Obec Slovákov v Českej republike

Výkaz činnosti OS v ČR za rok 2019

 

                                     J A N U Á R

 

02. 01. – ROS Plzeň Posedenie v hoteli Ural

07. 01. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior: Beseda

Hneď 7.  januára  sme mali možnosť ponačúvať, poučiť sa v Klube seniorov na besede v rámci Seniorpointu mesta. Pani B. Mačáková - skvelá lektorka, nám milo naznačila, ako riešiť rôzne životné situácie. Už samotné téma bolo zaujímavé a príťažlivé:  „Sila úsmevu a pozitívne myslenie v každom veku". Hovorila o tom, ako sa vyrovnať s negatívnymi skúsenosťami, nedať sa zmanipulovať a žiť pozitívne. Ale neboli to len slová, ktorými nás dostala do pohody. Do želateľného pozitívna nás priviedla aj pomocou čokoládok, ktorými nás uhostila a na našich tvárach navodila úsmevy. Bolo to milé a poučné. 

 

08. 01. – ROS Karviná – Klubová akcia: Príprava plesu

08. 01. – ROS Karviná – Klubová akcia Stretnutie:

Na prvom  stretnutí v novom roku sme privítali v klubovni viacero nových tvári. Pozvanie prijali dve členky karvinského literárneho klubu, ktorý sa pravidelne schádza v karvinskej knižnici. Stretávajú sa tam amatérski spisovatelia, ktorí nepíšu do ,,šuplíka“, ale svoju tvorbu chcú predstaviť publiku. Patrí medzi nich aj náš člen Janko Bazger. No v utorok 8. januára mali slovo Mária Brabcová a Anička Vojtechová. V úvode sa stručne predstavili, prezradili, čo ich inšpirovalo k básnickej tvorbe. So zaujatím sme si vypočuli ukážky v ich podaní. Báseň SEN predniesla autorka A. Vojtěchová.

Zdá se mi často zvláštní sen.                               Proč nemáme k sobě blízko?

Máme hojnost všeho dostatek                           Proč trpí, pláče ten náš svět?

honosné domy auta konta šperky.                     Láska se ztrácí – to je jisto

Je to však cíl? Konec-nebo začátek?                 to není jen můj poznatek.

Teší nás, že sa nevytráca priazeň k našej OS. Obe protagonistky popoludnia sa stali našimi členkami. K nim sa pridali ďalší dvaja: Eva Hodulíková a František Vitkovský. S potešením sme ich prijali do nášho spolku. Po literárnej prezentácii sa stali stredom pozornosti štyria oslávenci. Vykročili sme šťastne a správnym smerom.

Naša pozornosť sa teraz sústreďuje na XVII. Slovenský ples, ktorý sa koná 9. februára 2019  v Spoločenskom dome Karviná – Darkov.  Srdečne pozývame.

 

08. 01. – ROS Kopřivnice - Telocvik - Začína cvičenie QI GONG, ktoré sa bude

                             konať každý utorok

17. 01. – ROS Karlovy Vary - Členská schôdza

Vo štvrtok 17. januára sa konala naša výročná členská schôdza Prišlo štyridsať ľudí a hlavným bodom programu bolo prerokovanie a schválenie Plánu našej organizácie na tento rok. Jeho hlavným bodom by sa mal stať Deň národnostných menšín, ktorý chceme  tento rok preniesť po Sokolove aj ku nám. Jeden deň by sa mal konať v jednom mesta a v deň nasledujúci v druhom. 

 

23. 01. – ROS Ústí nad Labem – Členská schôdza

24. 01. – ZS Praha – Členská schôdza+  Schválenie Plánu činnosti na rok 2019

24. 01. – ZS Praha - Kladenie kytíc k hrobu J. Kollára

            Združenie Slovákov v Prahe si na svoje schôdzi 24. januára odhlasovalo Plán na rok 2019, pričom sa orientovalo na dve veci. Návštevy akcií uskutočňovaných inými organizáciami slovenskej menšiny v Prahe a na organizovanie vlastných akcií, na ktoré naopak pozýva ostatné organizácia  A tak sa 24. januára o 15,00 hod. naši zástupcovia zúčastnili spomienkovej akcie Spoločnosti Jána Kollára, spojenej s kladením kvetín pri jeho hrobe na Olšanských cintorínoch v Prahe. Ide o tradičnú akciu, konanú už mnoho rokov.

 

24. 01. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior – Turnaj v bowlingu

Vo štvrtok 24. januára sa opäť športovalo. Podaktorí sme sa stretli aj na turnaji v bowlingu, v rámci akcie Aktívny senior. Priateľské stretnutie na bowlingovej dráhe v hode gule na kolky. Prišlo dokonca vyše 70 seniorov! Bavili sa všetci. Svedčí to o snahe zapojiť sa aktívne do športovej činnosti a nesedieť doma tzv. za pecou.

 

31. 01. - OS v ČR - Vydanie Koreňov č 6/2019 vo forme príohy Dotykov č 12-1.

 

                                               F E B R U Á R

 

04. 02. – ROS Třinec – Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

Začnem činnosťou výboru pre národnostné menšiny, ktorej mám česť byť členkou. Jeho prvá schôdzka sa uskutočnila 4. februára tohto roku a mala skôr orientačný charakter. Pracovalo sa až na tej druhej, ktorá sa uskutočnila na 1. ZŠ Gustava Przeczka s poľským vyučovacím jazykom a pozvala nás sem jej riaditeľka Mgr. Anna Ježová. Mimochodom, pripravila aj vynikajúce občerstvenie, (obložené chlebíčky, ovocné zákusky, kávu, čaj, vodu s citrónom a mátou), Ešte pred schôdzou nám ukázala novú modernú telocvičňu. Na schôdzi sa preberala hlavne Prehliadka národnostných menšín, predsedníčka výboru JUDr. Jana Kantorová, navrhla usporiadať aj 1. ročník speváckej súťaže ,,Třinec zpívá 2019". Zúčastniť sa môže každý od 6 do 99 rokov. Tretia schôdza zasadala na magistráte a to 5. júna. Tu sa už hlavne hovorilo o blížiacej sa Prehliadke národnostných menšín v Třinci.

 

06. 02. – ROS Kopřivnice  - Posedenie

V stredu 6. februára sme sa o 14 hod. zišli na posedení u harmoniky Ing. Piskořa z Hukvald. Vyše dve hodiny vyhrával a spievalo sa. Medzitým sa rozprávali aj vtipy. Bolo zasa plno vo Vile Machů, kde je to tam super! Vstup bol zadarmo a ešte sme mali aj občerstvujúce nápoje - kávu a čaj. Pani Zrunková sa stará, už nám chystá ďalšiu akciu: Spotrebiteľské právo v dennom živote. Radi sa poučíme.

 

06. 02. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

06. 02. – ROS Ústí nad Labem Spomienka

Druhé stretnutie v roku 2019 ROS v Ústí nad Labem sa uskutočnilo 6. februára. Na toto podujatie sme sa s radosťou starostlivo pripravovali a tešili.

Stretli sme sa odpoludnia na arcidekanstve v Ústí nad Labem, ktoré nám ochotne a pravidelne poskytuje priestory k naším podujatiam.

Témou tohoto podujatia bolo 170. výročie narodenia najväčšieho slovenského básnika, spisovateľa, jazykovedca, prekladateľa, dramatika a advokáta P. O. Hviezdoslava, ktoré pripadlo na  2. februára 2019. V úvode sme si v príhovore Jany Nedvídkovej pripomenuli jeho život a dielo. Potom sme sa už preniesli do mladých liet: vypočuli sme si ukážky z básni  v podaní členov našej ROS.

Marcela Wilimská predniesla úryvok z Hájnikovej ženy, Helena Szmudová Zuzanku Hraškovie a často sa k nim pridal i Alexander Fitz. Pripojili sa i ostatní a zistili, že niektoré básne vedia spamäti dokonca ešte aj dnes.

Nasledovala beseda a spomínali sme na roky strávené v školských laviciach. 

Boli sme dojatí krásnou atmosférou a mnohí prejavili záujem podobné odpoludnia s poéziou a spomienkou na slovenských básnikov usporiadať pravidelne.

 

06. 02. – ROS Kopřivnice – Zasadanie výboru pre národnosti

V stredu  6. februára sa po 16,00 hod. zišla Komisia pre medzinárodné vzťahy Rady mesta Kopřivnice. Naša ROS v nej bola plne zastúpená, pretože som bola uznesením Rady mesta menovaná za riadnu členkou tejto komisie. Teší nás to o to viacej, že Kopřivnici pribudlo ďalšie partnerské mesto. Okrem miest z Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska je to odteraz aj Slovensko, konkrétne Bánovce nad Bebravou, s ktorou sme už pár akcií zorganizovali. V Bánovciach sa udialo pár dôležitých zmien. Novou primátorkou sa stala nezávislá  PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná a my uvidíme ako budú pokračovať rozbehnuté zmluvy. Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.

 

09. 02. - ROS Karviná – XVII. Slovenský ples

Obec Slovákov v Karvinej si v tomto roku pripomenie 25. výročie svojho založenia. Ako každý rok si naplánovala 20 rôznych podujatí. Pri ich prezentácii sa bude stručne zmieňovať o zrode tej ktorej akcie a čo podnietilo jej zaradenie medzi tradičné podujatia, tešiace sa priazni členov, verejnosti a majúcej stabilné miesto v celoročných plánoch činnosti.

Tohtoročný Slovenský ples mal už  XVII. pokračovanie. Konal sa 9. februára 2019 v krásnych priestoroch Spoločenského domu v Karvinej – Darkov.

A to nás vedie ku krátkej spomienke na prvý z týchto plesov. Uskutočnil sa v sále PZKO Karviná – Fryštát. Pri jeho organizovaní bola potrebná veľká opatrnosť a odvaha. Chýbali skúsenosti i finančné prostriedky. K dispozícii bola iba hotovosť z vybraných členských príspevkov, celoročný v tej dobe činil 50,- Kč a ani sponzori sa nehrnuli. Skutočnosť predčila očakávanie. Záujemcov bolo toľko, že sa museli pridávať stoličky k obsadeným stolom. Za OS v ČR sa zúčastnil vtedajší predseda Peter Lipták s manželkou a predstavitelia mesta. Do tanca hrala hudba Marion a v programe vystúpil heligonkár S. Ganobčík z Oravského Veselého. Nakoľko sa ples vydaril, koná sa nepretržite každý rok.

Vráťme sa však do súčasnosti. XVII. ples sa uskutočnil v dobe chrípkových onemocnení a jarných prázdnin. Boli obavy z účasti. Našťastie už prvé dni od započatia predaja vstupeniek signalizovali veľký záujem. Vstupenky sa vypredali do posledného miesta. Pár dní pred konaním sa 4 z nich vrátili, ale obratom si našli náhradníkov. Do tanca hrala hudba HELLER KOKTEIL MUZIK, v programe vystúpil FS Jagár z Havířova. Nádherné kroje a ľudové tance v podaní mladých folkloristov boli ozdobou večera. Amatérska skupina cvičeniek z havířovskej Siluety zaujala predvedením krokových variácií latinskoamerických tancov salza a cha-cha. Tanečný parket bol celý večer zaplnený. Nechýbala tombola, ktorá nedosahovala cenami hodnôt firemných plesov, ale rovnako priniesla radosť i zábavu výhercom.

Na záver malá zaujímavosť. O plese sa dozvedeli prostredníctvom twitteru záujemci v Anglicku, s krajanmi dali dohromady 12-členný kolektív a na plese oslávili okrúhle narodeniny jednej z neho. Aj tento ples sa vydaril. Nič nebránilo objednať  priestory Spoločenského domu na budúci XVIII. Slovenský ples 15. februára 2020.                              

 

12. 02. – ROS Kladno – Členská schôdza

My patríme k tým organizáciám, ktorým pomaly starne členská základňa, ale aj napriek tomu sa snažíme nájsť aktivitu pre každého z nás. Tí najaktívnejší sa zúčastňujú všetkých našich akcií a chodia s nami po širšom okolí, tí menej akční sa prídu podívať na nejakú besedu a vzájomné posedenie priamo v meste a tých najmenej pohyblivých navštevujeme u nich doma a snažíme sa ich aspoň takto povzbudiť.

Tomu sme prispôsobili aj náš plán na tento rok, ktorý sme si schválili 12. februára na spoločnom zasadaní. Pre prvú skupinu sme si pripravili vychádzky do okolia mesta a najmä sme organizovali fašiangové (mäsopustné)  stretnutie na bani Mayrau, Uskutočnilo sa 11. marca a všetci sme sa príjemne bavili. Masky boli krásne a nálada skvelá. Ale dobre dopadla aj návšteva divadelnej adaptácie knihy Boženy Nemcovej Babička v Mestskom divadle Kladno, kam sme sa zašli podívať 26. februára. Svoju úroveň malo aj  tradičné posedenie  pri príležitosti MDŽ v reštaurácii Ateliér a svojich fanúšikov si nachádza posedenie pri harmonike, ktoré sa uskutočňuje v každý utorok. Nechýbajú ani avizované návštevy u našich starších členov. 

V súčasnosti výbor pracuje na návšteve pietneho zhromaždenia u Pamätnej  Lidickej hrušky, ktoré sa uskutoční 27. apríla 2019 o 14,00 hod., ale intenzívne spolupracuje na príprave 26. Stredočeského folklórneho festivalu Tuchlovická pouť, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. – 5. mája tohto roku.

 

12. 02. – ROS Karviná - Klubová akcia Slovenské príslovia a porekadlá

15. 02. – ROS Stříbro – Sánkovanie detí na teréne sv. Petra

15. 02. – OS v ČR + ZS Praha - Oslavy 50. výročia vzniku slovenských aktivít v Prahe.

15. februára, sa predstavitelia ZS Praha v Slovenskom dome v Prahe zúčastnili spomienkového priateľského večera pri príležitosti 50. výročia oživotvorenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Prahe pod názvom 50 rokov novodobých slovenských aktivít v Prahe.

 

15. 02. - ROS Sokolov – Výročná členská schôdza + posedenie

16. 02. - ROS Karlovy Vary – Turnaj v bowlingu

Prvou našou tohtoročnou akciou bol ďalší turnaj v bowlingu, ktorý sa teraz uskutočnil  na bowlingovej dráhe Polikliniky Sokolov. Celkovo prišlo 32 ľudí, čo umožnilo rozdeliť ich do  štyroch skupín po ôsmych. Víťaz obdržal tradičný Putovný pohár našej organizácie.

 

19. 02. – ROS Sokolov - Turnaj v bowlingu

20. 02. – ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

21. 02. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior – Beseda

V nedeľu 21. februára sme zase mali možnosť poučiť sa ohľadne spotrebiteľského práva v dennom živote. Beseda k tomu sa uskutočnila s pracovníčkami Občianskej poradne pri Mestskom úrade. Prišli nám radiť  L Fusíková a V. Jurková. Týkala sa úskalia uzatvárania zmlúv, ich výpoveďou, exekúciou a pod. Ohlas mala ich výzva, aby sa ľudia na nich obracali aj s konkrétnym problémom, čo uvítali viacerí zúčastnení. Okrem rád a skutočných prípadov sme u kávy alebo čaju prežili tento čas veľmi užitočne, za čo ďakujeme mestu, že v rámci programu Aktívny senior nám toto umožňuje.

 

26. 02. – ROS Kladno - Návšteva divadla

28. 02. - OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

 

 

                                                 M A R E C  

06. 03. - ROS Kopřivnice  – Akcia senior

V stredu 6. marca nám bolo umožnené zúčastniť sa projektu „Starnúť bezpečne alebo Senior bez nehôd.“ Veľmi zábavnou formou – pomocou divadelných scénok a skečov, sme boli oboznámení s bezpečnostnými opatreniami v cestnej premávke. Herci prišli z divadla U Lipy z OV. Formou videohovoru k nám prehovoril dopravný psycholog a dostali sme aj drobné darčeky (DVD brožúrka Sprievodca bezpečného chovania na cestách a reflexná páska). Moderátorom bol Jiří Svoboda. Sponzorom bola aj firma Magnézia a tak sme dostali aj malú magnezku v rámci pitného režimu. Poldruha hodiny utiekla ako voda, zasa sme o čosi múdrejší a určite budeme v budúcnosti opatrnejší, keď sme si vypočuli rady, týkajúce sa nás, seniorov v doprave.

 

06. 03. - ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural pri príležitosti MDŽ

08. 03. – ROS Kopřivnice – Oslava MDŽ

V piatok 8. marca sa konalo  Spoločenské odpoludnie u príležitosti MDŽ. Slávili sme v Katolíckom dome. Program bol bohatý - príjemná hudba v podaní Duo Star, rôzne tanečné skupiny, (Thara a pod.), pásmo detí, pozornosť každej žene, občerstvenie, kvety. Preto vďaka aj našej Milke, ktorá sa tiež o to starala. Eme sme podali kvietočka z oslavy, bola rada.

 

08. 03. - ROS Sokolov – 5. Slovenská veselica

09. 03. -  ROS Karlovy Vary – Sviatok žien

V piatok 9. marca sme usporiadali akciu  „Sviatok žien“. Účasť bola priemerná, ale  pohovorilo sa, zaspievali sme si i zatancovali. Každá zo žien dostala veľmi milý darček vyrobený našou členkou Lidkou Levkovou. K tomu muži, členovia našej Obce, pridali pre každú našu členku kvetinku  .

 

10. 03. -  ROS Kladno – Sviatok jari a žien

11. 03. -  ROS Kladno - Výlet

12. 03. -  ROS Třinec – Zasadanie výboru pre  národnostné menšiny

12. 03. -  ROS Karviná – Posedenie pri príležitosti MDŽ. Citáty o ženách.

13. 03. -  ROS Kopřivnice – Členská schôdza

V stredu 13. marca sme mali dôležitú stretávku a to výročnú členskú schôdzu. Bolo veľa, čo bolo treba prebrať, Dôležitý bol najmä Plán činnosti na rok 2019. Návrh bol pripravený bol tak dobre, že sa ho podarilo schváliť bez pripomienok. Teraz sa už tešíme na prvú akciu. Bude to športová akcia - jarný turnaj v bowlingu. Pôjdeme pozrieť Múzeum vysťahovalectva, nevynecháme zájazd na Slovensko. Tešíme sa na tradičný Jánošíkov dukát. Pobesedujeme na aktuálne téma a predvianočné posedenie si samozrejme nenecháme ujsť. Po skončení pracovnej časti sme si zaspievali slovenské pesničky u harmoniky Olinky a Jankovho ozembucha. Odchádzali sme príjemne naladení.

 

20. 03. - ROS Karviná – XVII. ročník „Odpoludnie poézie“

Takto vnímali karvinskí školáci účasť na XVII. pokračovaní projektu ,,Odpoludnie poézie“. V stredu 20. marca 2019 sa literárna kaviareň Regionálnej knižnice  zaplnila účinkujúcimi a milovníkmi pekného slova. Žiaci sa snažili pri prednese zaujať nielen vybranými textami poézie, prózy, ale zároveň prezentovali národnostné jazyky z oblasti Karvinska. Nakoľko sa nejednalo o recitačnú súťaž, sedemnásť protagonistov odpoludnia vystupovalo uvoľnene, niektorí predviedli doslova herecké výkony. Slovenský jazyk prezentovali žiaci ZŠ U Studny a zaslúžili si pochvalu za dobrú výslovnosť. Poďakovanie patrí pani učiteľkám: Zdenke Mléčkovej, Martine Mikulincovej, Gabriele Wojdylovej, ktoré žiakov pripravili a zároveň sprevádzali. Medzi hosťami sme privítali riaditeľku Regionálnej knižnice pani Markétu Kukrechtovú, zo zastupiteľstva mesta  exprimátora Antonína Petráša a Ivetu Hudzieczovú. Oživením recitácie  boli rómske piesne a slovenská moderná pesnička Spolu v podaní žiakov.

V závere podujatia čakala účinkujúcich ešte jedna úloha. Vylosovať jeden z pripravených obrázkov, pomenovať ho po slovensky a vytvoriť naň jeden veršík. Bolo milé i zábavné vypočuť si ich tvorbu bez dlhšej prípravy a písomného záznamu. Za svoje výkony obdržali diplomy, knižky, tužky s logom Obce Slovákov a sladkosti. Poďakovanie patrí RKK, hlavne pani Božene Magerčiakovej  za spoluprácu, štatutárnemu mestu Karviná a KÚ MSK za finančnú podporu. Podujatie moderovala predsedníčka Vilma Krňávková, projektom sa sledoval ešte jeden cieľ – približovať mladej generácii slovenčinu.

 

23. 03. - ROS Teplice – Jarný výlet

26. 03 - OS v ČR  + ZS Praha  Spomienka na Veroniku Královú

Takto sme ju mnohí poznali. Nie teda ani Veroniku Královú, oficiálnu osobnosť s nejakým prísnym pohľadom, ale človeka, priateľku a dokonca až kamarátku. Jednoducho Veroniku.

Jej krstné meno akoby vyjadrovalo jej osobnosť. Nadväzuje síce na starogrécku Bereniku, ktorá „prinášala víťazstvo“, ale Veronika skôr prinášala pohodu, lákavosť a snahu utišovať vody. Nemala rada konflikty, neznášala spory, ale ak bolo nutné, pevne sa postavila za svoje  a stála za tým ako skala. Prinieslo jej to síce pár neprajníkov, ale omnoho viac spriaznených duší. A mnohí z nich prišli 26. marca do Slovenského domu, aby si pripomenuli jej život a všetko, čo mu dala.

Bola tu predovšetkým jej rodina – syn Tomáš Gregor, s ktorým sme celú túto akciu organizovali a zisťovali, jeho manželka Andrea s deťmi Sarah a Alexandrom. Prišli jej dvaja synovci – Juraj a František Kredatusovci. Veľkú skupinu tvorili jej nevlastné deti z druhého manželstva: Petr Král a jeho manželka Markéta, s deťmi Eliškou a Aničkou; Janka Králová, jej dcéra Petra a vnuk Krištof.

Prišiel i Milan Mikuška, bývalý člen vedenia pražskej Obce, ktorý posledné roky stál po jej boku.

A ani nás nebolo málo. Nečudo, veď Veronika bola členkou viacerých organizácií. Viac ako dvadsaťpäť rokov svojho života  zasvätila Obci Slovákov v Českej republike, ale rovnako aj jej pražskej Obci. Za ten čas prešla dlhšiu cestu. Bola radovou členkou, pôsobila vo výbore pražskej obce, aby nakoniec našla priestor pre svoju činnosť v jej vrcholových orgánoch. Dvakrát bola členkou Výkonnej rady a viedla aj Republikovú revíznu a kontrolnú komisiu. Ako vrcholová funkcionárka Obce navštívila osobne viaceré naše regionálne Obce a na mieste sa oboznamovala s jej problémami a starosťami. Vždy, ak to bolo, čo i len trochu možné, pomohla. Na IX. sneme OS v ČR, ktorý sa uskutočnil v máji roku 2014, sa so svojou funkcionárskou „kariérou“ rozlúčila, aby sa opäť zmenila v radovú členku. Bola dlhoročnou členkou Spoločnosti gen. M. R. Štefánika, ale súčasne aj pravidelnou návštevníčkou akcií Slovenského domu, ku ktorému mala tiež veľmi blízko. 

Slávnosť otvoril svojim privítaním Tomáš Gregor, pohovoril o nej, spomínal na etapy jej života i na problémy, ktoré jeho mame priniesla jeho emigrácia. Hovoril aj o posledných rokoch jej života. Za chrbtom sa mu medzitým na plátne premietali fotografie z Veronikinho života, ktoré sme všetci videli po prvý krát. Prehovoril Vlado Skalský, s ktorým sa tiež dlho poznala. Vystúpil som aj ja. „Sú malé životy, po ktorých sa človek prejde a nestretne nikoho,“ povedal som. „Ale sú aj veľké životy, v ktorých každý nájde množstvo cenných ľudí a niekedy aj seba. Taký bol život našej Veroniky. Rozdávala, nečakala na vďačnosť, či ocenenie zásluh.“  Spomínal som na jej prácu vo Výkonnej rade i na to, ako nás s Petrom Liptákom každoročne naháňala, aby sme včas stihli všetky termíny.

Potom úvodná časť skončila, bavili sme sa jeden s druhým. Na stoloch ležali Korene č. 3. z roku 2014, v ktorých bol rozhovor s ňou, ale ja najnovšia brožúra Obce, venovaná posledným dvom rokom ročníkom Ceny Mateja Hrebendu. Všetko sa rozobralo.

Spomienkoví stretnutie skočilo, pamiatka na Veroniku, ale zostáva.

 

27. 03. – OS v ČR + ZS Praha Účasť na Valnej hromade Spoločnosti M.R. Štefánika

27. 03. – ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

31. 03. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior – kurz písania 1. časť.

Posledný marcový deň sa na Vanaivanu v rámci programu Aktívny seniora začal kurz tvoriaceho písania. Štyri krát - vždy v nedeľu, sa budeme venovať tzv. hre s príbehmi. Pani profesorka Chuchmová nás dosť inšpirovala. Dve hodiny utiekli ako voda, pracovali sme už sami na vytváraní krátkych príbehov! Nakoniec dostali aj domácu úlohu: zo štyroch náhodne vybraných slov, napísať príbeh. No uvidíme, podaktorí už niečo také robili, bude to určite zaujímavé.

 

 

                                               A P R Í L

03. 04. – ROS Plzeň - Posedenie v hoteli Ural

04. 04. -  ROS Ústí nad Labem a Teplice - Krst knihy J. Nedvídkovej

07. 04. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior – kurz písania 2. časť.

Dňa 7. apríla  sme svoje domáce úlohy predkladali našej lektorke profesorke Chuchmovej. Ukázalo sa nielen to, že sme svoje úlohy zvládli, ale aj to, že je z nás celkom dobrá parta. Príbehy, ktoré sme ostatným predkladali a diskutovali o nich,  boli perfektné! Naučili sme sa znovu niečo nové, obohacujúce. Na záver tu bola nová domáca úloha – nebola písomná, ale podľa fotografie z detstva, sme museli na ďalšej hodine zaspomínať na udalosť, ktorú sme prežili v tomto krásnom čase. Je tam z nášho spolku Dáša a Anka. Bolo vybraných len 10 ľudí, vážime si to.

 

09. 04. -  ZS Praha - Beseda s kriminalistom

            Každé stretnutie so zaujímavým človekom je pre iného prínosom, pretože ho zaujme, poznamená, niekedy i nadchne a inšpiruje. Združenie Slovákov v Prahe už dlhší čas sondovalo pôdu pre besedu s emeritným policajným plukovníkom, dlhoročným vyšetrovateľom a šéfom pražskej tzv. Mordparty Jiřím Markovičom.

V jeho osobnosti sa zhmotňuje niekoľko postáv. Ako plukovníka a vyšetrovateľa, spojeného so zadržaním a usvedčením tak známych vrahov, akými boli tzv. spartakiádny vrah Jiří Straka alebo päťnásobný vrah Ladislav Hojer, ho poznajú mnohí. Ale ako človeka ho pozná len niekoľko ľudí, jemu najbližších. Spolu s tým je ale aj manželom, chalupárom, hubárom a skvelým spoločníkom. Čo je pre nás tiež veľmi dôležité, je veľkým priateľom Slovenska, takže medzi  Slovákmi a Slovenkami má skutočne mnoho priateľov i známych. Všetky tieto jeho tváre sme sa pokúsili predstaviť na besede s ním.

Uskutočnila sa 9. apríla o 16,00 hod. v Slovenskom dome v Prahe. Aj keď je tu zvykom, že podobné akcie sa začínajú o hodinu neskôr, pretože mnohí ľudia sú ešte v práci, na účasti sa to neprejavilo. Pravdou ale je, že sa viacerí záujemci o toto stretnutie dostavili o trochu neskôr, ale v žiadnom prípade neoľutovali. Záujmom našincov, ku ktorým sa pridali viacerí významní kriminalisti, publicisti a ďalší, ktorí až do toho času o Slovenskom dome nevedeli, prekvapil aj Jirku Markoviča. A to počas jeho poslednej besedy na Právnickej fakulte študenti zaplnili veľkú sálu. To sa nakoniec stalo aj v Slovenskom dome, obsadenom do posledného miestečka. Podívať sa svojho kamaráta prišiel aj herec Petr Nárožný s manželkou. 

Beseda sa v kvôli tomu zamerala na základné medzníky jeho života, ktoré ho doviedli až k vyšetrovaniu tak závažných trestných činov, akými boli vraždy. Prirodzene, že reč prišla aj na ne a návštevníci sa v tomto smere od neho dozvedeli mnoho nového. Vzhľadom na to, že J. Markovič vyšetroval najviac prípadov, ktoré skončili vynesením rozsudku trestu smrti a je v tomto smere akože „rekordmanom“ v Česku, ale aj Československu, veľmi rázne sa vyslovil proti trestu smrti. Dokonca nahlas uvažoval nad tým, že ak by vyšetrovanie prípadu Hojera ešte natiahol, zachránil by mu život, pretože roku 1990 bol trest smrti u nás zrušený. 

Po jeho výklade začala skutočne živá diskusia, v ktorej by sa pokračovalo donekonečna, ale z časových dôvodov ju bolo nutné ukončiť. Autor tohto článku a súčasne aj moderátor celého tohto večera sa aj tou cestou ešte raz ospravedlňuje tým, na otázky ktorých sa nedostalo a sľubuje, že  zorganizuje ďalšiu besedu s týmto cenným človekom.

A pretože sa priebeh celej tejto besedy nahrával na video, môžete sa na ňu osobne podívať na https://www.youtube.com/watch?v=gj-SkkPrLsc

 

09. 04. -  ROS Karviná – Jazykové okienko

Tradičné stretnutie v klubovni 9. apríla sa nieslo v duchu osláv významného životného jubilea našej členky Amálie Slavíkovej a narodenín ďalších troch našich členiek. V príjemnej atmosfére sme nezabudli ani na pracovné povinnosti. Konkrétne šlo o prípravu podujatí do konca I. polroku. A čaká toho na nás skutočne dosť. Už 14. mája oslávime v klubovni Deň matiek a pokrstíme ďalšiu knižku Janka Bazgera. Vzápätí sa 16. mája vydáme s paní Kolkovou na ďalší poldenný výlet v rámci poznávania regiónu. V nedeľu 9. júna sa bude konať Deň národností, na ktorom má zastúpenie aj naša OS. Na dni 15. – 16. júna je naplánovaný dvojdenný zájazd na Slovensko do liptovského kraja. Záujem našich členov je obrovský. Ešte nikdy sa nám doteraz nepodarilo za jeden deň naplniť 55-miestny autobus aj so siedmimi náhradníkmi. Teraz sa to stalo skutkom. Záverečnou akciou v júni a zároveň v I. polroku bude stretnutie v dome PZKO, kde si spolu s folkloristami a hudobníkmi pripomenieme polookrúhle 25. jubileum našej OS.

V piatok 26. apríla som sa ako predsedníčka našej regionálnej Obce Slovákov zúčastnila zasadania Výkonnej rady OS v ČR. Hovorí sa, že Praha je najkrajšia v máji, no pre mňa bola najkrajšia už koncom apríla  a to vďaka nádhernému  počasiu a rozkvitnutej prírode. Záver apríla patrieva obvykle turistickej aktivite – výšľapu do Beskýd. V tomto roku sa ale nekonal, pretože by došlo ku kolízií dvoch podujatí. Členovia OS boli totiž pozvaní na oslavy 70. výročia Spolku československo-poľského priateľstva, s ktorým neformálne fungovala vzájomná spolupráca celých 25 rokov. Pozvanie sme prijali aj z toho dôvodu, že spolok činnosť ukončil. Patrilo sa poďakovať za mnohé. A bolo poďakované aj nám z úst predsedníčky Ivety Hudzeczovej a Jiřinky Wardasovej. Na poslednom výbore nás navštívil pán Mgr. Lukáš Michel, ArtD. priniesol pozvánku a požiadal o propagáciu koncertu, ktorý pripravili pedagógovia a študenti VŠMU v Bratislave. Koná sa v koncertnej sále ostravskej Fakulty umenia. Prijmite, prosím, pozvanie aj vy.

 

12. 04. -  ROS Plzeň - Príprava slovenskej časti CIOFF Plzeň 2019

12. 04. – ROS Třinec – Výstava

V piatok 12. apríla sa uskutočnila veľkonočná výstava v Klube dôchodcov, kde sme aj my pomáhali pri pečení a organizovaní. Hneď na druhý deň sme sa i napriek veľmi chladnému počasiu boli pozrieť na veľkonočnú výstavu v Mostech u Jablunkova

 

12. 04. – ZS Praha – Vypracovanie vzorovej prednášky na Večernú univerzitu

13. 04. - ROS Kopřivnice - Jarný turnaj v bowlingu

V sobotu 13. apríla  to bolo o niečom inom. Uskutočnil sa náš tradičný Jarný turnaj v bowlingu, ale počasie názvu nášho turnaja vôbec nezodpovedalo. Na uliciach bolo celkom chladno, akoby sa zima nechcela rozlúčiť so svojou vládou a robila všetko, aby si ju udržala čo najdlhšie. V bowlingovej hale ale bolo teplučko a rovnaká bola nálada. Prišli aj vnúčatka, bolo veselo. Gule sa gúľali, aj keď nie všetkým rovnako. Tretí bol Pavel J., druhý Pepík F. a prvý Pavel K. Po skončení sme si sadli a neformálne debatovali o akciách, ktoré nás ešte čakajú. Boli sme radi spolu.

 

13. 04. - ROS Sokolov – Výlet Múzeum Becherovka a zámok Valeč

14. 04. - ROS Karlovy Vary – Veľkonočná šibačka

V nedeľu 14. apríla sa uskutočnila ďalšia naša akcia, ako nám to ukladal plán OS. Bola to „Predveľkonočná šibačka“. Uskutočnila sa súťaž o najkrajšie maľované veľkonočné vajíčko a prišiel i veľkonočný zajoch, ktorý rozdal každému malú pozornosť.

Na stoloch bola slovenská klobáska k vajíčkam zo súťaže, výborná gulášová polievka, uvarená našou členkou Andrejkou a napečené pečivo ku káve od našich členiek. .

Akciu opäť sprevádzala živá hudba s tancom a spevom.

 

14. 04. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior: Kurz písania 3. časť

Tretie kolo tvoriaceho písania sa uskutočnilo 14. apríla. Na začiatku hodiny nás prekvapila informácia, že o našom kurze informovala aj kabelovka, čo sme ani netušili. Ale poďme k tomu hlavnému – znova sme prebrali kus teórie, aby sme vzápätí porozprávali príbehy podľa prinesených fotografií. Na záver sme opäť dostali domáce úlohy. Vo štvrtok 25. apríla sme sa stretli na Jarnom seniorskom odpoludní. Program bol pekný, až na tzv. Stand-up, ktorý nebol pre nás moc zaujímavý. Pekne nám ale zaspievala víťazka Koprstar 2019 Stázka Kudělková, zacvičili chlapci z Capoiery a zatancovali tanečníci z tanečného klubu Fokus z Nového Jičína. Dali sme aj tanček, hrala ako vždy skupina Meteor. Príjemné posedenie sme si vychutnali všetci, na jeseň sa zídeme zasa.

 

 

24. 04. – ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

26. 04. – OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

            V piatok 26. apríla od 11,00 hod. sa konalo ďalšie riadne zasadanie Výkonnej rady. Účasť bola bohatá, z piatich členov Výkonnej rady sa zúčastnili štyria. Pre nečakané pracovné  povinnosti sa ospravedlnil Vlasto Fabišik. Ako hosť bol prizvaný J. Slušný.

Program bol už dopredu rozoslaný všetkým členom Výkonnej rady.

Zasadanie Výkonnej rady otvoril a viedol predseda OS v ČR  Andrej Dan Bárdoš. V úvode konštatoval, že všetky uznesenia z minulých zasadaní Výkonnej rady sú splnené.

V rámci prvého bodu programu bola prednesená informácia o vyúčtovaní grantov za rok 2018. Predseda informoval, že všetky vyúčtovania grantov, ktoré nám poskytol ÚSŽZ boli v stanovenom termíne zaslané do Bratislavy. Dan Bárdoš zdôraznil, že správnosť vyúčtovania je jedným z predpokladov, aby nám boli granty schválené aj na rok 2019, ale aj na ďalšie roky.  Otvorené zostáva vyúčtovanie grantu Ústeckého kraja. Jeho informácia bola Výkonnou radou po menšej diskusii vzatá na vedomie.

V nadväznosti na to informoval, že zo strany MF ČR došlo ku zmenám v podávaní   Daňového priznania pre spolky a neziskové organizácie. Minulá prax, kedy stačilo na Finančný úrad odovzdať len Čestné prehlásenie, je zrušená. V súčasnosti sa podáva riadne vyplnené, aj keď nulové Daňové priznanie, ktoré vyhotovil a na príslušný Finančný úrad aj odovzdal.

V ďalšom bode informoval o dotáciách zo strany ÚSŽZ na rok 2019. Výkonnej rade predložil návrh na čerpanie jednotlivých dotácií a súčasne navrhol postup pri vyúčtovaní dotácií, ktoré budú pridelené jednotlivým ROS. Bohatá diskusia sa venovala najmä otázke rozdelenia financií z jednotlivých grantových položiek na jednotlivé ROS. Najväčšia pozornosť sa venovala Večernej univerzite, o význame ktorej hovoril J. Slušný a Klubom Koreňov. Celá záležitosť bola podrobne prerokovaná a Výkonná rada schválila navrhované uznesenie. V uznesení je niekoľko dôležitých bodov ako je: J. Slušný vypracuje pre potreby Večernej univerzity vzorovú prednášku k 100. výročiu udalostí roku 1919, peniaze budú poukázané na jednotlivé ROS pre zaistenie VU a KK až budú pripísané na účet OS, všetky doklady spojené s VU a KK je nutné odovzdať najneskôr 15. novembra 2019.

Následne sa veľmi podrobne rozobrali otázky zaistenia Ceny Mateja Hrebendu 2019 (15. november 2019) a zasadania Republikovej rady (16.november 2019).  Predseda bol poverený, aby o prijatom uznesení a schválenom postupe návrhu kandidátov laureátov na Cenu M. Hrebendu  včas informoval predsedov  ROS.

 V predposlednom bode J. Slušný referoval o vydávaní časopisu Korene vo forme prílohy k časopisu Dotyky. Podľa všetkých informácií, ktoré má k dispozícii, túto formu vydávania naši členovia privítali. Všetky čísla sú tlačené, Internet je len doplnkom, pričom k informáciám o našej činnosti majú čitatelia k dispozícií aj skutočne kvalitný, na profesionálnej úrovni urobený časopis s mnohými zaujímavými článkami. V roku 2019 vyšli dva čísla, tretie bude preddukátové, štvrté podukátové, piate jesenné, snáď aj venované Cene Mateja Hrebendu a výsledkom zasadania Republikovej rady  a šieste Vianočné. V závere diskusie predseda navrhol uznesenie, aby J. Slušný bol definitívne schválený do funkcie šéfredaktora Koreňov. Návrh bol prijatý.

V diskusii  predseda  informoval Výkonnú radu o žiadosti Zdenky Samkovej, aby sa ROS Ostrava spojila s jej organizáciou. O skutočnej činnosti tejto jej organizácie ale Výkonná rada nemá žiadne relevantné informácie. Ešte pred zasadaním Výkonnej rady predseda OS c ČR požiadal členov Výkonnej rady, aby sa k tejto záležitosti písomne vyjadrili. Žiadosť Zdenky Samkovej bola jednohlasne zamietnutá.

V závere jednania predseda poďakoval prítomným za ich účasť a zasadanie  ukončil.

 

27. 04. - ROS Kladno - Lidická Hruška

27. 04. - ROS Karviná – Turistická vychádzka Beskydy.

28. 04. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior – Kurz písania 4. časť.

O tri dni neskôr - 28. apríla, nás čakala naša posledná spoločná nedeľa v rámci kurzu tvorivého písania. Atmosféra bola skvelá, pretože naša parta sa stále viac utužovala.  Mali sme autorské čítanie - Najdlhší  a najkratší víkend, 13. komnata s tromi pevne stanovenými indíciami a voľné téma. Prišli medzi nás aj študenti z gymnázia z Nového Jičína a mohli sme sa ich dielkami porovnávať. Vyšlo to dobre, jednotlivcov sme ohodnotili vrelým potleskom. Na záver, pri malom občerstvení, sme podebatovali čo a ako ďalej. Možno niekto z nás napíše aj knižku?  Na pamiatku nám zostane spoločné foto. Boli to príjemne strávené štyri nedele.

 

31. 04. - OS v ČR - Vydanie 2. čísla Koreňov s spolupráci s Dotykmi.

 

                                               M Á J

01. 05. - FS Púčik, ROS Kroměříž, OS v ČR – príprava XXI. ročníka MFSF Jánošíkov

               dukát

01. 05. - FS Púčik – príprava festivalu Krajanská nedeľa, Detva

01. 05. – ROS Kopřivnice - Stretnutie

03. – 05. 05.  2019 ROS Kladno - 26. ročník folklórneho festivalu Tuchlovická pouť

Máj sa v našich podmienkach rozbehol dosť rázne. Napriek tomu, že prebehlo len pár dní, stihli sme toho skutočne dosť. Tak predovšetkým sme sa ako každoročne zúčastnili spomienkovej Akcie Lidická hruška (hrušeň), ktorá sa, ako ukazuje názov tejto akcie, koná v Lidiciach. Je to jediný strom, ktorý prečkal vyčíňanie fašistov v roku 1942. Pamiatku povraždených sme si pripomenuli tichou spomienkou a zašli sme aj do lidického ružového sadu.

Na druhý deň sme už boli v Tuchloviciach a Novom Strašecí, kde začínal ďalší ročník folklórneho festivalu  Tuchlovická pouť. Členovia našej ROS sú už roky zapojení do práce jeho prípravného výboru a odvádzajú tu kus práce, bez ktorej sa žiadny festival nezaobíde. Celá akcia trvala až do 5. mája a plne nás pohltila. 

Prvé jarné klubové posedenie ku Dňu matiek sa uskutočnilo 10. mája o 14,00 hod. v reštaurácii Ateliér u pána Pegrla. Síce nám rôčiky pribúdajú, ale ešte stále chodí celá základná parta.

 

04. 05. -  ZS Praha – Kladenie vencov k soche M.R. Štefánika.

04. 05. – ROS Kopřivnice – Návšteva múzea vysťahovalectva  v Lichnove

Tohtoročný máj začal v Česko trošku uplakane, ale nebolo to zas až tak  hrozné. Už 1. máj sme podaktorí oslávili spolu, počasie ešte vyšlo a bola to pekná stretávka. V sobotu 4. mája sa však od nás trochu šťastie odvrátilo  a nepodarilo sa nám dostať do Múzea vysťahovalectva. MUDr. Josef Šimíček, zakladateľ a vedúci tohto zariadenia, sa z rodinných dôvodov nemohol do Múzea dostaviť a tak zostalo zatvorené. No nevzdáme to, skúsime budúci rok. V pondelok sme sa ale zúčastnili na pietnom akte pri pomníku padlých pred bývalou ZŠ Námestie.

 

05. 05. – ROS Kopřivnice -. Kladenie kvetín

06. 05. – ROS Třinec – Členská schôdza

V pondelok 6. mája sa uskutočnila naša schôdza spojená s Dňom matiek a prirodzene, že aj s pohostením.

 

06. 05. – OS v ČR – Stretnutie s predsedom ÚSŽZ

06. 05. – ZS Praha – Stretnutie s predsedom ÚSŽZ

            Už pár dní dopredu sme vedeli, že do Prahy príde na krátku návštevu predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Neskôr sa to upresnilo na 6. mája. Podľa všetko cieľom jeho návštevy bolo stretnúť sa s predstaviteľmi všetkých najdôležitejších organizácií a inštitúcií slovenskej menšiny, pôsobiacich v Prahe.

Na Obec Slovákov v ČR pripadli dve prijatia. To prvé sa uskutočnilo v Dome národnostných menšín v Prahe a druhé v S8lovenskom dome v Prahe.

V Dome národnostných menšín šlo o stretnutie s predstaviteľmi slovenských spolkov a inštitúcií, ktoré majú v tejto budove svoje oficiálne sídlo. Tu všetko začalo o 13,00 hod. stretnutím J. Varša s riaditeľom DNM Jakubom Štědroňom a členkou Výboru pre národnostné  menšiny na Magistráte hl. m. Prahy za slovenskú národnostnú menšinu Magdalénou Rychlíkovou. Po tomto úvodnom stretnutí mali prísť krátke, asi tak pätnásť minútové stretnutia s predstaviteľmi jednotlivých spolkov. Obec Slovákov v osobnosti svojho predsedu Andreja Dana Bárdoša, mala prísť na radu o 14,05 hod. Keďže ma Dan vyzval, aby som šiel s ním, dostavil som sa na miesto o 13,55 hod., ale tu bolo všetko trochu ináč. Všetci pozvaní sedeli v jednej miestnosti a bavili sa spoločne.

Okrem nás tam bola Helena Nosková – predsedníčka spolku Domus, šéfredaktorka časopisu Listy Slovákov a Čechov. Andrej Sulitka – Akadémia národnostných menšín pri Dome národnostných menšín, bývalý riaditeľ sekretariátu Rady vlády pre národnostné menšiny, člen Klubu slovenskej kultúry, Tomáš Verčimák - predseda spolku Detvan, Diana Kantorová - podpredsedníčka tohoto spolku, Iveta Galbavá z  Medzinárodného klubu Slovenka, Richard Trsťan – predseda spolku BONA FIDE, Viera Kučerová – podpredsedníčka, druhý štatutár tohoto spolku a Eva Zajíčková- štatutár Klub slovenskej kultúry, redaktorka časopisu Listy, podpredsedníčka, súčasne predsedníčka kultúrnej sekcie KSK a členka Komisie médií a audiovízie MK ČR. Spoločnosť rozhodne zaujímavá. Hovorilo sa teda o všetkom, pričom každý si prezentoval svoju činnosť i predstavil svoje záujmy. Hovorilo sa o štatistike počtu Slovákov, pričom sa zvažovalo, či je nutné z tohto čísla robiť fetiš. Bavilo sa o význame časopisov atď.

My s Danom Bárdošom sme boli toho názoru, že štatistiky sú dôležité, pretože počty  predstaviteľov menšiny v regiónoch sú mimoriadne dôležité pre uplatnenie zákonných práv každej menšiny. Ja osobne som konštatoval, že všeobecné údaje treba vidieť v konkrétnych situáciách a praktickej rovine. „Pre nás časopis ako taký nie je abstraktným pojmom,“ pripomenul som skoro až opätovne. „Pre našich členov v regiónoch je ich fotografia v hmatateľnom časopise snáď jedinou odmenou za ich obetavú prácu pre slovenskú menšinu. A súčasne aj nezastupiteľnou prílohou ku každej ich žiadosti o grant, pretože články v Koreňoch jasne ukazujú, že žijeme a pracujeme.“ S tým viacerí súhlasili. 

A snáď sa zamysleli aj nad slovami, ktoré som už povedal viackrát, ale nikdy nepadli na úrodnú pôdu. „Je pekné, že sa hrá divadlo, nacvičujú súbory, vydávajú sa knihy... Ale o to, aby sa slovenská národnostná menšina udržala, sa stará najmä Obec. A my sa bojíme chvíle, keď niekto vydá knihu, nacvičí predstavenie a príde niekam niečo predstaviť, ale až na mieste zistí, že nie je komu, pretože našej národnostnej menšiny tam už niet.“

Pretože presne v tom som videl rozdiel medzi Obcou a inými spolkami. Tie sa starajú o vzťah Česi a Slováci, o slovenský jazyk a udržanie jeho znalosti medzi majoritou, o prezentáciu slovenskej kultúry. Obec mnohé z toho robí tiež, v drobnom, po celom území štátu, ale jej hlavným cieľom je udržanie slovenskej menšiny v Česku ako takej. Ostatné organizácie treba presvedčiť, aby to robili s nami. A aby som nehovoril len abstraktne, uvediem, že priamo na mieste sme sa s Vierou Kučerovou z BONA FIDE dohodli, že dodá svoju knižnú produkciu aj ako ceny do našej Letnej súťaže. A takto by to malo ísť.

 

11. 05. - ROS Stříbro – zájazd detí do Plzne

11. 05. - ROS Karlovy Vary – Májová veselica

15. 05. - ROS Karviná – Deň matiek

16. 05. – ROS Třinec – Zájazd do Poľska

Vo štvrtok  16. mája sme absolvovali zájazd do Poľska aj s Klubom záhradkárov. Zišli sme sa za pochmúrneho rána a veľké nádeje sme si nedávali, pretože počasie hrozilo. Ale za hranicami Českého Těšína sa neskutočne vyčasilo a tak sa nám  prehliadka krásne rozkvitnutých záhrad v Pisarzoviciach, a Goczalkoviciach vydarila.  

16. 05. -  ROS Karviná – Poznávame región

18. 05. – ROS Plzeň – Turistický výlet do okolia Plzne

Ja nás stále akosi menej, ale ešte stále sa každú prvú stredu v mesiaci schádzame ma posedení v hoteli Ural na Námestí republiky v Plzni. Teraz ale chystáme dve akcie. Tou prvou bude májová turistika do okolia Plzne a druhou naša aktívna účasť pri zabezpečení  slovenského súboru na 23. ročníku MFF CIOF Plzeň 2019.

 

19. 05. – FS Púčik – Deň národnostných menšín Brno

21. 05. – ROS Ústí nad Labem, Teplice – Prednáška k Veľkej Morave

 

Bolo to na konci minuloročnej jesene, keď sme sa s doc. J. Slušným dohodli na tom, že k nám 15. novembra zájde a odprednáša tému: Slovensko po rozpade Veľkej Moravy. Kvôli jeho zdravotným problémom sa to vtedy neuskutočnilo, takže prednášku sme presunuli na tento rok.  Po hľadaní vhodného termínu sme sa nakoniec dohodli na 21. máji.

Nakoniec sme všetci spoločne zišli na Farnom úrade v centre Ústí, kde sa prednáška mala od 14,30 hod. konať. Vznikol síce menší problém, pretože prednášajúci si zabudol v Prahe adresu Farného úradu, volal mi na mobil, ale ja som ho musela mať kvôli vyšetreniu vypnutý, ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Krátko pred plánovaným začiatkom sme všetci sedeli v klubovni Farného úradu a usádzali sa pri stoloch. Vzhľadom na to, že ešte stále bola pracovná doba, zišlo sa nás asi dvadsať ľudí, aj Tepličáci - predseda ROS Teplice Ivoš Přichystal a paní Červená. Začali sme pomerne presne a doc. Slušný prednášal trištvrte hodiny. V novom svetle nám priblížil pád Veľkej Moravy i podielu veľkomoravských veľmožov z Nitrianska na ňom.  Hovoril o existencii ich možnej dohody náčelníkmi staromaďarských kmeňov o spoločnom postupe v tomto čase. Dokladá to napr. meno jedného z dvoch vojvodcov, ktorí viedli staromaďarské jednotky počas bitky proti Bavorom pri Bratislave v roku 907. Šlo o Bohatu, či Bogatu, čo je zjavne slovanské meno. Potom rozoberal postupné pripojenie Slovenska ku vznikajúcemu českému štátu, ale aj Poľsku a poukázal na to, že pevnou súčasťou Uhorského kráľovstva sa Slovensko stalo až v roku 1029, číže 120 rokov po rozpade Veľkej Moravy. Výskum dejín 10. storočia má teda pre slovenskú štátnosť nebývalý význam.

Po skončení prednášky sa rozprúdila široká beseda, v ktorej vystúpil aj I. Přichystal, ale zapojilo a do nej niekoľko účastníkom. Ostatným ROS odporúčame, aby si túto prednášku tiež vypočuli.

 

22. 05. -  ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

25. 05. - ROS Ústí nad Labem a Teplice - Festival národností Farebný región

25. 05. – 02. 06 2019 - ROS Sokolov – zájazd do Mederu na Slovensko.

26. 06. – ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

31. 05. – OS v ČR Vydanie 3. čísla časopisu Korene vo forme prílohy Dotykov

31. 05. – ROS Kopřivnice – Zájazd na Slovensko

Posledný májový deň sa vydala skupina našich členov na zájazd do Žiliny. Išli sme vlakom, lístky i spiatočné sme vybavili cez internet a ráno o pol deviatej ráno nás už vítala slnečná Žilina. Po daždivých dňoch to bolo milé prekvapenie. Slávil sa tu už 25. ročník Staromestských slávnosti. Na dopredu dohodnutú prehliadku Rosenfeldovho paláca, postavenom v secesnom štýle, sme sa tešili najviac. Prekonalo to všetky naše očakávania. Palác nás uchvátil nielen svojou krásou, ku ktorej mu pomohla aj rozsiahla celková rekonštrukcia ukončená v roku 2016, ale rovnako sme boli spokojní s výkladom veľmi príjemnej sprievodkyne Ing. Dominiky Stránskej. Prehliadku sem začali v podkroví paláca, kde je expozícia bábok. Vyskúšali sme si ich vodenie (a že ich tam je plno), prešli sme po náučnom chodníku, pozreli sa ako vyzerá čierne či tieňové divadlo a fotili sa. Potom sme prešli jednotlivými miestnosťami, kde sme obdivovali nádhernú, bohatú dekoratívnu štukovú výzdobu, okná s leptanými sklami, centrálny luster v jedálni a mramorové stĺpy. Navštívili sme tam aj knihársku dielňu L. Mlichovej, ojedinelú svojho druhu na Slovensku. Nakoniec sme si vychutnali na terase kávičku a s vďakou prijali pozornosti na pamiatku (pohľadnice, letáky, ceruzky a pod.). My sme priniesli Štramberské uši (chutili!), magnetky Kopřivnice, časopis Slovenské dotyky s našimi Koreňmi. Prešli sme námestím, kde vládol ruch starodávneho jarmoku. Takmer pri každom stánku nás zaujali nádherné ručné práce.  Ani obed v ľudovej reštaurácii nemal chybu. Stihli sme i kultúrny program: Detský spevácky zbor, tanečné divadlo, Žilinské mažoretky a iné. Cestou k vlaku sme sa ešte pokochali uličkami a obdivovali krásne mesto. Vlak nás doviezol v poriadku domov a pretože bolo stále pekne, zakončili sme výlet pivkom. Ľudia boli spokojní, takže budeme takto cestovať za krásami Slovenska častejšie.

 

 

                                               J Ú N

05. 06. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior – Výlet

V stredu 5. júna sa konal aj zájazd v rámci Aktívneho seniora mesta Kopřivnice. Tentoraz to bol cyklovýlet do Lednicko-Valtického areálu. Boli aj naši. Od 6. hod. ráno sa nakladali bicykle pri hoteli Tatra. Trasa viedla krásnou prírodou s možnosťou poznávania pamiatok tohto zaujímavého areálu. Bolo to 40 km jazdy, ale všetko vyšlo dobre. Večer pred 22 hod. boli už všetci doma, unavení, ale plní dojmov. V septembri sa tešíme na zájazd v rámci Aktívneho seniora mesta. Kam? To je ešte prekvapenie Mgr. P. Zrunkovej z odboru sociálnych vecí mesta Kopřivnice, ktorá nám to nechce prezradiť. Vďaka za jej obetavú činnosť.

 

05. 06. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

05. 06. – ROS Třinec – Zasadanie Výboru pre národnosti

07. 06. – ROS Stříbro – Mestské slávnosti

Dnes sa už každé mesto prezentovať navonok aj pomocou miestnych festivalov, či slávností. Ani Stříbro nestojí v tomto smere bokom a rovnako aj jeho slovenskí občania. Dáva sa teda na všeobecnú známosť, že v piatok 7. a sobotu a 8.  júna 2019  sa vo Stříbře uskutočnili Mestské slávnosti.  So svojou troškou do mlyna prispela aj Obec Slovákov zo Stříbra. Prezentovali sme sa pomocou stánku  a debatovali sme aj s ostatnými miestnymi občanmi. Otázok bolo pomerne dosť a všetky sme zodpoveali.. Reklamu pomohol uskutočniť Dušan Konig a Ján Považanec ml. spoločne s rybármi a včelármi.

 

07. 06. – ROS Plzeň – Realizácia slovenskej účasti na  festivale CIOFF Plzeň 2019.

09. 06. – ROS Karviná – Festival národností – Prelínanie kultúr

K multikultúrnemu mestu Karviná už 14 rokov patrí festival národnostných menšín pod názvom Prelínanie kultúr. V nedeľu 9. júna 2019 Masarykovo námestie ožilo čulým ruchom a pestrosťou krojov sliezskej, slovenskej, rómskej, maďarskej, vietnamskej, gréckej, židovskej, nemeckej, poľskej a ruskej národností. Festival začal o 13,00 hod. stretnutím na karvinskom zámku. Pozvaní predstavitelia jednotlivých národnostných menšín boli prijatí zástupcami vedenia Karvinej. Mesto zastupoval námestník primátora Mgr. Andrzej Bizoň, ktorý privítal hostí a požiadal, aby sa každý krátko predstavil. Prijatia sa zúčastnili: predsedníčka KV MSK pre národnosti Ing. Dana Forišková, Ph.D., predseda Obce Slovákov v ČR Mgr. Andrej Dan Bardoš, Ph.D., riaditeľka Mestského domu kultúry Mgr. Olga Humpliková, predsedovia jednotlivých národností, medzi ktorými nechýbala ani predsedníčka OS v Karvinej Mgr. Vilma Krňávková a ďalší hostia. O 14. hod. bol festival slávnostne  zahájený.

V úvode sa prihovoril námestník primátora Andrzej Bizoň a po ňom v krátkom príhovore pozdravili karvinskú verejnosť hostia za každú národnosť. Za slovenskú menšinu pozdravil predseda OS v ČR Dan Bardoš. Od tejto chvíle už patrilo pódium  účinkujúcim súborov: Ostravička, Dunajec, Šukár čhaja, Mátyus, FS Vietnamského svazu MSK, NEA ALPIDA, YOCHEVED, DIE HASELNUSS, Malé Oldřichowice, Matrjoška. V tomto roku bol program najbohatší. Zaplnené námestie odmenilo účinkujúcich veľkým aplausom. Partnermi festivalu boli: Výbor pre národnostné menšiny Zastupiteľstva mesta Karviná, zástupcovia jednotlivých národnostných menšín-PZKO, Obec Slovákov, Grécka obec, Združenie Rómov Severnej Moravy, Vietnamský spolok MSK. Pekný zážitok nedeľného popoludnia umocnilo krásne  počasie.

 

11. 06. – ROS Karviná – Klubová akcia

12. 06. – ROS Třinec -Vaječina

V stredu 12. júna to bola opäť naša každoročná vaječina - tradičné stretnutie s členmi  Klubu dôchodcov v krásnom prostredí Tyra - pila. Zúčastnilo sa 30 členov a je isto náš veľký úspech.  

 

15. – 16. 06. – ROS Karviná – Zájazd na Slovensko

O dvojdenný zájazd na Slovensko, ktorý každoročne organizuje Obec Slovákov v Karvinej, bol od samého začiatku enormný záujem. Hneď po oznámení trasy sa prihlásilo 63 členov i priaznivcov. Návšteva liptovského kraja a pobyt v prírode Nízkych Tatier lákal. Dňa 15. júna sa vydal 57- miestny autobus z Karvinej smerom na Žilinu, kde bola polhodinová zastávka. Prvým navštíveným objektom bola obec VLKOLINEC, v ktorej sa nachádza 45 drevených  ľudových stavieb. So sprievodkyňou sme navštívili niektoré z nich. Obec sa v roku 1993 dostala do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a medzi prvými na Slovensku bola taktiež vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Posedenie na záhrade miestnej krčmy bolo po prehliadke príjemnou bodkou v 33 stupňovej letnej páľave.

Spiatočná kilometrová cesta z kopca dolu k autobusu ubehla ďaleko rýchlejšie. Autobus nás posunul do Liptovského Mikuláša, ktorý nám pripadal ako vyľudnený. V uliciach sme stretávali pár ľudí. Nelákali ani rozostavené stánky z predošlého dňa v rámci liptovského jarmoku.  Horúčava bola nepríjemná. Po dvojhodinovom osobnom voľne sme zamierili do nádhernej Demänovskej doliny, na jej konci pod Chopkom sme mali zaistené ubytovanie v hoteli Liptov. Teplotný rozdiel a krásna príroda pohladili po duši. Po večeri sme mali objednaného miestneho harmonikára, zhodli sme sa na repertoári ľudových piesní  a ti menej unavení sa pustili i do tanca. Spln mesiaca, vôňa ihličia umocnila romantickú atmosféru večera v tatranskej prírode.

Po excelentných raňajkách nasledovala krátka vychádzka lesom okolo Vrbického plesa ľadovcového pôvodu – najväčšieho v Nízkych Tatrách. Smutné je, že postupne vysychá. Nepochopiteľná pre nás bola aj skutočnosť, že nádherná zalesnená časť tatranskej prírody pod Chopkom ustupuje zástavbe nových rekreačných objektov. Ostatným bodom programu bola návšteva jednej z najkrajších kvapľových jaskýň v Európe Demänovskej jaskyne Slobody. Vyše kilometrový okruh sme zvládli za 70 min. Okrem nádherných vápencových výtvorov, bol pobyt v jaskyni balzamom na dýchacie cesty. Záver zájazdu patril nedeľnému obedu v kolibe Rieka. Zájazd sa vydaril: Príjemný, pohodový šofér, pekné ubytovanie, ústretový personál, nádherné počasie a najdôležitejšie – heterogenný kolektív  fungovali ako  bezproblémový celok.

 

14. 06. - ROS Kopřivnice – Turnaj v minigolfe

Vydaril sa aj turnaj v minigolfe, ktorý sa uskutočnil 14. júna. Bolo teplo, tak sme sa snažili zahrať si čo najskôr. Boli aj deti a tak niektorí, čo nehrali, nás aspoň bavili. Bolo to celkom fajn. Vyhral Pepík F. s 55 bodmi, druhí boli hneď dvaja: Majka J. a Lub N. Mali po 63 bodoch. Tretí Pavel J. to vytiahol na 55 bodov. Pivo chutilo o to viac, že bolo veľmi teplo. Pepík ako výherca ho dostal za odmenu. Boli sme radi spolu a to je dôležité. Už sme sa bavili o budúcej akcii - posedenie na záhradke. Je to v júli, kedy sú už prázdniny a dovolenky, ale veríme, že naši skalní členovia zasa prídu.

 

15. 06. – ROS Ústí nad Labem – Zájazd

15. 06. – ROS Sokolov – Výlet

15. 06. – ROS Stříbro – Deň detí

Aj keď trochu oneskorene, ale predsa 15. júna 2019 usporiadala  Obec Slovákov Stříbro svoju tradičnú akciu - Deň  detí. Teploty v tento deň dosahovali v meste hodnoty okolo 32°C, ale ani to nás od našej akcie neodradilo a v počte jej návštevníkov i organizátorov sa to neodrazilo.  Na teréne sv. Petra sa zišlo  25 dospelých, 6 hostí a 14 detí.

Zábava  bola nádherná, strieľalo sa zo vzduchovky, chodilo na chodúľoch, jazdilo na motocykloch. Najväčší zážitok bolo striekanie z hasičského auta na cieľ (pneumatiky).

Každé dieťa dostalo pekný sladký balíček a melón.

Mamičky napiekli dostatočné zásoby sladkého pečiva a výbor sa postaral o občerstvenie a výborný kotlíkový guláš.

Ďakujeme zúčastneným a nech ľutujú ti, čo neprišli.

 

18. 06. – ZS Praha – Prechádzka po starej Prahe

20. 06. – OS v ČR – Stretnutie s prezidentkou  SR

            Ako isto všetci dobre viete,  vo štvrtok 20. júna zavítala novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová na svoju prvú zahraničnú cestu a to tradične do Česka a konkrétne do Prahy. V rámci nej sa dvakrát stretla s predstaviteľmi organizácií slovenskej menšiny v ČR. Po prvý krát počas kladenia vencov ku soche M.R. Štefánika na Petříne o 14,00 hod.

Hlavné stretnutie sa ale uskutočnilo v Lichtenštajnskom paláci na Malej strane, konkrétne na Kampe  o 17.00 hod. Oficiálne pozvanie na tento spoločenský akt dostal predseda OS v ČR Andrej Dan Bárdoš a šéfredaktor Koreňov a predseda Zduženia Slovákov v Prahe Jaromír Slušný. Etiketa velila byť na mieste štvrť hodinu pred plánovaným začiatkom a väčšine z nás sa to aj podarilo. O samotnom priebehu tohto prijatia isto budú informovať Dotyky, takže my sa budeme venovať výlučne Obci. Po prvých príhovoroch sa Zuzana Čaputová osobne zoznámila s prítomnými. Andrej Dan Bárdoš jej v krátkosti priblížil činnosť našej organizácie. Uviedol, že ide o najväčší a najpočetnejší slovenský krajanský spolok v Česku, ktorý má na jej území pätnásť organizácií, pôsobiacich v oblastiach, kde žije najviac Slovákov. Jaromír Slušný vyzdvihol skutočnosť, že sa po piatich rokoch obnovuje prax stretávania najvyššieho ústavného činiteľa SR s predstaviteľmi organizácií slovenskej menšiny v ČR a vyslovil presvedčenie, že bude takto prezidentkou nielen občanov SR, ale aj Slovákov za jej hranicami.

 

22. 06. – ROS Karlovy Vary – 17. ročník pochodu česko-slovenskej vzájomnosti

Sme veľmi radi, že sa nám darí do posledného písmenka naplňovať zámery nášho plánu na tento rok. Dokladom toho je aj tradičný pochod vzájomnosti Čechov a Slovákov, ktorý sa uskutočnil v sobotu 22. júna. Obloha bola síce zatiahnutá, ale teplota v ten deň dosiahla v našom kraji 22°C, čo kládlo nároky na výber nášho oblečenia.

Prvá časť našich členov sa o 10,00 hod. stretla v Rybářoch v Karlovych Varoch a práve táto bola pomerne teplejšie oblečená. Vyrazila na štvorkilometrovú túru do Rosnice a to konkrétne do našej obľúbenej reštaurácie U Kaštanů, kam medzitým dorazila druhá časť našich členov a tu prevládalo skôr letné oblečenie. Všetci sa spojili do jedného celku, aby spoločne posedeli v príjemnom prostredí. Opekali sa špekáčiky, popíjalo sa pivo a limonády  a došlo aj na spievanie ľudových pesničiek.  

 

26. 06. – ROS Kopřivnice – Zasadanie komisie pre  medzinárodné vzťahy

27. 06. – ROS  Karviná – Oslavy 25. výročia vzniku ROS Karviná

Koniec školského roka pre školákov znamená radosť z pekného vysvedčenia, pochvaly rodičov, radosť z nadchádzajúceho voľna a tak trochu aj plány a predsavzatia ako ďalej po prázdninách. Naša Obec Slovákov má so školákmi veľa spoločného. Aj ona sa teší na vytúžené prázdniny.

Práve na konci školského roka dňa 28. júna 1994 na ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Karvinej boli zasadené korene karvinskej Obce Slovákov s počtom 49 členov. V predvečer 25. výročia tejto udalosti - 27. júna 2019, sa konala slávnostná členská schôdza, na ktorej sme si spolu s členmi a hosťami pripomenuli jej začiatky. Boli krásne, optimistické, plné plánov a predsavzatí. Mali sme pevné zázemie – jedinú slovenskú školu v ČR. Vytvárala kus domova, ktorý sme si začali uvedomovať ďaleko intenzívnejšie v roli príslušníkov národnostnej menšiny. Úsilie v našich prvotných plánoch bolo smerované na udržanie jej existencie. V roku 2000 však bola škola zatvorená. Štafetu pestovania slovenskosti prevzala naša OS.

V budove školy nám boli poskytnuté priestory pre činnosť a v roku 2005 klubovňa, v ktorej sa pravidelne schádza členská základňa a priaznivci. Tešil nás záujem štátnych inštitúcií, miestnych organizácií, verejnosti, sponzorov, oznamovacích prostriedkov - hlavne regionálnej tlače a TV Polár. Celorepublikový časopis Korene vydávaný OS v ČR bol našim stálym a významným sprievodcom, v stovkách jeho výtlačkov je zachytený kus bohatej histórie našej Obce.  Počas svojho trvania pripravila nielen pre členov, ale tiež pre ostatných obyvateľov multikultúrneho mesta - čím Karviná bezpochyby je, celý rad väčších, či menších aktivít: Klubová činnosť, stretnutie s osobnosťami, cesty za poznávaním regiónu, či malebných kútov Slovenska, plesy, majálesy, nezabudnuteľné vianočné stretnutia, výstavy diel výtvarných umelcov, exkurzie do objektov v MSK a. i. Stlačiť do malého priestoru 25 ročnú bohatú činnosť nie je možné. História je zaznamenaná v almanachoch, v zborníkoch,  ktoré boli vydané pri príležitosti výročí a tiež v dvoch objemných KRONIKÁCH. Aj naša Obec dostávala vysvedčenia a sme právom na ne pyšní.

Patrilo by sa vymenovať celý rad osôb, osobností, ktoré nám boli za celú dobu oporou, zárukou, majákom, nezištným pomocníkom i učiteľom. Vyšlo by to na niekoľko stránok. Prvenstvo patrí Petrovi Liptákovi - prvému predsedovi OS v ČR a ďalšiemu predsedovi Jaromírovi Slušnému. Súčasnému predsedovi Danovi Bardošovi vďaka za to, že sa na ostatnom sneme ujal neľahkej funkcie. Nemali by chýbať piati primátori Karvinej, ktorí podporovali OS od jej zrodu až po dnešok. Poďakovanie patrí výboru, spolupracovníkom , redaktorom a štátnym inštitúciám za finančnú podporu v rámci dotačného  programu.

Činnosť zhodnotila predsedníčka Vilma Krňávková v plne obsadenej sále PZKO Karviná – Fryštát. Medzi hosťami sme privítali člena krajského výboru pre národnostné menšiny MSK Milana Starostku, v diskusii pozdravil karvinskú Obec, stručne sa vyjadril k činnosti a poprial úspechy. Vážime si jeho účasť. Medzi hosťami nechýbal exprimátor Karvinej Antonín Petráš a bývalý predseda výboru pre národnosti Tomáš Gallik. Príjemným spestrením rokovania bolo vystúpenie FS Jagar z Havířova. Mladí tanečníci v polhodinovom programe doslova učarovali publiku. Po nich sa prihlásil k slovu náš člen František Ladňák, ktorý zahral na počúvanie i do tanca. Na prázdniny sme sa rozchádzali s dobrými pocitmi.                                                  

 

29. 06. – ROS Stříbro – Zabezpečenie poriadateľskej služby

 

                                               J Ú L.

03. 07. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

04. 07. – ZS Praha – Beseda

13. 07. – ROS Kopřivnice – Posedenie

V sobotu 13. júla sme vykročili smerom na Štramberk k Pavlovi na záhradu. Kto nemohol pešo, vydal sa autom, dokonca aj na elektrickom vozíčku! Nakoniec nás bolo 20. Počasie nám prialo, po privítaní sme sa všetci pousádzali vonku okolo stola. Každý niečo doniesol. Milka upiekla aj škvarkové pagáče. Podebatovali sme, obdivovali jeho úrodu, ale aj chatu a  pochválili jeho pracovitosť. Pokoj a krásna príroda nás akoby pohladila po duši. Každý si doniesol, na čo mal chuť a Pavol to opekal na rošte. Chutilo všetkým, k tomu pivko, pridali sa historky a vtipy. Až po jedle sa zamračilo a začalo pršať. Nezaskočilo nás to, pretože presne takýmto počasím nám meteorológovia od rána hrozili. Len sme sa presunuli do vnútra a pokračovali v zábave. Olinka zobrala harmoniku, Janko ozembuch, spievali sme o dušu krásne slovenské pesničky. Vydržali sme do tmy, taxík dorazil aj tam, pre tých, čo mali problémy s nohami. Ostatní sa prešli krásnou prírodou. Bola to veľmi vydarená akcia.

14. 07. – ROS Třinec – Deň národnostných menšín a ROS Kopřivnice a ROS Karviná

Po horúcich dňoch sa príjemne ochladilo na prijateľných 25°C. V sobotu 13. júla síce pršalo, dokonca v noci poriadne lialo, ale v nedeľu zas slniečko vykuklo, akoby bolo aj ono zvedavé na pestrý program Prehliadky národnostných menšín v Třinci.

Celá akcia mala oficiálne začať o 13,00 hod., ale námestie hačalo ožívať už o hodinu skôr. To zástupcovia jednotlivých národnostných menšín autami privážali do stánkov svoje dobroty. Výnimkou sme neboli ani my, pretože nám ako významnej menšine mesto tiež pridelilo jeden zo stánkov. Navážali sme a potom aj predávali tvarohové koláče, ktoré sme v sobotu napiekli. Touto cestou chcem poďakovať Klubu dôchodcov z Folvarku že nám vo svojich priestoroch umožnili  upiecť osem veľkých plechov. A to aj členkám Klubu dôchodcov, ale rovnaké aj naším členkám. V stánku predávala aj Katka Nogová svoju keramiku. Obracala sa v ňom i jej sestra a naša členka Vierka Kufová, podávajúca kávu či spomenuté koláče.

Neboli sme na to sami. Podporiť nás prišli pozvaní hostia z Karvinej a Kopřivnice aby spestrili program. Predsedníčka ROS Karviná Vilma Krňavková dokonca prišla i s bývalým primátorom Karvinej a senátom Antonínom Petrášom. Pozvanie z Kopřivnice prijali: predsedníčka ROS Anna Janiková,  jej podpredseda Pavol Janík a členky Oľga Šmahlikovská, Milka Slavíková a Janko Regrut.  Škoda, že na speváckej súťaží nechceli vystúpiť, ale aj tak srdečná vďaka za podporu třineckej slovenskej menšiny.

Novinkou tejto oslavy národnostných menšín bola spevácka súťaž „Třinec spieva 2019“,v duchu SuperStar. Každú menšinu mohli zastupovať len dvaja súťažiaci. Po ich vystúpení sa porota, zložená z členov Výboru národnostných menšín, odobrala vybrať víťaza. Čas medzitým vyplnili Vilma Krňávková a Antonín Petráš, ktorý spoločne zaspievali duet Slniečko. Vzápätí sa vyhlasovali výsledky. Prvé miesto vyhrala Julia Macura, druhé Romana Kotlárová a tretie Izabela Bolek. Publiku sa ale najviac páčilo trio zo slovenského súboru Kelčovan, ktoré od divákov získalo 71 hlasov, zatiaľ čo ostatní vystupujúci 24, 16, 4 a 3 hlasy. Od našej OS dostali Účastnícky list i hrnček na pamiatku. I deti z Kelčovanu dostali na cestu malú sladkosť a prívesok na kľúče s malou baterkou a žetónom do nákupného košíka.

Kelčovan – teda Detský a mládežnícky súbor Kelčovan z Čadce vedený jeho vedúcou  Vierou Mundierovou, vystúpil hlavne na Prehliadke národnostných menšín. Zatancovali tance - Koničkári, Šik - mik, Turzovka, Venčeky . Vystúpenie trvalo síce „len“ tridsať minút, ale uchvátili obecenstvo bez rozdielu.

Okrem nich sa predstavili súbory  Zaolzi a Zaolzioczek z Jablunkova, grécka kapela Rebetiko, rómska kapela Imperio a  taktiež Komunitné centrum Borek.

Aj keď sa medzi vystúpením spustil poriadny lejak  ľudia sa len schovali a po piatich minútach sa slnko zas objavilo a program pokračoval ďalej, akoby ani nepršalo, 

 Stánky sa prehýbali dobrotami,- voňali zemiakové placky, rojbertky, aj pivo bolo, komu čo hrdlo ráčilo. Na naše koláče prišla aj primátorka Věra Palkovská, i predsedníčka Výboru národnostné menšiny  JUDr. Jana Kantorová.

 Bola to teda nielen veľmi vydarená nedeľa, ale rovnako aj skvelá prezentácia třineckých národnostných menšín, medzi ktorými sme rozhodne nezapadli.

 

19. 07. – FS Púčik – Krajanská nedeľa a Krajanský dvor - Detva

21. 07. – FS Púčik -- Zájazd do Rumunska

25. 07. – ROS Kladno – Návšteva koncertu

31. 07. – OS v ČR – Vydanie 4. čísla Koreňov (Dotyky č. 6-7).

 

                                               A U G U S T

2. – 4. 08. - FS Púčik, ROS Kroměříž a OS v ČR – XXI. ročník MFSF Jánošíkov dukát

      v Rožnove pod Radhoštěm

Už dvadsiaty prvý krát Drevené mestečko Národného múzea v prírode v Rožnove pod Radhoštěm rozohrial slovenský folklór a to konkrétne Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát. Stretlo sa tu dvadsať folklórnych súborov a zoskupení, aby tri dni v rozpätí od 2. do 4. augusta, predstavilo výsledky svojej práce, tvorivých zámerov a priamej realizácie.

 Boli to súbory: Folklórny súbor HAJDUKY, Vyšné Lapše, Poľsko; KUS V ŠÍROM POLI HRUŠKA, Kovačica, Srbsko; Folklórny spolok PÁVÍ KRÚŽOK, Kerepeš, Maďarsko;
Folklórna skupina BACÚŠAN, Bacúch, Slovensko; Folklórna skupina STROMÍŠ, Vlachovo, Slovensko; Folklórny súbor BOROSTYAN, Drnava, Slovensko; Folklórny súbor HAVIAR, Rožňava, Slovensko; Dychová hudba KOLAROVIČANKA, Bytča, Slovensko; Folklórny súbor BLANCIAR, Teplička nad Váhom, Slovensko; Folklórna skupina ĽUBOVNÍK, Žilina, Slovensko; DFS KINCSKERESŐ, Drnava, Slovensko; DFS STAVBÁRIK, Žilina, Slovensko; TERCHOVSKÁ MUZIKA TIBORA MAHÚTA, Žilina, Slovensko; Folklórny súbor DUNAJEC, Olomouc, Česká republika; Folklórny súbor ŠARVANCI, Praha, Česká republika; Folklórny Klub FOGÁŠ, Ostrava, Česká republika; Folklórny súbor PÚČIK, Brno, Česká republika; DFS MALÁ RUSAVA, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika; PS BLAŽENKY, Vsetín, Česká republika a TRIO KANTAR, Praha, Česká republika.

Nad Dukátom prevzali záštitu:  predseda vlády ČR Andrej Babiš, hejtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo.

Všetko vypuklo v piatok 2. augusta o štvrtej hodine poobede a to programom Živá pozvánka, ktorý na Masarykovo námestie prilákal Rožnovčanov i hostí tohto krásneho mesta. Program sa ale začal pomaly rozbiehať aj samotnom areáli Dreveného mestečka. Pokým sa prví návštevníci začali usádzať v Komornom amfiteátri, viacerí záujemci sa zišli vo Výstavnej sále Sušáku, kde prebehla Slávnostná vernisáž výstavy fotografii Emócie gotiky z baziliky svätého Jakuba v Levoči, ktorej autorom je slovenský Kanaďan Vladimír Linder. Výstavu uviedol Peter Lipták. Hovoril o diele a práci autora, pričom vyzdvihol jeho nezastupiteľnú dokumentaristickú činnosť. Zámer výstavy návštevníkom prirodzene  priblížil aj sám Vladimír Linder. Vernisáž spestril svojim kvalitným vystúpením fujarista a inštrumentalista Drahoš Daloš.

Samotný festival bol vzápätí slávnostne otvorený v Komornom amfiteátre. S pozdravnými vystúpeniami sa pred zaplnené hľadisko postavili – hejtman Zlínskeho kraja   a senátor Jiří Čunek, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, starosta Rožnova Radim Holiš, generálny riaditeľ Národného múzea v prírode (doteraz známeho ako Valaské múzeum v prírode) Jindřich Ondruš, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský, riaditeľ festivalu Vlastimil Fabišik a predseda prípravného výboru festivalu Peter Lipták. Všetci kúzlili s tohtoročným magickým poradovým číslom festivalu a či ho brali ako celok, či delili, násobili alebo sčítavali, vždy im vyšlo, že aj tento ročník bude skvelý, čo sa počas soboty a nedele plne potvrdilo.

Program rovnako úspešne moderoval hrebendovec Tomáš Gross.

Ale nielen o tom to bolo. Vlasto Fabiik pripomenul nedávny skon dlhoročného predsedu FOS, podporovateľa a propagátora Dukátu, nášho hrebendovca a dobrého priateľa Zdeňka Pšenicu. Vzápätí pripamätal  februárovú sedemdesiatku  Petra Liptáka a za všetkých mu poďakoval za jeho dlhoročnú prácu pre Dukát.

Potom už všetci uvoľnili pódium pre kompozíciu Na Horehroní tak.., ktorú s nadšením, plne preniknutým aj medzi divákov, odohrali Folklórny klub Fogáš a Folklórna skupina Bacúšan. Najmä mužský sólista Fogáša zasiahol srdcia všetkých divákov nielen nádherným hlasom, ale rovnako tak perfektným a precíteným prednesom. Po skončení programu sa časť návštevníkov odobrala do Sušáku, kde zneli ďalšie príhovory, alebo zostali na mieste a sledovali kompozíciu Pri hudákoch. Ale ani po jeho skončení nemali ľudia folklóru dosť. Mnohí v Drevenom mestečku ostali a len tak pre seba si spievali a tancovali.   

Sobotný program začal o 9,30 hod. na Masarykovom námestí, ktoré v rámci programu Pre dobrú náladu, rozoznela dychová hudba Kolárovčanka. Vzápätí sa na námestí objavili všetky súbory a zas sa hralo a spievalo. To sa už o 10,00 hod. uskutočnilo slávnostné prijatie organizátorov festivalu na rožnovskej radnici. K včerajším gratulantom pribudol ako čestný hosť predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radek Vondráček, ktorý sa Dukátu zúčastnil tretí krát za sebou. Po krátkej recepcii sa všetci rozbehli za prácou a zážitkami. Z Masarykovho námestia totiž vyrazila známa živá Rieka mladosti a účastníci festivalu sa pomaly vracali do Dreveného mestečka. Na námestí ale v rámci programu Dukát mestu ešte zostali a vystupovali členovia súborov Stavbárik, Šarvanci a Páví krúžok.

V Drevenom mestečku už bolo skutočne jednak plno a jednak živo. Dukát sa rozprestrel po všetkých pódiách a priestranstvách. V Janíkovej stodole prebiehala škola hry na pastierske hudobné nástroje. Vyučoval výrobca pastierskych hudobných nástrojov a pedagóg Drahomír Daloš z Lehoty pri Nitre. Pódium Na pasienku obsadili súbory Haviar a Borostyán. V Komornom amfiteátri sme našli súbory Málá Rusava, Incskereső a zase Stavbárika.

To už sa nad Dreveným mestečkom, Rožnovom a jeho okolím zatiahli mračná a aj chvíľu zapršalo. Ale sv. Anna dodržala svoj sľub pekného počasia a mraky rýchlo zahnala, takže program ani narušený nebol. Naopak, rozbehol sa na plné obrátky. V Komornom amfiteátri to boli kompozície Aký kraj, taký mrav (program súborov národnostných menšín žijúcich v ČR a slovenských krajanských folklórnych súborov) a Od Tatier k Šumave (program folklórnych súborov z Českej republiky, spracovávajúcich slovenský folklór).

 Všetko vrcholilo programom Na Gemeri pri tanci. Už z názvu vyplýva, že Dukát ponúkol široký priestor na prezentáciu folklóru tohto nádherného kraja. Svieži a doslova utekajúci program vystriedala o 21,30 hod. zábava. Najprv sa uskutočnili XIX. Majstrovstvá valašského kráľovstva v mútení masla. Ľúty boj nakoniec vyhrala dvojica z FS Púčik z Brna – Pavla Dostálová a Andrej Bartoň. Namútili 2,211 kg. masla. Kuriozitou bolo, že šlo o dvojicu mladých ľudí, stojacich krátko pres svadbou. Schopnosť mútiť maslo a možno aj iné veci, im v manželstve istotne príde vhod.

Veselo bolo aj v programe Od buka do buka, kde sa v súboji o post najlepšieho Jánošíka stretli nositelia tohto priezviska zo Slovenska, Moravy, Čiech, ale aj zo sveta. Aj tu sa úporne bojovalo a palmu víťazstva si odniesol Petr Jánošík z Brna, pred Rudolfom Jánošíkom z Brna, svojim otcom, víťazom ostatných jánošíkovských súperení na Dukáte. Titul teda ostal v rodine.

Deň zakončil program Na Dukáte pri muzike.

Nedeľa 4. augusta začala trošku pomalšie V Košiariku pri Janíkovej stodole sa doobeda konal Detský dvor a Školička gemerských tancov.

Hlavný nápor prišiel po obede a to do Komorného amfiteátra. O 13,00 hod. to bol program Naladenô? a o 15,00 hod. hlavný program tohto dňa Z rodného kraja, ktorý priviedol na pódium podobne ako včera večer všetky folklórne súbory, skupiny, ľudové hudby, sólistov a účastníkov XXI. ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2019.

Stávka na dvadsať jednotku sa vyplatila. Ale súčasne musíme pripomenúť, že to bol ďalší lesklý korálik na reťazi všetkých doterajších ročníkov nášho Dukátu.

 

2. – 4. 08.  ROS Kopřivnice, ROS Třinec, ROS Karviná, ROS Ostrava, ROS Kroměříž,

      ROS  Kladno,  ROS Tábor, ROS Karlovy Vary, ROS Sokolov, ROS Teplice,

      ROS Ústí nad Labem, ROS Ostrava a ZS Praha sa zúčastnia  XXI. ročníku

      MFSF Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštěm

03. 08. – OS v ČR  – Festivalový Klub Koreňov

            Keď sme v roku 2016 uskutočnili v Rožnove pod Radhoštěm v rámci XVIII. ročníka  MFSF Jánošíkov dukát veľmi úspešný Klub Koreňov, boli sme s tým veľmi spokojní. Hosťom bol J. E. Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre nás a som presvedčený, že aj pre neho, to bolo dôležité stretnutie. My sme pred ním rozvinuli širokú škálu našich aktivít a on sa snáď po prvý krát v Česku stretol so skutočnými predstaviteľmi reálnej a aj mimopražskej slovenskej menšiny, ktorá sa o slovenskú vec vo všetkých kútoch Česku denno-denne stará.

Tohto roku sa vyskytla príležitosť si v Rožnove Klub Koreňov zopakovať. Ozvali sa Slováci z maďarského Komlóša, s ktorými sme sa pred pár rokmi zoznámili v rámci akcie Grundtvig-Heuréka. Chystali sa na Dukát a radi by sa s nami stretli. Tak sme sa rozhodli ich ponuku prijať. Zišli sme sa 3. augusta na štábe VIP Na posledním groši a to o 12,30 hod. Hlavný nápor našich členov sme ešte v tomto čase len čakali, ale aj tak sa za Obec tohto stretnutia zúčastnili bývalí i súčasní členovia vedenia Obce - V. Fabišik, J. Kopecká, P. Lipták a J. Slušný. K nim sa pripojili zástupcovia ROS Karviná a Kopřivnice. Za SZSZ a Slovensko-český klub to bol V. Skalský a za Štefánikovu spoločnosť B. Kraus. V čele našich hostí stál nám dobre známy František Zelman, podpredseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.  S pozdravmi a príhovormi postupne vystúpili V. Fabišik, V. Skalský, P. Lipták a F. Zelman. Potom už nasledovala otvorená a voľná debata, kde sme si vymieňali skúsenosti z našej práce.  Bolo to ďalšie a veľmi príjemné posedenie s priateľmi.

 

04. 08. – ROS Karlovy Vary a ROS Sokolov  uskutočnia voje stretnutie s predsedom

   OS v ČR

Dna 4. augusta 2019 sa uskutočnilo spoločné zasadanie výborov ROS Karlovy Vary a ROS Sokolov za prítomnosti predsedu OS Andreja Dana Bárdoša.

Hlavnou témou bola príprava osláv 25. výročia vzniku ROS Karlovy Vary, ktorá sa uskutoční 6. a 7. 9. 2019. Po spoločnom zasadaní výborov nasledoval  „Klub Koreňov“, kde si účastníci propomenuli v rámci 100. výročia vzniku republiky, aj posobenie T. G. Masarika, prvého prezidenta ČSR, priamo v K. Varoch. Predseda OS vo svojom úvodnom príhovore sa zameral na blížiacu sa významnú akciu spojenú s životom všetkých ROS a to Cenu M. Hrebendu 2019. V krátkosti pripomenul, že toto ocenenie má už svoju tradíciu v živote OS a vyjadruje poďakovanie osobnostiam slovensko-českej kultúry na poli šírenia, propagácie a prehlbovania vzájomných kultúr. 

 

12. 08. – OS v ČR Odovzdanie článkov do Dorykov č. 8, venovaných priebehu XXI. ročníka

                  MFSF  Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštěm

16. 08. – ROS Kladno – Výlet na Slovensko

23. 08. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior - Almanach a diplomy

V stredu 28. augusta účastníčky kurzu „Hra s příběhy" prevzali na radnici Almanach, ako pripomenutie toho, čo sa v kurze vytvorilo. Prítomný bol aj S. Šimíček, zástupca starostu, P. Zrunková z Odboru sociálnych vecí a taktiež D. Hoďáková z Kopřivnických novín. Okrem absolventiek kurzu ešte samozrejme jeho lektorka I. Chuchmová. V príjemnej atmosfére sa podebatovalo aj o možnosti pokračovania v tomto kurze. Na druhý deň vyšiel v Kopřivnických novinách o tomto kurze článok a pripojené boli aj fotografie. Bolo to milé a povzbudzujúce.  

 

28. 08. – OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

Na svojom ďalšom zasadaní sa stretla Výkonná rada a to 28. augusta 2019. Prítomní boli: Andrej Dan Bárdoš - predseda, Janka Nedvidkova - člen a Júlia Kopecká - člen. Do korešpondenčného hlasovania sa zapojila Vilma Krňávková, člen

 Všetkým členov Výkonnej rady bol už dopredu odoslaný návrh možného uznesenia, z ktorého vyplývali všetky dôležité fakty a skutočnosti. O nich sa následne diskutovalo.

Ako je už zvykom, zasadanie Výkonnej rady otvoril a viedol predseda OS v ČR Andrej Bárdoš. V úvode poďakoval prítomným, že aj v tak náročnom letnom počasí obetovali svoj čas k tomu, aby sa zúčastnili tohto zasadania.

Nasledujúci bod bol už pracovný, pretože šlo o schválenie laureátov na Cenu Mateja Hrebendu. Návrhy prišli od viacerých ROS. Výkonná rada sa následne všetkými veľmi podrobne zaoberala. Zvážila všetky možnosti a vybrala prípadných kandidátov, ktorých mená budú oznámené až na tejto slávnosti.

Technicko-organizačné zabezpečenie tejto akcie, ale aj zasadania Republikovej rady bolo prerokované v bode 3. a bolo stanovené, že slávnosť udelenia Ceny Mateja Hrebendu za rok 2019 sa uskutoční 19. novembra 2019 od 16,30 hod. v Slovenskom dome, Soukenická ul.,3. Praha. Ubytovanie je už zaistené v hoteli Klára. Ďalšie organizačné záležitosti postupne dorieši A. Bárdoš (občerstvenie, kvety, ceny).

Rokovanie Republikovej rady bude v sobotu 30. novembra 2019 od 10,00 hod,, rovnako v Slovenskom dome. Aj v tomto prípade  organizačné záležitosti postupne dorieši A. Bárdoš (program, stanovenie čiastkových zodpovedností za jednotlivé oblasti atď.)

V nasledujúcom bode č. 4 A. Bárdoš informoval o svojej účasti na akciách  ROS v I. polroku 2019. Zúčastnil osláv národnostných menšín (festival Prelínanie kultúr) v Karvinej, v auguste spoločného zasadania ROS K. Vary a ROS Sokolov. Na začiatku septembra sa chystá do Karlovych Varov na tamojšie oslavy 25. výročia ROS Karlovy Vary, kde bude súčasne vyhodnotená Letná súťaž  Koreňov. Výkonná rada touto cestou vyslovuje poďakovanie Petrovi Liptákovi, že i naďalej pripravil tuto súťaž a celé organizačné zaistenie.

V ďalšom bode boli podrobne prebrané stavy čerpania jednotlivých grantov, položka po položke. Niektoré sú už vyčerpané, ďalšie sa ešte len čerpajú, ako napr. Večerná univerzita, či Kluby Koreňov. Výkonná rada upozornila na nutnosť dodržať termíny odovzdania jednotlivých finančných dokladov k uvedeným akciám.

V záverečnom bode sa rokovalo o účasti predstaviteľov OS v ČR na zasadaní Valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Po diskusii boli ako delegáti určení A. D. Bárdoš a J. Slušný. P. Lipták a V. Fabišik sa ho zúčasnia automaticky ako členovia Generálnej rady SZSZ. Výkonná rada súčasne podporuje  nomináciu V. Skalského do funkcie predsedu SZSZ a rovnako aj rozhodla o jeho nominácii za druhého člena Rady vlády pre národnosti pri vláde ČR za slovenskú menšinu a k rovnakému kroku vyzvala aj jednotlivé ROS.

Zasadanie Výkonnej rady ukončil Andrej Dan Bárdoš.

 

28. 08. – ROS Sokolov – Oslava SNP

Ako sokol, ktorého má mesto v znaku, každý rok rozťahujeme krídla našich rozsiahlych aktivít, takže je toho znova požehnane. Sústreďme sa len na koniec leta. V stredu 28. augusta sme sa stretli v sokolovskej reštaurácii Alfa, aby sme si pripomenuli výročie Slovenského národného povstania. Bolo nás okolo devädesiatky. Všetci sme si najprv minútou ticha pripomenuli pamiatku hrdinov Povstania, ktorí padli, aby my sme mohli slobodne žiť. O Povstaní a povstalcoch sme si povedali aj pár závažných viet, ale potom sa už rozbehla tradičná zábava. Do tanca nám hralo všetkým čitateľov Koreňov už dobre známe Duo Dominant. Tancovalo sa až do večera, ale zazneli aj ľudové pesničky v našom podaní.

 

                                                S E P T E M B E R

04. 09. – OS v ČR – Účasť na recepcii ku Dňu ústavy SR v Prahe

04. 09. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

06. 09. – 08. 09. – ROS Karlovy Vary, ROS SokolovROS Plzeň - Účasť na

    Karlovarskom folklórnom festivale.

06. 09. – ROS Karlovy VaryROS Sokolov – Deň národnostných menším Karlovarského

               kraja

06. 09. – ROS Karlovy Vary - Slovenská veselica + Oslavy 25. výročia vzniku ROS Karlovy

   Vary

06. 09. -  OS v ČR – Vylosovanie víťazov Letnej súťaže Koreňov v rámci Slovenskej

    veselice

Celé leto sme sa potom pripravovali na začiatok septembra. Veci okolo nášho jubilea sme prerokovali aj s predsedom OS v ČR D. Bárdošom na spoločnom zasadaní nášho a sokolovského výboru 4. augusta.

Samotné oslavy sa konali opäť v rosnickej reštaurácii U Kaštanů 6. septembra od 14,30 hod. Počasie nám prialo a tak prišlo okolo 60 ľudí. Za vedenie OS v ČR prišiel jej predseda Dan Bárdoš. Navštívili nás ale aj  Pavel Vaculík zástupca  Krajského úradu a krajský koordinátor pre národnostné menšiny v Karlových Varoch a Lubomír Hanka riaditeľ Medzinárodného folklorního festivalu Karlovy Vary.

 V každom prípade bolo plno. Pospomínali sme na založenie našej organizácie, ľudí ktorí stáli pri jej zrode, Ocenení boli zakladajúci členovia ROS  vo Varoch - Štefan Varga, Jan Legeza, Dagmar Vargová a Peter Surňák. Ale hovorili sme aj o súčasnosti. Medzi ňu počítame aj vylosovanie Letnej súťaže Koreňov, ktorej výsledky Korene prezentujú na inom mieste. Potom už začala naša tradičná veselica, ktorú zahájil slovenský folklórny súbor Trenčan. Oslava skončila až na druhý deň, pretože sme svorne aj so Sokolovákmi navštívili Karlovarský folklórny festival, v rámci ktorého sa konal Deň národnostných menšín, tohto roku sem prenesený zo sokolova.

 

07. 09. – ROS Sokolov - Deň baníkov

07. 09. -  ROS Stříbro – Rozlúčenie detí s prázdninami

Každý, kto sa len trochu zaujíma o činnosť našej ROS, dobre vie, že našou hlavnou starostlivosťou sú deti a tvorba programu pre nich. Len prednedávnom sme pre nich zorganizovali Deň detí, aby vzápätí dostali vysvedčenia a rozpŕchli sa to starých rodičoch a táboroch  Skátka za radovánkami leta a prázdnin, čo nám sa už nikdy nestane. Ale leto končí, prázdniny sú už za nami, takže aby im nebolo smutne a vstup do každodenných školských povinností nebol tak prudký, zorganizovali sme pre nich na 7. septembra 2019 na teréne Sv. Petra Rozlúčku s letom. Zišli sa  nielen členovia Obce Slovákov zo Stříbra i so svojimi deťmi a priateľmi, ale zavítal medzi nás ako hosť starosta Stříbra Ing. Václav Votava. Počasie nám tentoraz neprialo, tak sa akcia odohrala pod strechou. Mladí Karchňákovi pripravili pre deti krížovky a doplňovačky. Pán starosta pobesedoval s prítomnými na tému Stříbro. Ďakujeme. Pani Karchňáková napiekla lokše a sladkosti. Výbor ďakuje všetkým prítomným za účasť.

O spokojnosti zúčastnených svedčí aj naše spoločné foto.

 

07. 09. – ROS Kopřivnice  - Stretnutie

V sobotu 7. septembra sa teda .zišla skupinka nadšencov cimbálovky na Fojstve. Festival medu a pesničky začal už vo štvrtok. Hlavným hosťom bola Aneta Langerová, v piatok to bola rocková legenda Limetal a v sobotu cimbálovka Kamenica. Všetky dni boli plné medu, medoviny, medových perníkov, prednášok, výstav, filmov okolo medu, pretože sa slávilo aj 100 rokov včelárenia v Kopřivnici. Počasie v sobotu nebolo úplne super, ale boli tu zastrešené altánky a pod nimi sa sedelo príjemne. Cimbálovka vyhrávala, medovina bola výborná. Šermiarska skupina Kráľovstva valašského Valmont predviedla strhujúci príbeh. Remeselnícku show zase rezbár P. Špalek. Vytvoril z kusa dreva nádhernú sovu. Bola aj tombola a podaktorí z nás vyhrali. Niekto vínko, med, pletenú chobotničku a pod. Milka doniesla výborný slivkový koláč, no nemalo to chybu.

 

08. 09. – ROS Kladno – Dni mesta Kladna

10. 09. – ROS Karviná – Klubová akcia

11. 09. – ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

14. 09. – ROS Ústí nad Labem  ROS Teplice – Zájazd

14. 09. – ROS Karviná – Exkurzia

17. 09. – ZS Praha – Prechádza po starej Prahe

19. 09. – FS Púčik – Babylonfest 2010 Brno

28. 09. – ROS Sokolov – Výlet do Františkových Lázní

V sobotu 28. septembra sme si zase urobili výlet do Františkových Lázní, ktoré nás radostne uvítalo. Prešli sme kúpeľný stred mesta,  prešli sme sa po centrálnom parku, nasadli do vláčiku, ktorý nás odviezol až k vodnej nádrž Amerika, kde sme postáli, dívali sa na šíru hladinu, ale aj na malú zoologickú záhradu, vybudovanú v modernom štýle hneď vedľa. Do centra sme sa vydali peši,  posedeli na káve. Aj keď nás bolo na naše pomery trochu menej – asi 25 ľudí, nálada bola výborná a spokojní sme sa vrátili domov.

Už sa tešíme na ďalšie akcie. V sobotu 19. októbra to bude bowling v Berezovej pri Sokolove a 16. novembra turistika do Svatavy, kde navštívime aj ženský koncentračný tábor.

 

 

                                               O K T Ó B E R

02. 10. – ROS Plzeň  - Posedenie v hoteli Ural

03. 10. – ROS Karviná – Večerná univerzita – 100. rokov ČSR

Trojročný cyklus prednášok Večernej univerzity kulminoval aj v Karvinej záverečnou témou 100. výročie vzniku ČSR - definitívne začlenenie Slovenska do ČSR. Podobne ako počas minulých rokov nám ju prišiel predniesť bývalý predseda našej IS v ČR Doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc. Prednáška a následná beseda sa konala aj v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti  Na rozdiel od predchádzajúcich rokov nám tentokrát počasie vôbec neprijalo. Okolo tretej poobede sa obloha zatiahla a Karvinú zalial prudký hustý dážď, ktorý nemenil prestať. Kto sa do toho času do Koncertnej sály ZUŠ Bedřicha Smetany na Majakovského ulici v Karvinej-Mizerov, nedostal, nemal už šancu prísť tam suchý, či len trošku namočený. Len pár ľudí prečkalo nepriazeň počasia kdesi pod strieškami a prístrešiami, aby nakoniec po skončení dažďa prišli medzi nás. Veď aj samotného lektora sme museli autom vyzdvihnúť v polovici jeho cesty, pretože ho ďalej lejak jednoducho nepustil.

Ale výsledok stal za to. J. Slušný hovoril o postupnom a komplikovanom vojenskom obsadzovaní nášho územia vojenskou mocou novej republiky. Poukázal na tri fázy tohoto procesu. Podrobne sa venoval prvému pokusu zo začiatku novembra 1918, kedy sa našim vojenským silám podarilo na jednom krídle osadiť významnú časť Záhoria, v rámci toho aj Malacky. Na druhom krídle zas Senicu a Trnavu. Tu sa následne ustanovila prvá slovenská vláda, ktorá ale nemala dlhého trvania. Tento pokus rýchlo eliminovali privolané maďarské jednotky. Omnoho úspešnejší bol druhý pokus z konca decembra roku 1918, podporený už vládami štátov Dohody. Lektor popísal obsadenie severu Slovenska, najmä Žiliny, ale hlavnú pozornosť venoval obsadeniu Bratislavy. Dozvedeli sme sa pri tom mnoho nových a zaujímavých skutočností, ktoré sme pred tým vôbec nevedeli. V poslednej časti sa venoval priebehu udalostí okolo útoku vojsk MRR na územie Slovenska jeho následnému oslobodeniu.

 Významnú časť jeho prednášky tvoril výklad o predstavách na vedenie južnej hranice Slovenska, ktorá predtým nikdy neexistovala a  bolo ju nutné najprv stanoviť. Priblížil nám mnohé koncepcie a plány, ktoré v tomto smere vznikli a nakoniec aj líniu definitívnu hraničnej čiary medzi Slovenskom a Maďarskom.

Pretože sa staráme nielen o vedomosti, ale aj o kultúru, zaistili sme súčasne veľmi kvalitný hudobný program. Realizoval ho vynikajúci klavirista a hudobný pedagóg Mgr. Lukáš Michel, ArtD., z Fakulty umenia Ostravskej univerzity, ktorý len tak mimochodom tento svoj doktorát obhájil na VŠMU v Bratislave. Jeho hudobný záber je široký a potvrdil to v troch vystúpeniach, ktoré prelínali prednášku a výrazne ju oživovali. Predstavil nám tvorbu pre nás nie úplne známych starších  i mladších českých skladateľov a okrem neho nám zahral nielen variace na slovenské ľudové piesne, ale aj fiktívnu hudbu mimozemšťanov – UFO.

Našu akciu svojou prítomnosťou podporila Mrg. Helena  Waloszková členka výboru pre národnostne menšiny štatutárneho mesta Karviná, ale aj jeho niekdajší predseda Tomáš Gallik. Ozvučenie nám zaistil Martin Pawlas.

 

08. 10. – ROS Karviná - Klubová akcia.

Podujatia v klubovni karvinskej Obce Slovákov mávajú komornejší charakter. Miestnosť je zaplnená už pri účasti 35 osôb. V pláne na október bolo pripomenutie si českých a slovenských ľudových pesničiek. Pretože plány sa ešte v priebehu roku aktualizujú, dopĺňajú, obohatené bolo aj stretnutie 8. októbra – celý mesiac sa totiž nesie v znamení českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Okrem štyroch oslávencov, ktorým sa venuje pozornosť,  sa v úvode o slovo prihlásil náš člen Ing. František Ladňák.

Predstavil nám niekoľko básní a textov ktoré zhudobnil na známe melódie. Naša Obec počas celého obdobia svojho trvania predstavila už štyroch tvorcov poézie: Mikušinca, Bazgera, Brabcovú, Vojtechovú a k nim pribudol dnešný protagonista. Korene rodiny Ladňákových siahajú na Oravu – konkrétne do Oravskej Lesnej. Rodičia sa odsťahovali za prácou na Moravu, kde sa natrvalo usadili. František tu vyštudoval, založil rodinu. Po 40-ročnom manželstve ovdovel, všetky tri deti z manželstva žijú v zahraničí. Začal pociťovať osamelosť, clivotu. Rozhodol sa písať básničky, v ktorých nachádzal priestor na vyjadrenie svojich pocitov. Po čase sa k nemu osud obrátil priaznivejšou tvárou. Stretol priateľku, ktorá je naladená na rovnakú strunu – lásku k poézii a hudbe. Našim členom sa stal 14. decembra  2017 na ,,Vianočnom stretnutí“, kde účinkoval detský súbor Magurka z Oravskej Lesnej. Jeho vedúci Viktor Chudoba je jeho bratrancom. Rád sa s ním stretol a naviac malí umelci mu pripomenuli jeho oravské korene.

V klubovni niekoľko jeho básní prečítala Vilma Krňávková, zhudobnené texty zaspieval i zahral na organ samotný autor a pripojili sa aj prítomní, pretože mali k dispozícii nakopírované texty. Na záver došlo aj na tancovačku. Bol to príjemný kultúrny zážitok. Autorovi sme zaželali veľa tvorivých úspechov.

 

12. 10. – ROS Plzeň – Turistika

12. 10. – ROS Kopřivnice – Turnaj v bowligu

V sobotu 12. októbra sme uskutočnili jesenný turnaj v bowlingu. Počas tohto dňa bolo v Katolíckom dome aj stretnutie speváckych súborov. Pekné počasie síce lákalo popracovať ešte trochu na záhrade, či vyraziť niekam na pekný výlet, ale aj tak sa nás zišlo toľko, aby sme zabrali 3 dráhy a rozohrali na nich krásnu hru. Ostatne ako vždy. Tí ktorí nehrali, sledovali hru a fandili. Hodina utiekla rýchlo, putovné poháre sa rozdali. Novinkou bolo, že prví traja súťažiaci dostali medaile, ktoré im zostali! Zlatú, striebornú a bronzovú. Mali z toho celkom radosť, budú sa doma pýšiť pred vnúčatami, ale aj celou rodinou. Putovné poháre k tomu samozrejme boli tiež. Víťaz Marián kúpil šampus a pilo sa z putovného pohára! Získal 131 bodov. Druhý bol Luboš, ktorý sa tešil z pohára aj medaile. Dosiahol 126 bodov. Tretí Pavel - 120 bodov a medailu už mu doma nosí hrdo jeho najmenší vnuk. Tak sme podebatovali a tešíme sa už na novembrovú besedu spojenú s prednáškou. Myslíme aj na našich chorých členov, Vierku, za Tamarkou sme boli zasa a teraz už aj na Emilka. Držíme im palce, aby to zvládli, myslíme na nich.

 

15. 10. – ROS Plzeň - Turnaj v bowligu dvojíc

16. 10. – ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

19. 10. – ROS Sokolov - Turnaj v bowligu

23. 10. – ROS Ústí nad Labem - Večerná univerzita – 100. rokov ČSR

Takto nejak by sa dal nazvať rok 1919 v slovenských dejinách. Až počas neho došlo k definitívnemu pripojeniu územia Slovenska k novej republike, ale stálo to život 1.028 našich vojakov. O tomto nám 23. októbra prednášal náš bývalý predseda a historik Jaromír Slušný. Síce sa nás zišlo trochu menej ako obvykle, ale tí, ktorí na prednášku prišli, si z nej odniesli skutočne veľa. Prednášajúci si pripravil rad plánov Slovenska, ktoré ukazovali pôvodné predstavy o tom, ako bude vlastne vyzerať a najmä aké budú jeho južné hranice, ktoré nikdy predtým nemali historickú podobu. Pomocou mapiek nám jasne ukázal ako bolo naše územie obsadzované, s akými problémami a ťažkosťami sa naša nová vláda i jej ozbrojená moc v tomto období stretli. Boli nutné tri vojenské operácie, v dôsledku ktorých boli naše južné hranice konečne presne definovanú a medzinárodne uznávané. Všetko nakoniec potvrdila Trianonská dohoda.

Po skončení prednášky nasledovala beseda, počas ktorej sa poslucháči snažili získať ešte ďalšie informácie o celej tejto udalosti.

 

26. 10. – ROS Stříbro – Zabezpečenie poriadkovej služby

26. 10. - OS v ČR – Valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

            Za člena generálnej rady zvolilo aj predsedu OS v ČR Andreja Dana Bárdoša.

28. 10. – ROS Kopřivnice – Kladenie kytíc k 28. októbru

V pondelok 28. októbra, teda na štátny sviatok, sa v podvečer zišiel nielen výbor a niektorí naši členovia, ale najmä obyvatelia mesta na pietnej akcii ku Dňu vzniku samostatného československého štátu. Spevácke združenie ako obyčajne zaspievalo krásne pesničky, medzi nimi aj napr. Aká si mi krásna....od majstra E. Suchoňa. Príhovor mal tradične starosta mesta, kytice k pomníku T. G. Masaryka položili zástupcovia mesta, Masarykového demokratického hnutia a Obce Slovákov. Spoločne sme zaspievali aj slovenskú hymnu. Chladné počasie neodradilo, bolo celkom dosť prítomných, ktorí si prišli uctiť tento významný deň.

 

30. 10. – ZS Praha - Večerná univerzita – 100. rokov ČSR

Tak toto bol skutočne zaujímavý večer. V stredu 30. októbra, na deň presne sto a jeden rok od slávneho martinského 30.októbra 1918, sa v Slovenskom dome uskutočnila prednáška historika Jaromíra Slušného, venovaná udalostiam na Slovensku v roku 1919. Bol to v podstate tretí ročník cyklu Večernej univerzity, venovanej storočnici vzniku ČSR. V roku 2017 sme sa venovali udalostiam rokov 1914-1917, v roku minulom priamej storočnici vzniku ČSR a udalostiam roku 1918, teraz stému výročiu udalostí roku 1919, ktoré celý tento cyklus završovali. Po všetky tieto tri roky nám celú túto akciu výrazne finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Kvôli čomu sme sa venovali roku 1919, keď v októbri 1918 republika už vznikla? Áno, to je fakt, ale rovnako pravdivá je aj skutočnosť, že trvalo ešte pol roka, pokým bolo územie Slovenska definitívne do nového štátu začlenené.

Celú akciu osobne podporil svojou účasťou, ale aj agilným vystupovaním v rámci nasledujúcej besedy či diskusie, veľvyslanec SR v ČR J. E. Peter Weiss. Ale rovnako ju podporil Slovensko-český klub, Slovenský dom, štefánikovci, kollárovci a predstavitelia ďalších slovenských spolkov. Prednášajúci svoj text hovoril z partesu, text prednášky ani nepotreboval, pretože si pripravil veľmi bohatú prezentáciu, pomocou ktorej na plátne živo svojim poslucháčom priblížil nielen prvotné predstavy o územnej veľkosti Slovenska a najmä jeho budúcich južných hraniciach, ale aj všetky štyri demarkačné línie. Podrobne rozobral prvý pokus o vojenské obsadenie Slovenska v novembri 1918, potom pokus druhý a úspešný, tiahnuci sa od decembra 1919 do polovice roku 1919 a nakoniec aj obsadeniu významnej časti Slovenska jednotkami Maďarskej republiky rád a jeho následné oslobodenie.

Všetko vyústilo v rozsiahlu diskusiu, ktorá sa natiahla skoro až na hodinu a diskutujúci priniesli fundované názory na danú problematiku. V jej závere sa objavil názor, že by bolo možné k cyklu na budúci rok pripraviť ešte jednu tému – Ideové smery na Slovensku po roku 1918, s čím diskutujúci prejavili súhlas. Dúfajme, že aj v tomto kroku nás ÚSŽZ finančne podporí. Veď tento cyklus sa vo všetkých regionálnych Obciach Slovákov po celej ČR a všade mal veľký ohlas.

 

31. 10. – OS v ČR – Vydanie 5. čísla časopisu Korene (Dotyky 9-10)

 

                                               N O V E M B E R

06. 11. – OS v ČR - Kontrola  RRaKK

V stredu 6. novembra 2019 sa stretol predstaviteľ Republikovej revíznej a kontrolnej komisie Jaromír Slušný s predsedom OS v ČR Andrejom Danom Bárdošom, aby preverili stav financií a účelné využívanie prostriedkov grantov. Prvá časť kontroly sa týkala stavu vyúčtovania grantov za rok 2018. Podrobne bola preskúmaná všetka dokumentácia a účtovníctvo s tou záležitosťou spojené a bolo konštatované, že je v poriadku. Pripomienky k vyúčtovaniu zo strany ÚSŽZ do dnešných dní neprišli, čo je pozitívny signál. Následne bol skontrolovaný stav využívania a najmä čerpania grantov na rok 2019. Boli detailne preskúmané všetky položky a určené smery dočerpania grantov najmä vo vzťahu k Večernej univerzite, Klubom Koreňov a slávnosti odovzdávania Cien Mateja Hrebendu.

O výsledkoch kontroly boli následne informované ďalšie dve členky RRKK a Komisia začala prácu na svojej správe, ktorá bude prednesená na zasadaní Republikovej rady.

 

06. 11. – ROS Plzeň - Posedenie v hoteli Ural

07. 11. – ROS Ústí nad LabemROS Teplice – Prijatie u senátora

07. 11. – ROS  Ústí nad Labem – Česko-slovenské popoludnie

„Česko - slovenské popoludnie“ sa koná 7. novembra 2019 od 17.00 hod. Akcia je spojená s pohostením a kultúrnym vystúpením oboch národov. Klub seniorov Trmice a Obec Slovákov z Ústí nad Labem túto jednotnú akciu organizujú každý rok a vždy sa veľmi páči. Radi sa stretávame a spolupracujeme, pretože tým sa utužuje priateľstva medzi národmi. pridajte sa k nám a Príďte sa pozrieť !!!“

Takto lákala informácia na už 5. česko-slovenské odpoludnie, ktoré pripravila naša ústecká Obec Slovákov. Na tomto podujatí úspešne spolupracujeme s mestom Trmice a s Mestskou knižnicou.

Vo štvrtok 7. novembra sme v Ústí nad Labem privítali predsedu Obce Slovákov v ČR Dana Andreja Bárdoša. Pri tejto príležitosti a prítomnosti pána Bárdoša zasadal výbor našej obce:  prerokovali sme koncepciu kultúrnych podujatí, ktoré usporiadame a dotácie na ne. 

Odpoludnia predsedu Obce Slovákov v ČR a predsedníčku Regionálnej Obce Slovákov prijal senátor za Ústecký kraj Jaroslav Doubrava. Rozhovor prebiehal v uvoľnenej, príjemnej atmosfére, samozrejme na tému národnostné menšiny v našom kraji, ich pôsobenie a činnosť. 

O 17. hodine sme sa presunuli na zámok do blízkych Trmic, kde nás privítala starostka mesta Jana Oubbrechtová. Po krátkych príhovoroch predsedu Obce Slovákov v ČR a senátora Doubravu nastal čas pre vystúpenie súboru Radosť. Zazneli slovenské, moravské a české piesne a scénky. K súboru sa často pridali spevom i diváci. Nasledovala vernisáž ručných prác ústeckých a trmických žien. Nechýbalo ani  občerstvenie a príjemné posedenie 

Bolo to krásne odpoludnie, kde sa prezentovala vzájomnosť dvoch národov: Čechov a Slovákov. 

 

09. 11. – ROS Karviná – Turistický pochod okolo Karvinej

11. 11. – ROS Kopřivnice – Kladenie kytíc

V pondelok 11. novembra sme sa o 11 hod. stretli pri ďalšej spomienke  - pri pomníku padnutých pri ZŠ Námestie v rámci pietneho aktu ku Dňu vojnových veteránov. Uctili sme si tak pamiatku hrdinov, ktorí riskovali svoje životy vo vojne. Zaspievali štátnu hymnu, v klopách sme mali vlčie maky, symbol preliatej krvi padnutých.

 

12. 11. – ROS Karviná – Beseda

13. 11. – ROS Kopřivnice  - Klub Koreňov

V závere roka sme uskutočnili rad skvelých akcií a chceli by sme sa s vami podeliť aspoň o niektoré z nich. V stredu 13. novembra sa v Klube seniorov v  rámci ďalšieho Klubu Koreňov uskutočnila prednáška spojená s besedou. Predseda Komisie pre  medzinárodné vzťahy Rady mesta K. Kočiš, slovom i obrazom prezentoval partnerské mestá Kopřivnice. Máme ich už päť.  Najďalej od nás je Trappes (Francúzsko), ďalšie je Castiglione del Lago, (Taliansko), v Nemecku je to Zwönitz, v Poľsku Myszkow. Konečne pribudlo aj mesto  zo Slovenska a to Bánovce nad Bebravou. O každom z  nich sme sa dozvedali zaujímavé informácie, o rade ďalších hovorili aj naši členovia, ktorí tam boli a zažili to. Na odľahčenie sme mali kultúrny program - spev E. Moravčíkovej, ktorú sprevádzal na gitare a tiež spieval T. Nováček. Pesničky nádherné z vlastnej tvorby lahodili srdcu. Napr. Na Lysej hore fúka ze všech stran a pod. Nakoniec zazneli  aj slovenské, veď obaja majú rodiny na Slovensku.

Potom sme pokračovali v prednáške ku 100-výročiu úmrtia M. R. Štefánika. Vlani sme mali o ňom besedu s L. Cvíčkom, ktorý nám dodal nové materiály k prezentácii. Ako naozaj zomrel Štefánik? Bolo to zaujímavé! Pri malom občerstvení sme si potom zasadli s Olinkou ku harmonike a s Jankom, ktorý má ozembuch. Pesničky, tie naše, nám pripomenuli naše rodiny, domovy, rodnú zem. Bolo nám spolu dobre.

 

13. 11. – ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

16. 11. – ROS Sokolov – Výlet

19. 11. – ROS Kopřivnice – Návšteva Detského centra

21. 11. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior – seniorské odpoludnie

Vo štvrtok 21. novembra sa v Kultúrnom dome uskutočnilo Seniorské odpoludnie, organizované mestom. Zišlo sa nás tam veľa našich členov. Malé občerstvenie, hudba Meteor do tanca, program... Nemalo to chybu. Deti z Frenštátu nám predviedli tzv. írske tance, chlapci z Kopřivnice zasa pouličný parkour, žonglovanie a na záver bola dobová módna prehliadka. Vyhrali sme aj podaktorí hodnotné ceny. Sme za to veľmi vďační mestu, že nám takto 2 x ročne umožní napr. tanec s dnes už vzácne s živou hudbou a naše stretávky.

 

27. 11. – ROS Kladno – Návšteva členov v Domove dôchodcov

28. 11. – ZS Praha – Prechádzka po starej Prahe – Betlehemy

29. 11. – OS v ČR – Slávnosť odovzdávania Cien Mateja Hrebendu

            Po dvadsiaty tretí krát sme sa zišli, aby sme slávnostnou formou odovzdali Cenu Mateja Hrebendu, teraz za rok 2019. Slávnosť sa odohrala v Slovenskom dome 29. novembra 2019 a opäť mala svoju hodnotu. Za českú stranu to bol Lubor Hanka - folklorista, tanečník, gajdoš spevák, vedúci súboru piesní a tancov Dyleň od 1987, riaditeľ Karlovarského folklórneho festivalu od 1996, ktorého sa pravidelne zúčastňujú aj slovenské folllórne súbory. Za slovenskú stranu výtvarníčka a pedagogička Eva Bachratá-Linhartová. Obaja sa výrazne zaslúžili o rozvoj česko-slovenského priateľstva a vzájomného porozumenia.

Slávnosti sú zúčastnili mnohí členovia Obce Slovákov v ČR, ale aj významní hostia v čele s predsedom ZSZS a riaditeľom Slovenského domu Vladimírom Skalským či predstavitelia ďalších organizácií slovenskej menšiny v Prahe. Celú slávnosť uviedol predseda OS v ČR Dan Bárdoš, v čom mu pomáhal práve Vladimír Skalský, ktorý vystúpil aj so slávnostným  príhovorom. Následne sa so svojimi Laudatio, venované obom laureátom, vystúpili Helena Pačesová z Karlovych Varov a Anna Janíková z Kopřivnice. Kultúrny program zaisťovali členovia folklórneho súboru Dyleň a šlo im to znamenite. Zlatým klincom večera bol jednoznačne akt odovzdania Ceny Mateja Hrebendu obom laureátom. Na rozdiel od minulých rokov, bola v tomto roku vyvedená v skle. Samotná slávnosť tým síce skončila, ale všetci zúčastnení zostali na svojich miestach.  Ľudové nôty im posielali hudobníci a speváci Deleňa, medzi ktorými nechýbal ani samotný laureát Lubor Hanka.    

 

29. 11. – OS v ČR – Zasadanie RRaKK

30. 11. – OS v ČR – Zasadanie Republikovej rady

Pod týmto, dnes už tradičným názvom, sa skrýva práca vedenia OS v ČR, ale aj všetkých našich regionálnych Obcí, pretože rokovanie našej Republikovej rady je výsostne kolektívnym a teda aj demokratickým dielom nás všetkých. Nie každá organizácia slovenskej menšiny v ČR sa môže pochváliť nielen svojou činnosťou, ale aj tým, že jej najvyššie orgány už mnoho rokov zasadajú pravidelne a poskytujú široký priestor pre diskusii o stave Obce i jej perspektívach.

Republiková rada sa na svojom rokovaní zišla 30. novembra 2019 v Slovenskom dome v Prahe na Soukenickej 3. Z piatich členov Výkonnej rady sa rokovania zúčastnili všetci a z pätnástich regionálnych obcí prišli zástupcovia dvanástich, takže Republiková rada bola plne uznášania schopná.

Rokovanie bolo tradičné. Obec je v dobre kondícii, žiadne mimoriadne problémy nemá, takže nie je nutné meniť zabehnuté postupy. Správu Výkonnej rady o činnosti a hospodárení za roky 2018-2019, predniesol predseda Obce Dan Bárdoš. Vyzdvihol v nej najväčšie úspechy Obce v uplynulom období – úspešnú realizáciu XXI. ročníka MFSF Jánošíkov dukát v Rožnove; rovnako aj slávnosť udelenia Cien Mateja Hrebendu, ktorá sa udiala v predvečer zasadania Republikovej rady, vydávanie Koreňov vo forme prílohy časopisu Dotyky, úspešnú realizáciu Večernej univerzity, venovanej tentoraz udalostiam roku 1919 na Slovensku, aktivity vedenia Obce na plenárnom zasadaní SZSZ, kde si Obec udržala mimoriadne silné postavenie. Prirodzene, že rovnako ocenil prácu všetkých členov Výkonnej rady, ktorá zasadala pravidelne, podľa svojho ročného plánu, prerokovala a pripravila rad akcií a opatrení.

Zvláštnu pozornosť venoval práci našich regionálnych Obcí. Konštatoval, že napriek postupnému starnutiu  ich členstva si väčšinou udržali vysokú výkonnosť, čo sa predovšetkým prejavilo v organizácií radu akcií, z ktorých predovšetkým vyzdvihol konanie rozličných festivalov národností a to po skorocelom území ČR od Karlovych Varov, Sokolova či Ústí nad Labem, cez Plzeň, Brno, Ostravu, Třinec a Karvinú. Sám sa radu z nich osobne zúčastnil, pričom o problémoch rokoval aj s predstaviteľmi miestnej správy. Uskutočnil sa ďalej celý rad akcií – prednášky, besedy, posedenia, výlety, športové turnaje atď., pričom vyjadril presvedčenie, že o všetkom budú podrobnejšie referovať predsedníčky a predsedovia jednotlivých regionálnych Obcí. Upozornil súčasne, že do konca roka ešte prebehne rad akcií v rámci Klubov Koreňov, zameraných tentoraz na predvianočné posedenia.

V ďalšom bode v stručnosti vystúpil predstaviteľ Republikovej revíznej kontrolnej komisie J. Slušný. Uviedol, že 9. novembra 2019 bolo skontrolované účtovníctvo OS v ČR za obdobie od ostatného zasadania Republikovej rady. A výsledky tejto kontroly schválila RKKK na svojom zasadaní 29. novembra. Bolo konštatované, že účtovníctvo je vedené riadne a podľa príslušných smerníc a inštrukcií. Vyúčtovania grantov, ktoré sme obdržali v roku 2018, boli do Bratislavy na ÚSŽZ odovzdané riadne a včas. Podľa prehlásenia predsedu OS v ČR Andreja Dana Bárdoša, sme do tohto dátumu nedostali žiadnu pripomienku k vyúčtovaniu a ani žiadosť o doplnenie účtových dokladov, či iných materiálov.

Následne v ďalšom bode Dan Bárdoš informoval o hlavných úlohách  Obce v nasledujúcom období.

Po odznení týchto správ o svojej činnosti referovali všetky prítomné predsedníčky a rovnako prítomní predsedovia ROS. Vo svojich hutných vystúpeniach zhrnuli výsledky svojej činnosti, pričom sa nevyhli ani problémom, ktoré musia riešiť. Pozitívne sa vyjadrili aj ku kooperácii Koreňov a Dotykov, o čom v zvláštnom vystúpení hovoril aj J. Slušný.

V diskusii následne vystúpili postupne všetci prítomní s  doplňujúcimi informáciami a návrhmi na riešenie aktuálnych záležitostí či zlepšenia týkajúcich sa bežného chodu v rámci celej OS v ČR i mimo ňu.

Na záver bolo jednomyseľne prijaté Uznesenie a po tomto akte bolo rokovanie Republikovej rady uzatvorené.

 

30. 11. – OS v ČR – Vydanie 6. čísla časopisu Korene

 

                                               D E C E M B E R

04. 12. – ROS Karviná - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny mesta Karviná

04. 12. – ROS Plzeň – Posedenie  v hoteli Ural

05. 12. – ROS Kladno  – -Večerná univerzita – 100. rokov ČSR + Klub Koreňov

   Predvianočné stretnutie

Aj keď máme kvôli vysokému veku našich členov a členiek, súčasne aj ich zdravotnému stavu, niekedy trochu problém stretnúť sa vo väčšom kolektíve, neplatí to o predvianočnom období. A tak sme sa všetci, ktorí mohli a zdravotný stav im to dovolil, stretli v reštaurácii Atalier v Kladne a splnili sme si dve úlohy v jednej. Navštívil nás emeritný predseda OS v ČR a súčasný šéfredaktor Koreňov Jaromír Slušný, čo je úvodom k jednej akcii – prebehla Večerná univerzita, venovaná 100. výročiu definitívneho začlenenia Slovenska do územia ČSR. Priblížil nám nielen horúce udalosti tohto roku, kedy sa o Slovensko miestami aj dosť prudko bojovalo, ale súčasne nás oboznámil s problémami presného vytýčenia našej južnej hranice, ktorá vlastne skoro tisíc rokov fakticky neexistovala.  Prebrali sme postupné ustanovenie troch demarkačných čiar medzi Slovenskom a novým Maďarskom a skončili sme až pri vytýčení hranice vo francúzskom Trianone.

Po skončení prednáška a na ňu nadväzujúcej besedy, si Večerná univerzita preobliekla kabát a zmenila sa v Klub Koreňov a v predvianočné posedenie, čo napokon jasne už pred začiatkom celej tejto akcie naznačovali stoly, plno pokryté rozličnými pochúťkami, ktoré napiekli či pripravili naše členky. Mojimi slanými rohlíčkami začínajúc a oplátkami trubičkami pani Tučanovej končiac. Všetko skončilo, rozišli sme sa domov s otázkou: nemali by byť takéto Vianoce viackrát do roka?

 

05. 12. – ROS Ústí nad Labem - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

06. 12. – ROS Stříbro - Klub Koreňov Mikulášska besiedka

Nie je žiadne tajomstvo, že v centre pozornosti našej Obce stoja deti , ku ktorým smerujeme základné jadro našej činnosti.

Takže: ako každý rok i tento Obec Slovákov v Stříbře  venovala svoj Klub Koreňov tomu podstatnému - v klubovni AMK Stříbro pripravila deťom Mikulášsku besiedku. Tá má každý rok viac ako presvedčivý ohlas. Zišlo sa nás dosť a dá sa po slovensky povedať, že neúrekom. Skoro sme sa ani do klubovne nevošli.  Mamičky nezabudli priniesť pre deťúrence nádherné pochúťky – sladkosti, výslužky, koláčiky...

Ale nebolo to všetko, pretože Mikuláš nie je len o nich, ale musí mať aj svoje tradičné postavy. A tak celú akciu spestril divadelný súbor DIVOCH, ktorý dodal nielen Mikuláša, ale aj čertov s anjelom. Deťom za pesničky alebo básničky rozdali bohaté balíčky.

Najväčšou pochutinou boli slovenské halušky s údeným a kapustou z 10 kg zemiakov, ktoré pripravili naše členky Považancová či Chválová, ale aj Peter Koncový s Ing. Milanom Němčanským.

Bol to skvelý úvod k nastávajúcom sviatkom Vianoc.

 

06. 12. – ROS Kopřívnice - Klub Koreňov Vianočné stretnutie + Večerná univerzita – 100.

   rokov ČSR

V piatok 6. decembra sme na Mikuláša mali ďalší Klub Koreňov a to predvianočné posedenie. Je to naša obľúbená akcia. Sviatočnú atmosféru umocnili ozdobené stoly, sviečky, koláčiky, perníčky, škvarkové pagáčiky. Po vzájomnom privítaní sme si vypočuli výber z prednášky J. Slušného v rámci Večernej univerzity, venovanej 100. výročiu vzniku ČSR. Tradične boli odmenení jubilanti, zo 4 boli prítomní len dvaja, jeden v práci, druhý dorazil tiež z práce, ale neskoršie. Potešili sme sa z vystúpenia mladých gymnastiek z TJ  Sokol. Večera bola výborná a potom nasledoval jeden tanec za druhým. Ľudia sa bavili, rozprávali svoje zážitky, vtipy. No pretože bolo Mikuláša, nenechali sme to len tak. Naozaj k nám zavítal a to dokonca s čerticou! Za zvuku harmoniky s košíkom. Každý dostal sladkú pozornosť výmenou za veršík, básničku, či pesničku. Že máme dvere stále otvorené novým členom svedčí aj návšteva ďalšieho krajana na večierku. Prajeme našim členom, ale aj priaznivcom, aby adventný čas bol plný vzájomnej lásky ,pochopenia, obetavosti a pokory.

 

10. 12. – ROS Karviná – Klubová akcia

12. 12. – ROS Karviná - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

 

Kúzlo Vianoc spočíva v krásnej a pokojnej atmosfére, ktorá vzniká zmiešaním zdanlivo bezvýznamných ingrediencií. A tie môžeme dať dohromady iba v dobe vianočnej. V súčasnosti sú Vianoce svojím obsahom oproti minulosti veľmi jednoduché. Ich duchovno odnáša vlna komercie. Už dva mesiace pred Štedrým dňom lákajú obchody zákazníkov na rôzne zľavy, výnimočnosť niektorých produktov a ľudia sa predháňajú. Smutné je , že v snahe uspokojiť rodinu, veľmi ľahko skĺznu do dlhových pascí. Tým najväčším darčekom by mala zostať skutočnosť, že je rodina pohromade, že v nej panujú dobré vzťahy a majú sa navzájom radi. A potom stačí, dať si pod stromček ÚSMEV.

S tým prišlo do Karvinej 50 členov Detského folklórneho súboru Kelčovan z Čadce s vedúcou Vierou Mundierovou. Pozvanie prijali od Obce Slovákov v Karvinej, ktorá od samého počiatku založenia organizuje vianočné stretnutia pre členov a karvinskú verejnosť. Za 25 rokov pozvala súbory zo stredného a severného Slovenska – súbory na vysokej profesionálnej úrovni. Spomeniem niektoré z nich: DFS Pilsko, Magurka, Makovníček, Pohronci , Radosť ,FS Kšinná, Oravan, Šmykňa, FS z Čierneho, Súbor Kaczyce, Zbor z Trnového a už dvakrát hosťujúci súbor Kelčovan, ktorý sme privítali v sále Juventus 12. decembra 2019. Rozhodne i dnes môžeme vo zvykosloví našich predkov hľadať inšpiráciu. Kelčovan prezentoval ľudové zvyky a tradície od Ondreja až do Vianoc. 90- minútový program bol úžasný, najkrajší, ktorý sme doteraz na vianočných stretnutiach videli, konštatoval nejeden účastník. Teší to súbor i nás organizátorov. Na stretnutí sme privítali hosti z karvinského Magistrátu a TV Polár, ktorej sme vďační za priblíženie slovenských tradícií prostredníctvom TV vysielania. Po vystúpení sa podávala slovenská kapustnica a v priebehu programu bola možnosť ochutnať pár vianočných cukroviniek. Patrí sa poďakovať aj mecenášom, ktorí nám finančnou podporou umožnili zorganizovať toto stretnutie: Štatutárne mesto Karviná, KÚ MSK, OS v ČR a ÚSZZ.  

 

13. 12. – ROS Sokolov - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

14. 12. – ROS Karlovy Vary - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

17. 12. – ROS Plzeň - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

17. 12. – ZS Praha - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

Niektoré tradície vznikajú aj náhodne. A tak sme sa pred pár rokmi, počas bežného rozhovoru v Slovenskom dome dohodli, že by nebolo od veci v predvianočnom čase zorganizovať spoločné posedenie členov rozličných spolkov v Prahe. Jeho náplňou by nebola práca, výmena skúseností a informácií, naháňanie sa, či nejaká iná horúčkovitá činnosť, ale len priateľské rozhovory pri poháriku vína či šálkou kávy. Po čase z toho vznikla tradícia a medzi nami sa uhniezdila tak pevne, že si už bez nej predvianočný čas ani nevieme predstaviť.

V tomto roku sa naše stretnutie uskutočnilo v utorok 17. decembra. Treba povedať, že prví naši hostia sa na miesto dostavili aj s početnými „kvetinovými“ darmi, to znamená potravinami alebo vínom, podľa vlastného výberu. Pretože opäť platila zásada: vstupné je to, čo kto prinesie.  A ako obvykle priniesli všetci. Stretnutie, ktorého sa postupne zúčastnilo viac ako šesťdesiat ľudí, otvorili svojimi príhovormi obaja hlavní organizátori:  moja maličkosť za Obec Slovákov i za Združenie Slovákov Praha a Vlado Skalský za Slovenský dom i za Slovensko-český klub. Príhovory boli krátke, ako sa na neformálne stretnutie sluší. Poďakovali sme všetkým za prinesené produkty, dokonca i tie za minulý rok, vyzdvihli Mira Smoláka za jeho štedrý príspevok, pochválili Bohdana Krausa, ktorý v sále zaistil vianočnú výzdobu  a vec sa sama od seba rozbehla. Okolo stolov, na ktorých sa rozložilo prinesené – studené misy, obložené taniere, nakrájané klobásky, syry, búrske oriešky, slané rohlíčky, oplátky, ale aj sladké zákusky, sa bavilo, rozprávali vtipy alebo humorné  historky. Došlo aj na spev, vrátane toho profesionálneho, pretože sa k mikrofónu postavila aj taká osobnosť, akou je Jan Vodňanský. O vianočné koledy sme sa pokúšali aj my – amatéri. Ľudia medzitým prichádzali i odchádzali, podľa svojich vlastných zámerov a plánov, takže tí, ktorí prišli neskoršie, si mali kam sadnúť. Končili sme po desiatej, ale nakoniec nám trvalo ešte hodinu, pokým sme sa rozišli definitívne. Od priateľov sa totiž odchádza len ťažko.

 

18. 12. – OS v ČR  - Previanočné prijatie u veľvyslanca SR