ČR doc. Jaromír Slušný. Prebiehal ešte pracovný deň, čo sa trochu odrazilo aj v účasti. Ale na kvalite samotného stretnutia sa to vôbec neodrazilo. Útulné priestory pre celú túto akciu sme našli v třineckej diakonii, kde vládol pokoj a moli sme sa nerušene porozprávať o všetkom dôležitom. J. Slušný prítomných informoval o situácii v celej Obci, problémoch s peniazmi, od ktorých sa odvíja nielen naša činnosť, ale predovšetkým vydávanie časopisu Korene.  Predseda OS v ČR oznámil, že v každom prípade výjdu  tlačou naše tradičné čísla 3 a 6. Ostatné budú internetové a ak nejaké peniaze ešte z Bratislavy od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prídu, tak podľa výšky tejto sumy budú vydané ešte ďalšie čísla. Ideálom by bolo vydanie 4 tlačených čísiel.

            Ja som naopak hovorila o ťažkostiach, ktoré nás ešte stále zdržujú od riadnej práce, problémoch s bývalou predsedníčkou a jej aktivitami, s ktorými my ale nemáme nič spoločného.  V každom prípade sme začali plnohodnotne rozvíjať našu činnosť a uskutočnili sme niekoľko akcií, o ktorých Korene priniesli, alebo ešte prinesú informácie.

            Pripravili sme si aj malé a skromné pohostenie, ale všetko šlo, tak ako naše aktivity, od srdca a to hreje.

                                                                                                                      Mária Rosolová

12. 6.   ROS Karviná – Deň národností Prelínanie kultúr

V pevnom náručí

V sobotu 12. júna 2016 sa v Karvinej uskutočnil 11. ročník medzinárodného folklórneho festivalu organizácií menšín Karvinska pod tradičným názvom Prelínanie kultúr – Prolínání kultur. Oproti minulosti je nutné vyzdvihnúť fakt, že bol priamo napojený na rozsiahlu kultúrnu akciu, nazvanú Dny Karviné, ktorá sa uskutočnila v piatok a tiež aj v sobotu, teda v deň keď prebiehalo naše Prelínanie kultúr.

Bola tu ale ešte jedna skutočnosť. Náš folklórny festival sa už tradične teší všestrannej podpore ako zo strany vedenia Moravsko-sliezskeho kraja, tak aj štatutárneho mesta Karviná, ale tentokrát nás prišli osobne pozdraviť aj najvýznamnejší predstavitelia týchto dvoch inštitúcií a to hejtman Moravsko-sliezskeho kraja Miroslav Novák (ČSSD) a primátor Tomáš Hanzel (ČSSD). Obaja sa zúčastnili nielen slávnostného otvorenia celej tejto akcie, ale navštívili stánky jednotlivých národností, aby si s ich predstaviteľmi vymenili mnoho priateľských slov a naopak, vypočuli si naše poďakovanie za podporu tak dôležitej akcie, akou je Prelínanie kultúr. Okrem nich sa akcie zúčastnili ďalší významní hostia, z ktorých by som chcela vyzdvihnúť Generálneho konzula Poľskej republiky v Ostrave Janusza Bilskeho  a predsedu OS v ČR Jaromíra Slušného.

Samotný festival pretekal farebnými variáciami folklóru severnej Moravy a Karvinska. Zúčastnili sa ho bulharské, české, maďarské, poľské, rómske, slovenské, vietnamské a židovské súbory.

Všetko začalo o desiatej hodine doobeda na Masarykov námestí vystúpením Klezmerovej kapely Létající rabíni. Po nej sa ešte doobeda na dosky pódia dostali grécky tanečný súbor Antigoni, Folklórny súbor Dunajec z Olomouca, ktorý sa venuje prezentácii slovenského folklóru, bulharský Soubor lidových tanců Pirim, Folklórní soubor  Vietnamského svazu v severomoravském kraji  a Ostravě, Folklórní soubor Jackové z Jablunkova, Soubor lidových písní a tanců Hlubina, romský tanečný a spevácky súbor Cikne Ćhave, maďarský folklórny súbor  Óvári Gazdász Néptáncegyüttes a na záver  prvej časti programu opäť grécky súbor Antigoni.

Potom si slovo vzali pozvaní oficiálni hostia v čele s hejmanom M. Novákom a primátorom T. Hanzelom. Všetci pozdravili účastníkov festivalu, poželali im pohodu a pekné počasie, ktoré nám pred rokom tak neprialo a popriali mnoho úspechov. Predstavitelia národnostných menšín sa ich prianiam pripojili a pridali aj hrejivé slová vďaky za finančnú a spoločenskú podporu tejto akcie.

Potom námestie a pódium ovládli opäť folklórne súbory. K tým doobedňajším sa pridal ešte grécky súbor Nea Elpida u Bohumína. Program skončil až krátko pred siedmou hodinou večer. Prežili sme ďalší z radu skvelých akcií, na ktorých sa naša Obec podieľala.

                                                           Vilma Krňávková

 

 

14. 6.   ROS Karviná – Klubová akcia – posedenie ku Dňu matiek

15. 6.   ZS Praha – Prechádzka po starej Prahe

18. – 19. 6.  ROS Karviná – Zájazd na Slovensko

 

Za kultúrnym dedičstvom našich predkov

Ďalší zo série zájazdov ,,Za kultúrnym dedičstvom našich predkov“ bol naplánovaný do Banskobystrického kraja. Slnečné ráno 18.júna bolo prísľubom pekného počasia v priebehu oboch plánovaných dní. Cestou na Slovensko sme v Čadci pribrali ešte ďalších štyroch zájazdníkov a nakrátko sa zastavili v Žiline.

Trasa pokračovala smerom na Šturiec. Najzaujímavejšou a zároveň najnáročnejšou časťou zájazdu bola návšteva Harmaneckej jaskyne, o ktorej sa hovorí, že je najvýznamnejšia na Slovensku. Výstup ku vchodu do nej je pomerne náročný a niektorí sa o to ani nepokúšali. Jaskyňa je dlhá 1020 m so 1040 schodmi. Okrem nevšednej krásy kvapľovej výzdoby je zaujímavosťou, že v zime v nej prezimuje nespočetné množstvo netopierov. Našou odmenou bola tiež krásna vyhliadka do okolia vo výške 260 m nad úrovňou údolia. Po tomto výkone dobre padlo malé občerstvenie na parkovisku.

Cesta ďalej pokračovala do Španej Doliny, ktorá patrí k najkrajším dedinkám na Slovensku. V minulosti sa tu ťažila meď a občas striebro. Zachovalé zrubové stavby pochádzajú zo 17.-18. storočia. Ku kostolu z 13. storočia, vedie 162 drevených schodov. Banícku minulosť pripomína zachovalá budova s klopačkou, ktorou sa zvolávali baníci do práce. Na naše prianie bol uvedený do chodu banícky orloj. Návšteva tejto dedinky, po náročnom zvládnutí Harmaneckej jaskyne, bola balzamom na dušu. Ostatným bodom sobotného popoludnia bolo ubytovanie a spoločenský večer.

Vďaka šikovnosti šoféra Zdenka Čermáka sa nám podarilo bez problémov nájsť hotel Madona v Banskej Bystrici. Čakali nás v ňom útulné, čisté izby. Po dobrej večeri v modernej reštaurácii nám tri hodiny spestrili kysuckí harmonikári otec a syn Michaliskovi. Pri rezkých pesničkách sa nedalo sedieť. Dali nám rýchlo zabudnúť na náročný výstup do jaskyne a každý sa zapojil do spevu i tanca. V nedeľné dopoludnie nás čakala na námestí SNP sprievodkyňa Ing. Daniela Mazáková. V hodinovom limite veľmi zaujímavo porozprávala o minulosti i súčasnosti Banskej Bystrice a previedla nás centrom mesta.

Trasa ďalej pokračovala do Zvolena, navštívili sme Zvolenský zámok a arboretum pod Borovou horou. Pretože nás už začal tlačiť čas museli sme z programu vypustiť návštevu dedinky Vlkolinec - ďalšieho skvostu ľudovej architektúry. Spiatočnú cestu sme zvolili cez malebné Donovaly. Cestou sme sa zastavili na bryndzové halušky, korbáčiky a syry. Zájazd sa vydaril, prispelo k tomu nádherné počasie a svoj podiel na vydarenosti má aj Ing. Andrea Kupcová – ubytovanie v hoteli a Tomanová – čašníčka, ktorá sama zvládla obslúžiť počas dvoch dní 45 členov a priaznivcov Obce Slovákov v Karvinej.

Vilma Krňávková

 

18. 6.   ROS Kopřivnice – Turnaj v minigolfe

Turnaj v minigolfe Kopřivnice

Tradičná sobotná akcia našej obce, sa tentoraz uskutočnila 18 júna. Stretli sme sa na minigolfe. Aj napriek tomu, že v Kopřivnici súčasne prebiehala ďalšia významná akcia tzv. Lašské hry, bolo nás Slovákov celkom dosť. Vyšlo nám počasie  a na hladkom a rýchlom priebehu celej našej akcia sa odrazil aj fakt, že už nie sme žiadni nováčikovia, ktorí sa minigolf ešte len hrať učia, ale skúsení borci a borkyne. Jurko fotil, nehrajúci debatovali a zapojili sa aj deti našich členov. Honzík Šula bol dokonca celkovo štvrtý a za deti teda prvý! Po skončení prebehlo vyhodnotenie. Prvý bol Jenda, druhý Janko a tretia Marta. Pivo chutilo perfektne, podebatovalo sa o ďalších akciách, napr. o možnosti ísť na Podhájsku tak na 2 dni a pod. Bolo vidieť na nás, že sme sa tešili z vzájomnej spoločnosti a  tak to má byť.

                                                                                                           Anna Janíková

 

21. 6.   0S v ČR - Porada na VVS SR v ČR

Porada na veľvyslanectve                                                    

V utorok 21. júna 2016 sa v budove veľvyslanectva Slovenskej republiky v ČR uskutočnilo stretnutie predstaviteľov spolkov slovenskej menšiny s veľvyslancom SR JE. Petrom Weissom. Na prestretom stole informácií bola správa o nadchádzajúcom predsedníctve SR v Európskej únii. Rozhovor s JE P. Weissom o jeho vystúpení uvádzame na inom mieste tohto čísla.

Po skončení jeho expozé sa rozvinula diskusia nielen o samotnom predsedníctve Slovenskej republike v EU a viacerých akciách, ktoré sa v tomto smere v Slovenskom dome i na pôde samotného veľvyslanectva v Prahe pripravujú, ale aj o osudoch zahraničných Slovákov po prípadnom Brexite.

-   jas   -

 

22. 6.   OS v ČR – Zasadanie komisie pre národnosti Praha

Zasadanie Komisie pre národnosti Praha                            

            V stredu 22. júna 2016 sa v sále Veľkého Radničného klubu na Staromestskej radnici v Prahe (Staromestské námestie 1, Praha 1) konalo 6. rokovanie Výboru pre národnostné menšiny zastupiteľstva hlavného mesta Prahy, na ktoré boli ako hostia pozvaní zástupcovia slovenskej menšiny v Prahe, vrátane predstaviteľov OS v ČR.

Rokovania sa zúčastnil aj radný Jan Volf, ktorý prevzal gesciu nad touto akciou a prítomných oslovil v krátkom pozdrave. Zasadanie výboru viedol jeho predseda PhDr. Lukáš Kaucký, ktorému v práci pomáhala tajomníčka výboru Mgr. Jana Hajná. Zúčastnila sa, prirodzene, aj väčšina členov tohto výboru a ďalší hostia.

Program bol pomerne bohatý. Hovorilo a o personálnych otázkach, bola predstavená návrhová časť Strategického plánu hl. m. Prahy, ktorá sa ale bohužiaľ mnoho samotnej problematike menšín v Prahe nevenovala, čo vyvolalo pomerne širšiu diskusiu. Omnoho prínosnejšie boli informácie o príprave podmienok grantového konania pre oblasť národnostných menšín na rok 2017, ktorí tiež vyvolali rad otázok. Pomerne bez problému prešla informácia o návšteve zástupcov Výboru pre národnostné menšiny Karlovarského kraja, ktorého sa v Dome národnostných menšín zúčastnil aj člen tohto výboru Peter Surňák. Vzápätí predstaviteľka nemeckej menšiny prezentovala jej činnosť v Prahe, aby sme sa dostali k pre nás zaujímavému bodu - informácii o činnosti Domu národnostných menšín v Prahe. Trochu sme krútili hlavami nad správami, že dochádza k treniciam Programovej rady DNM zameraným proti jeho riaditeľovi a Správnej rade, čo je o to viac interesantné, že táto rada je len pomocným orgánom riaditeľa. Plne sme potom v našich vystúpeniach – J. Slušný, P. Lipták a V. Skalský, podporili myšlienku, aby prvou úlohou novovymenovanej rady, ktorej trojročný mandát práve končí, musí byť vypracovanie jasného štatútu, okrem iného riešiaci aj všetky otázky subsidiarity a nájdenie pevného a predovšetkým prínosného miesta Programovej rady v celej štruktúre Domu národnostných menšín.

-  Jas  -

22. 6.   ZS Praha – Vernisáž

Vernisáž Slovenskom dome                                                  

            Už raz som použil titulok Dva v jednom, takže s tým musím na pár mesiacov prestať. Nepatrí sa neustále dookola opakovať to, čo už raz bolo povedané. Ale na vernisáž, ktorá sa uskutočnila v Slovenskom dome v Prahe 22. júna 2016, by sa to hodilo. Táto akcia sa totiž stala akýmsi úvodom k oslavám 20. výročia vzniku Slovensko-českého klubu, ktorý Slovenský dom prevádzkuje. V rámci týchto osláv isto navštívime ďalšie zaujímavé podujatia.

Samotná vernisáž bola venovaná trom mladým výtvarníčkam – Danuši Markovovej (ČR), Daniele Kraličovej (SR) a Lucii Kopčákovej (SR), ktorých diela ozdobili steny priestorov Slovenského domu a musíme napísať: páčili sa. Už pred zahájením výstavy sa pred nimi dvorili skupinky záujemcov, ktorých vystavené diela inšpirovali k diskusii. Bolo vidno, že obrazy vytvorili ženy, dýchala z nich neha, krehkosť a krása. Už pred 19,00 hodinou, na ktorú bola vernisáž naplánovaná, bola hlavná spoločenská sála Slovenského domu skutočne nabitá. Medzi návštevníkmi bolo vidno aj členov Združenia Slovákov v Prahe. Vlado Skalský a Světlana Kalousková, ktorí vernisáž otvárali, sa na pódium museli doslova pretlačiť. Potom pohovorili o diele jednotlivých autoriek a publikum ich predstavili v zaujímavých vstupoch.

Celú akciu spestrilo poeticko-hudobné pásmo básní Ivana Krasku v rámci projektu Kvarteto.   

-   jas   -

24. 6.   ROS Kladno - Výlet do okolia Kladna

25. 6.   ROS Karlovy Vary – 14. ročník pochodu č-s. vzájomnosti

26. 6.   ROS Stříbro – Zabezpečenie usporiadateľskej služby

28. 6.   ZS Praha - Prechádzka po starej Prahe

Prechádzka po Prahe                                               

            Krátko pred koncom školského roka – 28. júna, sme sa vybrali na ďalšiu z poznávacích prehliadok Prahy. Tentokrát sme sa zamerali na plošne druhý najrozsiahlejší areál Prahy – Klementínum. Zaberá rozlohu dvoch hektárov, má niekoľko krídel, dve veže, päť nádvorí. Podrobne sme sa oboznámili s jeho históriou. Už v 11. storočí tu stál kostol sv. Klementa, ktorý roku 1232 získali dominikáni a vedľa neho si postavili kláštornú budovu. Tu medzi iným sídlil aj smutne známy inkvizičný súd. Budovy sa preto stali terčom husitského útoku 8. augusta 1420, v priebehu ktorého boli úplne zničené. Všetko tu ožilo až v roku 1555, kedy celý tento priestor kúpili jezuiti pre svoje potreby. Potom ho budovali dvesto rokov a vystavili celý tento komplex stavieb do súčasnej podoby. Prešli sme z toho väčšinu – kostoly sv. Klimenta a sv. Salvadora s Vlašskou kaplnkou, konventnú budovu, Zrkadlovú kaplnku, ubytovne, študovne a Astronomickú vežu. Z toho Zrkadlovú kaplnku, Barokovú knižničnú sálu a Astronomickú vežu v rámci plateného tzv. veľkého okruhu. Po dlhšom čase bol to náš jediný poplatok, ktorý sme počas našich túlaní po Prahe zaplatili. Od prehliadky nás neodradil ani ten fakt, že v areály ešte stále pokračujú opravy, ktoré zabraňujú rovno vyjsť východom ku Karlovmu mostu k vstupu do kostolu sv. Salvadora.

                                                                                                                       -   jas    -

28. 6.   OS v ČR – Zaradanie Výkonnej rady

Výkonná rada zasadala

Dvakrát sa v priebehu leta zišla na svojom riadnom zasadaní Výkonná rada. Najprv v Dome národností v Prahe 28. júna 2016 a potom 7. augusta 2016 v priebehu MFSF Jánošíkov dukát 2016.

Prvé z nich malo výrazne pracovný charakter. Zúčastnili a ho J. Slušný, P. Lipták, J. Kopecká  a V. Fabišik. T. Dobiáš bol kvôli svojmu zdravotnému stavu ospravedlnený.     

Zasadanie otvoril a viedol J. Slušný, zápisom bola poverená J. Kopecká.

            J. Slušný potom skontroloval stav plnenia úloh z ostatného zasadania VR, pričom konštatoval, že všetky úlohy boli včas a riadne splnené.

O vydávaní Koreňov informoval P. Lipták. Uviedol, že  na účet OS v ČR 10. mája 2016 dorazila schválená dotácia z ÚSŽZ. V priebehu návštevy predsedu OS v ČR na ÚSŽZ bolo dohodnuté zvýšenie tejto sumy tak, aby sme mohli v tomto roku zaistiť tlač 4 čísiel Koreňov. Presnejšie ale budeme hovoriť až potom, čo zvyšok financií na náš účet fakticky dorazí.

Do tlače je ale pripravené č. 3, ktoré podľa záverov ostatného zasadania VR,  vyjde ako tlačené a preddukátové. Všetko nasvedčuje tomu, že sa vytlačenie tohto čísla do Dukátu stihne. Tiež číslo 2 je v podstate hotové, treba ho však s grafikom pripraviť do tlače. Ako sme sa v apríli dohodli., P. Lipták sa bude po odovzdaní č. 3 venovať už plnohodnotne príprave Jánošíkovho Dukátu a zodpovednosť za prípravu č. 2 do tlače preberie J. Slušný. V diskusii sa k danému bodu viackrát vyjadrili všetci prítomní. V závere rokovania k tomuto bodu bolo konštatované, že informácia P. Liptáka sa prijíma. P. Lipták pripraví č. 3 do tlače, zaistí jeho vytlačenie a distribúciu pred MFSF Jánošíkov Dukát. J. Slušný v najkratšom možnom termíne skompletuje a do tlače pripraví č .2. Koreňov

V ďalšom bode J. Slušný informoval, že rovnako ako dodatok ku Koreňom, aj naša žiadosť o pridelení financií na zaistenie Klubov Koreňov našla na ÚSŽZ pozitívnu odozvu. Máme neoficiálne, ale objektívne potvrdené, že na Kluby Koreňov by sme mali dostať sumu, ktorá by nám umožnila finančne zaistiť niekoľko akcií našich Regionálnych obcí. Podľa neoficiálnych rozhodnutí bude dotácia určená: na bežné výdavky na úhradu týchto oprávnených účelových položiek: doprava, ubytovanie, strava, propagácia, technické zabezpečenie a ozvučenie, prenájom priestorov, takže toto určenie je širšie ako v minulosti. K možnosti prípadného prerozdelenia tejto dotácie sa viedla širšia diskusia, ktorá skončila vypracovaním a schválením príslušného návrhu.

            Informáciu o príprave MFSF Jánošíkov 2016 dukát predniesli P. Lipták (predseda organizačného výboru) a V. Fabišik (riaditeľ festivalu). XVIII. ročník festivalu je organizačne, logisticky a z prevažnej väčšiny aj ekonomicky pripravený. V jednotlivých programoch bude účinkovať celkom 22 súborov, tanečných, hudobných a speváckych skupín. Tradične bude festival otvorený vernisážou, tentoraz výstavy slovenského fotografa Karola Kállaya, pod názvom Súvislosti. Výstava je pripravená v spolupráci s Turčianskou galériou v Martine a SZSZ. Osobnú účasť k dnešnému dňu potvrdil hajtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák a PhDr. Václav Appl z MK ČR.

            Podobne ako k prechádzajúcim bodom aj v tomto prípade sa rozvinula živá debata, v závere ktorej boli informácie oboch členov Výkonnej rady prijaté.

            V bode Rozličnosti boli prítomní informovaní o skutočnosti, že predseda OS v ČR J. Slušný bol menovaný do funkcie predsedu Programovej rady Domu národnostných menšín v Prahe. Dochádza tak po prvý krát ku prepojeniu aktivít Slovenského domu a Domu národnostných menšín vo vzťahu k organizáciám slovenskej menšiny v Prahe.

            Po skončení tejto informácie boli prerokované čiastkové informácie o činnosti niektorých Regionálnych obcí Slovákov

            Schôdzu uzatvoril J. Slušný

                                                                                                                      Juliana Kopecká

 

29. 6.   OS v ČR          Programová rada DNM

                                                Gratulujeme!

            Správna rada Domu národnostných menšín na svojom zasadaní dňa 29. júna 2016 menovala na ďalšie 3 roky od 1. júla 2016 na základe nominácií jednotlivých národnostných menšín do Programovej rady DNM za jednotlivé menšiny týchto členov:

            Bieloruská NM:           Mgr. Krystsina Shyianok

            Chorvátska NM:          Mgr. Klára Truhlá

            Maďarská NM: Katalin Rónai

            Poľská NM:                 Michal Chrzatowski

            Rusínska NM:              PhDr. Agáta Pilátová

Ruská NM:                  Eugenie Čihalová

Grécka NM:                 Ing. Androniky Podlahová

Slovenská NM: Doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc.

Ukrajinská NM:           Ing. Olga Mandová

Srbská NM:                 Ing. Gordana Rajlič

Vietnamská NM:          Pham Quoc Loc

O nominácii člena bulharskej, nemeckej a rómskej menšiny SR DNM rozhodne na svojom ďalšom zasadaní.

Správna rada DNM potom diskutovala o nomináciách na predsedu programovej rady DNM. Na základe toho, že nominácia sa u jedného z kandidátov významne líši, bolo toto vzaté na zreteľ. Následne členovia SR DNM diskutovali o ďalších kandidátoch, pretože sú z jednej národnostnej menšiny a nadväzujú na rozhodnutie o nomináciách do programovej rady. SR DNM nadviazala na rozhodnutie o nominácii za slovenskú menšinu a chce teda zachovať nadväznosť, kedy každá menšina je zastúpená len jedným členom.

Členovia SR DNM sa domnievajú, že osobou Doc. PhDr. Jaromíra Slušného, CSc. získa Programová rada DNM nový a nezaťažený pohľad. Programová rada ústami predsedu bude hájiť a prezentovať konsenzuálny názor väčšiny NM smerom k SR SNM, riaditeľovi a tiež výboru NM HMP.

SR DNM menuje na 3 roky od 1. 7. 2016 na základe nominácií jednotlivých národnostných menšín predsedu Programovej rady SNM:

Doc. PhDr. Jaromíra Slušného, CSc.

Hlasovanie (3-0-0)

            My len dúfame, že aj tento akt prispeje k ukončeniu delenia slovenskej menšiny na tzv. dve skupiny, pretože toto rozhodnutie je ocenením celej práce Obce Slovákov v ČR od jej vzniku až do dnešných dní, jej definitívne uznanie za celkovo samostatnú, tzv. tretiu skupinu slovenskej národnostnej menšiny. V tejto súvislosti budeme usilovať o to, aby došlo k prepojeniu aktivít DNM a Slovenského domu.

                                                                                                                      Peter Lipták

 

J Ú L

 

01. 7.   ROS Kladno – Prázdninový výlet na Slovensko

02. 7.   ROS Teplice a ROS Ústí nad Labem – O. autobusový výlet po ČR

09. 7.   ROS Kopřivnice – Záhradná slávnosť

Tentoraz 16.júla bola ďalšia akcia OS, ako ináč na záhrade Štefana. Ten poctivo vykosil trávu, usmiaty očakával u ohniska, že bude zasa super akcia. Pavol s Emilom a Štefanom nachystali altán a stan, no počasie rozhodlo za nás, ale v náš neprospech. Pršalo a aj sa ochladilo trocha. No veci boli nakúpené, pozvánky rozdané, tak sme dúfali, že aspoň niekto sa odhodlá a príde napriek nepriazni počasia. A veru prišli! Marta s Janom doniesli výborný koláč a petangue, Oli štramber.uši, Jurko špekáčky, Štefan s Helou nachystali chlebíčky/čaká ho životné jubileum už čoskoro/. Jano, u ktorého bola akcia vlani, tiež dorazil. Nakoniec prišli aj Láďo s Jarkom, pivko a aj štamprlička bola. Tá veru prišla k duhu! Aj sme si zaspievali, pobavili, nasmiali sa. Ani nevadilo, že prší, guľe sme si aspoň ohmatali, poťažkali, veru mali čo niesť tí dvaja. Jano otváral pivo pivom, je to šikula. Špekáčiky sme si nakoniec vzali domov, ale to nikomu nevadilo. Tí, ktorí prišli sa zabavili a bolo nám spolu dobre. Blíži sa Jánošíkov dukát, naša srdcovka, tešíme sa už teraz!

                                                                                                          Anna Janíková

10. 7.   ROS Třinec – Deň národností

Na námestí sa predstavili národnostné menšiny

Pestrá zmes hudby a tancov okorenená vôňami typických jedál jednotlivých národných kuchýň ovládla v nedeľu 10. júla námestí Slobody v Třinci. Uskutočnila sa tu totiž tradičná a obľúbená Prehliadka národnostných menšín žijúcich na území mesta. Príjemnú a priateľskú atmosféru navodili spoločne Poliaci, Slováci, Gréci a Rómovia, ktorí predstavili návštevníkom svojou typickú kultúru a ponúkli tradičné špeciality. Hlavný program sa začal o 13.00, ale už od 11.00 mohli prichádzajúci ochutnávať ukážky kulinárskeho umenia jednotlivých národnostných menšín.

 V tomto ročníku sa predstavili kapely z partnerských miest Bielsko-Biała a Žilina, sólisti PZS Gustaw Przeczka, letnú atmosféru navodili gréckej melódie v podaní gréckeho hudobného dua Poseidon či tanečného súboru Nea Elpida. Návštevníci sa mohli tešiť aj na vystúpenie rómskej kapely Imperio a zmiešané hudobné formácie Bowle Band. Nedeľné popoludnie spestrili svojím vystúpením tiež Vendryňští gymnasti, slovenský ženský zbor Dolinka a poslucháčom zahrali aj starostovia z česko-slovensko-poľského pomedzia. Počas celého programu návštevníci mohli ochutnávať dobroty jednotlivých národnostných menšín a baviť sa až do večerných hodín

 

14. 7.   ZS Praha – Vernisáž

30. 7.   OS v ČR – Vyhlásenie Letnej súťaže

30 .7.   OS v ČR – Vydanie Koreňov č. 3 – tlač + Internet

 

 

 

 

A U G U S T

01. 8. – 5. 8.     OS v ČR, FS Púčik a ROS Kroměříž  posledná fáza prípravy MFSF Jánošíkov

                        dukát 2016

05. - 7. 8.  OS v ČR, FS Púčik a ROS Kroměříž  XVIII. ročník  MFSF Jánošíkov dukát 2016

Jánošíkov dukát 2016

Čím viac sa každý rok blíži koniec júla, tým sa častejšie dívame na oblohu a stále pozornejšie a pozornejšie sledujeme predpovede meteorológov. Ani tento rok nebol iný. Záleží nám na dobrom počasí, pretože nám záleží nielen na tom, aby ďalší z ročníkov nášho folklórneho festivalu skončil čo najlepšie, ale aj na tom, aby aj jeho návštevníci odchádzali z Rožnova pod Radhoštěm spokojní.

Ale poďme od začiatku a podľa poradia. Aj v tomto roku Valašské múzeum v prírode v Rožnově pod Radhoštěm vo svojom prírodnom náručí opäť prichýlilo slovenský folklór. Od  5. do 7. augusta sa tu uskutočnil už 18. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru v Českej republike JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2016. Jeho hlavnými organizátormi už tradične boli: Jánošíkov dukát o. s., Obec Slovákov v České republike,  Folklórne združenie Púčik z Brna, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Svetové združenie Slovákov v zahraničí.

Záštitu nad tohoročným festivalom prevzal 1. podpredseda vlády ČR Andrej Babiš, hejtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo.

Na festivale sa predstavilo 22 folklórnych súborov a skupín – predovšetkým z Českej republiky, ktoré sa venujú javiskovému spracovaniu slovenských ľudových piesní, tancov a melódií. V 35 programoch vystúpilo 570 účinkujúcich. Ako hostia sa predstavili súbory zo Slovenska a najmä z Liptova, pretože organizátori si tohto roku dali za cieľ predstaviť tento folklórne výnimočný slovenský región (súbory VÁH a ĎUMBIER z Liptovského Mikuláša, SLIAČANKA z Liptovských Sliačov). Prezentovali sa ale tiež slovenské krajanské folklórne súbory a ľudové hudby z Maďarska (Tanečný súbor TEŠEDÍKA a SUTTYOMBA BAND), Srbska  (KLASY) a Chorvátska (SKOS ĽUDOVÍTA ŠTÚRA), rovnako aj folklórne súbory iných menšín, žijúcich v Českej republike. Ich vystúpenia svojrázne oživili náš festival a ukázali na široký priestor, ktorý folklór v Európe zaberá. Tak sa na festivalových pódiách objavil grécky súbor ANTIGONI, rusínsky SKEJUŠAN, bulharský PIRIN alebo ruská SUDARUŠKA, Nechýbal ale ani folklór moravský ktorý prezentovali (HORŇÁCKA MUZIKA Petra Mičky, FS KOTÁR zo Vsetína a DFS MALÝ RADHOŠŤ z Rožnova pod Radhoštěm).

            Piatkovým programom doslova zamávalo počasie. Živá pozvánka, ktorú ma Masarykovom námestí rozprestrel SKOS ĽUDOVÍTA ŠTÚRA sa ešte uskutočnila pod slniečkom, ale to sa pomaly ale isto začalo strácať. Dážď začal zvoľna kropiť návštevníkov vernisáže fotografií Karola Kállaya, ale potom už len lialo a lialo. Lejak nastolil náhradný variant slávnostného otvorenia Dukátu, ktoré bolo prenesené dovnútra Janíkovej stodoly. Program moderoval Tomáš Gross a robil to ako obyčajne – znamenite. Privítal hostí – zástupcu MK ČR Dr. Václava Appla, riaditeľa Valašského múzea v prírode Ing. Jindřicha Ondruša, predsedu OS v ČR Jaromíra Slušného.  Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo dorazil o niečo neskôr, takže musel byť oficiálne privítaný až po svojom príchode. Hlavný organizátor celej tejto akcie potom pozdravil prítomných a pri tomto akte mu asistovala TERCHOVSKÁ MUZIKA  Tibora Mahúta zo Žiliny, ktorá dokonca majstrovsky zvládla zahrať a zaspievať aj českú i slovenskú hymnu. Vzápätí sa rozbehol program „Vítajte“, v rámci ktorého vystúpili súbory FS VÁH Liptovský Mikuláš, Slovensko, FK FOGÁŠ Ostrava, Spevácka skupina KMOTRIČKY Brno, FS KLASY Stará Pazova, Srbsko, FS SKEJUŠAN Chomutov, SUTTYOMBA BAND Szarvas, Maďarsko.

Pretože aj po skončení tohto bohatého programu pršať neprestávalo, muselo sa i naďalej improvizovať. Pomerne dobre prebehlo Stretnutie pri haluškách, ale tradičné stretnutie folkloristov 

„Pri hudákoch“, sa uskutočnilo pod prístreškami krčiem ktoré sa nachádzajú v areálu Dreveného mestečka.

            Sobotné doobedie sa už nieslo v znamení zlepšovania počasia. Dážď bol za nami, takže  všetky programy sa mohli rozbehnúť v plnej sile. Ako obvykle sa začalo tradičnou živou pozvánkou – Roztancovaným námestím – a krojovaným sprievodom všetkých účinkujúcich,  nazvaným „Rieka radosti“, ktorá pomaly zamierila z námestia T. G. Masaryka do Dreveného mestečka Valašského múzea v prírode. Hlavní organizátori, hostia a predstavitelia všetkých zúčastnených súborov boli v rovnakom čase prijatí starostom Rožnova Ing. Radimom Holišom.

Areál Valašského múzea v prírode sa medzitým zapĺňal. Veď len sobotu sem prišlo 3500 návštevníkov a bolo sa na čo dívať,

O 14 hodine v Komornom amfiteátri začal program  „ Zahrajme sa“, ktorý na pódium priviedol naše deti. Vystúpili tu súbory DSPT MALÝ RADHOŠŤ Rožnov pod Radhoštěm, DFS ĎUMBIER Liptovský Mikuláš, Slovensko, DFS Biela voda z Púchova, Slovensko  Súčasne na pódiu U rybníčku zaujal program „Ozveny malinových vrchov“, venovaný ukážkam piesňovej tradície Liptova. 

Bolo 15,30 hod. keď na Komornom amfiteátri začal program „Aký kraj, taký mrav“, venovaný súborom národnostných menšín, žijúcich v Českej republike - TS ANTIGONI Krnov, FS SKEJUŠAN Chomutov, FSPRaUK SUDARUŠKA Brno, TS PIRIN Brno, SKOS ĽUDOVÍTA ŠTÚRA Ilok, Chorvátsko, SKUS Jána Čmelíka - FS KLASY Stará Pazova, Srbsko, TS TEŠEDÍKA Szarvas, Maďarsko. Naň priamo nadviazal už tradičný program „Od Tatier k Šumave“, počas ktorého sa predstavili folklórne súbory  FS DUNAJEC Olomouc, FS PÚČIK Brno, FS ŠARVANCI Praha, FS ŠMYKŇA Ostrava, FK FOGÁŠ Ostrava, Spevácka skupina KMOTRIČKY Brno, FS VÁH Liptovský Mikuláš.

Večer vrcholil programom „V Liptove na tanci“ a už z jeho názvu je zrejmé, že sa venoval predstaveniu folklóru Liptova. Pred zaplnený amfiteáter do 17,30 hod. prestúpili súbory FS VÁH Liptovský Mikuláš, Slovensko, FSk SLIAČANKA Liptovské Sliače, Slovensko, DFS ĎUMBIER Liptovský Mikuláš, Slovensko. Skutočne bolo sa na čo pozerať. FS VÁH už vo svojom piatkovom vystúpení donútil prítomných divákov k ováciám a aj teraz sa to zopakovalo. K úspechu celého programu napomohli aj dynamické vystúpenia ostatných súborov.

O 21,00 hod. začala byť celému programu kladená na hlavu koruna. Začal 16. ročník „Majstrovstiev Valašského kráľovstva v mútení masla“,  spojený so zábavným programom „Od buka do buka“. Bolo to preplietanie zručností a humoru, typické ich vzájomným zápolením. Stretli sa v ňom Jánošíkovci z Česka, Slovenska a Poľska, ale čakalo ich skutočné prekvapenie. Nesúťažili v tradičných disciplínach, ale autori program im pridelili úlohu inú - boli to tohto roku oni, kto mútil maslo. Jánošíkovci vytvorili 5 družstiev a vrhli sa na mútenie. Niektorí boli najprv namosúrení, pretože sa tešili na zábavné súťažné disciplíny, ale nakoniec ich mútenie chytilo. Zvíťazili Miloš Jánošík z Trstenej a Rudo Jánošík z Brna. Z 5 litrov smotany namútili 2,37 kg masla.

Ale publikum o súťaž žien neprišli. V boji o titul Jánošíkovej milej Aničky pred nich predstúpili zástupkyne 10 folklórnych súborov a tvrdo sa pustili do súťaženia – pili žinčicu, jedli parenice bez pomoci rúk, nafukovali balóniky, pôvodne určené inému účelu, preberali hrach a šošovicu... Víťazstvo si odniesla predstaviteľka FS Šarvanci z Prahy Ivana Fedorová. Celý program vtipne moderovali Vlastimil Fabišik a Tomáš Gross. Po jeho skončení sa rozbehol program „Na Dukáte pri muzike“, ktorý zaplnil celý priestor Valašského múzea v prírode až do ďalšieho dňa.   

V sobotu zaujali aj iné programy, ktoré návštevníkov viedli k aktívnemu vzťahu k programu.   Už v sobotu doobeda to bola tradičná „Fujarôčka moja“ alebo malá škola hry na pastierske hudobné nástroje (hru na fujaru, píšťalky a koncovky). Opäť vyučoval skúsený výrobca slovenských ľudových nástrojov a muzikant Drahoš Daloš z Lehoty pri Nitre). Pre tanečníkov to bol program „Živá klenotnica“ –  malá škola tancov z Liptova, pod vedením Michaely Košovej z FS VÁH z Liptovského Mikuláša. V košiariku pri Janíkovej stodole sa premiérovo uskutočnil program „Detský dvor“ – tvorivé dielne pre deti. V Janíkovej stodole súčasne prebehol program „Muzikantské cifry“ – Malá škola muziky z Liptova pre všetkých muzikantov.

Detský dvor a školička tancov pre deti prebiehali aj v nedeľu, ktorá sa zobudila do slnečného počasia a lákala na festival ďalšéch 2100 návštevníkov. Už v 10,30 začal program „Hrajte mi husličky“ , ktorý ovládol Pódium Na pasienku.

Poobede sa návštevníci hrnuli do Komorného amfiteátra, kde festival vrcholil. O 13,00 hod. to bol najprv program „Naladenô?“, kde vystúpili súbory: HORŇÁCKÁ CM PETRA MIČKY Velká nad Veličkou, ĽH MICHALA NOGU Bratislava, Slovensko, SUTTYOMBA BAND Szarvas, Maďarsko. O 15,00 hod. začal slávnostný galaprogram „Z rodného kraja“ na ktorom vystúpili všetky súbory, ktoré sa MFSF Jánošíkov dukát 2016 zúčastnili.

            Aj na 17. ročníku MFSF Jánošíkov dukát bola udelená Putovná cena – Laureát festivalu. Putovnú cenu získal FS Váh z Liptovského Mikuláša.

Súčasťou festivalu bol tiež jarmok ľudových remesiel, ktorého sa zúčastnili tri desiatky majstrov a majsteriek. Prezentácia tradičnej ľudovej umeleckej výroby bola pre návštevníkov festivalu atraktívnym obohatením.

Vo výstavných priestoroch Sušáku bola v piatok večer otvorená výstava fotografií významného slovenského fotografa Karola Kállaya pod názvom Súvislosti. Na jej príprave sa podieľal jednak Peter Lipták, ktorú celú akciu uviedol a potom aj moderoval a jednak Ľubomír Kraľovanský, riaditeľ Turčianskej galérie v Martine. Dielo Karola Kállaya prítomných priblížil kurátor tejto výstavy Marián Pauer. Výstava bude trvať až do 31. augusta 2016.

Festival sa konal za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava,  Ministerstva kultúry ČR, Zlínského kraja, Juhomoravského kraja, mesta Rožnov pod Radhoštěm, Valašského múzea v přírodě,  firiem Garmet Rožnov pod Radhoštěm, Mlékárna Valašské Meziříčí, Vinařství Nešpor&Rajský, Váhala s.r.o., Fondu na podporu umenia a Slowak World Network.

 Významnými partnermi boli Folklórna únia na Slovensku, Ochranný svaz autorský Praha, Slovenský inštitút v Prahe, TG tisk Lanškroun, a Valašské království.

Mediálnymi partnermi boli Český rozhlas, Česká televízia, Rozhlas a televízia Slovenska, Radio Proglas, TV NOE, KORENE – 1. slovenský časopis v ČR, časopis Folklór, Studio VEMORI Ostrava, Rádio Slovakia International a Rádio Janko Hraško.sk.

            XIX. ročník MFSF Jánošíkov dukát sa uskutoční v dňoch 4. – 6. augusta 2017 vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnově pod Radhoštěm.

                                            Dr. Vlastimil   Fabišik

                                       riaditeľ MFSF Jánošíkov dukát

 

06. 8.   OS v ČR – Klub Koreňov v rámci MFSF Jánošíkov dukát

Vydarený Klub

Keď sme pre rokom usporiadali v rámci MFSF Jánošíkov dukát náš prvý „dukátovský“ Klub Koreňov, veľký záujem oň sme nečakali. Veď v Drevenom mestečku Valašského múzea v prírode v Rožnove pod Radhoštěm  bolo toľko atrakcií, až oči prechádzali. Kto by chcel našou malou akciou Dukátu konkurovať?

Boli sme trochu prekvapení, ale ľudia prišli. Napriek tomu, že to vieme, vždy nás príjemne prekvapia ďalšími a ďalšími formami svojej aktivity. Bavili sa medzi sebou o folklóre a bol to akýsi náš menší snem, pretože do štábu VIP, ktorý nás prichýlil, prišli členovia viacerých našich Obcí. Potešilo nás to i inšpirovalo. A tak sme sa tohto roku opäť pokúsili zorganizovať ďalšiu klubovú celorepublikovú akciu a opäť sa baviť o folklóre, práci so súbormi a vymieňať si skúsenosti u organizovania folklórnych akcií. Veď skúsenosti v tomto smere majú nielen naši brnianski a kroměřížski priatelia, ale aj Sokolovania, Karlovarčani, Plzenčania, Ústečania, Tepličania, Kladňania, Karviňania a Třinecania.

Tentokrát sme Klub Koreňov chceli namieriť len na jeden problém. Mala to byť beseda s významnými predstaviteľmi slovenského folklóru, ktorí Dukát navštívili. Ale len čo sme do Rožnova prišli, zistili sme, že sa ho osobne účastní predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  J.E. JUDr. Ján Varšo, CSc. Tak sme za ním zašli a požiadali ho, či by sa nášho klubu nezúčastnil. Radostne prijal a my sme mohli začať organizovať niečo iného, ako sme pôvodne plánovali.

Akcia sa opäť uskutočnila na festivalovom štábe VIP v hostinci Na posledním groši, ktorý si tým vytvoril novú tradíciou. Zúčastnili sa jej predsedovia alebo členovia výborov našich regionálnych Obcí z Karvinej, Kopřivnice, Třinca, Karlových Varov, Prahy a Kladna. Vzhľadom ku svojej vyťaženosti pri zaisťovaní hladkého priebehu Dukátu sa Klubu nemohli zúčastniť predstavitelia našich organizácií z Brna a Kroměříža. J. Slušný, ktorý celú akciu viedol a moderoval súčasne informoval o aktivitách ROS Sokolov a všetkým odovzdal pozdrav od jej predsedníčky, rovnako aj o aktivitách regionálnych obcí Ústí nad Labem, Teplice, Stříbro a Plzeň, takže aj tieto Obce boli na aktivitách klubu informačne prítomní.

Ján Varšo vo úvodnom vystúpení pripomenul svoj prejav na prijatí predstaviteľov organizácií slovenskej menšiny ČR na slovenskom veľvyslanectve v Prahe. Naša spolupráca je dvojstranná ulica. Dotácie by mali ísť tam, kde sú aktivity, je to spojená nádoba. Mali by ale napomáhať aj zjednocovaniu organizácií slovenskej menšiny v jednotlivých štátoch. Tu zatiaľ skôr existuje nejaká feudálna roztrieštenosť. A práve tú je potrebné prekonať. Podrobne sa venoval výchove našich najmenších, pričom vyzdvihol najmä detské tábory, ktoré sa organizujú na Slovensku pre deti zahraničných Slovákov. Hovoril o nutnosti zaoberať sa otázkou odchodu mladých ľudí zo Slovenska do cudziny. Pripomenul, že mnohými týmito otázkami sa  bude zaoberať rokovanie Stálej konferencie Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý organizuje ÚSŽZ v novembri tohto roku. Tam by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky, ktoré dnes máme k dispozícii. Vyzdvihol pritom náš folklórny festival Jánošíkov dukát a vysoko ocenil prácu našej organizácie pri jej zaistení.

Na záver povedal: „So záujmom sledujem vašu aktivitu v tomto nádhernom prostredí a samozrejme aj to dokumentuje tú realitu, že na území Českej republiky sa slovenská komunita, slovenský folklór naozaj plnú svoju úlohu a to tým, že prispieva svojim vkladom a obohacuje spoločnosť v Českej republike. Takže ešte raz želám veľa úspechov súborom, ktoré vystupujú, ďalej Rožnovskopodradhošťanom, aby si váš festival plne užili a organizátorom, aby celá akcia zdarne a úspešne skončila.“

Slovo si potom vzali našinci. Ako prvý vystúpil Štefan Varga z Karlových Varov. Rozobral príčiny, ktoré ho viedli ku vstupu do Obce Slovákov a krtko sa zastavil u histórii miestnej regionálnej Obce. Najväčším problémom je prilákať alebo získať mladých ľudí pre našu prácu. Bohužiaľ mnohým stačí ku komunikácii internet. Vo Varoch je dosť mladých Slovákov, ale stoja mimo naše aktivity. Aj v rámci miestnej Obce existuje skupina 30-50 aktívnych členov, ktorí sa akcií zúčastňujú pravidelne., k nim sa pridružujú tí menej aktívni. Nakoniec hovoril o problémoch asimilácie a zdôraznil, že mimoriadne miesto pri je brzdení majú naše Korene, ktoré ľuďom dodávajú nielen elán, ale aj inšpiráciu a informácie.

Peter Lipták sa v reakcii na jeho vystúpenie tiež zamýšľal nad problémom asimilácie. V Česku neexistuje voči Slovákom nepriateľské prostredie, skôr naopak, navzájom sme si v náručí. Snáď by sme sa mali pripraviť na to, že sa nám túto asimiláciu zastaviť nepodarí, pretože mnohí Slováci žijú v zmiešaných česko-slovenských rodinách, kde postupom generácií čeština nakoniec zvíťazí. Merickí Slováci už nie sú Slováci v plnom slova zmysle, ale Američania slovenského pôvodu. Niektorí nevedia po slovensky ani Slovo, ale sú hrdí na krajinu svojich predkov, či prapredkov. O to by sme sa mali usilovať aj my. Našincov v cudzine v slovenskosti vždy držali dve veci – kostol a škola, ale tú už bohužiaľ nemáme. Pretože napr. Slováci v Srbsku obe majú, držia sa ako Slováci už 250 rokov.

Potom o činnosti Obce Slovákov v Karvinej informovala jej predsedníčka Vilma Krňávková. Vyzdvihla skutočnosť, že ich organizácia združuje 165 členov, z ktorých aktívnych je asi 70 a zúčastňujú sa väčšiny akcií. Na tých najväčších – Vianočné posedenie alebo Slovesný ples, je ale vždy plná sála a je vypredané do poslednej stoličky. Vyzdvihla význam podpory, ktorú miestna organizácia dostáva od kraja a mesta. Ich finančná podpora im umožňuje plnohodnotne existovať. Vysoko vyzdvihla význam časopisu Korene pre celú Obec. „To je to najdôležitejšie, čo nás stmeľuje,“ uviedla. Nakoniec sa dotkla problému existencie slovenskej  školy. Kedysi v Karvinej bola, ale potom zanikla. Nie kvôli nejakému nátlaku zo strany štátu, ale kvôli nezáujmu rodičov o ňu.. V týchto podmienkach s nedá znova obnoviť. Ako problém videla aj tú skutočnosť, že slovenčina sa už vzďaľuje mladým Čechom.

So svojimi skúsenosťami sa podelil Juraj Harašta, predseda Obce Slovákov v Kopřivnici. Členov majú 50, ale nie všetci sú rovnako aktívni. Aj oni organizujú akcie, ktoré pritiahnu desiatky ľudí, ale aj tie, na ktorých sa účastní menší počet miestnych Slovákov. Na väčšie akcie chodia aj Česi, čo ich teší, veď okrem iného ide aj o udržovanie priateľských vzťahov Čechov a Slovákov. Organizujú zájazdy, i na Slovensko, turnaje v bowlingu či minigolfe. Ako jednu z možností ďalšieho rozvoja by& videl v užšej spolupráci regionálnych Obcí Slovákov v rámci ich kraja.

 O novinkách  v Kladne hovorila Julka Kopecká: Aj ona upozornila na starnutie členskej základne a pomaly sa znižujúci počet tých najaktívnejších. „Mladých Slovákov, ktorí prišli do Kladna za prácou sa darí len ťažko získavať. Majú svoje vlastné problémy – prácu, deti, školu atď. Na nejakú spolkovú činnosť im jednoducho nezostáva čas a niekedy aj peniaze, ktoré musia vynaložiť na iné účely.“ Treba sa k nim dostať, snáď sa tiež pokúsiť otvoriť v Kladne slovenskú materskú školu. Tak udržíme aj ich slovenské povedomie, ale i vzťah ku Slovensku u Čechov samotných. Potom informovala o jednotlivých aktivitách kladnianskej Obce, aby nakoniec aj ona vyzdvihla význam tlačených Koreňov. „Internetové sú dobré, ale otvoriť nové číslo tlačených Koreňov, to je pre nás vždy sviatok. Vždy je krásne ich vziať do ruky a doslova sa s nimi pomaznať.“

Po ňom si slovo vzal Jaromír Slušný. Najprv odovzdal informácie p činnosti regionálnej Obce Slovákov v Sokolove, ktorá má tie istí problémy, ako i Obce ostatné. Najaktívnejších je okolo 70 ľudí, ale akcií sa niekedy zúčastní omnoho viacej. Druhej Slovenskej veselici sa vo februári zúčastnilo 200 ľudí, ale na akcie menšie ich príde menej. V každom prípade sa ale skoro vždy schádzajú v optimálnom počte. Potom vyzdvihol aktivizujúcu sa Obec v Stříbre, ktorá aktívne pracuje s tým najcennejším čo máme – malými deťmi. Pohovoril o aktivitách Obce v Plzni a podrobnejšie sa zaoberal činnosťou Združenia Slovákov v Prahe. Podobne ako ostatní, aj on vyzdvihol význam časopisu Korene pre celú Obec i jej jednotlivé regionálne obce.

O činnosti Obce Slovákov v Tŕinci krátko informovala jej predsedníčka Mária Rosolová, ktorá na našu klubovú akciu dorazila o trochu neskoršie.

Ján Varšo mnoho času na svoje záverečné slovo nedostal. Beseda bola tak zaujímavá, že plánovaná hodina a pol prebehla až príliš rýchlo a on musel na slávnostné otvorenie ďalšieho programu v hlavnom amfiteátri. Poďakoval aspoň v krátkosti za pozvanie i za cenné informácie, ktoré tu počul. Vyjadril podporu celej našej činnosti i samotným Koreňom a upozornil na nutnosť práce s deťmi. To ho ale už naliehavé telefonáty zdvíhali z lavice viedli k ďalším jeho povinnostiam.

                                                                                               J. Slušný

 

07. 8.   OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

Výkonná rada zasadala

Dvakrát sa v priebehu leta zišla na svojom riadnom zasadaní Výkonná rada. Najprv v Dome národností v Prahe 28. júna 2016 a potom 7. augusta 2016 v priebehu MFSF Jánošíkov dukát 2016.

Druhé zasadanie malo pracovne-slávnostný charakter a uskutočnilo sa v nedeľu 7. augusta 2016 v priebehu XVIII. ročníka MFSF Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštěm. Zúčastnili sa ho J. Slušný, P. Lipták, J. Kopecká  a V. Fabišik. T. Dobiáš sa kvôli svojmu neustále komplikovanému zdravotnému stavu do Rožnova nedostal.

Zasadanie otvoril a viedol J. Slušný, zápisom bola poverená J. Kopecká.

            J. Slušný potom kontroloval stav plnenia úloh z ostatného zasadania VR, pričom konštatoval, že všetky úlohy boli včas a riadne splnené, alebo sa stav ich plnenia prerokuje na dnešnom zasadaní Výkonnej rady.

V ďalšom bode referoval P. Lipták a hovoril o stave vydávania Koreňov č. 3. Konštatoval, že úlohy z ostatného zasadania Výkonnej rady boli  tomto smere splnené. Materiály od všetkých autorov sústredil v polovici júla, prácu s grafikom ukončil  29. júla a časopis šiel hneď do tlače. V stredu 3. augusta 2016 bolo vytlačené a z tlačiarne hneď dostal 100 kusov, ktoré na druhý deň odviezol do Rožnova. Táto úloha bola splnená bezo zbytku.

O stave vydávania Koreňov č. 2 informoval J. Slušný. Konštatoval, že pred svojim odchodom do  Rožnova už mal sústredené všetky materiály do tohto čísla a po štvrtok 4. augusta ich odoslal grafikovi. Uviedol, že je s ním dohodnutý, aby po jeho návrate do Prahy mohli hneď toto číslo Koreňov graficky spracovať.  Je záruka, že v polovici augusta bude číslo už v tlačiarni.

Informácie oboch boli po krátkej diskusii schválené.

J. Slušný a P. Lipták potom v krátkosti zhodnotili priebeh festivalového Klubu Koreňov, v rámci ktorého sa vedenie OS v ČR a viacerí predsedovia Regionálnych obcí stretli s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí J. Varšom. Všetci prítomní potom akciu vyhodnotili ako vydarenú a prínosnú. Predseda ÚSŽZ sa tak mohol stretnúť so Slovákmi viacerých regiónov ČR a dozvedieť sa mnohé o ich činnosti, ale aj starostiach a radostiach. Výkonná rada poďakovala obom organizátorom a J. Liptákovej za dobre vykonanú prácu.

V ďalšom bode V. Fabišik a P. Lipták zhodnotili doterajší priebeh festivalu Jánošíkov dukát, pričom konštatovali, že napriek problémom s počasím v prvý deň konania sa festivalu, program plnohodnotne pokračuje a všetko smeruje ku kvalitnému záverečnému Galapredstaveniu.

J. Slušný obom, ale aj neprítomnému J. Piatnicovi, J. Liptákovej a všetkým organizátorom poďakoval za kvalitnú prácu, k čomu sa pripojili aj ďalší členovia Výkonnej rady.

V ďalšom bode bola prerokovaná situácia v ROS Třinec a jej vedeniu bolo doporučené striktne postupovať podľa Stanov OS v ČR

            Schôdzu uzatvoril J. Slušný.

                                                                                               Juliana Kopecká

 

15. 8.   ROS Kopřivnice – Zasadanie výboru

V pondelok sme sa stretli na výbore, aby sme riešili podklady k výstavke k 10. výročiu vzniku našej Obce a účasť na zájazde do Podhájskej. taktiež už čiastočne aj zaisťovanie vecí ohľadne vianočného večierku.

18. – 20. 8.      ROS Kladno Výlet vlakom

Výlet vlakom - cieľová stanica Domažlice, Chodsko

Navštíviť Chodsko v dňoch 18.-20.8.2016 bolo jednoznačné rozhodnutie už preto, že počasie sa javilo veľmi priaznivé a tak aj bolo. Cieľovou vlakovou stanicou bolo historické mesto Domažlice, odtiaľ sme pokračovali linkovým autobusom do malej chodskej dedinky Pelechy. Počas nášho pobytu v penzióne Chodská strážnice sme sa zúčastnili súťaže vo varení guláša pod názvom "Pelechenský GUR-GUL". Usporiadateľ Obecný úrad a Spolok dobrovoľných hasičov.

Ďalší deň sme sa vybrali na výlet do Domažlíc. Tam sme na domažlickom námestí  mohli vidieť a obdivovať autá motorky a všelijaké zaujímavosti, práve tu sa konal zraz veteránov a ich spanilá jazda. Nechýbal ani traktor Zetor - tento rok má výročie.  Po obede sme pokračovali výletom do Horšovského Týna. Tam sme si pozreli hrad a zámok a po posedení pri kávičke a chodskom koláči sme pokračovali do Kladrub u Stříbra, kde sme si prezreli kláštorný komplex vrátane kostola Nanebovzatia Panny Márie. Benediktínsky kláštor bol založený v  roku 1115 Vladislavom I a dominantou celého komplexu je tento unikátny stavebný skvost - kostol 

Zážitkov z tohoto výletu sme si odviezli domov veru veľa a verím, že sa tam ešte určite vrátime, lebo krása Chodska a Českého lesa za návrat a pobyt určite stojí.

                                                                                                                      Juliana Kopecká

22. 89. OS v ČR – Otvorenie nových priestorov Slovenského inštitútu

Slovenský inštitút v nových priestoroch

Už tretiu adresu, ktorú si ja pamätám, má Slovenský inštitút v Prahe -  Purkyňova 4, Jilská 16 a teraz Náměstí republiky 3, čo je trochu symbolická adresa v súvislosti s blížiacim sa 100. výročím založenia ČSR.

Zmena adresy je to nová. Na jar a v lete tohto roku prebehli nutné rekonštrukčné a prípravné práce na tejto adrese a všetko dopadlo tak, že v pondelok 22. augusta 2016 boli nové priestory Slovenského inštitútu slávnostne otvorené. Všetko sa konalo na vysokej štátnej úrovni, takže preplnené miestnosti nového Slovenského inštitútu mohli prijať vzácnych hostí, ktorých úlohou bolo nové priestory uviesť do života.

Na slávnosti sa zúčastnili: minister kultúry SR Marek Maďarič, námestník ministra kultúry ČR Patrik Košický, veľvyslanec Slovenskej republiky v ČR Peter Weiss a pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Celú slávnosť otvoril a uviedol veľvyslanec SR v ČR J.E. PhDr. Peter Weiss, CSc. „Vítam vás pri príležitosti tohto významného a slávnostného okamžiku otvorenia nových priestorov Slovenského inštitútu v Prahe, v hlavnom meste krajiny ktorá nám je pochopiteľne najbližšia a s ktorou máme najužšiu spoluprácu. Kým poviem ešte pár slov, dovoľte mi, aby som vás srdečne pozdravil od ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pána Miroslava Lajčáka. Ministerstvo zahraničných vecí je zriaďovateľom slovenských inštitútov v zahraničí. Prítomná je aj pani riaditeľku z odboru kultúry a kultúrnej diplomacie Ing. Jana Tomková.“ Potom ospravedlnil ministra kultúry ČR Daniela Hermana, kvôli náhlemu ochoreniu v jeho rodine.

Minister kultúry SR Marek Maďarič vo svojom príhovore zdôraznil, že „je príjemné a osobitne dôležité v časoch prítomných, keď sa taký štát, ako je Slovensko, musí oprieť o svojich spoľahlivých partnerov. Táto myšlienka nie je nejako zvlášť originálna, je živá aj v českom prostredí. Česko-slovenské vzťahy sú naozaj výnimočné, predovšetkým z hľadiska našej spoločnej histórie, spoločne zdieľaných skúseností a vzájomnej náklonnosti a zrozumiteľnosti. To ale neznamená, že by nebolo potrebné, aby sa aj naďalej nepôsobilo v Českej republike. Skôr naopak. Je to o to dôležitejšie, že práve tu slovenská kultúra, v prostredí takmer domácom, nachádza najväčšie porozumenie.. A napokon aj, napriek tomu, že hovorím o výnimočných vzťahoch a o tom, že nikdy nepochybujeme o priateľstve a spojenectve medzi Slovákmi a Čechmi, toto nie je automatické, aj o to sa treba starať a kultúra je tým najlepším prostriedkom. Aj tu by som chcel preto zdôrazniť, že Slovenská republika považuje Česko za svojho strategického partnera.“

Námestník ministra kultúry ČR Mgr. Patrik Košický jednak pripomenul svoj slovenský pôvod a príhovor predniesol v slovenčine, ale najmä zdôraznil, že svoju radosť nad prítomnosťou na tomto slávnostnom akte. K tomu doložil: „Pán minister spomenul našu strategickú blízkosť, ja by som spomenul geografickú a jazykovú blízkosť a onedlho si pripomenieme sto rokov od založenia Česko-slovenska, ale súčasne si pripomenieme aj dvadsaťpäť rokov od jeho rozdelenia. Teraz zisťujeme, že nielen naše deti, ale aj niektorí naši súčasníci už nepoznajú českú kultúru a rovnako českí občania nepoznajú českú kultúru. Verím, že práve na tomto mieste budeme poznávať súčasné trendy slovenskej kultúry a rovnako aj českej kultúry a vzájomne túto blízkosť nielen geografickú, ale aj kultúrnu budem prehlbovať. V tomto smere želám Slovenskému inštitútu veľa pekných akcií.“

   Pražská primátorka Adriana Krnáčová. MBA. rovnako hovorila o nutnosti rozvíjať vzájomné kultúrne vzťahy, čomu by nemalo prekážať rozdelenie kedysi jednotného štátu. Je lepšie mať rozdelené manželstvo, ako zlé manželstvo. Je dobré, ak bývalí manželia hľadajú cestu k sebe a rovnako aj k Európskej únii.“ Spolu s tým vyzdvihla nutnosť rozvoja práve kultúrnych vzťahov a význam vzájomnej informácie o oboch našich kultúrach.

Veľkým obohatením celej slávnosti bola prítomnosť operného speváka Petra Dvorského, ktorý nielenže v úvode celej tejto slávnosti nádherne predniesol slovenskú i českú hymnu, ale po skončení slávnostných príhovorov, pozdravil prítomných svojim spevom niekoľkými piesňami, z ktorých pre mňa vždy bude najkrajšia Pieseň o rodnej zemi autorskej dvojice Gejza Dusík a Pavol Braxatoris.

Potom sa už ku slovu dostali fiktívne nožničky, ktoré nové priestory pre všetkých návštevníkov otvorili.

Slovenskému inštitútu prajeme v nových priestoroch čo najlepšie akcie a čo najväčší  záujem návštevníkov. Pre nás je symbolické, že teraz je Slovenský inštitút a Slovenský dom fakticky na jednej geografickej i obsahovej linke.      

                                                                                                          Jaromír Slušný

 

27. 8.   ROS Sokolov – Vatra pri príležitosti 72. výročia SNP

Naše aktivity

 

V roku 2016 sme sa snažili každý mesiac roniť nejakú akciu. 2x sme hrali bowling. Posedenie v Horníckom dome, kde sme zoznámili našich členov s aktivitami na rok 2016, informovali o hospodárení našej Obce, odovzdali kvetiny našim ženám k MDŽ. Veľmi sa nám podarili zájazdy- Prvý smeroval na zámok Bečov, druhý na južné Slovensko do Veľkého Medera. Ten budeme znova opakovať aj v roku 2017. Naša obľúbená oslava  SNP mala tiež úspech. Zúčastnilo sa jej 80 členov, čo je náš nový rekord pri tomto podujatí. Teraz nás čakajú oslavy 20. výročia založenia našej organizácie. Pamätné listy odovzdáme našim sponzorom a prirodzene, že aj najzaslúžilejším členom naše sokolovskej Obce. Potom si dáme niečo dobrého,. Na záver nám zahrá hudba z Rosnice. Poprajeme si krásne Vianoce a všetko dobré do Nového roku 2017.