Obec Slovákov v Českej republike
link na Veľvyslanectvo SR v ČR a jej Slovenský inštitút : http://www.mzv.sk/sipraha