Obec Slovákov v Českej republike

                                    Výkaz činnosti OS v ČR za rok 2017

 

                                                           J A N U Á R

 

04. 01. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

10. 01. – ROS Karviná – Klubová akcia

10. 01. – ROS Karviná – Členská schôdza

17. 01. – ROS Ústí nad Labem – Fašiangové stretnutie

V utorok 17. januára o 16.00 hodine sme sa stretli prvýkrát v tomto roku. Klub Koreňov - Fašiangové posedenie sme mali v obľúbenej hospode U Sportovce na Hviezde.

Bolo mrazivé odpoludnie, keď sme sa schádzali do útulného prostredia. Na úvod sme privítali nové členky: Mgr. Kvetu Kyselovú a Máriu Kuchyňkovú. Potom nás predsedníčka J. Nedvídková zoznámila s plánom našej činnosti na 1. polrok roku 2017 a rozdala každému drobný darček. Hospoda U Sportovce je nám dobre známa - mali sme tu už niekoľko našich stretnutí, dokonca sa tu konala i naša 1. konferencia v roku 2014 keď sme zakladali našu Obec. Vždy medzi nás zavíta i majiteľ Zdenek Vlnatý a pobeseduje s nami. Tak to bolo i teraz na začiatku nového roku. Po zoznámení s plánom činnosti sme zotrvali v  družnej besede.  Naša nová členka Kvetka nám zaspievala krásne slovenské ľudové pesničky a my sme sa radi pridali. Nechýbalo ani pohostenie od našich členiek, k tomu kávička, prevarené vínko a i domáca slivovička ako zápisné od novej členky Marienky.

Vonku už bola tma, keď sme sa pred hospodou lúčili. Teraz nás čaká vážnejšia práca, príprava 2. konferencie našej regionálnej organizácie, ktorá bude už  vo februári.

            Onedlho to bola pravda. Naša konferencia sa konala v utorok  21. februára 2017, aby zvolila nové vedenie a delegátov na 10. snem Obce Slovákov v ČR. Vo funkcii predsedníčky bude na základe volieb pokračovať Jana Nedvídlková, podpredsedníčkou bude Gita Hronová  a na sneme OS v ČR nás budú zastupovať Jana Nedvídková, Gita Hronova a náhradníčkou bude Marcela Wilimská.

 

20. 01. – OS v ČR - Porada Výkonnej rady, DNM Praha

            V Dome národnostných menšín sa v piatok 20. januára 2017 zišla na svojom prvom tohtoročnom zasadaní Výkonná rada. Jej program bol jednoduchý: stav vyúčtovania grantov a dotácií zo strany MK ČR a ÚSŽZ na rok 2016. Celkovo bolo prekontrolovaných päť grantov. Prvý za MK ČR a ďalšie štyri za ÚSŽZ (Korene, Kluby Koreňov a Cena Mateja Hrebendu). Bolo konštatované, že v základe sú všetky účtové dokumenty sústredené a pripravené na odovzdanie, je ale potrebné dokončiť všetky sprievodné listy a hodnotenia. Následne bola rozdelená zodpovednosť za spracovanie všetkých  nutných dokumentov.

Na záver bolo dohodnuté, že poslednú kontrolu úplnosti všetkých dokumentov realizujú J. Slušný a P. Lipták v pondelok 30. januára a J. Slušný všetko 31. januára odošle na príslušné adresy.

                                                                                                         

22. 01. – ROS Sokolov – Spoločné posedenie

23. 01. – ZS Praha + OS v ČR – Kladenie kvetín k hrobu J. Kollára

24. 01. – ROS Kopřivnice – Klubová akcia

V januári 24-tého sme sa podaktorí stretli v radnici mesta na besede Kolem Bajkalu. Besedu organizovalo mesto v rámci akcie Aktívny senior. Cestovateľ p. Marek Šimíček nám rozprával o nádhernom Bajkale, ktorý tentokrát absolvoval na nafukovacom kajaku. Okrem jeho zaujímavého výkladu doplnil všetko ešte krásnou fotoprojekciu.

28. 01. – ROS Karlovy Vary – Členská schôdza

30. 01. – OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

Zasadanie Výkonnej rady sa uskutočnilo v Dome národnostných menším a malo na programe len jediný bod: definitívne schválenie vyúčtovaní dotácií Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, spojené s kontrolou komplexnosti dokumentácie. P. Lipták a J. Slušný boli poverení vyúčtovanie odoslať poštou na ÚSŽZ

 

 

                                                           F E B R U Á R

 

02. 02. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

07. 02. – ZS a OS v ČR – Stretnutie predstaviteľov národnostných menšín, Praha DNM

07. 02. – ROS Třinec – Zasadanie komisie pre národnosti

11. 02. – ROS Kladno – Výlet

11. 02. – ROS Karviná – XV. Slovenský ples

Tohtoročný pätnásty Slovenský ples Obce Slovákov v Karvinej 11. februára sa v podstate nelíšil od tých predchádzajúcich. Ale aj on má niekoľko pozitívov, o ktoré sa hodno podeliť.

Bol prvým v rekonštruovaných priestoroch Spoločenského domu Karviná – Darkov, ktorý sa podľa mnohých názorov môže pýšiť  prívlastkom architektonického skvostu. Interiér sály a priľahlých priestorov podtrhuje  sviatočnú atmosféru spoločenských podujatí. Ďalším kladom bol veľký záujem o ples. Už od nov sa stáli účastníci zaujímali o vstupenky, ktoré boli vypredané do posledného miesta. Veľmi neradi sme kvôli kapacite odmietli ďalších záujemcov. Hudba Visitors hrá na našom plese už niekoľko rokov a vždy má úspech. Pohárik borovičky z rúk uvádzajúcich v slovenskom kroji, usadenie k stolom, slávnostné otvorenie predsedníčkou Vilmou Krňávkovou spolu so zastupiteľom Tomášom Gallikom vystriedali MAŽORETKY z Juventusu pod vedením Pavly Buknovej. Ich predtancovanie bolo odmenené veľkým potleskom a parket patril už len plesajúcim. Na plese nechýbala tombola, do ktorej prispeli hlavne členovia OS a niektorí z plesajúcich, za čo im patrí úprimné poďakovanie. Aj tento ples, vďaka krásnym priestorom, príjemnej obsluhe, ústretovosti menežmentu, možno považovať za vydarený. Nuž dovidenia na XVI. Slovenskom plese 10. februára 2018.

 

14. 02. – ROS Karviná – Klubová akcia

17. 02. – ROS Sokolov – Konferencia

21. 02. – ROS Ústí nad Labem – Konferencia

21. 02. – ROS Kopřivnice – Klubová akcia

V stredu 8. februára  sme sa stretli na výbore. Chystáme konferenciu na 1. 3.  2017 a chceme si dať záležať. Vime, že ide o ďalšie tri roky nášho spoločenského života. V utorok 14. februára zasadla k práci aj naša revízna komisia, aby pred chystanou konferenciou bolo všetko ok. O týždeň neskoršie - 21. februára sa podaktorí z nás stretli v Klube seniorov na akcii v rámci mesta na posedení s harmonikou a gitarou. Hral ing. Lubomír Piskoř z Hukvald. Zaspievalo sa, zavtipkovalo, pozdvihlo to celkom náladu. Naša najväčšia akcia prebehla 25. februára. Bola to tradičná zabíjačka sa uskutočnila  v Múzeu na Fojstve. Mäsiar Milan Žabčík ako vždy predviedol ukážku mäsiarskeho umenia. Bolo na čo pozerať a bolo čo ochutnávať. Ani sme netušili, že sa toľko našich členov tuná stretne. Najprv sme si nakúpili každý, čo má rád a potom sme si sadli s jedlom ku harmonike a Jankovmu ozembuchu. Nálada bola výborná, zaspievali sme si. Pospomínali, podebatoval a odchádzali celkom spokojní.

 

25. 02. – ROS Kopřivnice – Zabíjačka

25. 02. – ROS Karlovy Vary – Turnaj v bowlingu

 

                                                           M A R E C

 

01 03. – ROS Kopřivnice – Konferencia

Prvú marcovú stredu sme mali konferenciu. Práce bolo veľa, volil sa nový výbor, revízna komisia, náhradníci, štatutárni zástupcovia a delegáti na X. Snem OS v ČR do Prahy. Predseda J. Harašta hneď na začiatku oznámil, že už nebude kandidovať. Zvolili sa komisie a predseda predložil správu o činnosti Obce za r.2014-2016.Potom Š. Mariančík predniesol správu o hospodárení, P. Janík zasa správu z revíznej komisie. Ako predseda volebnej komisie predložil návrhy na nový výbor, pridal krátku charakteristiku o každom z nich. Výbor bol zvolený jednohlasne všetkými prítomnými v zložení: Anna Janíková, Olga Šmahlíková, Emília Šulová, Ludmila Slavíková, Pavel Janík. Po krátkom zasadaní výboru bol zvolený predseda, ktorým sa stala Anna Janíková. Podpredsedom bol zvolený Pavel Janík, pokladníkom sa stala Olinka Šmahlíková. Revíznu komisiu povedie Olga Nečasová, členovia budú Emil Lukáč a Mária Juřenová. Náhradníci sú: Josef Richter a Stanislava Čeladníková. Novými štatutárnymi zástupcami sa stali Anna Janíková a Pavel Janík. Na Snem boli zvolení A. Janíková a O. Šmahlíková, náhradník P. Janík. Diskusia prebehla tiež , v nej p. Krestová predčasne ďakovala odstupujúcemu predsedovi za jeho činnosť p. Harašta a p. Mariančík zasa poukázali na nezvolenie odstupujúceho predsedu na X. Snem a p. Janíková reagovala na pripomienku p. Krestovej s tým, že sa ešte vlastne ako novozvolený predseda nedostala ku slovu. Na diskusný príspevok ohľadne nezvolenia odstupujúceho predsedu reagoval p. Kálna, ktorý odporučil, aby výbor OS požiadal Republikovú radu o pozvanie p. Haraštu ako hosťa. Nová predsedníčka poďakovala nielen obom predsedom, ale aj všetkým členom výboru a revíznej komisii, ktorí robili pre Obec Slovákov. Pripomenula aj tých, ktorí už nie sú medzi nami. Naniesla návrh plánu na tento rok, ktorý bol jednohlasne prijatý. Na záver popriala všetkým príjemnú zábavu, Olinka vytiahla harmoniku a spolu s Dášou hrali a spievalo sa. Oslávili sme popritom aj dodatočne narodeniny Libušky Vajdovej, ktorá doniesla s manželom fantastické občerstvenie. Príjemná atmosféra priamo ponúkala aj ku tancu, čo bolo dobre. Bolo nás počuť cez otvorené okno aj von, že sa zišli zrejme Slováci, keď spievajú slovensky a hrajú slovenské pesničky. Ani sa nechcelo ísť domov.

 

01. 03. – ROS Plzeň  – Posedenie v hoteli Ural

01. 03. – ROS Třinec – Koncert

03. 03. – ROS Sokolov – Slovenská veselica

08. 03. – ROS Kladno – Vítanie jari a MDŽ

09. 03. – ROS Kladno – návštevy u starších členov a členiek

10.-12. 03  FS Púčik - Brno– sústredene súboru

10. 03. – ROS Kladno – Akcia pre deti – návšteva cirkusu

11. 03. – ROS Karlovy Vary – Vítanie jari a oslava MDŽ

14. 03. – ROS Karviná – Klubová akcia

15. 03. – OS v ČR – Vydanie 1. čísla časopisu Korene

15. 03. – ROS Třinec – konferencia

Konala sa v útulných priestoroch Třineckej diakonie dňa 15.3.2017 o 16.hodine. Srdečnú atmosféru celého jednania  nám spríjemnili  Ptáčata detský spevácky krúžok z Jubilejní Masarykove základní školy v Třinci.

Je nám veľkou cťou, že sme na našom rokovaní mohli privítať vzácneho hosťa  pána  Dr. V. Fabišika, člena VR OS v ČR, ktorý  prijal naše pozvanie do Třinca. 

Obsahom rokovania bolo zhodnotenie činnosti od poslednej konferencie i kontrola plnenia uznesenia.

Bola prečítaná správa o hospodárení . Okrem otázok z vnútorného života Obce sme sa zaoberali súčasnou situáciou ROS. Základným problémom boli financie.

Je nás síce menej ako kedysi, ale všetci, ktorí majú vážny záujem v našej činnosti aj naďalej pokračovať sa pravidelne každý mesiac schádzajú a plnia naplánovaný program činnosti.

Podrobný pohľad na našu nedávnu minulosť bol pre nás aktuálnou výzvou. Nové aktivity ROS v Třinci začali v máji 2015. Členovia sa začali aktívne podieľať na akciách, ktoré sa vďaka finančnej podpore MěÚ, (Prehliadka národnostných menšín, nájom, atd.) , ÚSŽZ  v Bratislave ( účasť na Jánošíkovom dukáte v Rožnove p. Radhoštěm, PNM v Třinci), a predovšetkým  OS v ČR ( pomoc pri riešení rôznych situácii i riadenia Obce a iné…) sa podarilo ľahšie zvládnuť. 

V každom prípade sme začali plnohodnotne rozvíjať našu činnosť a naše akcie boli medializované v Koreňoch i regionálnej tlači kde budeme i v budúcnu informovať. 

Do budúcna je našou prioritou nielen rozšíriť členskú základňu, ale aj omladiť organizáciu. V základných rysoch už máme pripravený plán činnosti na rok 2017.

Našou základnou pozíciou sú: slovenskosť, súdržnosť, obetovanie sa Obci. V tom vidíme silu a perspektívu urobiť  všetko preto aby sa to stalo skutočnosťou a neprajníci nepodsúvali verejnosti, že Obec je v krízovej situácii.

V roku 2016 bolo naším hlavným cieľom prispieť k utuženiu vzťahov spolunažívania národnosti v regióne. Prispeli sme k propagácii výročia založenia mesta distribúciou informačného letáku, ktorý sme využili i k pozývaniu občanov na akcie spojené s činnosťou ROS.

Nasledovala voľba výboru, ktorý bol jednohlasne potvrdený pre ďalšie obdobie rovnako bola tiež zvolená nová RK.  Prebehla i voľba delegátov na X. snem do Prahy. Za asistovania V. Fabišika nový výbor jednohlasne zvolil za predsedníčku ROS v Třinci Máriu Rosolovú.

Záverom treba poďakovať všetkým, ktorý sa postarali o pohostenie a srdečnú atmosféru celého jednania.

 

17. 03. – ZS Praha – Vychádzka po starej Prahe

19. 03. – ROS Kladno  - návšteva filmového predstavenia

20. 03. – ROS Kladno – Vychádzka do okolia Kladna

22. 03. – ROS Karviná – Odpoludnie poézie

OS v Karvinej už 15. rok realizuje svoj projekt ,,Odpoludnie poézie“, v ktorom účinkujúci prezentujú jazyk český, slovenský, poľský rómsky. Tento ojedinelý projekt má svojich priaznivcov medzi školákmi i dospelými. Na prezentácii jazykov 22.3.2017 sa podieľali žiaci základných škôl: ZŠ Školská, ZŠ s vyučovacím jazykom poľským Dr. Olszáka, ZŠ U Studny, ZŠ Družby. Vďaka ústretovosti riaditeľov škôl a ochote p. učiteliek, ktoré žiakov pripravili i sprevádzali, sa aj tento ročník vydaril. Zúčastnilo sa 16 účinkujúcich. Ťažko posúdiť, v ktorom jazyku zaznel prednes presvedčivejšie. Všetci prednášali uvoľnene – nejednalo sa o súťaž. Publikum zaujali všetky deti, niektoré z nich predviedli takmer herecké výkony. Za svoju snahu si odniesli diplomy, knižky, písacie potreby a bolo im poskytnuté malé občerstvenie.

Poďakovanie patrí p. učiteľkám: Bednarovej, Mikulincovej, Mléčkovej a Wojdylovej. RKK za poskytnutie priestorov a organizačnú pomoc – menovite pani Sokupovej, Magerčiakovej.Projekt spolufinancovalo štatutárne mesto Karviná a MSK.

 

23. 03. – ROS Karviná – Konferencia

  osem krát sme sa v Karvinej stretli na konferencii našej regionálnej Obce Slovákov. Od poslednej z nich už ubehli tri krásne a na akcie bohaté roky, takže nastal čas sa stretnúť znova.

IX. konferencia Obce Slovákov v Karvinej sa uskutočnila 23. marca 1990 o 16,00 hod. v sále PZKO Karviná-Fryštát. Účasť bola bohatá, najmä ak vezmeme do úvahy, že krátko predtým – 22. marca sa uskutočnila iná akcia našej Obce – Odpoludnie poézie. Konferenciu otvorila predsedníčka karvinskej obce Mgr. Vilma Krňávková, ktorá privítala prítomných , ale rovnako aj vzácnych hostí: Jiřího Čejku - zastupiteľa Krajského úradu Moravsko-sliezskeho kraja a zároveň člena krajského výboru pre národnosti, Milana Starostku - člena krajského výboru pre národnosti, Tomáča Gallika – predsedu výboru pre národnosti štatutárneho mesta Karviná a ďalšícg dvoch členov tohto výboru Ivetu Hudzeczovú a Jindřicha Kubienku, všetko veľkých priaznivcov našej organizácie. Za Výkonnú radu Obce Slovákov v ČR sa konferencie zúčastnil jeho predseda Jaromír Slušný

Program zodpovedal vážnosti celej tejto udalosti. Hneď po slávnostnom otvorení rokovania konferencie, predstúpili pred jej účastníkmi hudobníci a speváci  skupiny Živena z Kysúc. Zahrali na harmoniky, zaspievali niekoľko ľudových piesní a my všetci sme si s nimi zanôtili pesničku Sobotienka ide.

Potom už začala pracovná časť konferencie. So správou o činnosti vystúpila Vilma Krňávková. Jej  vystúpenie bolo svieže, ale aj hutné. Nakoniec bolo o čom hovoriť. Mnohé z akcií Obce Slovákov v Karvinej majú už hlbokú tradíciu a dokonca pevné miesto nielen v kalendári karvinských Slovákov, ale aj v kalendári samotného mesta. Dobre sa počúva správa, ktorá je tak bohatá a súčasne aj inšpirujúca.

Vzápätí odzneli ďalšie dve dôležité správy – o hospodárení a správa revíznej komisie. V rámci diskusie vystúpili  aj hostia. Predseda OS v ČR poďakoval všetkým orgánom, ktoré karvinskej Obci poskytujú dotácie a okrem vedenia kraja a mesta vyzdvihol aj význam dotácií z Úradu pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Hovoril o problémoch vydávania Koreňov, ale načrtol aj niektoré perspektívnejšie počiny, spojené s blížiacim sa X. snemom Obce Slovákov v ČR.  Veľmi pekne o karvinskej Obci hovorili aj J. Čejka, T. Gallik a I. Hudzeczová.

Potom začal proces tvorby nového  vedenia karvinskej Obce. Niesol sa v duchu hesla: v najlepšom sa kone neprepriahajú,  takže padol návrh zvoliť na ďalšie tri roky pôvodné vedenie i pôvodnú revíznu komisiu. K tomu sa pripojilo všetko členstvo, takže staronový výbor i revízna komisia boli rýchlo na svete. Rýchlo to šlo aj s návrhmi delegátov na rokovanie X. snemu OS v ČR.

Potom sa pod vedením J. Slušného oba tieto orgány odobrali do ústrania, kde na svojom prvom zasadaní si zvolili svojich nových predsedom.

Po návrate všetkých do sály bolo oznámené, že novou predsedníčkou sa stala tá pôvodná a to Vilma. Krňávkou. Podobné to bolo s menom  Viery Hradilovej, ktorá obhájila svoj poste predsedníčky revíznej komisie.

Posledný bodom programu bolo prijatie uznesenia, čo rovnako prebehlo rýchlo a v podstate bez pripomienok.

Duch jednoty teda vládol našim Karvinčanom až do konca ich konferencie a podľa všetkého im bude vládnuť aj naďalej.

 

24. 03. – ROS Kladno – Akcia pre deti - návšteva cirkusu

24. 03. – ROS Tábor – Konferencia

24. 03. – ROS Plzeň – Konferencia

24. 03. – ROS Stříbro – Konferencia

28. 03. – ROS Ústí nad Labem – Autorské čítanie

28. 03. – FS Púčik – Brno a ROS Kroměříž – Konferencie

30. 03. – OS v ČR, FS Púčik - Brno a ROS Kroměříž – prvé porady k XIX. ročníku MFSF

               Jánošíkov Dukát

 

                                                           A P R Í L

 

05. 04. – ROS Plzeň  – Posedenie v hoteli Ural

08. 04. – ROS Kopřivnice – Zájazd do Poľska

08. 04. – ROS Karlovy Vary – Konferencia

10. 04. – OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady, DNM Praha

Riadne  zasadanie VR OS v ČR otvoril a riadil predseda Jaromír Slušný.

V úvode privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadania. Prítomní súhlasili s programom bez pripomienok a zasadanie prebiehalo podľa tohoto programu. V úvode ešte informoval aj o pracovných schôdzkach Slušného a Liptáka v medziobdobí riadnych zasadaní VR OS v ČR.

J. Slušný ďalej v bode Kontrola úloh a uznesení podrobne informoval prítomných o plnení úloh a uznesení od ostatného zasadania VR OS v ČR. Na záver konštatoval, že úlohy a uznesenia boli splnené

Potom sa v bode Informácie o stave vyúčtovania grantov za rok 2015venoval  stavu vyúčtovania grantov za rok 2015. Pri odovzdávaní na konci mesiaca február nebolo vo vyúčtovaní všetko uznané a preto musel zaplatiť požadovanú sumu. Vysvetlil priebeh vyúčtovania. Prítomní jeho vysvetlenie vzali na vedomie. K tomuto bodu nebolo potrebné prijať opatrenie

Informácia o stave vyúčtovania grantov za rok 2016 podal P. Lipták Tiež podrobne informoval o jednotlivých problémoch. Vzniknuté problémy v ROS Kopřivnici a v ROS Karviná boli doriešené aj za účasti Slušného a Petra Surňáka za ROS Sokolov. Informácie o stave vyúčtovania grantov za rok 2016 boli prijaté a technické nedostatky boli odstránené-

Potom už prišla na rad Informácia o stave príprav X. Snemu, ktorú pripravil P. Lipták. Hovoril o priebehu predsnemových konferencií v ROS: v Ústí n/L., Kopřivnici, Třinci, Plzni, Karvinej, Sokolove a v ROS Karlovy Vary. Za VR OS v ČR sa konferencií doposiaľ zúčastnili Fabišík, Lipták a Slušný. Ostávajú neuskutočnené konferencie v tíchto ROS: Kladno, Združenie Slovákov Praha, Kroměříž, FS Púčik Brno, Tábor, Stříbro. Za VR OS v ČR sa podľa návrhu rozvrhu zúčastní v Kladne Kopecká, v Brne Fabišík, v Tábore Lipták, v ROS Stříbro Slušný.

Vzápätí informoval o organizačnom zabezpečení X. Snemu OS v ČR, o práci na Koncepcii OS v ČR a o návrhu programu na rokovanie snemu a na pozvánkach pre hostí.

Termín konania X. Snemu OS v ČR je stanovený na 13. 5. 2017 od 9:00 hod. v Slovenskom dome v Prahe. Na záver bolo rozhodnuté, že je potrebné uskutočniť ešte najmenej jedno zasadanie VR na prerokovanie konečného zabezpečenia X. Snemu a to 3.5.2017 o 9:30 hod. v Prahe. Zároveň osloviť listom ROSky s informáciami a požiadať ich o návrhy na kandidátku VR OS v ČR a návrhy na predsedu OS v ČR do 3. 5. 2017  a na zasadaní VR OS v ČR návrhy následne  prerokovať.

            O vydávaní Koreňov na rok 2017 hovoril P. .Lipták. Navrhol spojiť cestu do Bratislavy s návštevou na Úrade vlády pre Slovákov v zahraničí u pána Varša ohľadom grantu na rok 2017. Do Bratislavy pôjdu autom spoločne so Skalským P. Lipták a J. Slušný 24. 4. 2017. Nakoniec navrhol vydať v roku 2017 4 čísla tlačené + 2 internetové. Slušný doplnil informácie takto:

č.1 internetové – do konca apríla 2017, č.2 tlačené – do konca mája 2017, č.3 tlačené do polovice júla 2017, č.4 tlačené – po dukáte + vyhodnotenie letnej súťaže do 10.9.2017, č.5 internetové do konca októbra 2017 – najneskôr do 10.11.2017, č.6 tlačené  do konca roka 2017

 

11. 04. – ROS Kladno – Vychádzka po okolí Kladna

11. 04. – ZS Praha – Konferencia, Slovenský dom Praha

15. 04. OS v ČR – Vydanie 1. čísla časopisu Korienky

18. 04. – ROS Karviná – Klubová akcia

Obsahovou náplňou stretnutí  v karvinskej  klubovni sú okrem iného aj besedy na rôzne témy s prizvanými hosťami. Na deň 18.apríla si členovia OS pozvali policajta Miroslava Kolatka, ktorý sa v besede zameral na poskytnutie rád a informácií o najčastejších nástrahách a pasciach, ktoré používajú ,,nepozvaní hostia“ voči starším ľuďom. Hlavne tí sú najviac zraniteľní. Vo svojom hodinovom vystúpení priblížil niekoľko skutočných prípadov zo súdnych siení. Poukázal na nebezpečenstvá, ktoré sa môžu stať dôverčivým ľuďom v bezpečí domova. Bola to zaujímavá téma, ktorá podnietila nielen k ostražitosti, ale poukázala aj na prevenciu, ako sa nedostať do krízových situácií. Otázok bolo dosť, na každú bola daná stručná odpoveď. Na záver besedy pán Kolatek venoval OS knihu ČIERNA KRONIKA ZO SÚDNYCH SIENÍ, ktorá bude kolovať medzi členmi a každý člen si odniesol brožúru ,,Černá kronika ať se vás netýká“, v ktorej je množstvo krížoviek  s poučením. Besedy sa zúčastnili nielen členovia OS.

 

19. 04. – ZS Praha – Prezentácia knihy

20. 04. – ROS Kopřivnice – Klubová akcia

20. 04. – ROS Karviná – Ocenenie diela J. Bazgera

V apríli zaznamenala OS v Karvinej významnú udalosť. Týkala sa nášho člena Jána Bazgera, ktorý sa zúčastnil súťaže Kniha Kysúc 2016. Členovia a priaznivci OS ho podporili zaslaním anketových lístkov, ktoré boli zlosovateľné. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 20.4. v Kysuckej knižnici v Čadci. Slávnostného vyhlásenia a odovzdávania cien sa zúčastnili spolu s autorom členovia výboru – Štefan Rigo a predsedníčka Vilma Krňávková. Knižka Rozprávky našej babky sa umiestnila na 3. Mieste. Radosť sme zdieľali spolu s autorom. Účasť na vyhodnotení bola aj príležitosťou k obnoveniu vzájomnej spolupráce s Kysuckou knižnicou, ktorá bola v období existencie slovenskej školy v Karvinej veľmi bohatá.       

                                    

22. 04. – ROS Sokolov – Turnaj v bowlingu

22. 04. – ROS Karviná – Turistika

24. 04. – OS v ČR – Návšteva na Úrade SŽZ v Bratislave

25. 04. – ROS Kladno – Konferencia

29. 04. – ROS Stříbro – Zabezpečenie poriadkovej služby

29. 04. – ROS Kladno – Účasť na slávnosti Lidická hruška

 

                                                           M Á J

 

03. 05. – OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady, DNM Praha

Riadne  zasadanie VR OS v ČR otvoril a riadil predseda Jaromír Slušný, privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadania. K programu neboli pripomienky ani doplnenia a zasadanie prebiehalo podľa tohoto programu.

V rámci bodu Kontrola úloh a uznesení vystúpil J. Slušný a konštatoval, že všetky úlohy z ostatného zasadania Výkonnej rady boli splnené, alebo sa plnia. Nie všetky ROS ale včas nedodali mená a počty delegátov, čo sťažovalo organizačnú prípravu X. Snemu.

Následne informoval o ROS, ktoré už uskutočnili predsnemové konferencie : Prahe, Kladne a v Stříbre. Ostávajú ešte Tábor, Kroměříž a Púčik Brno.  Ďalej informoval o pridelených grantoch : na X. Snem OS v ČR, na časopis Korene, na 100.výročie vzniku Česko-Slovenskej republiky a na Cenu Mateja Hrebendu. Na ROS nebol pridelený žiaden grant.

Dokončil internetové Korienky, májové číslo 2 budú tlačené Korene.

            O stave príprav X. Snemu referoval P. Lipták. Koncepcia OS -2020 je hotová, ubytovanie je zaistené, pozvánky predsedom do ROS budú zaslané el. poštou, strava bude objednaná  podľa konečného počtu delegátov a hostí, moderácia snemu pripadne opäť V. Fabišikovi.  Návrh uznesenia sa vypracuje počas rokovania. Je potrebné ešte doriešiť obsluhu počas rokovania snemu. J. Slušný informáciu doplnil o pripravenom referáte o činnosti a o správe o hospodárení OS v ČR. Správu Revíznej komisie predloží Krňávková. Záver : stav príprav bol prerokovaný a bolo konštatované že väčšia časť úloh je splnená a ostatné sa splnia do termínu.

V rámci bodu  Rozličnosti boli doplnené a vzaté na vedomie informácie Liptáka a Slušného o práci na Koreňoch a Korienkoch.

 

03. 05. – ROS Plzeň  – Posedenie v hoteli Ural

04. 05. – ZS Praha a OS v ČR – kladenie kytíc k soche M.R. Štefánika

05. 05. – ROS Kladno – Výlet do Prahy

05. – 07. 05. – ROS Kladno – Tuchlovická pouť

08. 05. – ROS Ústí nad Labem a Teplice – Výlet na Říp

09. 05. – ROS Karviná – Klubová akcia

13. 05. – OS v ČR – X. Snem Obce Slovákov

13. 05. – OS v ČR – Zasadanie Republikovej rady.

V rámci konania X. Snemu OS v ČR sa zišla jej Republiková rada a v tajnom hlasovaní zvolila za predsedu IS v ČR Andreja Dana Bárdoša.

 

13. 05. – ROS Karlovy Vary – Májová veselica

15. 05. – ROS Kladno – Výlety

15. 05. – ROS Tábor – Kultúrna akcia

18. 05. – ROS Karviná – Poznávame región

Pätnáste pokračovanie tohoto projektu OS v Karvinej si našlo záujemcov. Dňa 18.mája sa zhromaždili pred karvinskou univerzitou a o 15,00 h sa autobus vydal na trasu: Karviná, Kopaniny, Stará Doubrava, Orlová, Rychvald. Trasu vybrala a celú dobu odborne komentovala pani Libuša Kolková. Celé 4 a pol hodiny ,,sypala z rukávu“ vedomosti o vymenovaných lokalitách, čo je obdivuhodné.

Pri výjazde z Karvinej nás upozornila na golfové ihrisko v časti Lipiny, ktoré bolo otvorené 2.5.2012 na území, kde boli ešte nedávno viditeľné následky ťažby.  OKD ho zrekultivovala a pomocou fondov z EU vybudovala unikátny športový areál pre obyvateľov regiónu a turistov. Stará Dúbrava je jedna z obcí Karvinska, ktorá sa rozvíjala vďaka objavu a ťažbe čierneho, vysoko koksovateľného uhlia. Vznikali tu typické banícke kolónie, budovali sa kultúrne pamiatky, ktoré sú dodnes zachované. Uhlie znamenalo veľký rozvoj a zároveň vďaka uhliu je dnes táto obec devastovaná. Orlová bola v stredoveku poľnohospodárskou obcou. Zásadnú zmenu v jej živote priniesla ťažba uhlia. Vznikali kolónie, rozvíjala sa železničná doprava – spojenie s Rakúskom zaisťovalo odbyt uhlia. V Orlovej sme navštívili architektonický skvost – kostol Narodenia Panny Márie v štýle neogotiky. Veta pani Kolkovej: ,,Zastav sa, odhoď svoje starosti, vnímaj krásu a nechaj sa unášať prúdom času“, podnietila k zamysleniu. Okolo sústavy rybníkov sme sa presúvali do Rychvaldu. Tu sme navštívili zámok, ktorý sa renovuje a bude sprístupnený verejnosti. Prvé poschodie je takmer hotové, mali sme možnosť nahliadnuť. Slovo nádhera hovorí za všetko. Zaujímavosť – zámok má súkromného vlastníka. Po prehliadke prevláda názor, že je v dobrých rukách. Poldenný výlet sme zakončili malým posedením pri káve v peknej reštaurácii. Vďaka pani Kolkovej sme o mnohé vedomosti opäť bohatší.

 

19. 05. – ROS Ústí nad Labem a Teplice – Barevný región – Festival národností

V Ústí nad Labem je už zavedená tradícia, že v jarných mesiacoch sa koná „Barevný región.“ I tento rok 19. mája odpoludnia sa zišli zástupcovia rozličných národnostných menšín žijúcich v ústeckom regióne. Lidické námestie sa zaplnilo stánkami a každá národnostná menšina sa nejakým spôsobom prezentovala. Boli tu stánky : Slovákov, Bulharov, Vietnamcov, Rusov. Podujatie zahájil príhovorom pán Pavel Vodseďálek - predseda výboru pre národnostné menšiny pri krajskom úrade. Po oficiálnom otvorení nasledoval na pódiu kultúrny program: každá národnostná menšina mala svoje zastúpenie. S veľkým a priaznivým ohlasom sa stretol súbor Skejušan z Chomutova, ktorý zastupoval slovenskú menšinu. Náš stánok bol celé odpoludnie v obkľúčení  záujemcov. Rozdávali sme náš časopis Korene, brožúrku o Slovákoch žijúcich v Ústeckom kraji. Veľký záujem spôsobili tiež slovenské koláčiky. Naša prezentácia pre obyvateľmi mesta dopadla nad očakávanie dobre.

 

19. 05. – ROS Sokolov – Päťdenný zájazd na Slovensko

20. 05. – ROS Kopřivnice – Výlet do okolia mesta

Dňa 17. 5. 2017 sa zišiel výbor, aby vyhodnotil plnenie z minulého výboru, ďalej zhodnotil bowling, pripravila sa predbežná náplň budúcej akcie na Štramberk, rozdali pozvánky a roznášku na Podhájsku, niektorým členom mejlom, prebehlo info z X. Snemu a pod. Odsúhlasilo sa taktiež prijatie novej členky........20. 5. 2017 sa naša skupinka Slovákov zišla na zastávke busu, smer Štramberk. Po ceste pristúpili a tam nás čakali ďalší. V múzeu Zdenka Buriana práve prebiehala výstava "Cesta do praveku", kde nás privítal kurátor a burianológ, pán Aleš Durčák. Ten nás zoznámil nielen s jeho životopisom, ale aj s rôznymi zaujímavosťami z jeho sveta maliara, ilustrátora. Upozornil nás aj na jeho tvorbu portrétov, napr. na portrét prekladateľa H. CH. Andersenových rozprávok, pána Gustáva Pallasa, u ktorého sme sa aj odfotili. Burianove obrazy života pravekého osídlenia zdobia nielen naše ale aj svetové galérie! Pokochali sme sa a išli do panoptika voskových figurín, ale tam z technických príčin bolo zatvorené. Tak sme si zašli do reštaurácie Šipka na obed, podebatovali a pokračovali prehliadkou obrazov v Jaroňkovej galérii, kde sme si pozreli nielen obrazy Bohumíra Jaroňka ale aj keramiku bratov Jaroňkových. V Jaroňkovej kaviarni sme rozjímali nad behom času u výbornej kávy a voňavými čučoriedkovými koláčikmi. Prešli sme námestím, nazreli do Penziónu Stará škola a kúpili klasické váľané štramberské uši. Pod námestím sme nazreli do pivničky pána Střechy a dali si po poháriku ružového zweigeltrebe. Čas sa nachýlil, niekto išiel  domov pešo, niekto busom. Nálada bola výborná i keď nám chýbala časť našich, ktorí boli ten deň v Kopřivnici na športových hrách zdravotne postihnutých a podaktorí zasa boli pozrieť beh detí Národným sadom mesta.

 

21. 05. – FS Púčik – Brno - Vystúpenie Deň národnostných menšín JMK, Brno

30. 05. – ROS Stříbro – Výlet do Bečova

Obec Slovákov Stříbro si 20. 5. 2017 urobila výlet do Bečova nad Teplou podívať sa na Relikviár sv. Maura, do múzea bicyklov, navštíviť múzeum  hračiek a Botanickú záhradu. Bolo nás celkom 46 členov a sympatizujúcich, z toho 19 detí. Počasie bolo nádherné, nálada v výborná.  Všetci boli spokojní. Nabudúce sa zídeme 3. 6. 2017 na deň detí na terénu sv. Petra.

 

                                                           J Ú N

 

03. 06. – ROS Stříbro – Deň detí

Obec Slovákov Stříbro  oslávili dňa 3.6. 2017 Deň detí. Zišlo sa nás 31 dospelých a 18 detí vrátane sympatizujúcich.  Výborný kotlíkový guláš pripravil pán Bednár Peter so slečnou Zuzkou, občerstvenie zabezpečil Ing. Milan Němčanský. Súťaže a hry organizoval oslávenec pán Drahomír Karchňák . Najväčšia radosť detí bola, keď sa na zem vysypalo asi 100 kusov plyšových hračiek. To bol boj!  Každé dieťa malo 5- 8 hračiek. A na krku to mal  všetko Ján Považanec  s manželkou Pavlou. V jednotlivých súťažiach uspeli: chytanie rýb - Amanda Hlaváčiková a Petra Némethová, skákanie vo vreciach - Amanda, Zoe, Petra, Emma, Miňa
Tešíme sa na naše ďalšie stretnutie, ktoré bude 16. októbra 2017  na Teréne sv. Petra.

 

05. 06. – ROS Třinec – Kultúrna akcia

06. 06. – ROS Plzeň – Návštevy akcií MFF CIOF Plzeň  2017

10. 06. – ROS Kladno – Rallye

10. 06. – ROS Sokolov – Deň detí

11. 06. – ROS Kladno – Akcia pre deti – Návšteva ZOO

11. 06. – ROS Karviná – Festival národností Prelínanie kultúr

Na začiatku júna sa už niekoľko rokov vydávajú na karvinské Masarykovo námestie obyvatelia tohto moderného mesta, aby sa pokochali krásou folklóru národnostných menšín, ktoré v Karvinej a jej okolí žijú.

Ináč tomu nebolo ani v nedeľu 11. júna 2017, kedy sa na pódiu vystriedali folklórne skupiny siedmych národností – slovenskej, poľskej, vietnamskej, gréckej, maďarskej, rómskej a židovskej. K nim musíme pripočítať aj súbory české, bez ktorých sa takáto slávnosť obísť nemôže.

Naznačuje to už samotný názov tejto akcie Prolínání kultur – Prelínanie kultúr, pretože práve o toto prepojenie v tejto akcii ide.

Tak sa Karvinčanom a ich hosťom predstavili súbory – Klezmerová skupina Rabogami a G., tanečný súbor Hradišťan, Občianske združenie Hekhetane – rómsky tanečný súbor Slnečnice, maďarský folklórny súbor Pásztortüz, slovenský folklórny súbor Fogáš, folklórny súbor Vietnamského zväzu v severomoravskom kraji, sliezsky tanečný súbor Suszanie, grécky tanečný súbor Nea Elpida, poľský mužský spevácky zbor  Hejnał-Echo, poľský tanečný súbor Gizdy.

Akciu organizoval Mestský dom kultúry v Karvinej za spolupráce s Výborom pre národnostné menšiny Zastupiteľstva mesta Karvinej a zástupcami jednotlivých národnostných menšín žijúcich v Karvinej – miestnych skupín PZKO, Obce Slovákov v Karvinej, Gréckej obce, Združenia Romov Severnej Moravy a Vietnamského zväzu v severomoravskom kraji.

Na rozdiel od posledných dvoch ročníkov, kedy nám dážď viac ako hrozil, v tomto roku sa na nás usmievalo slniečko a spolu s folklórom lákalo ľudí na námestie. Pripravené lavičky boli kvôli tomu plné už doobeda, kedy festival národnostných menšín začínal. O dobrú náladu sa ale starali aj stánky slovenskej, gréckej, rómskej, vietnamskej a poľskej národnosti, ktoré ponúkali nielen tradičné výrobky, ale aj príjemné občerstvenie.

 Na námestí sa už naplno veselilo, keď sa o 13,00 hod. zišli v miestnom Zámočku organizátori a predstavitelia jednotlivých národnostných menšín. Ako prvý k prítomným prihovoril námestník primátora Karel Wiewiórka. Festivalu poprial dobré počasie a úspech. Pripomenul, že štatutárne mesto Karviná venuje svojim národnostným menšinám veľký priestor a ony ho naplňujú činmi. Po ňom k prítomným prehovorila zástupkyňa starostu mesta Příbor a predsedníčka výboru pre národnostné menšiny Zastupiteľstva Moravsko-sliezskeho kraja Dana Forišková. Zvýraznila, že pre celý tento kraj je typické prelínanie menšín, ktoré spolu žijú v priateľskom duchu. V menšej diskusii, ktorá tým začala, vystúpila aj predsedníčka Obce Slovákov v Karvinej Vilma Krňávková, len prednedávnom ocenená ako významná osobnosť karvinskej kultúry a po nej aj Jaromír Slušný, dlhoročný predseda OS v ČR.  Celú akciu riadil predseda výboru mesta Karviná pre národnosti Tomáš Gallik.

Krátko pred druhou sa všetci odobrali na námestie, kde presne o 14,00 hod. festival národnostných menšín Prelínanie kultúr, svojimi vystúpeniami otvorili. Vzápätí navštívili stánky jednotlivých národnostných menším, medzi ktorými viac ako významné miesto zaujali stánky Obce Slovákov v Karvinej.

Oslavovalo sa až do šiestej hodiny večer, kedy ďalším ročník tohto významného a veľmi dôležitého festivalu skončil.

 

13. 06. – ROS Karviná – Klubová akcia

Na začiatku mesiaca sa konali dni Karvinej s bohatým kultúrnym programom na Masarykovom námestí – zúčastnilo sa veľa členov ROS. Na tento projekt naviazal 11.6.  Deň národností, ktorého sa zúčastnil aj pán Doc. Slušný z výkonnej rady OS v ČR. Dňa 13.6. sa členovia stretli v klubovni. Privítali medzi sebou účastníčku 11 – dňového zájazdu do Číny pani Naďu. Nenechali si ujsť príležitosť čo-to sa dozvedieť o jej zážitkoch. Spolu s manželom mala cestu veľmi dobre zdokumentovanú písomne aj obrazovo. Manžel sa postaral o premietanie záberov a pani Naďa podľa písomných záznamov ho slovne sprevádzala. Bolo to veľmi zaujímavé – z plánovanej polhodiny sa beseda pretiahla na 70 minút. Až po nej bol členom pripomenutý termín na exkurziu do automobilky Hyundai a dané pokyny k zájazdu. Príjemnou časťou stretnutia bolo blahoželanie oslávencom k narodeninám, ktoré si pripomíname pri každom stretnutí v klubovni. Medzi oslávencami bolo pogratulované aj predsedníčke OS, ktorá v rámci Dní Karvinej prijala Ocenenie za dlhodobú činnosť a vynikajúce výsledky v oblasti kultúry. Dňa 19.6. sa na základe pozvania zúčastnili traja výborníci a dvaja členovia ROS  ,,Otvorenia letnej čitárne Kysuckej knižnice v Čadci“. Krátko podiskutovali s vedením knižnice o ďalšej spolupráci.

 

14. 06. – ZS Praha – Prechádzka po starej Prahe

17. 06. – ROS Kopřivnice – Zájazd do Podhájskej

Sobota 17. 6. bola našim dňom návštevy v termáloch na Podhájskej. Táto skoro zázračná, slaná voda ako v Mŕtvom mori, dokáže zoskupiť vždy a  za každých podmienok nás, Slovákov, žijúcich na Morave. Že za každých podmienok, sme sa presvedčili tentokrát, keď sme mali objednaný menší autobus . Nevadilo ani , že priestor pre batožinu nie je k dispozícii. Sme už starší a zdravotných problémov nám pribúda, takže naša stála základňa sa akoby zmenšuje. To je ale len klam, pretože už sa nám prihlásili dvaja noví členovia a ďalší sa rozhoduje (inak dieťa našej členky, ktorá už zo zdravotných dôvodov k nám nedochádza. Nakoniec autobus bol veľký, platba ako u malého :o) Mohli sme sa natiahnuť pohodlne, ako kto chcel. Pri odchode nám pršalo, ale to nás neodradilo od veselej nálady. Pán šofér bol veľmi príjemný, po ceste nám uvaril kávu a išiel najkratšou trasou, takže sme boli v Podhájskej skoro. Podhájska nás vítala pekným počasím a to bolo dobre. Rozpŕchli sme sa po kúpalisku, vyskúšali nové tobogány, vyhriali sa v horúcej vode. Občerstvili sme sa a že bol výber! Kúpili niečo na pamiatku, niekto si nechal urobiť aj tzv. kérku, i keď by mala trvať len krátko. Vydržali sme tam až do 18 hod. Po ceste sme nakukli do Koliby vo Valašských Klobúkách, kde mali byť do 23 hod. No o 20.30 hod. neboli: o). Pretože bolo viac žien ako mužov, tak sa ani veľmi neprotestovalo, že nie je otvorené. V pohode a v poriadku sme boli už o 22 hod. doma. Tu nás zasa síce privítal dážď, ale to už nám nevadilo. Tešíme sa nabudúce, že pôjdeme do termálu v Poľsku, kde už naši členovia boli a boli veľmi spokojní. Takže na jeseň. 20. 6. sa uskutočnil výbor OS, kde sme skontrolovali plnenie úloh z minula, zhodnotili prebehnuté akcie a urobili prípravu na ďalšie. Už sa zaisťuje miestnosť a hudba pre vianočný večierok a pod.27. 6. sa nás pár členov zišlo v kine na slovenskom filme Cooltura.Film z 43.Letnej filmovej školy v Uherském Hradišti bol ironický, vážný, jednoducho ukazoval zmysel a stav slovenskej kultúry. Potom sme si zašli na chvíľku posedieť na pivko, podebatovať. V 25 týždni sme boli aj pozrieť p. Duhoňovú, ktorá je po úraze na LDN-ke. Potom dakedy ešte pozrieme aj Štefana Martinka, manželom Mariančíkovým, Tamarke a Jankovi, držíme palce, myslíme na nich v ich bolesti a trápení.

 

19. 06. – ROS Kladno – Návšteva divadla

23. – 25. 06. – FS Púčik - Brno - účasť na MFF Strážnice, účinkovanie v programe

                Domovina

24. 06. – ROS Stříbro – Zabezpečenie poriadkovej služby

24. 06. – ROS Karlovy Vary – 15. ročník pochodu  č-s. vzájomnosti

27. 06. ROS Ústí nad Labem – Výlet do Dubíc

27. júna sme spoločne s Klubom seniorov v Trmiciach zorganizovali veľmi pekný poldenný výlet do blízkych Dubic. Stretli sme sa na zastávke autobusu  a spoločne sme pokračovali do blízkých Dubic. Je to dvojobec : severozápadná časť nesie názov Dubice a juhovýchodná Dubičky. Centra obidvoch častí sú od seba vzdialené asi 700 metrov. Nad Dubicami sa týči Dubický kopec a Výsluní. Práve toto bolo cieľom našej vychádzky. Šli sme krásnym tichým lesom, len sem-tam nám spievali vtáci, na konci sa pred nami otvorila prekrásna Doerelova vyhliadka. (Doerel - ústecký maliar, ktorý rád maľoval okolie Ústí). Keď sme sa dosýta nabažili  pohľadom do údolia rieky Labe, vrátili sme sa späť do dediny. Tu sme ešte absolvovali prehliadku miestneho kostolíka, ktorý pochádza zo 16. storočia a je zasvätený sv. Barbore. Jej socha sa týči nad vchodom do kostola. Od kostola je zase nádherný výhľad do údolia Labe a na protiľahlý kopec Deblík a Varhošť. Ešte sme sa stihli posilniť v miestnej reštaurácii a spokojní sme sa vrátili autobusom do Ústí. Bolo to veľmi príjemné odpoludnie, strávené v prírode neďaleko od Ústí.

 

27. 06. – ROS Kopřivnice – 43. filmová škola

29. 06. – ROS Karviná – Zájazd na Slovensko

30. 06. – OS v ČR, FS Púčik - Brno, ROS Kroměříž – Kontrolné dni prípravy XIX. ročníka

               MFSF Jánošíkov dukát

30. 06. – OS v ČR – Vydanie 2. čísla časopisu Korene

30. 06. – OS v ČR – Vyhlásenie Letnej súťaže Koreňov

 

 

 

                                                           J Ú L

 

01. 07. – OS v ČR a všetky ROS od začiatku mesiaca organizujú zájazdy a návštevy XIX.

               Ročníka MFSF Jánošíkov dukát

05. 07. – ROS Plzeň  – Posedenie v hoteli Ural

06. – 10.  07. – FS Púčik – Brno - Realizácia 44. Krajanskej nedele v Detve

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spoločne s mestom Detva umožnili obyvateľom Slovenska stretnúť  krajanov zo všetkých kútov Európy i z ďalekého zámoria na 44. Krajanskej nedeli a na  4. Krajanskom dvore v rámci 52. Folklórnych slávností pod Poľanou  v Detve v termíne od piatku do nedele 7.-9. júla 2017.  Na svoje si prišli  milovníci  ľudovej kultúry, krojov, zvykoslovia a gurmánskych chutí i vôní.

Zažiť vrúcne potlesky plného amfiteátra pod Poľanou v Detve je túžbou azda každého ochotníka, ktorý pôsobí v niektorom z desiatok folklórnych súborov Slovákov v zahraničí. Práve tieto potlesky sú tou odmenou, na ktorú si ochotníci nárokujú a ktorá ich uisťuje, že ich prínos k ochrane slovenského kultúrneho dedičstva v zahraničí je nenahraditeľný. Stalo sa tak aj počas 44. Krajanskej nedele, keď sa detvianskym amfiteátrom rozozvučali struny, zazneli spevy a tance Slovákov z Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny a USA.

V komponovanom programe Masky a maškary, ktorého koncepciu mal na starosti režisér Vlastimil Fabišík, vedúci Folklórneho súboru Púčik z Brna sa vystriedalo vyše 250 hudobníkov, spevákov a tanečníkov. Prišli z Folklórneho súboru Nádeje z Paríža z Francúzska, Slovenského kultúrno-umeleckého spolku bratov Banasovcov z Josipovca z Chorvátska, Folklórnej skupiny Pišpek z Pišpeka a Folklórneho súboru Komlóš zo Slovenského Komlóša z Maďarska, Folklórneho súboru Sálašan z Nadlaku z Rumunska, Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina z Báčskeho Petrovca a Folklórneho súboru Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian zo Srbska, Folklórneho súboru Turyanska dolina z Turya Remety z Ukrajiny a Folklórneho súboru Lučina Slovak Folk Ensemble z Clevelandu zo štátu Ohio v USA.

Účinkujúci predstavili svojrázne zvyky a obyčaje späté s prostredím z ktorého prichádzajú alebo pochádzajú, v ktorých sa používali masky a maškary.  Tak sme na pódiu mali možnosť vidieť pre zimné obdobie typické masky Lucie, Betlehemcov, masky z fašiangového obdobia a jeho ukončenia, ktoré bolo prezentované obyčajou pochovávania basy. Objavovali aj pri rôznych spoločenských alebo rodinných  udalostiach, a tak ich nachádzame pri svadbách, zabíjačkách či rôznych zábavách. Masky boli zastúpené u Slovákov v Maďarsku alebo v Chorvátsku, omnoho menej v enklávach evanjelických Slovákov v Srbsku. Mimoriadne zaujímavou maskou na tohtoročných slávnostiach boli tzv. medvede z chorvátskeho Josipovca, kedy sa muži „obliekali“ do obtočenej slamy dlhej aj desať metrov. Program bol teda plný zaujímavých scénických obrazov, ktoré účastníci ukončili spoločným tancom na tzv. Štefánskej zábave.

Neodmysliteľnou súčasťou Folklórnych slávností v Detve sa stal aj Krajanský dvor, ktorý návštevníkom ponúka gastronomické špeciality zahraničných Slovákov, ukážku tradičných remesiel ako aj kultúrny program na javisku. Ide o osobitný areál, svojráznu dedinku s tzv. humnom, domčekmi a stánkami, ktorá sa v tomto roku rozšírila o ďalší objekt – zvonicu. Táto bola oficiálne „posvätená“ evanjelickým farárom Atilom Spišákom zo Slovenského Komlóša z Maďarska, ktorý jej návštevníkom a hostiteľom poprial mnohé úspešné ročníky tohto jedinečného podujatia.  Návštevníkov areálu Krajanského dvora zaujala aj nevšedná výstava másk a maškár, ktorú v humne pripravil p.Fabišík. Oživením bola aj jedinečná výstava umeleckých dáždnikov z Vojvodiny.

Na 4. ročníku Krajanského dvora sa zúčastnilo štrnásť tímov a to:  zo Srbska (z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Matice slovenskej, Spolku žien v Kysáči, Miestneho spoločenstva z Padiny, Spolku hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a Kreatívneho centra z Kovačice), z Maďarska (tímy Slovenskej samosprávy v Mlynkocha Evanjelického zboru zo Slovenského Komlóša), z Chorvátska (tímy Zväzu Slovákov v Chorvátsku a slovenských matíc z Iloka, Josipovca a Rijeky), z Poľska (tím Spolku Slovákov z Jurgova), z Rumunska (tím Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku). V programe na javisku účinkovali deti a mládežníci z Folklórneho súboru Rozmarín z Viedne, dychovka z Jurgova, akordeonisti Ladislav Hlavatý a Vladimír Halaj z Padiny, speváčky Ľudmila Berediová Stupavská a Katarína Mosnáková Bagľašová z Vojvodiny a mnohí ďalší.

Detvanov aj návštevníkov Detvy zaujal pestrofarebný pochod neviest, ktorý sa uskutočnil pri kostole priamo v meste. Pochodu sa zúčastnili „nevesty“ z Dolnej zeme v nádherných svadobných šatách/krojoch, z ktorých niektoré zaujali svojou netradičnosťou a originalitou. Totiž málokto na Slovensku videl nevestu v čiernych svadobných šatách, ktoré si nevesta obliekala na znak smútku za svojimi rodičmi a súrodencami, od ktorých sa svadbou odlučuje....

Predstaviteľov krajanských spolkov a združení ale aj poslancov v miestnych parlamentoch prijal v sobotu 8. júla 2017 primátor mesta Detva Ján Šufliarsky. Bola to príležitosť poďakovať sa krajanom za ich vytrvalú a obetavú prácu a zároveň predstaviť im mesto, ktoré ich každoročne v júli prichýli. Prijatie bolo v tomto ročníku bohatšie o vernisáž výstavy diel akademického umelca Michala Ďurovku z Kysáča, ktorá má názov Lesy a roviny. Jej kurátormi boli Milan Malček z Detvy a Vladimír Valentík z Báčskeho Petrovca, ktorí vyjadrili nádej, že sa prax každoročne predstaviť diela akademických umelcov z radov krajanov ujme aj v budúcnosti.

Trojdňové folklórne hody prilákali aj v tomto roku veľký počet návštevníkov. Záštitu nad krajanskými podujatiami – 44. Krajanskou nedeľou a 4. Krajanským dvorom prebral minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. V rámci programu Masky a maškary prítomných pozdravil Lukáš Parízek, štátny tajomník MZVaEZ SR. Úspešný priebeh 4. Krajanskému dvoru popriala aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR Oľga Nachtmannová a v závere ho hodnotili režisér a zakladateľ Krajanskej nedele Igor Kovačovič, štátny tajomník Ministerstva práce SR Branislav Ondruš ako aj predseda ÚSŽZ Ján Varšo, ktorý tímom odovzdal ďakovné listy. Krajanský dvor prijal aj vzácneho hosťa v osobe bývalého prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili uvedených krajanských podujatí patrí veľké poďakovanie za to, že vo svojich prostrediach chránia, rozvíjajú a zveľaďujú slovenský jazyk, slovenskú kultúru a slovenské tradície. Mnohí z nich, aj vďaka tomuto podujatiu, na Slovensko prichádzajú po prvý krát a stretávajú sa tak s krajinou, o ktorej dovtedy možno iba spievali v slovenských ľudových piesňach alebo o nej počuli od svojich rodičov a starých rodičov.

 

09. 07. – ROS Třinec – Festival národnostných menšín

Nový rok sme začali koncertom vo Frýdku-Místku, ktorého sa nás zúčastnilo v hojnom počte -  nielen členovia, ale i priaznivci obce. Koncert spevákov „Duo Jamaha“ bol vynikajúci, ktorý nás spriatelil i zo spevákmi. Ti nám ponúkli i účasť na našich ďalších akciách.

V stredu  15. marca 2017 sme mali 5. konferenciu našej ROS. Privítali sme na nej vzácneho hosťa - podpredsedu Výkonnej rady OS v ČR V. Fabišika, a aj vďaka nemu sa nám podarilo uskutočniť konferenciu skutočne na úrovni. Po konferencii sme si na členskej schôdzi zostavili nový plán činnosti, ktorý sme v priebehu roku nikde neuvádzali, pretože nemáme web. stránky a ani iné miesto k zverejňovaniu. Členovia o ňom boli vždy včas informovaní.         

Prvá výletná akcia bola návšteva Bratislavy. Boli sme na hrade, užili sme si to. Naša členka paní Sobková -rodáčka z tohto mesta  a majiteľka cestovnej kancelárie nám urobila sprievodkyňu. Cestu sme absolvovali vlakom. Pozvanie na X. snem sme spojili s prehliadkou Prahy . Navštívili sme tam Hrad a iné pražské pamätihodnosti a to zase len vďaka paní Sobkovéj, ktorá sa aj tu úspešne zhostila úlohy sprievodkyne. Jej práca je pre ňu aj jej koníčkom.

V máji sme si urobili ,,tradičnú vaječinu“, ktorá sa v třineckom okolí udržuje už dlhé roky. Zúčastnili sa všetci členovia, vrátane priaznivcov.

Akcia sa uskutočnila v krásnom prostredí pod javorových vrchom v Tyře. Akcia, ako vždy, bola veľmi vydarená.

V nedeľu  9. júla 2017 sme sa zúčastnili na Prehliadky národnostných menšín v Třinci, kde sme prispeli vystúpením pozvaného DFS Dúbravček  s ľudovou hudbou Dúbravienka.  Program bol veľmi pestrý. Rozdávali sme tam náš reprezentatívny perník a letáčiky s informáciami o činnosti našej Obce v Třinci.

Ďalšou zaujímavou akciou, tradične udržiavanou našimi členmi, bola účasť na Janošíkovom dukáte. Predseda OS v ČR  nás pozval nielen na posedenie, ale i na výbor, kde bolo prerokovávané vnútorné veci obcí Moravsko-sliezkeho kraja. Tentokrát sme navštívili aj Múzeum Krojovaných bábik.

 

12. 07. – ZS Praha – Beseda ku SNP

15. 07. – ROS Kopřivnice – Turnaj v minigolfe

Tretiu sobotu v júli sme sa stretli na našom tradičnom, v poradí už šiestom minigolfe. Zdá sa, že je to len také ťukanie. Má to ale niečo do seba. Podstatou je dostať loptičku do jamky s použitím najmenšieho počtu úderov. Ide o 18 jamiek s najrôznejšími prekážkami. Tu si tričko neprepotíme, ale kým dôjdeme k poslednej jamke, spálíme stovky kalórií a dokonale sa odreagujeme. Tak sme si najprv sadli vonku v blízkej reštike a prebrali udalosti v našej Obci. Bol tu celý výbor, tak operatívne poriešil čo bolo treba. Napr. aj podpisy na želanie jubilantom v tomto mesiaci, chystaný Jánošíkov dukát a pod. Krátko pred zahájením nás už bolo 20.A to bol kúsok od nás tzv. "Kopřivnický drtič." Predtým riadne spŕchlo, čo podaktorých zmiatlo, ale tí čo prišli, neoľutovali. Slniečko svietilo, Daška nám hrala ku tomu na harmonike, ľudia si spievali s ňou a podaktorí mladí aj tancovali :o) Postupovalo sa podľa toho, kde bolo voľné miesto, utieklo to celkom rýchlo. Hralo nás dosť, nielen členovia ale aj známi a vnúčatá. Prvý bol Jarko, druhý Pavel a tretia Stáňa. Víťaz si sľubovaný nápoj zdarma neodniesol, dá si ho na bowlingu, išiel na rodinnú oslavu. No vďaka, že sa zastavili aj s harmonikou. Posedeli sme potom vo vzájomnej debate, prebrali sme aj budúci zájazd do Bánoviec nad Bebravou, čaká nás Jánošík.dukát.

15. 07. – ROS Kladno . Účasť na Dňoch mesta Kladna

18. 07. – ROS Karviná – Výlet do Nošovíc

Obec Slovákov v Karvinej si obvykle neplánuje na prázdniny žiadne aktivity. Členovia v tomto období trávia čas na dovolenkách. Tento rok bol výnimkou. Po dlhšom čase sa nám podarilo zachytiť voľný termín na exkurziu do nošovickej automobilky Hyundai, ktorá sa stala v roku 2016 podnikom roku v automobilovom priemysle. Záujem bol veľký hlavne pred blížiacim sa termínom 18.7. Ráno o 7,45 h zastavil náš autobus pred bránou automobilky. Prvý dojem v ničom nepripomínal výrobný podnik. Krásna budova uprostred udržovanej zelene a kvetinovej výsadby nás doslova sviatočne naladila. Boli sme privítaní vo vstupnej hale, kde nám boli podané základné informácie. Mali sme malú časovú rezervu a využili sme ju k prehliadke foyeru – vystavené modely, ocenenia vo vitrínach, moderné sedacie súpravy a žiarivá čistota. Ujala sa nás slečna Sylvia Bordovská. Rozdala sluchátka, ochranné okuliare, zelené vesty a usadila do vláčiku, ktorý sama riadila. Cez slúchadlá znelo sprievodné slovo naprieč štyrmi výrobnými halami. Pre predstavu – jedna z nich má rozmery 16 futbalových ihrísk. Mali sme možnosť pozorovať výrobu v lisovni, zvarovni, montážovni a prevodovkárni. Vo výrobnom prostredí majú zamestnanci zariadené odpočinkové priestory, ani tu nechýbala kvetinová výzdoba. V automobilke pracuje 3 600 zamestnancov – vekový priemer 33 rokov. V záplave dojmov 90 min veľmi rýchlo ubehlo. Čakali sme zaujímavé a zažili krásne – profesionálny prístup zamestnancov, ochota, poznanie nového, neporovnateľného. Keďže sme sa nachádzali v Nošoviciach, navštívili sme aj miestny pivovar Radegast.Tu nás čakala dvojhodinová prehliadka s odborným výkladom pána Juřicu. V úvode bol premietnutý film o prostredí a surovinách. Po ňom sme na vlastné oči videli jednotlivé úseky výroby ,,zlatého moku“. V závere exkurzie sme ho mali možnosť vychutnať vo vyhliadkovej reštaurácii. Vďaka poznávacím výletom si uvedomujeme, koľko významných a vzácnych objektov sa nachádza v našom Moravskosliezskom kraji.                       

 

                                                           A U G U S T

 

04. – 6. 08. – OS v ČR, FS Púčik - Brno a ROS Kroměříž – XIX. ročník MFSF Jánošíkov

     dukát v Rožnove pod Radhoštěm

Slovenský folklor ve Valašském muzeu v přírodě 4. – 6. srpna 2017 Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj

Jánošíkov dukát z.s., Obec Slovákov v Českej republike, Folklorní spolek Púčik z Brna, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a město Rožnov pod Radhoštěm pořádají v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě 4. – 6. srpna 2017 XIX. Mezinárodní festival slovenského folkloru v České republice JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2017 – jediný menšinový festival u nás, věnovaný slovenské lidové kultuře.

Záštitu nad letošním festivalem převzali predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, poslanec PS PČR Andrej Babiš a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

V rožnovském Dřevěném městečku vystoupí více než dvacet folklorních souborů a skupin jak z České republiky, které se věnují slovenským lidovým písním, tancům a zvykům, tak špičkové soubory a sólisti ze Slovenska a také slovenské krajanské folklorní soubory a lidové hudby z Chorvatska, Maďarska, Polska a Srbska. Soubory jiných národnostních menšin žijících v ČR budou letos zastupovat Poláci, Romové a Vietnamci.
Ve výstavních prostorách Sušák bude od pátku probíhat výstava Krojované miniatúry.

Celý festival zahájí v pátek večer FS Púčik slavnostním programem #pucik-2016, sobotní večerní pořad nazvaný Gorali z troch strán je věnovaný goralskému folkloru, ještě předtím ale návštěvníky čeká program dětských folklorních souborů „Zahrajme sa…“, tradiční program „Od Tatier k Šumave“, v němž se představí soubory z České republiky, které uchovávají a prezentují lidové tance, písně a melodie svých předků – Slováků, a program krajanských souborů a zástupců minorit „Aký kraj, taký mrav“. Festival pamatuje i na spoluobčany se zdravotním hendikepem – především pro ně a jejich kamarády je připraven sobotní odpolední pořad „Pesničky bez bariér“.

V programové nabídce je i letos škola pro muzikanty „Muzikantské cifry“ – tentokrát věnovaná goralské muzice z Oravské Polhory, „Ozveny z vrchov“ – pěvecký program věnovaný ukázkám písňové tradice goralů, jehož součástí bude i škola zpěvu z tohoto regionu, a do třetice to je „Detský dvor“ – nebo chcete-li malé krátkodobé „odkladiště“ dětí, kde zatímco rodiče budou sledovat své oblíbené programy, jejich děti se zabaví a mohou se něčemu přiučit v dětských dílničkách, mohou si třeba zajezdit na dřevěných koloběžkách, anebo zkusit si chodit na chůdách, bude zde pro ně připraven také program s divadélkem i malá školička tance.

V programu festivalu návštěvníci tradičně najdou také řadu zábavných a soutěžních pořadů: ať už je to 17. mezinárodní „Mistrovství Valašského království ve stloukání másla“, spojené se soutěží jmenovců slavného zbojníka – Jánošíků z Čech, Moravy, Slovenska i ze světa, „Malá škola hry na pastýřské hudební nástroje“ – na fujaru a píšťalky bude vyučovat známý výrobce, muzikant a pedagog Drahoš Daloš z Lehoty pri Nitre, anebo „Malá škola goralských tanců z Oravské Polhory“ pod vedením Alfreda Linckeho a Martiny Kupcové.

V neděli určitě zaujme program pro muzikantské labužníky nazvaný „Naladenô?“ a všichni účinkující, hosté i diváci se s XIX. ročníkem MFSF Jánošíkov dukát rozloučí na galakoncertu „Z rodného kraja“.

I na jarmarku lidových řemesel, který je neoddělitelnou součástí festivalu, mohou zájemci nejen pozorovat mistry lidového řemesla přímo při práci, ale třeba si i některou z činností sami vyzkoušet.

Letošní MFSF Jánošíkov dukát bude také příspěvkem k oslavám 750 let města Rožnov pod Radhoštěm. Proto bude program DUKÁT MESTU v sobotu dopoledne na Masarykově náměstí věnován městu a jeho výročí.

„Jánošíkov dukát patří dnes mezi významné festivaly nejenom v rámci Zlínského kraje, ale i celé republiky. Přijměte pozvání do nádherného prostředí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na jedinečný svátek slovenského folkloru,“ zve ředitel festivalu Vlastimil Fabišik.

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje, Jihomoravského kraje, Města Rožnov pod Radhoštěm, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Fondu na podporu umenia SR, Nadace Agrofert, společnosti Váhala s.r.o., společnosti OPROX a Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Významnými partnery jsou Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Ochranný svaz autorský, Slovenský institut v Praze, Vinařství Nešpor a Rajský, Garmet Rožnov pod Radhoštěm, Valašské království, Mlékárna Valašské Meziříčí, TG tisk Lanškroun, Slovak World Network a Folklórna únia na Slovensku.

Mediálními partnery jsou Český rozhlas, Česká televize, Rozhlas a televízia Slovenska, Radio Proglas, TV NOE, Studio VEMORI Ostrava, KORENE – 1. slovenský časopis v ČR, Rádio JankoHraško.sk a Rádio Slovakia International.

 

04. 08. – FS Púčik – Brno - slávnostný program k 25. výročiu súboru na XIX. ročníku MFSF

               Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštěm

05. 08. – OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

Ako sa už stalo zvykom, v rámci Festivalu Jánošíkov dukát sa stretla na svojom riadnom zasadaní Výkonná rada, doplnená členkami Revíznej komisie Janíkovou a Rosolovou.

Prítomných uvítal Predseda OS v ČR a poďakoval im, že prišli podporiť svojou prítomnosťou náš Festival, ktorý - ako povedal primátor mesta, je už po dlhé roky spojený s tradíciou ľudového tanca a prehliadky Slovákov žijúcich v zahraničí.

            Vzápätí prišiel na rad bod: Informácie o plnení uznesenia Snemu  OS  v ČR

 

            Podľa uznesenia RR sa zišli J. Slušný,  P. Lipták a A Bárdoš, aby sa vzájomne informovali o doterajšom živote OS v ČR. P. Slušný odovzdal agendu organizácie vrátane pečiatky novému predsedovi. Celkove sa vzájomne dohodli, že agenda tzv. 3 roky naspäť bude uložená u nového predsedu. Všetko ostatné je uložené v miestnosti našej organizácie v Dome národnostných menšín v Prahe. Bol podaný návrh na zmenu  zápisu na súd.

            Potom sa ťažisko diskusie prenieslo na posúdenie stavu príprav Slávnostného  udelenia Cien Matej Hrebenda. Výbor rozhodol, že táto akcia sa uskutoční 24. novembra a to tak, ako bolo zvykom. Na druhý deň bude zasadnutie RR OS v ČR. Návrhy na ocenenie môžu podať jednotlivé RO. Návrh musí obsahovať krátke odôvodnenie.  Návrh by mal obsahovať celkove 4 mená. Uzávierka prihlášok je do 31. 8. 2017. Po tomto termíne, predseda podá VV informácie o podaných návrhoch a zvolá VV k rozhodnutiu.

V ďalšom bode boli podané informácie o hospodárení spolku. Predseda OS uviedol, že ako bolo avizované na sneme dna 13. mája 2017 OS dostala grant od ÚSŽZ. Vyúčtovanie dotácie na samotný Snem už spracoval J. Slušný a A. Bárdoš ho podpísal. Následne bolo vyúčtovanie odoslané do Bratislavy. Ďalšie pridelené dotácie sú postupne čerpané , napr. na Korene, ale jadro ich čerpania bude až v závere roka.

Potom bol prednesený rad návrhov. V. Krňávková navrhla oceniť p. Liptáka za dlhoročnú prácu pre OS; P. Lipták upozornil, že návrhy ocenených cien M. Hrebendu by sa nemali týkať členov Obce. Od začiatku  pracoval s touto zásadou, ktorá by mohla vniesť zbytočné  nepokoje do Obce. M. Rosolová upozornila na opakované problémy v RO, predseda upozornil na to, že poukazuje na problémy, ktoré musí  riešiť „kontrolná komisia miestnej RO“. Finančné otázky z doby pred voľbou nového predsedu, idú vždy za minulým vedením RO. Ako nová predsedníčka je povinná podať podnet k prešetreniu kontrolnej komisie. Pán Lipták upozornil, že opakovane sa vyjadroval a navrhoval riešenie situácie. Výkonný výbor nie je v úlohe metodika, aby vydával pokyny ako sa má postupovať pri riešení problémov v jednotlivých RO.

 

19. 08. – ROS Kladno – Výlet

25. – 28. 08. – FS Púčik – Brno – Zájazd do Chorvátska za slovenskými krajanmi

               v Josipovci a Iloku

26. 08. – ROS Sokolov – Turistika

26. 08. – ROS Karlovy Vary  - Večerná univerzita: 100. rokov ČSR + Vatra SNP

 

                                                           S E P T E M B E R

 

02. 09. – FS Púčik – Brno – Realizácia XIV. Slávnosti chleba v obci Slup

V sobotu 2. septembra 2017 sa v Slupe uskutočnia už tradičné Slávnosti chleba. Hlavným programom tohto podujatia je prehliadka folklórnych súborov z regiónu Južnej Moravy, národnostných menšín žijúcich na území Juhomoravského kraja, ale aj zo Slovenska.
V rámci sprievodného programu možno zhliadnuť jarmok, kde budú predstavovaná historická remeslá. Jarmok bude doplnený o ďalšie stánky s občerstvením, burčiakom a čerstvým pečivom. Na trávnatej ploche za mlynom bude umiestnená vojenská poľná pekáreň, ktorá v priebehu akcie bude nepretržite piecť chlieb. Za mlynom bude tiež pripravený program pre deti, Až do večerných hodín bude v nepretržitej prevádzke Vodný mlyn v Slupe. Navštíviť môžete aj múzeum československého opevnenia. Ďalej bude pripravená v areáli najmenšej krčmy v SR U Bábovky rozsiahla prehliadka historických traktorov, ktoré sa popoludní vydajú na spanilú jazdu po areáli Slávností chleba.

 

04. 09. – OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

Už na začiatku septembra sa uskutočnilo ďalšie zasadanie Výkonnej rady. Ako hosť sa ho zúčastnil aj J. Slušný.

Predseda OS v ČR privítal prítomných, oboznámil s programom jednania.

K nomináciám na udelenie Ceny Mateja Hrebendu za rok 2017 sa postupne vyjadrili všetci prítomní vrátane návrhov z ROS.  V súvislosti s tohtoročným 20-tim výročným  udeľovaním Ceny Mateja Hrebendu prerokoval výbor návrh, aby bola udelená mimoriadna Cena Mateja Hrebendu pre pani Janu Randuškovú za dlhoročnú spoluprácu a sponzorstvo MFFSF Jánošíkov dukát. Z návrhov boli vybraní títo laureáti : Naďa Vokušová za SR a                                                            Čestmír Komárek za ČR. Na mimoriadnu Cenu Mateja Hrebendu : Jana Randušková

Informácie o termíne konania, programovom zabezpečení  odovzdávania Ceny Mateja Hrebendu za rok 2017 podľa rozhodnutia z jednania Výkonnej rady zo dňa 5. 8. 2017 v Rožnove pod Radhoštěm sa odovzdávanie Ceny Mateja Hrebendu sa uskutoční dňa 24.11.2017 v Slovenskom dome v Prahe. Dňa 25.11.2017 sa uskutoční jednanie republikovej rady OS v ČR.

Podrobné informácie k udeľovaniu Ceny Mateja Hrebendu a k rokovaniu RR OS v ČR  budú rozoslané po októbrovom jednaní Výkonnej rady ktoré je naplánované na 9.10.2017. P. Lipták osloví nominantov. Udeľovanie Ceny Mateja Hrebendu za rok 2017 sa  po dohode s riaditeľom Vladimírom Skalským uskutoční v Slovenskom dome v Prahe. Program, ubytovanie a strava je v jednaní.

K nasledujúcemu bodu: Dotácie - žiadosti, vyhodnotenie čerpania za rok 2017 vystúpil J. Slušný. Predložil písomné materiály k informáciám o dotáciách z ÚSŽZ 2017 a súčasne aj  aj Rámcový návrh rozpočtu na udeľovanie Ceny Mateja Hrebendu 2017. Rozpočet na Večernú univerzitu podľa ktorého sa predpokladá  že budú uhradené v jednotlivých ROS Večerné univerzity. Informácie už poslal e-mailom do ROS.

J. Slušný ďalej navrhol napísať žiadosť o doplnenie v Zmluve č. 0761/CZ/2017 týkajúcej sa úhrady účelových položiek, rozšíriť o ubytovanie a stravu v priznanej dotácii na projekt Cena Mateja Hrebendu za rok 2017. K rozpočtu na Večernú univerzitu uviedol A. Bárdoš, aby jednotlivé ROS poslali na jeho e-mailovú adresu kópie faktúr najneskôr do 15.12.2017.

 

08. 09. – ROS Plzeň  – Posedenie v hoteli Ural

06. 09. – OS v ČR – Deň Ústavy SR, prijatie na veľvyslanectve SR v Prahe

Na Zastupiteľskom úrade SR v Prahe sa  6. septembra 2017 konala slávnostná recepcia pri príležitosti 25. výročia Dňa ústavy Slovenskej republiky (1. september). Recepcia sa konala za účasti špičiek politického, diplomatického, kultúrneho a spoločenského života ČR. Na recepcii sa zúčastnil premiér Branislav Sobotka, ex-prezident ČR Václav Klaus s veľvyslankyňou ČR v SR Líviou Klausovou, podpredseda Senátu Ivo Bárek, podpredseda Snemovne parlamentu Radek Vondráček, viacerí ministri vlády ČR a mnohí ďalší. Slávnostné príhovory pri príležitosti štátneho sviatku SR predniesli veľvyslanec SR v Prahe Peter Weiss a premiér Branislav Sobotka.

Veľvyslanec P. Weiss v úvodnom príhovore zdôraznil vynikajúce vzťahy, ktoré sa podarilo po rozdelení spoločného štátu vybudovať a dôslednou kultiváciou udržať, ako aj nadchádzajúce oslavy spoločných výročí. Poďakoval tiež, na záver končiaceho sa volebného mandátu, za prácu predsedovi vlády ČR a jeho vlády na budovaní spoločných vzťahov.

Premiér B. Sobotka vyzdvihol úspešné príbehy SR a ČR 25 rokov po rozdelení, ktoré sa v súčasnosti prejavujú aj v ekonomickej oblasti. Ocenil tiež spoluprácu oboch krajín na medzinárodnej úrovni, predovšetkým v koordinácii svojich pozícii v rámci EÚ, V4 a Slavkovského formátu (S3). Premiér B. Sobotka na konci prejavu osobitne ocenil mimoriadne dobrú spoluprácu so slovenským veľvyslancom v Prahe Petrom Weissom, ako aj jeho nadštandardnú prácu pre pokračujúci rozvoj slovensko-českých vzťahov. Český premiér tiež poukázal na výborne fungujúcu spoluprácu so Zastupiteľským úradom SR v Prahe aj na technickej a osobnej úrovni. 

 

08. 09. – ZS Praha – Vychádzka po starej Prahe

09. 09. – ROS Stříbro – Deti sa lúčia s prázdninami

09. 09. – ROS Karlovy Vary – Návšteva Karlovarského folklórneho festivalu

09. 09. – ROS Plzeň – Návšteva Karlovarského folklórneho festivalu

09. 09. – ROS Karlovy Vary – 18. slovenská veselica

09. 09. – OS v ČR – Vyhodnotenie Letnej súťaže

12. 09. – ROS Karviná – Klubová akcia

12. – 16. 09 – FS Púčik – Brno – realizácia a vystúpenie na  10. ročníku Babylonfestu (Dni

    brnenských národnostných menšin

Pestrý a bohatý program připravil i v letošním roce tradiční festival Babylonfest – Dny brněnských národnostních menšin. Ve dnech od 12. do 16. září představí lidé mnoha národů, kteří žijí v Brně, poutavý mix uměleckých a kulturních zážitků.
Široké veřejnosti festival ukáže tradiční lidovou kulturu, kterou si uchovávají jednotlivé menšiny. Přínos tohoto jistě zajímavého projektu je zejména ve vzájemné komunikaci, výměně zkušeností a vzájemném obohacení všech účastníků společného setkání národnostních menšin žijících v Brně.

Pestrý a bohatý program připravil i v letošním roce tradiční festival Babylonfest – Dny brněnských národnostních menšin. Ve dnech od 12. do 16. září představí lidé mnoha národů, kteří žijí v Brně, poutavý mix uměleckých a kulturních zážitků.

Široké veřejnosti festival ukáže tradiční lidovou kulturu, kterou si uchovávají jednotlivé menšiny. Přínos tohoto jistě zajímavého projektu je zejména ve vzájemné komunikaci, výměně zkušeností a vzájemném obohacení všech účastníků společného setkání národnostních menšin žijících v Brně.

Opět se můžete těšit na tradiční prvky programu jako sázení stromů národů – letos v režii spolku jižních Slovanů a Chorvatů - v úterý 12. září od 17 hodin v parku Lužánky, ochutnávku národních pokrmů Syřanů, Řeků, Rusů a Maďarů a skvělé hudebníky skupiny Kumbalu. Ve středu 13. září se uskuteční literární dílna v Sále B. Bakaly a ve čtvrtek mimo jiné charitativní open air koncert skupiny Čankišou v letním areálu na Moravském náměstí. Novinkou letošního ročníku je koncert Podoby hudby ve dvoraně Uměleckoprůmyslového muzea. Závěrečný sobotní program a průvod krojovaných národních souborů se uskuteční v parku na Moravském náměstí.

Festival pořádá Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna ve spolupráci s organizacemi národnostních menšin a TIC BRNO p. o., pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.

Pestrý a bohatý program připravil i v letošním roce tradiční festival Babylonfest – Dny brněnských národnostních menšin. Ve dnech od 12. do 16. září představí lidé mnoha národů, kteří žijí v Brně, poutavý mix uměleckých a kulturních zážitků.

Široké veřejnosti festival ukáže tradiční lidovou kulturu, kterou si uchovávají jednotlivé menšiny. Přínos tohoto jistě zajímavého projektu je zejména ve vzájemné komunikaci, výměně zkušeností a vzájemném obohacení všech účastníků společného setkání národnostních menšin žijících v Brně.

Opět se můžete těšit na tradiční prvky programu jako sázení stromů národů – letos v režii spolku jižních Slovanů a Chorvatů - v úterý 12. září od 17 hodin v parku Lužánky, ochutnávku národních pokrmů Syřanů, Řeků, Rusů a Maďarů a skvělé hudebníky skupiny Kumbalu. Ve středu 13. září se uskuteční literární dílna v Sále B. Bakaly a ve čtvrtek mimo jiné charitativní open air koncert skupiny Čankišou v letním areálu na Moravském náměstí. Novinkou letošního ročníku je koncert Podoby hudby ve dvoraně Uměleckoprůmyslového muzea. Závěrečný sobotní program a průvod krojovaných národních souborů se uskuteční v parku na Moravském náměstí.

Festival pořádá Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna ve spolupráci s organizacemi národnostních menšin a TIC BRNO p. o., pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.

Mix uměleckých a kulturních zážitků. To je Babylonfest

Pestrý a bohatý program připravil i v letošním roce tradiční festival Babylonfest – Dny brněnských národnostních menšin. Ve dnech od 12. do 16. září představí lidé mnoha národů, kteří žijí v Brně, poutavý mix uměleckých a kulturních zážitků.

Široké veřejnosti festival ukáže tradiční lidovou kulturu, kterou si uchovávají jednotlivé menšiny. Přínos tohoto jistě zajímavého projektu je zejména ve vzájemné komunikaci, výměně zkušeností a vzájemném obohacení všech účastníků společného setkání národnostních menšin žijících v Brně.

Opět se můžete těšit na tradiční prvky programu jako sázení stromů národů – letos v režii spolku jižních Slovanů a Chorvatů - v úterý 12. září od 17 hodin v parku Lužánky, ochutnávku národních pokrmů Syřanů, Řeků, Rusů a Maďarů a skvělé hudebníky skupiny Kumbalu. Ve středu 13. září se uskuteční literární dílna v Sále B. Bakaly a ve čtvrtek mimo jiné charitativní open air koncert skupiny Čankišou v letním areálu na Moravském náměstí. Novinkou letošního ročníku je koncert Podoby hudby ve dvoraně Uměleckoprůmyslového muzea. Závěrečný sobotní program a průvod krojovaných národních souborů se uskuteční v parku na Moravském náměstí.

Festival pořádá Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna ve spolupráci s organizacemi národnostních menšin a TIC BRNO p. o., pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.

Mix uměleckých a kulturních zážitků. To je Babylonfest

Pestrý a bohatý program připravil i v letošním roce tradiční festival Babylonfest – Dny brněnských národnostních menšin. Ve dnech od 12. do 16. září představí lidé mnoha národů, kteří žijí v Brně, poutavý mix uměleckých a kulturních zážitků.

Široké veřejnosti festival ukáže tradiční lidovou kulturu, kterou si uchovávají jednotlivé menšiny. Přínos tohoto jistě zajímavého projektu je zejména ve vzájemné komunikaci, výměně zkušeností a vzájemném obohacení všech účastníků společného setkání národnostních menšin žijících v Brně.

Opět se můžete těšit na tradiční prvky programu jako sázení stromů národů – letos v režii spolku jižních Slovanů a Chorvatů - v úterý 12. září od 17 hodin v parku Lužánky, ochutnávku národních pokrmů Syřanů, Řeků, Rusů a Maďarů a skvělé hudebníky skupiny Kumbalu. Ve středu 13. září se uskuteční literární dílna v Sále B. Bakaly a ve čtvrtek mimo jiné charitativní open air koncert skupiny Čankišou v letním areálu na Moravském náměstí. Novinkou letošního ročníku je koncert Podoby hudby ve dvoraně Uměleckoprůmyslového muzea. Závěrečný sobotní program a průvod krojovaných národních souborů se uskuteční v parku na Moravském náměstí.

Festival pořádá Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna ve spolupráci s organizacemi národnostních menšin a TIC BRNO p. o., pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.

 

13. 09. – ROS Plzeň – Návšteva divadelného predstavenia

17. 09. – ROS Kladno – Návšteva koncertu

20. 09. – ROS Kopřivnice – Klubová akcia – Návšteva Bánoviec

Uskutočnila stretávka seniorov z Kopřivnice a Bánoviec. Bola to akcia mesta v rámci „Aktívneho seniora“. Rozvíjajúca spolupráca oboch miest nabrala na obrátkách. Veď Bánovce boli kedysi pobočným závodom Tatry. Po privítaní vedením mesta sme boli pozrieť bývalý výrobný závod s odborným výkladom. Sídlí tu veľa firiem, ale zachoval sa pôvodný  ráz závodu. Jedáleň SOŠS sa stala miestom, kde nás privítal aj starosta mesta p. Marián Chovanec, info o závode podal jeho riaditeľ ing. Pavol Mikuška. Po celú dobu nás sprevádzal zástupca starostu Mgr. Peter Bulík, za čo mu patrí veľká vďaka. Chvíľu u obeda nám spríjemnili spevom a hudbou členky senior klubu, ktoré vedie p. Mária Maršálová. Nadviazali sme kontakty k ďalšej spolupráci. U kávičky sa aj tancovalo, za harmonikou sa vystriedali aj naša Olinka s Dášou. Odchádzali sme ako starí známi, dojatí príjemným stretnutím. Potom sme navštívili Bojnice, pokochali sa zámkom, podaktorí pozreli aj kúpele. Počasie bolo chladnejšie, ale hrialo nás vedomie pekne prežitého dňa. Vďačíme za to hlavne p .Mgr. Pavle Zrunkovej, z Mestského úradu, odboru sociálnych vecí a zdravotníctva.

 

20. 09. – ROS Ústí nad Labem a Teplice - Večerná univerzita: 100. rokov ČSR

V roku 2018 tomu bude už rovných 100 rokov, čo vznikla Československá republika. I naša regionálna obec Slovákov sa pripojila ku kampani k tomuto významnému výročiu pre naše národy : Slovákov a Čechov. Prvá prednáška sa v Ústí nad Labem uskutočnila 20. septembra 2017. Prednášku, ktorú pripravil doc. Jaromír Slušný prečítala predsedníčka Obce Jana Nedvídková. Po prednáške sa rozprúdila bohatá diskusia. Spomínalo sa spolužitie s českým národom v jednom štáte, o rozdelení republiky i o tom,  ako tie dva národy majú i dnes k sebe blízko.

 

23. 09. – ROS Kopřivnice – Výlet o okolia mesta

Naša tradičná sobotná akcia sa uskutočnila 23. 9. v Skotnici. Niektorí prišli busom, iní autami. Vonku pršalo, ale vnútri bolo fajn. Múzeum dedinského života, ktoré sme navštívili, sídlí v budove Obecného úradu, spolu s poštou a obchodíkom. Otvorené je od r.2011.Exponáty sú nielen od občanov Skotnice, ale aj z ďalších lokalít. Rozdelené je na niekoľko zákutí: dom, chliev a pod. Pre spríjemnenie atmosféry nám členky z Klubu seniorov zo Skotnice pripravili program. Na začiatok nás prekvapivo pohostili. Jemné koláčiky, huťovky a na zahriatie aj pohárik pálenky. Janko prečítal čo-to o vzniku múzea. Potom sme sa premiestnili o poschodie vyššie, do múzea. Bolo to tam ako za starých časov, keď sme chodili k babičkám na prázdniny. Plno vecí sme poznali, nad niektorými meditovali. Sedeli u nich žienky a názorne nám predviedli napr. driapanie peria, ako a na čom sa šilo, pranie bielizne.a pod. Dvaja muzikanti nám zahrali, spievalo sa, aj tancovalo dokonca! Zasa máme naviazané nové kontakty. Všetko bolo srdečné, ani sa nám nechcelo odchádzať. Pani starostka nám nachystala zasa pekné propagačné materiály z Obce. Vďaka nej sme mohli prísť, lebo už  v tomto období soboty nebývajú otvorené. Do reštaurácie sme išli aj s našimi novými známymi. Výborné jedlo, milá spoločnosť, takže tí, ktorí prišli, neľutovali...27. 9. sme poriešili na výbore všetko potrebné k ďalšiemu chodu Obce Slovákov, porozdávali pozvánky na mesiac október....

23. 09. – ROS Kladno – Návšteva výstavy

30. 09. – ROS Ústí nad Labem a Teplice – 3. česko-slovenské odpoludnie

Vďaka  grantovej podpory, ktoré sa našim obom podkrkonošským regionálnym Obciam Slovákov zo strany vedenia Ústeckého kraja dostáva, sme sa mohli veľmi dobre prezentovať na tradičnom festivale národností Ústeckého kraja, ktorý sa pod názvom Barevný región (Farebný región) uskutočnil v piatok 19. mája 2017 v Ústí nad Labem na Lidickom námestí. Mal poradové číslo III. a opäť stál za to. Na rozdiel od minulého roku nám skvele vyšlo počasie, takže diváci nemuseli utekať pred dažďom a opäť sa vracať na svoje miesta. To sa odrazilo v skutočne peknom záujme miestnych ľudí, ktorých na námestie lákala vôňa  tradičných jedál jednotlivých národností, ale aj rytmus ich ľudových piesní.

Priazeň počasia ocenil aj predseda výboru pre národnosti Ústeckého kraja Pavel Vodseďálek: „Dnešné stretnutie a prezentácia národnostných menšín je jedným z radu dôkazov pozitívneho a prínosného vzájomného spolužitia minorít a väčšinovej komunity. Tretí ročník "Farebného regiónu" už môžem označiť ako tradíciu a vážim si všetkých, ktorí prispeli k dnešnému bohatému programu," doložil nakoniec.

Festival sa konal od 14 do 18 hodín. Po tú dobu sa na námestí prezentovali príslušníci jednotlivých národnostných menšín svojimi stánkami. Aj naše slovenské menšina sa prezentovala stánkom, ktorý obsluhovala Jána Nedvídková a Maria Kuchyňková z ústeckej RO. Stánok bol vyzdobený okrem slovenskej vlajky a znaku, aj ručnými výšivkami. Návštevníkom boli ponúkané slovenskými koláčiky a ďalšie špeciality. vrátane domáceho chleba so slaninou. Ponúkaný bol časopis Korene a brožúrka predstavujúce činnosť ROS v Ústí a v Tepliciach. Sprievodný kultúrny program bol zaistený rôznymi kultúrnymi vystúpeniami prezentujúca jednotlivé národnostné menšiny. Našu slovenskú menšinu prezentoval folklórny súbor Skejušan z Chomutova. Program uvádzal moderátor Richard Samko. Celá akcia prebiehala pod záštitou a za finančného prispenia Krajského úradu prezentovaného Radou pre národnostné menšiny a jej predsedom P. Odseďálkom

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch prišiel návštevníkov pozdraviť bulharský veľvyslanec Lačezar Petkov a prítomní boli tiež zástupcovia ruskej a slovenských ambasády. Na festivale sa predstavili okrem iného kultúry Vietnamu, Ruska, Maďarska, Slovenska, Bulharska a tiež židovskej a rómskej komunity. Na pódiu sa vystriedalo niekoľko súborov. Za všetky spomeňme súbor Skejušan, tanečný súbor ROMANO JASNICA, ruský detský spevácky zbor, skupiny Menorah, Lendel Band Family, Toni-Do, Lira a ďalšie. S plnou vervou sme sa vrhli do práce aj po skončení prázdnin.

Ale pár dní predtým - 8. mája, sa uskutočnil výlet na Říp. Zúčastnili sa ho členovia ROS Teplice a Ústí nad Labem. Účastníci išli vlakom do Roudnice. Nasledovala prehliadka mesta, ktoré spolu s hradom bolo až do 15. storočia v majetku pražských arcibiskupov. Následne nasledoval peší pochod v dĺžke 6 km na Říp. Účastníci sa zoznámili s geologickou históriou Řípu aj historickými udalosťami s Řípem spojenými. Účastníci si tiež prezreli rotundu sv. Juraja, postavenú na vrchole hory Soběslavom I. na pamiatku jeho víťazstva na rímskym kráľom Lotharom III. pri Chlumci v roku 1126. Nasledovala cesta späť do Roudnice a vlakom do Ústí a Teplíc.

V roku 2018 tomu bude už rovných 100 rokov, čo vznikla Česko-slovenská republika. I naša regionálna obec Slovákov sa pripojila ku kampani k tomuto výročiu, významnému pre oba naše národy: Slovákov a Čechov. Prvá prednáška sa v Ústí nad Labem uskutočnila 20. septembra 2017. Prednášku, ktorú pripravil doc. Jaromír Slušný, predniesla predsedníčka Obce Slovákov Ústí nad Labem Jana Nedvídková. Po prednáške sa rozprúdila bohatá diskusia. Spomínalo sa spolužitie s českým národom v jednom štáte, o rozdelení republiky i o tom,  ako tie dva národy majú i dnes k sebe blízko.

Už 30.septembra 2017 odpoludnia sme sa stretli opäť na zámku v Trmiciach. Tentokrát sme pozvali na vystúpenie folklórny súbor  SKEJUŠAN  z Chomutova.  Všetko sa udialo v rámci už  3. česko-slovenského poobedia, česky odpoludní. Tradíciu týchto stretnutí sme založili hneď v prvý rok nášho pôsobenia, t. j. v roku 2014. Jeho program bol zaistený ROS Ústí nad Labem, predovšetkým zásluhou jej predsedníčky Jany Nedvídkové za pomoci Gity Hronovej a ďalších členov a tiež Senior clubu a jeho predsedníčky Evy Tomsovej. Vedľa členov oboch organizácií boli prítomní aj členovia RO Teplice Pred predstavením sa u hostí prejavovala zvedavosť, keď videli medzi nami krojovaných členov súboru. Poobedie otvorila Jana Nedvídková, privítala vzácnych hostí : predsedu komisie pre národnostné menšiny  pri Krajskom úrade v Ústí nad Labem pána Pavla Voďseďálka a predsedu a podpredsedníčku Obce Slovákov v Tepliciach Dr. Ivo Přichystala a pani Olinku Červenú. Na úvod vystúpenia členka súboru Skejušan nás oboznámila s históriou súboru, jej členov Rusínov, o ktorých toho vieme ozaj málo. Bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie.  Potom sa už ujali slova - skôr piesňami, ostatní členovia súboru:  spievali, predviedli scénky. Obdivovali sme ich krásne kroje, ktoré si vyšili samé členky súboru. Na záver sme ich odmenili   dlhým potleskom a všetkých  prítomných sme pozvali do ďalšieho sálu, kde bola pripravená výstavka ručných prác a keramiky. Na veľké prekvapenie, počas prehliadky sa dali do spoločného spevu ako členovia súboru, tak i nadšení hostia. Nasledovalo malé pohostenie a posedenie pri kávičke. Neradi sme sa lúčili s našimi hosťami a i dnes po niekoľkých dňoch, keď stretnem niektorého návštevníka, chváli naše podujatie, že to bolo veľmi pekné a srdečné. Ďakujem vedúcej knižnice z Trmic a Klubu seniorov, ktorí toto podujatie  s nami spolu pripravovali a tak pre divákov sme pripravili príjemne strávené odpoludnie.  Celá akcia bola akýmsi neformálnym pokračovaním našej prednášky k 100. výročiu založenia ČSR.      

Ale na tom nekončíme. Spolu s ROS Teplice na 27. novembra  2017 pripravujeme stretnutie zástupcov národnostných menšín, ktoré žijú v našom regióne. Pozvaný je z Krajského úradu Pavel Vodseďálek a senátor za náš kraj Jaroslav Doubrava. V závere roka sa hodláme vydať na tradičný autobusový zájazd a podívať sa aj do priestoru Senátu, kam nás pozval senátor J. Doubrava. Dúfam, že sa všetko vydarí.

 

30. 09. – OS v ČR – Vydanie 4. čísla časopisu Korene

 

                                                           O K T Ó B E R

 

04. 10. – ROS Plzeň  – Posedenie v hoteli Ural

05. 10. – ROS Karviná – Akcia v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti

V rámci tradičného mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti pripravila Obec Slovákov v Karvinej akciu pre verejnosť v koncertnej sále ZUŠ Bedřicha Smetanu v Karvinej-Mizerove. Konala sa beseda s ešte nedávnym predsedom Obce Slovákov v ČR doc. PhDr. Jaromírom Slušným, CSc. Beseda bola venovaná blížiacemu sa 100. výročia vzniku ČSR.

Udalosti sa zúčastnili milí hostia – bývalý starosta a senátor za Karvinú Antonín Petráš,  riaditeľka Mestského domu kultúry Olga Humplíková, zastupiteľ a predseda výboru pre národnosti Tomáš Gallik, Jindřich Kubienka-člen výboru pre národnosti.V úvode celej tejto veľmi dôstojnej slávnosti vystúpil poľský mužský spevácky zbor HEJNAL-ECHO z Karvinej, ktorý vedie Andrzej Szija. Predstavil svoju piesňovú tvorbu vo forme štyroch pesničiek, medzi ktorými nechýbala ani populárna Tancuj, tancuj, vykrúcaj či melodická hymnická skladba Eugena Suchoňa Aká si mi krásna, ktorú zložil na slová Petra Dobroslava Bellu-Horala. Potom sa už ku slovu dostal J. Slušný. Jadro besedy ale nesmerovalo k roku 1918, ale udalostiam, ktoré mu predchádzali, najmä udalostiam rokov 1916 a 1917.

V úvode  najprv kriticky vyslovil proti niektorým snahám na Slovensku negovať dátum 28. október 1918, bez ktorého by nebolo ani 30. októbra 1918 a dokonca aj celej ČSR. „Až v rámci ČSR získal pojem „Slovensko“, o ktoré bolo nutné ešte rok tvrdo bojovať, svoju definitívnu podobu – tvar, rozsah, obsah i hranice. A práve túto skutočnosť by mal každý hodnotiteľ tejto udalosti vziať na vedomie,“ pripomenul. Veď o zapojenie Slovenska do ČSR sa ešte vyše polroka niekedy dosť ťažko bojovalo, a nebyť rozhodného postupu štátov Dohody, existovala reálna možnosť, že by Slovensko zostalo v područí Uhorského kráľovstva. „Cesta k jednotnému štátu Čechov a Slovákov, ale nebola jednoduchá, pretože slovenská a ani česká politická reprezentácia nemala na začiatku a často aj v priebehu I. svetovej vojny jasnú a predovšetkým jednotnú koncepciu budúceho štátneho usporiadania života oboch našich národov,“ uviedol na úvod svojej prednášky. V oboch táboroch sa dokonca dlhý čas nevyvíjalo úsilie o vytvorenie nášho spoločného štátu. Na prvom mieste pozornosti ako českej tak aj slovenskej domácej politickej reprezentácie stála orientácia na vnútornú prestavbu Rakúsko-Uhorska a nie samostatný štát. V Česku sa hovorilo o prestavbe Rakúsko-Uhorska v trialistický štát – Rakúsko-Uhorsko-Česko, na Slovensku o vytvorenie hlbokej autonómie slovenského územia v rámci Uhorského kráľovstva. Silné boli na oboch stranách skupiny orientujúce sa na spojenie s cárskym Ruskom neskoršie čiastočne aj povojnovým Poľskom. Pád cárizmu v Rusku v marci 1917 a potom aj Dočasnej vlády v novembri 1917 ukončil tieto predstavy. V tejto situácii sa jadro štátnej tvorby prenieslo za hranice. Predstavovali ho najmä tri zložky – Rodiaca sa Česko-slovenská národná rada v uložení T. G. Masaryk, M. R. Štefáník a E. Beneš, ale rovnako aj české a slovenské politické reprezentácie v Rusku a USA. Ale ani tam sa hneď nedošlo k priamemu riešeniu. Americké Slováci už pred vojnou deklarovali právo Slovenska na samostatnosť, k čomu sa neskoršie pripojila snaha o vytvorenie spoločného československého štátu, ale otvorene v tomto smere sa americkí Česi a Slováci hlásiť nemohli, pretože v prvej fáze  vojny boli USA neutrálne, v druhej síce vypovedali vojnu Nemecku, ale s vypovedaním vojny zo strategických dôvodov Rakúsko-Uhorsku váhali. Až keď došlo k tomuto aktu mohla sa začať otvorená protirakúsko-uhorská propaganda. Napriek tomu sa mnohí americkí Česi a Slováci do našich légií nehlásili a radšej vstupovali do riadnej americkej armády, pretože sa báli straty amerického občianstva, čo za službu v „cudzej“ armáde hrozilo.  V Rusku naši krajania tiež hneď na začiatku vojny postavili heslo o samostatnosti Česka a Slovenska, spojené s možnosťou vytvorenia ich spoločného štátu. Narazili jednak na silné proruské a procárske sily medzi našimi krajanmi, ktoré sa len veľmi pomaly a ťažko prekonávali, ale rovnako aj na tradičnú nedôveru  cárskej vlády voči všetkým cudzincom, za ktorých našich krajanov často pokladali. Cárska polícia potom veľmi podrobne sledovala všetky aktivity našich krajanov a dívala sa na nich veľmi nedôverčivo. Pod dohľadom bola aj Česká družina – prvá naša vojenská skupina, ktorá tu vznikla. Až krátko pred svojim pádom cárske Rusko povolilo vznik našich légií, ku ktorým sa ale Dočasná vláda v lete a na jeseň roku 1917 chovala už veľmi ústretovo, pretože jej vlastné vojenské jednotky sa drobili a rozpadávali. Všetko ukončila  boľševická revolúcia v novembri 1917.

 „Účasť Slovákov v légiách bola nezanedbateľná. „V ruských légiách bolo z 60 109 legionárov 3 327 Slovákov, vo Francúzsku z 9  376 legionárov bolo 1 590 Slovákov a v Taliansku z 19 225 legionárov bolo 1 203 Slovákov. Okrem nich do bojov zasiahlo 25 440 amerických Slovákov, ktorí spolu so 17 000 americkými Čechmi, vstúpili dobrovoľne do americkej armády a v jej radoch bojovali vo Francúzsku. Celkovo môžeme konštatovať, že proti Rakúsko-Uhorsku a jeho spojencom vystúpilo na frontoch I. svetovej vojny so zbraňou v ruke asi 100 000 Čechov a približne 31 000 Slovákov, čo je dostatočne porovnateľné s vtedajším počtom obyvateľov Čiech a Slovenska.“

V besede, ktorá potom nasledovala, zodpovedal niektoré otázky a pripomenul, že priamymi udalosťami rokov 1918 sa budeme zaoberať na podobnej prednáške, ktorá sa uskutoční v Karvinej na budúci rok.

 

05. 10. – ROS Třinec - Akcia v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti

07. 10. – ROS Sokolov – Turistika

10. 10. – ROS Karviná – Klubová akcia

14. 10. – ROS Kopřivnice a Karviná – Bowlingový turnaj spoločný

Ani tohtoročný október v ničom neubral na našich aktivitách.  Druhá októbrová sobota patrila tradične bowlingovému turnaju. Netradiční boli ale hostia, prišli totiž z Obce Slovákov z Karvinej. A neprišli len tak! So sebou priniesli vínko, sladkosti, dokonca aj knižky-rozprávky. Tie sú z pera člena OS Karviná, Janka Bazgera. Zapadli medzi nás, myslím, perfektne. Hodinu sa hralo na štyroch dráhách. Utieklo to veľmi rýchlo. Chlapci z Karvinej sa pridali k našim, predsedníčka OS Karvinej  .Vilma Krňávková podebatovala s bývalým predsedom OS Kopřivnice  Mariánom Kálnom a súčasnou predsedníčkou Annou Janíkovou. Atmosféra bola bezprostredná, čomu zodpovedal aj družný rozhovor.  Ale to tu už bolo vyhlásenie víťazov našej medzimestskej súťaže. Prvý bol Mirek Schybol, druhý Pavel Kaiserlich a tretí Pepík Richter. „Zemiakovú" medailu dostal Pepík Funcín a piaty bol akčný Jarek z Karvinej. Po odovzdaní pohárov a diplomov sme sa občerstvili a ako to už na týchto začína byť tradíciou, ani sa nechcelo domov. Mirek dokonca kúpil dve fľaše šampusu a pilo sa priamo z putovného pohára! Dohodli sme sa ,že odveta bude budúci rok v Karvinej .Už sa tešíme. Že zábava bola skvelá, svedčí aj príhoda s výmenou tričiek. Milka chcela čierne a mala modré, Emilovi to bolo jedno. Tak si to vymenili za asistencie Jendy, v kútiku  pri stole. A preto pozeráme, že ako je to možné, že začala hrať v modrom a odišla v čiernom. Ďakujeme nie iba našim, ale aj karvinským členom, ako hráčom, tak aj fanúšikom a  priaznivcom za skvelý večer! Bolo nás tam neúrekom.

Neuplynuli ani dva týždne a už nás 19. októbra  navštívili dva autobusy bánovských seniorov. Prišiel s nimi aj starosta Bánoviec Marián Chovanec a jeho zástupca .Peter Bulík. Hneď po príchode boli privítaní starostom Kopřivnice M. Kopečným a ďalšími členmi radnice. Predstavili im mesto a zmeny, ktoré tu prebehli. Potom si pozreli hlavnú montáž Tatry Trucks, a. s., kde ich previedol Antonín Vurst, bývalý konštruktér z Tatry. Zašli na obed do Katolíckého domu. Tu ich privítal zástupca starostu L. Pospěch. Pri harmonike našej Dáši spievali takmer všetci. Predstavili sa aj členovia miestneho klubu sebaobrany so svojim programom. Záverom nám zaspieval a zahral spolok senioriek z Bánoviec. Po celú dobu sa im venovala pani P. Zrunková. Dalo by sa debatovať viac, ale našich hostí čakalo slávne kopřivnické Technické múzeum.. Stihli pozrieť aj mesto Štramberk. Páčilo sa im, pretože v Bánoveckých novinách vyšiel veľký článok a fotografie z návštevy v Kopřivnici.

V stredu 25. októbra sme sa stretli na výbore, aby sme prerokovali veci okolo nadchádzajúcich stávajúcích akcií. Nabudúce už budeme riešiť prípravu večierku. V piatok 27. októbra sa zišiel výbor a E. Lukáč pri pomníku k 99. výročiu vzniku samostatného československého štátu. Získali sme tentoraz kyticu zdarma od vedenia mesta. Mali sme aj kultúru.  Kopřivnické "Pěvecké sdružení" aj s našou členkou Vierkou Bílkovou nám zaspievalo slovenskú pesničku a hymnu. Starosta Kořivnice Ing. M. Kopečný k tomuto sviatku predniesol prejav. Počasie nám vyšlo, takže nepršalo. V sobotu 28. októbra  sa výbor OS zúčastnil ostravskej akcie Na lidovú notečku, venovanú 99.výročiu vzniku samostatného československého štátu. Pozvalo nás tam vedenie Folklórneho Klubu Fogáš a Spoločnosti pre kultúru a umenie v Ostrave. Program bol určený hlavne tým, ktorí našli domov v inej zemi a na jeho realizácii sa zúčastnilo viacero hudobných telies - Moravský detský folklórny súbor Holúbek, škola tanca, koncert cimbalových muzík a nakoniec galakoncert Folklórneho súboru Ruthenia z Bratislavy, ktorý je zameraný  hlavne na zachovanie rusínskej kultúry... Úspech zaznamenal  Folklórny Klub Fogáša z Ostravy, pretože sa zameral na rôzne regióny  Slovenska.

Zatiaľ čo sa naši členovia bavili vystúpením a že si ho chválili, predseda OS v ČR Andrej Dan Bárdoš, zorganizoval menší „snem“ s vedúcim FFK Ivanom Capuličom - v podstate  hlavným organizátorom a dramaturgom celého programu a Petrom Procháckom - podpredsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prítomná bola aj pani Mojžišková, ktorá sa stala predsedníčkou OS v Ostrave a pani Geletková - pracovníčka DK Akord. Prísediace a pozvané boli aj predsedníčky ROS a členky Republikovej rady z Karvinej, Třinca a Kopřivnice: Vilma Krňávková,.Mária Rosolová a Anna Janíková. Nakoniec po vzájomnej dohode toto všetko vyústilo vo vznik novej Obce Slovákov v Ostrave! Tešíme sa, že nás je viac  pribudla omladina. Ruthenia aj Forgáš boli fantastickí a po ukončení s veľkým aplauzom bola vyhlásená nová Obec Slovákov v Ostrave, tak veľa šťastia prajeme....

 

14. 10. – ROS Kladno – Vychádzka

19. 10. – ROS Kopřivnice – Klubová akcia

Navštívili nás z Bánoviec 2 autobusy seniorov. Prišiel s nimi aj starosta Bánoviec p. Marián Chovanec a zástupca starostu p. Mgr. Peter Bulík. Hneď po príchode boli privítaní pánom starostom ing. M. Kopečným a ďalšími členmi radnice. Títo im predstavili mesto a zmeny, ktoré tu prebehli. Potom si pozreli hlavnú montáž Tatry Trucks, a. s., kde ich previedol pán Antonín Vurst, bývalý konštruktér z Tatry. Zašli na obed do Katolíckeho domu. Tu ich privítal zástupca starostu pán Mgr. L. Pospěch. Pri harmonike našej Dáši spievali takmer všetci. Predstavili sa aj členovia miestneho klubu sebaobrany so svojim programom. Záverom nám zaspieval a zahral spolok senioriek z Bánoviec. Po celú dobu sa im venovala pani Mgr. P. Zrunková. Dalo by sa debatovať viac, ale čakalo ich Technické múzeum. Stihli pozrieť aj Štramberk. Páčilo sa im, prtetože aj  v Bánoveckých novinách vyšiel veľký článok a fotografie z návštevy v Kopřivnici.

 

21. 10. – ROS Karlovy Vary – Turnaj v bowlingu

23. 10. – OS v ČR – Zasadanie výkonnej rady, DNM Praha

Na svojom štvrtom riadnom zasadaní sa 23. októbra 2017 zišla Výkonná rada Obce Slovákov. Ako je už zvykom, jej členovia mali pred sebou bohatý program, súvisiaci s viacerými aspektmi činnosti našej organizácie.  Rokovania sa priamo zúčastnili Dan Bárdoš, Peter Lipták a Juliana Kopecká. Kvôli pracovným aktivitám sa ospravedlnili Vilma Krňávková a Vlasto Fabišik.

Zasadanie Výkonnej rady podľa zvyku otvoril a viedol predseda OS v ČR Dan Bárdoš.

Ako prvá prišla na rad Informácia o situácii v plnení úloh od septembrového jednania VR OS v ČR. D. Bárdoš konštatoval, že úlohy z ostatného jednania VR sú splnené. Z Bratislavy prišla súhlasná odpoveď na žiadosť o zmenu - doplnenie v Zmluve č.0761/2017, týkajúcej sa ubytovania a zaistenia stravy pre účastníkov slávnostného udelenia Ceny Mateja Hrebendu za rok 2017, čo je pre nás veľmi dôležité.

Predseda OS v ČR súčasne ospravedlnil svoju neúčasť na niektorých akciách regionálnych Obcí Slovákov, ktorých by sa rád ako predseda OS v ČR mal z titulu svojej funkcie zúčastnil. Upozornil však, že s ohľadom na to, že, pracuje na MPSV až do odpoludňajších hodín by sa časovo nestihol dostať do miesta ich konania. Na akciách vo vzdialenejších ROS ho zatiaľ zastupuje Jaromír Slušný.

V nasledujúcom bode boli podrobne prerokované naše možnosti a potreby, týkajúce sa žiadostí o granty na rok 2018 a súčasne bol vyhodnotený stav ich čerpania za rok 2017. Bolo zdôraznené, že väčšina akcií, spojených s pridelenými grantami je ešte len pred nami a ich podrobné zaistenie bude rozobrané v nasledujúcich dvoch bodoch.

Bola to predovšetkým akcia slávnostného odovzdania Cien Mateja Hrebendu za rok 2017, zhodnotenie jej príprav a prerokovanie organizačných záležitosti, spojených s touto slávnosťou, ktorá tvorí jednu z chrbtových osí naše práce.

K prípravám na udeľovanie Ceny Mateja Hrebendu za rok 2017 predložil Peter Lipták písomný materiál vrátane scenára a organizačného a materiálneho zaistenia na 24. novembra 2017. Bod po bode sa k tomuto materiálu vyjadrili aj Bárdoš a Kopecká a po menších upresneniach bude doplnený a upresnený. Definitívne schválený bude na rokovaní Výkonnej rady začiatkom novembra. Diplomy a pozvánky sú hotové a budú predsedom Bárdošom neodkladne odoslané.

Potom nasledoval rovnako dôležitý bod a to rokovanie Republikovej rady OS v ČR Bolo definitívne dohodnuté, že Rokovanie Republikovej rady OS v ČR sa uskutoční dňa 25. novembra 2017 v Dome národnostných menšín, na Vocelovej ulici od  9:30 hod. do cca 12:30 hod. Pozvánky na rokovanie budú členom RR OS v ČR tiež predsedom Bárdošom neodkladne odoslané.

            Súčasne Výkonná rada vzala na vedomie informáciou Petra Liptáka, že na rokovaní RR OS v ČR 25. novembra 2017 predloží informáciu o svojom rozhodnutí ukončiť členstvo vo VR OS v ČR. Výkonná rada v tejto súvislosti navrhla aby na jeho miesto postúpila na X. sneme OS v ČR 2017 riadne zvolená náhradníčka paní Nedvídková z ROS v Ústí n/Labem.

            V bode Rozličnosti Výkonná rada hľadala termín svojho zasadania na začiatku novembra 2017a nakoniec sa dohodla, že predseda OS v ČR Dan Bárdoš pošle členom Výkonnej rady pozvánku po konzultácii o termíne so všetkými členmi VR OS v ČR.

 

24. 10. – ZS Praha – Beseda so spisovateľom

V utorok 24. októbra 2017 sme sa o 17,00 hod. zúčastnili akcie našej spriatelenej Spoločnosti generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa uskutočnila v Slovenskom dome v Prahe. Svoju  knihu Posol hviezdnych diaľav, teda jej druhú časť s podnázvom Fajty a artefakty jedného života, o tomto významnom politikovi, vedcovi a národnom dejateľovi tu prezentovala Mária Gallová.

Záujem o túto zaujímavú akciu bol v tomto trochu sychravom čase pomerne dobrý a spoločenská sála bola skoro zaplnená. Autorka vo svojom úvodnom vystúpení uviedla, že i napriek tomu, že osobou M. R. Štefánika sa zaoberalo o viacero autorov, ešte stále je čo na danej téme objavovať a pútať tak pozornosť čitateľa. Potom sa podrobnejšie zaoberala otázkami, ktoré pokladala v danej téme za najdôležitejšie

Vážnosť celej tejto akcii dodala aj prítomnosť predsedu slovenskej Spoločnosti M. R. Štefánika J. Tatara a člena výboru tejto Spoločnosti B. Neumaira.

 

27. 10. – ROS Kopřivnice – Kladenie kytíc

Zišiel sa výbor a p. E. Lukáč u pomníku k 99.výročiu vzniku samostatného československého štátu. Získali sme tentoraz kyticu zdarma od vedenia mesta, zaspievalo nám slovenskú pesničku a hymnu "Pěvecké sdružení" aj s našou členkou Vierkou Bílkovou. Pán starosta ing. M. Kopečný k tomuto sviatku predniesol prejav. Počasie nám vyšlo, nepršalo.

 

27. – 29. 10 – FS Púčik - Brno  – súborové sústredenie, Nedvědce

28. 10. – ZS Praha – Kladenie kytíc

Október nám priniesol ešte jednu príležitosť na stretnutie. Pri soche M. R. Štefánika si predstavitelia slovenských spolkov v Prahe pripomenuli 99. výročie vzniku   Česko-Slovenska. Tento akt sa udial v sobotu 28. októbra na pražskom Petříne pri soche M. R. Štefánika, stojacou priamo pred budovou hvezdárne, ktorá nesie jeho meno.

S uvítacím slovom vystúpil predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech Čelko, ktorý v krátkosti pripomenul jeho život a dielo, vedúcimi k vytvoreniu spoločného štátu Čechov a Slovákov.. Potom  sa slova ujal veľvyslanec SR v ČR J. E. Peter Weiss. Obec Slovákov na tomto akte zastupoval podpredseda OS v ČR Peter Lipták s manželkou.

 

28. 10. – ROS Ostrava – Založenie novej regionálnej Obce

V priebehu folklórneho  galakoncertu, ktorý sa pod názvom  „Na lidovú notečku" konal 28. októbra 2017 v Ostrave-Zábřehu, v  Dome  kultúry AKORD  v rámci ,,Dňa vzájomnosti“, bola založená nová regionálna Obec Slovákov, tentoraz v Ostrave.

Bola to akcia väčšieho razu. Začínala už o 12,00 hodine. Vo foyer KD boli výstavky ľudovej tvorby a v sále bežal vedľajší program. Galakoncert začínal o 18,00 h. Otvorili ho predstavitelia z Ostravy a medzi organizátormi bol vedúci súboru Fogaš Ivan Capulič. Účinkovalo tam viacero súborov s krásnou obrazovou prezentáciou krajov východného Slovenska.

Nová obec bola založená na zvláštnom zasadaní, ktorého sa okrem jej členov zúčastnili aj podpredseda ÚSŽZ J. E. P. Prochácka.a predseda OS v ČR Dan Bárdoš.

V čele ROS Ostrava stojí Ing. Arch. Zlatica Mojžíšková. V tak krátkom čase, ktorý uplynul od založenia našej novej Obce si už Ostraváci stihli založiť aj novú stránku na Facebooku a snažia sa rozvíjať svoju činnosť.  Po ohlásení vzniku novej ROS sa jej vedenie stretlo aj s predsedníčkami našich troch severomoravských akcií.

 

28. 10. – ROS Ostrava, Karviná a Kopřivnice – návšteva koncertu k 99. výročiu vzniku  ČSR

Dňa 28.10.17 sa konal v Ostrave galakoncert pri príležitosti 99. výročia vzniku ČSR. Vedúci súboru Fogaš Bc Ivan Capulič pozval podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí PhDr. Petra Procházku, predsedu OS v ČR Andreja Dana Bardoša, predsedníčky  ROS MSK- zúčastnili sa: Janíková, Krňávková, Rosolová. Pred večerným predstavením bol priestor ku krátkej besede. Na nej nám bolo oznámené založenie Obce Slovákov v Ostrave s predsedníčkou p. Mojžiškovou. Vystúpenie folkloristov na galakoncerte prezentovalo regióny východného Slovenska. Bol to pekný kultúrny zážitok.

 

N O V E M B E R

 

01. 11. – ROS Plzeň  – Posedenie v hoteli Ural

04. 11. – ROS Karviná – Pochod okolo Karvinej

Tradičný pochod odštartoval 4.11.2017 o 9,00 h od obchodného domu Prior. Vedúci pochodu Stanislav Bandor oboznámil prítomných s trasou v dĺžke 10-12 km. Slnečné počasie sľubovalo pekný zážitok. Cieľom pochodu bol najvyšší bod Rajský kopec 305 m n. v. Cez darkovský park okolo Tesca, štadiónu, cez záhradkársku oblasť sme sa dostali k hospode  Sčerba. Pri pamätnej doske sme si pripomenuli vojnovú udalosť . K slovu sa prihlásil Vladimír Vaňásek – jeden z účastníkov pochodu a  porozprával krátky príbeh o pilotovi Jozefovi Ščerbovi. Narodil sa v 11.3.1917 v Orlovej. Keď rodičia kúpili v Ráji – Podlesí, hospodu, ktorá dodnes nesie meno Ščerba, celá rodina sa tam presťahovala. Po maturite nastúpil do Leteckého učilišťa v Prostejove a potom bol príslušníkom I. leteckého pluku Hradec Králové. Po nemeckej okupácii odišiel do zahraničného odboja a dostal sa do britského letectva. V roku 1940 ukončil rádiotelegrafický kurz, bol pridelený k 311 bombardovacej peruti, kde slúžilo veľa Čechoslovákov. Začal lietať nad okupovanou Európou. V jednom z náletov boli zostrelení nad Severným morom. Ščerba spolu s dvoma pilotmi prežil. Pre ťažké zranenia bol v roku 1944 repatriovaný do V. Británie. Plk. Jozef Ščerba počas vojny absolvoval 36 misií nad nepriateľské územia, bol nositeľom britského vyznamenania a trojnásobným držiteľom Čs. vojnového kríža. V roku 1915 sa stal čestným občanom mesta Karviná. Ďakujeme pánovi Vladimírovi za doplnenie vedomostí. Dostali sme sa k najvyššiemu bodu mesta Karviná. Odmenou bola úžasná vyhliadka na Karvinú a Jeseníky. V reštaurácii Ovečka dostali účastníci od usporiadateľov diplomy a poďakovanie za účasť. Tá bola vďaka uverejneniu v Zpravodaji početnejšia ako v minulom roku.

 

04. 11. – ROS Kladno -.Návšteva výstavy

04. 11. – ROS Kladno – Vychádzka do okolia Kladna

05. 11. – ROS Plzeň – Turnaj v bowlingu

08. 11. – OS v ČR a ZS Praha – Kladenie kytíc k pamätníku A. Dubčeka

11. 11. – ROS Kopřivnice – Zájazd do Poľska

Na Martina 11. novembra sa išli naši okúpať do Bialky Tatranskej, tzv. Goralskej termálnej perly. Termálna voda má 34-38st.Sú tam 3 zóny-saunárium, relax a zábava. Na budúci rok sa chystáme zasa na jar.

 

14. 11. – ROS Kladno – Výlet na Slovensko

14. 11. – ROS Karviná – Klubová akcia

15. 11. – ROS Kopřivnice – Klubová akcia – beseda

V stredu, kedy je voľná klubovňa  sa stretlo 33 členov a našich priaznivcov na chystanej besede o zdraví. No stala sa taká vec, že sľubovaný pán doktor bol na Slovensku. Tak sme premietli fotky z akcií tohoto roku. Potom v druhej plánovanej časti besedy, bolo rozprávanie a fotoprojekcia z návštevy Číny našou členkou Milkou. Pri chlebíčku a čaji, v teplúčku sa to dobre počúvalo. Videli sme krásne zábery rôznych miest, nádhernách áut, prírody a pod. Bolo to veľmi poučné. Potom sa rozprúdila debata, nalievalo vínko od Obce Slovákov z Karvinej /na spoločnom bowlingu to nešlo v reštike/ bolo tak dobre, že sme aj zabudli na prinesenú harmoniku Olinky. Už sa tešíme na predvianočné posedenie.

 

15. 11.0S v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

            V Dome národnostných menšín sa uskutočnilo riadne zasadnutie Výkonnej rady.

Prítomných privítal predseda OS v ČR a oboznámil ich s programom jednania.  Program jednania bol členom Výkonnej rady poslaný spolu s pozvánkou na dnešné jednanie. Prítomní členovia VR OS v ČR nemali k programu žiadne pripomienky a preto sa pokračovalo bod po bode kontrolou zabezpečenia akcie Cena Mateja Hrebendu za rok 2017 naplánovanej na 24. 11. 2017. Po prekontrolovaní scenára bolo konštatované že všetky body s malou nutnou zmenou sú zabezpečené. Lipták informoval o tom že nutnú zmenu bola potrebné urobiť v zabezpečení hudobnej produkcie z pôvodne plánovaného vystúpenia dvoch členov folklórneho súboru Šarvanci. Títo pre zaneprázdnenie nebudú môcť v danom termíne účinkovať a hudobnú produkciu mu prisľúbila mladá huslistka slečna Kozlová. Predseda Bárdoš podal informácie aj k ostatným bodom -  ubytovanie a stravovanie, vecné dary a kytice, fotografovanie, pozvánky, vítanie hostí, moderovanie a ostatné.

V bode  Program rokovania Republikovej rady OS v ČR dňa 25.11.2017 v Prahe, A.

Bárdoš informoval o rozoslaní pozvánok na rokovanie Republikovej rady OS v ČR spolu s programom rokovania do všetkých Regionálnych obcí v potrebnom termíne ale do dnešného dňa neobdržal žiadne potvrdenie účasti z ROS Plzeň, z ROS Stříbro, z ROS Teplice, z ROS Ústí nad Labem a z ROS Tábor. Prítomní súhlasili s návrhom aby im opäť poslal e-mail so žiadosťou o potvrdenie účasti či neúčasti na Cenu Mateja Hrebendu a na rokovanie Republikovej rady OS v ČR. Pripomenul možnosť že pokiaľ sa nemôže zúčastnil predseda ROS je možné delegovať zástupcu.

V nasledujúcom bode A. Bárdoš informoval o svojej účasti na ustanovujúcej konferencii v novovzniknutej Regionálnej obci OS v ČR v Ostrave. Okrem neho sa zúčastnili aj predsedníčky z ROS Karviná pani Vilma Krňávková, z ROS Kopřivnica pani Anna Janíková a z ROS Třinec pani Mária Rosolová. Informoval i o podaných grantoch na rok 2018.

O vydávaní časopisu Korene informoval P. Lipták.

Súčasne zdôraznil svoje rozhodnutie po akcii Cena Mateja Hrebendu skončiť s činnosťou pre OS v ČR tak ako to oznámil na Sneme OS v ČR dňa15.mája 2017.

Ostatný čas bola voľná diskusia k zmenám, k rokovaniu Republikovej rady OS v ČR  a výhľadu do konca roka 2017.

 

21. 11. – ZS Praha – Prechádzka po starej Prahe

24. 11. – OS v ČR – Slávnosť udelenia Ceny Mateja Hrebendu za účasti zástupcov všetkých

   ROS. Slovenský dom Praha

25. 11. – OS v ČR – Zasadanie Republikovej rady, DNM Praha

25. 11. – ROS Sokolov – Turnaj v bowlingu

27. 11. – ROS Teplice a Ústí nad Labem -  Stretnutie národnostných menšín

30. 11. – OS v ČR – Vydanie 5. čísla Koreňov

 

                                                           D E C E M B E R

 

05. 12. – ZS Praha – Účasť na prezentácii knihy M. Macháčka Gustáv Husák

06. 12. – ROS Plzeň  – Posedenie v hoteli Ural

06. 12. – ROS Ústí nad Labem – Predvianočné posedenie

07. 12. – ROS Teplice – Prednáška k problematike seniorov.

07. 12. – ROS Kladno    Večerná univerzita: 100. rokov ČSR

07. 12. – ROS Kladno – Predvianočné posedenie

Ani naša kladnianska regionálna Obec Slovákov nevynechala príležitosť stretnúť sa v závere roka jednak pri spomienke na udalosti roku 1917, kedy sa už naplno rozbehol boj o vznik nášho samostatného štátu, ale rovnako tak. Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc a konca roku.

Pre nás to súčasne bola možnosť opäť sa stretnúť v širšom kolektíve, pretože už nejaký čas sa presadzujeme a slovenskosť na Kladne držíme pomocou menších akcií užších skupiniek. Naše členky a členovia už dosiahli pomerne vysoký vek, takže už tak často nevychádzajú do ulíc, ale snažia sa z našej ponuky vybrať to, čo je ich srdcu, zdravotným a fyzickým možnostiam najbližšie. Viacerí si ale práve predvianočné posedenie ujsť nedajú.

Najprv prišla k slovu tá prvá, teda vážnejšia téma. Zoznámili sme sa so základnými myšlienkami prednášky, ktorú nám poslala Výkonná rada. Potom sme sa už bavili tradičným spôsobom. Spomínali sme na Vianoce tam u nás doma, obklopení našimi najbližšími, i sme si zaspievali koledy pri gitare. Vianočné cukrovinky sme si napiekli sami a ako vždy nás prichýlila reštaurácia Ateliér na Kladne.7

O týždeň neskôr sme sa v zastúpení manželov Turcárových zúčastnili aj predvianočného stretnutia v Prahe, ale nevynechali sme ani vianočné akcie, ktoré sa konajú u nás doma na Kladne – Vianočné trhy, Betlehem atď..

 

08. 12. – OS v ČR – Účasť na zasadaní SZSZ v Bratislave

09. 12. – ROS Kopřivnice    Večerná univerzita: 100. rokov ČSR

09. 12. – ROS Kopřivnice – Predvianočné posedenie

V sobotu 9. decembra sme usporiadali predvianočné posedenie našej Obce, spojené s prednáškou k nadchádzajúcemu 100. výročiu vzniku ČSR. Zvuk fujary sprevádzal otvorenie našej akcie, privítanie všetkých zúčastnených a prednesenie programu večera.

Minútkou ticha sme si ale najprv uctili našich Slovákov, ktorí v priebehu roka odišli  tam, odkiaľ už niet návratu.

Potom sme sa už venovali prvej hlavnej téme nášho stretnutia – pripomienke udalostí spred sto rokmi, ktoré vytvorili priestor pre vznik nášho spoločného štátu. Bolo sa o čo oprieť. Plne sme využili prednášku na toto téma, ktorú pre všetky naše organizácie spracoval bývalý predseda OS v ČR Doc. PhDr. J. Slušný, CSc. Počúvali sme slová o tom, ako sa naši niekdajší predstavitelia Čechov a Slovákov postupne dostávali k názoru, že jediným východiskom zo situácie je orientácia na vytvorenie samostatného štátu Čechov a Slovákov.

Ďalšia časť už nebola tak pracovná. Najprv sme privítali a predstavili našich sedem nových členov! Potom sme odmenili jubilantov a zaslúžilých členov. Poďakovanie patrilo celému výboru za jeho obetavú činnosť.

A to sa už nachystali dievčence z Cimbál.muziky Radhošť z Trojanovíc. Hrali a spievali nádherne, pridali sme sa neraz k nim. Po chutnej večeri sa rozprúdila nielen debata ale aj tanec, za sprievodu hudby p. Wágnera. Ten bol nadšený našou akčnosťou, tancovalo sa dlhšie než bolo plánované. Ľudia si zajedali napečeného, borovička sa tiež naliala, vládla uvoľnená atmosféra. Výboru najlepšie padlo to, že ľudia boli spokojní a ďakovali za krásny večer. 

Dobrá nálada nám vydržala aj v sobotu 16. decembra, kedy sme sa zúčastnili zájazdu s P. Davidom do Brna na vianočné trhy.

 

09. 12. – ROS Stříbro  Večerná univerzita: 100. rokov ČSR

09. 12. – ROS Stříbro – Mikuláš pre deti

Na rozdiel od ostatných regionálnych Obcí Slovákov sa neorientujeme na predvianočné stretnutia, ale pre našich najmenších každoročne pripravujeme Mikulášsku miniveselicu.

Rovnaké to bolo aj v tomto roku. Na Teréne sv. Petra v Stříbre naša regionálna Obec  Slovákov 9. decembra 2017 usporiadala svoju obvyklú  Mikulášku besiedku pre svojich členov a sympatizujúcich. Bolo nás 30 dospelých a 15 detí. Mikuláša a program ku 100. výročiu vzniku ČSR realizoval divadelný súbor  DIVOCH.

Každému je jasné, že pre malé deti sa nejaká veľká prednáška k tomuto výročiu nehodí, tak sme z nej predniesli len hlavné myšlienky, čo členovi súboru DIVOCH sprevádzali patričnými scénkami. My sme si obohatili naše poznanie a deti sa bavili.

Potom už prišiel sv. Mikuláš, anjel a nenechavý čert, ktorý by najradšej vzal všetky neposlušné deti do svojho vreca. Ale za deti, ktorú už sľubovali, že sa polepšia, sa prihovoril anjel, ale aj Mikuláš, ktorý nakoniec všetky& odmenil aj nejakou sladkosťou.

Prispeli sme ale aj my sami. Mamičky a babičky pani Kostolanská, Karchňáková, Hodková  priniesli mnoho dobrých pochúťok. Pomohli aj deti. Mikuláši zarecitovali pekné básničky, alebo zaspievali. Za odmenu dostali bohaté balíčky s dobrotami.

Ani rodičia o  nič neprišli.  O ich občerstvenie sa postaral Ing. Milan Němčanský.

Ako hosť nás navštívil pán Václav Podlipský.

Všetkým  veľmi chutnali halušky s kapustou a údeným. Robili sa z 10 kg zemiakov.

Výbor ďakuje všetkým, ktorý sa zúčastnili besiedky i s rozlúčením so starým rokom.

 

09. 12. – ROS Karlovy Vary – Predvianočné posedenie

V sobotu 9. decembra sme sa stretli na dvojitej oslave. Tá prvá nám formou prednášky a následnej besedy pripomenula blížiace sa sté výročie vzniku ČSR. Bolo až prekvapujúce, koľko nového sme sa dozvedeli o téme, o ktorej sme predpokladali, že vieme všetko.

Tou druhou bolo naše tradičné predvianočné posedenie. Ako obvykle nám svoje priestory ponúkla reštaurácia U kaštanů v Rosnici. Sála bola plná, ženy zo spolku napiekli vianočné pečivo, prichodiacich vítal Mikuláš s čertom, spievali sa slovenské piesne a došlo aj k tanci v goralskom kroji. Pogratulovali sme aj členom, ktorí v decembri oslávili významné výročia. Našej akcie sa zúčastnili aj hostia z ROS Sokolov. Bolo to príjemné pozastavenie sa pred Vianocami.

 

09. 12. – ROS Plzeň – Večerná univerzita: 100. rokov ČSR

09. 12. – ROS Plzeň – Predvianočné posedenie

12. 12. – ROS Karviná – Klubová akcia

12. 12. – ROS Teplice – Zájazd do Prahy a návšteva Senátu

Sú organizácie, ktoré koniec roku prežívajú v pomernom pokojnom prostredí a viac-menej sviatočne. Nám sa to vďaka grantu Ústeckého kraja, ktorý na náš účet dorazil trochu neskoršie, nepodarilo. Naopak. Rozvírili sme kolotoč akcií, do ktorého nastúpili naši členovia z Ústí nad Labem i Teplíc. Dňa 27. novembra sme zorganizovali Stretnutie národnostných menšín Ústeckého kraja, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom. V utorok 12. decembra to zase bola návšteva Prahy a to nie ledajaká. Do Senátu nás pozval ústecký senátor Jaroslav Doubrava, ktorý nás v budove Senátu nielenže prijal, ale zariadil nám aj prehliadku Valdštejského paláca, čo je tiež samo o sebe zážitok. Nakoniec sme zasadali do senátorských lavíc a pohovorili sme o živote.

Ale ani na tom naša činnosť neskočila.  S PhDr. Dagmar Jandovou z nadácie Most k Naději sme si dohovorili prednášky k problematike postavenia seniorov v ČR. Prvá z nich sa uskutočnila 7. decembra v Tepliciach a kvôli veľkému záujmu sa o týždeň zopakovala v Ústí nad Labem.

Potom sa už naše členky vrhli na pečenie vianočných cukroviniek a muži si povoľovali opasky, aby sa to všetko do nich zmestilo.

 

 

13. 12. – ZS Praha – Účasť na besede so spisovateľom Jaroslavom Rezníkom

14. 12. – ROS Karviná - Slovenské tradície Vianoc

Vianočné sviatky sa opakujú rok čo rok a predsa nás zakaždým okúzlia svojím čarom tak, ako keby sme ich prežívali po prvý raz. Inú chuť majú v detstve, inú v období dospievania a inú keď ich pripravujeme pre svoju rodinu. A práve rodinná súdržnosť je odpradávna symbolom Vianoc. Väčšina z nás túži byť na Vianoce v kruhu svojich najbližších. Čoraz častejšie však zaznievajú hlasy, že sa v súčasnosti zabúda na pôvodné poslanie týchto sviatkov, stráca sa ich duchovný charakter. Akosi sa to všetko skomercionalizovalo, v dôsledku účelne využívanej reklamy sa zmysel Vianoc presunul do obchodných centier. Nie každý však zdieľa tento názor

Obec  Slovákov v Karvinej každoročne organizuje pre členov, priaznivcov OS a karvinskú verejnosť vianočné stretnutia so slovenskými tradíciami Vianoc. Na záver tohto roku sme sa stretli vo štvrtok 14. decembra o 16,00 hod. v Krajskom stredisku voľného času Juverntus v Karvinej. Pretože každý rok pozývame súbory z rôznych lokalít Slovenska, nebol tak ináč ani v tomto roku. Naše pozvanie prijal folklórny súbor Veľká Magurka z Oravskej Lesnej. Pod vedením Viktora Chudobu predviedol 45 – členný detský súbor vyše hodinový pestrý program, týkajúci sa ľudových zvykov od Ondreja až po Štedrý deň. Bolo to čarovanie na Ondreja, nechýbali Lucie v bielom, traja králi od východu, štedrovečerný stôl s ukážka jeho prípravy. Sála Juventusu rezonovala krásnym spevom pri koledách a vinšoch. Účinkujúce deti boli bezprostredné,  identicky priblížili atmosféru Vianoc na Orave. Záver programu ako vždy patril Tichej noci. Do spevu sa zapojilo sto štyridsať prítomných.

Po programe prišla vhod oravská kapustnica, na ktorú sa každý tešil a nechýbala ani ochutnávka vianočných cukroviniek. Počas celého programu bola prítomná televízia Polár. Sme jej vďační za prenesenie vianočného posolstva k mnohým divákom. Na stretnutí sme privítali hostí zo zastupiteľstva mesta: Ivetu Hudzieczovú, Tomáša Gallika, člena výboru pre národnosti Jindřicha Kubienku. Rady členskej základne sa rozšírili o dvoch nových členov. Bol to pekný záver celoročnej bohatej činnosti OS v Karvinej. Vďaka všetkým zúčastneným a zaangažovaným. Poďakovanie patrí hlavne štatutárnemu mestu Karviná a Krajskému úradu MSK za finančnú podporu v rámci dotačného programu.

 

14. 12. – ZS Praha   Večerná univerzita: 100. rokov ČSR

14. 12. – ZS Praha – Predvianočné stretnutie

            Vo štvrtok 14. decembra sa v Slovenskom dome uskutočnila spoločná akcia Obce Slovákov v ČR, reprezentovanej v tomto momente Združením Slovákov Praha a Slovenského domu pod názvom Predvianočné posedenie a Večerná univerzita 100. rokov od vzniku ČSR.

Celkovo sa táto akcia uskutočnila už po štvrtý krát. V minulom roku sme termín jej konania ponechali až príliš blízko k začiatku Vianoc, čo sa trochu odrazilo v menšom počte jej účastníkov. Prišlo ich len skutočné jadro najaktívnejších pražských Slovákov, ale tento moment vôbec neubral nič na dobrej nálade tých, ktorí nakoniec aj prišli.

Kvôli tomu sme mali aj trošku menšiu dušičku ako to všetko skončí. Radosti nám nepridala ani informácia, že pol hodiny pred plánovaným začiatkom tejto akcie došlo k výpadku metra medzi stanicami Florenc a Smíchovské nádražie, Bola to presne tá linka, ktorá obvykle ľudí na naše akcie priváža. Ale vec sa pomerne rýchlo vyriešila a vlaky sa rozbehli.

Bolo už päť hodín, keď trúsiacich sa jedincov, ktorí pomaly do Slovenského domu prichádzali, nahradil ich príval. O štvrť na šesť bola spoločenská sála tohto domu v podstate už plná. Odhad ukazuje, že sa jej nakoniec zúčastnilo okolo 50 ľudí, pričom jedni po čase odchádzali, ale nahradzovali ich iní. Škoda že sa nedostavila avizovaná skupina študentov slovenského jazyka z FF KU.

Akcia mala dve časti. V tej prvej som trochu zaskočil našich hostí, pretože namiesto prípitku som predniesol prednášku, venovanú 100. výročiu vzniku ČSR. Ale naši hostia boli nielen trpezliví, rovnako aj pozorní. Vypočuli si informácie o existencii rozličných koncepcií, ktoré v roku 1917 ovládali českú i slovenskú domácu aj zahraničnú politickú scénu, navzájom spolu súperili, aby sa nakoniec presadila tá jediná, ktorá sa o rok neskôr stala skutočnosťou a zrodila ČSR.

Druhá časť bola venovaná tradičnému predvianočnému posedeniu. Systém batôžtekovej oslavy sa opäť osvedčil, pretože vstupné bolo to, čo so sebou každý priniesol. A nenašiel sa ani jeden lakomec, ktorý by namiesto nejakého pohostenia priniesol svoju hladnú rodinu.  Sedelo sa pri stoloch, alebo stálo s pohárikom v ruke, bavilo sa a aj bilancovalo. Čo a nám v tomto roku podarilo a čo nie. Keď sme sa okolo seba porozhliadli, zistili sme, že sa celkovo zišli predstavitelia 8 slovenských spolkov a 2 redakcií slovenských časopisov v Prahe.

Len pomaly a postupne ľudia opúšťali Slovenský dom a každý z nich bol rád, že sa zúčastnil takejto vydarenej akcie.

 

14. 12. – FS Púčik – Brno – Predvianočné stretnutie, koledy na Zelnom trhu

14. 12. – ROS Ústí nad Labem – Prednáška k problematike seniorov

15. 12. – OS v ČR – Účasť na predvianočnom stretnutí na veľvyslanectve SR v Prahe

Hneď na druhý deň sa uskutočnilo predvianočné stretnutie predstaviteľov slovenských menšinových spolkov v ČR s veľvyslancom Slovenskej republiky v ČR J. E. PhDr. Petrom Weissom, CSc. Podobne ako v minulých rokoch, účasť bola hojná a videli sme sa aj s tými, korí sa deň predtým na našu predvianočno-historickú akciu nedostali. Pán veľvyslanec vo svojom úvodnom slove poďakoval všetkým za ich aktívnu a obetavú prácu a poprial im príjemné a v pokoji prežité vianočné sviatky.

Po tomto entrée sa spoločnosť rozpadla do menších, ale stále sa meniacich, krúžkov, ktoré navzájom debatovali a bavili sa o všetkom možnom. Našu Obec na tomto stretnutí prezentoval predseda OS v ČR Andrej Dan Bárdoš a členka Výkonnej rady a predsedníčka ROS Kladno Julka Kopecká.

 

15. 12. – ROS Sokolov – Večerná univerzita: 100. rokov ČSR

15. 12. – ROS Sokolov – Predvianočné posedenie

15. 12. – ROS Třinec – Večerná univerzita: 100. rokov ČSR

15. 12. – ROS Třinec – Predvianočné posedenie

16. 12. – ROS Kopřivnice – Výlet do Brna na Vianočné trhy

20. 12. – ZS Praha – Prechádzka po vianočnej Prahe

Vianoce nám už šliapali na päty, keď sme v Prahe uskutočnili ďalšiu našu mestskú vychádzku. Stalo a tak v stredu 20. decembra a namierili sme si to rovno do stredu mesta. Na rozdiel od minuloročnej predvianočnej prechádzky, kedy sme na Staromestské námestie vyrazili až večer, aby sme sa naplno mohli pokochať krásou pražského vianočného stromu, vydali sme sa do mesta ešte za svetla. Tentokrát sme nechodili až tak veľa. Jadro našej prechádzky spočívalo v návšteve stánkov s lahôdkami a občerstvením, ale súčasne sme si kúpili aj niečo pekného a blýskavého na stromček. O tretej sme ale už stáli pod orlojom a zmenili v riadnych turistov, ktorí si túto atrakciu nemôžu nechať ujsť.

Až potom sme trochu vykročili po starej Prahe a cez užšie uličky Starého mesta sme prišli k Betlehemskej kaplnke, kde sa tradične koná Výstava betlehemov. Boli sme zvedaví, či v expozícii nájdeme to isté ako pred rokom, ale nestalo sa tak. Tohtoročná výstava mala v podtitule názov Ako sa kedysi varilo a svietilo, takže sme tu narazili na interiéry dedinských domčekov, najmä kuchýň a hlavných izieb. Bol to vlastne umelo vytvorený skanzen uprostred Prahy. Videli sme horieť vo veľkej peci, ale aj kolísku, postele, stoly, hrnce, formy na pečenie...

V čase, keď toto budete čítať, už výstavu nenavštívite, pretože 2. januára 2018 končí.

 

27. 12. – OS v ČR – Porada Výkonnej rady, DNM Praha

30. 12. – OS v ČR – Vydanie 6. čísla časopisu Korene