Obec Slovákov v Českej republike

Výkaz činnosti za rok 2022

 

                                               J A N U Á R 

 

01. 01. ROS Kladno - porada vedenia ROS - V priebehu celého roka budeme priebežne

organizovať: 1. Každý týždeň utorkové posedenia pri harmonike; 2. Pravidelné výlety

do okolia mesta; 3. Návštevy kín, divadiel, výstav, besied a prednášok, podľa záujmu našich členov. 

03. 01. Brno FS Púčik, ROS KroměřížOS v ČR - od začiatku roku sa rozbiehajú

prípravné práce spojené s organizovaním XXIII. ročník MFSF Jánošíkov dukát.

03. 01. ROS Ústí nad Labem - plán na rok 2022

 

                                    Naše prvé kroky

 

Podobne ako ostatné regionálne Obce Slovákov i my, trošku váhavo, ale s nádejou v srdci, vstupujeme do ďalšieho roku našej činnosti. Podľa všetkého epidemiologická situácia začína po dvoch rokoch konečne doznievať a my sa snáď vrátime do obvyklých koľajníc. Nebude to ľahké! Ľudia si opäť musia zvyknúť chodiť medzi nás a radovať sa z vydarených akcií spolu s nami. Bez ich účasti by predsa zmysel nemali. To všetko sme vzali do úvahy hneď 3. januára, keď sme sa zišli na našej prvej tohtoročnej porade. Vypracovali sme návrh Plánu na tento rok, ktorý nám naši členovia  počas posedenia pri káve 19. januára aj schválili. Vychádza z reality týchto dní. Prináša osvedčené akcie – výlety, prednášky, posedenia, návštevy... Významnú pozornosť ako každý rok venuje príprave a realizácii folklórneho festivalu národnostných menšín nášho kraja, známom pod názvom Farebný región.  Rok ukončíme tradičným predvianočným posedením.

 

                                                                       Janka Nedvídková

 

 

04. 01. ROS Kladno - utorkové posedenia pri harmonike – 4., 11., 18. a 25.

05. 01. ROS Plzeň - posedenie v hoteli Ural

05. 01. OS v ČR – porada redakcií Slovenských dotykov a Koreňov

08. 01. OS v ČR – odovzdanie materiálov do 4. čísla Koreňov (Slovenské dotyky č. 12-1)

 

Vážení členovia Obce Slovákov,

v tejto chvíli dostávate do ruky prvé vydanie v roku 2022 nášho pravidelného spravodajcu zo života Slovákov v Českej republike. Preto je mojou povinnosťou Vás informovať o živote našej komunity v uplynulom roku a výhľady na nové aktivity v budúcom období.

V prvom rade by som Vás touto cestou chcel informovať o hospodárení našej organizácie. Ako dobre viete, doba veľmi nepriala aktivitám, ale aj napriek tomu sa nám podarilo veľa splniť k spokojnosti našich členov. Naše aktivity sme mohli splniť len vďaka finančnej podpore. Táto sa nám v minulom roku dostala zo strany Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, čím by som rád aj touto cestou poďakoval za podporu, ktorej sa nám dostáva.

Moje prázdniny – výtvarná súťaž: dotácia 1000 EUR, využité 997,54  (kurz 24,7)

Korene časopis Slovákov žijúcich v ČR: dotácia 2000 EUR, využité 1.999,99. Vzhľadom k tomu, že požadovaná dotácia bola značne krátená, požiadali sme Úrad o mimoriadnu dotáciu vo výške 1000 EUR, ktorú sme obdržali v druhej polovici roku 2021. Dotácia bola plne využitá.

Cena Mateja Hrebendu 2021: dotácia 1500 EUR, využité 1499,76

Klub Koreňov – kult. aktivity Slovákov v reg. ČR: dotácia 1000 EU, využité 995,05. U tejto dotácie je potrebné pripomenúť, že aj keď posledný rok bol rokom rôznych zákazov, určité aktivity sa konali a boli finančne podporené. Aktivity sa konali najmä v prírode, v parku, alebo za veľmi prísnych protipandemických podmienok. Medzi podporené ROS patria K. Vary, Ústí /L., Ostrava, Karviná, Praha …

Je potreba u vyúčtovania pripomenúť, že dané smernice dovoľujú 10% z dotácie použiť na prevádzkové náklady spojené s projektom a čiastka nepresahujúca 5 EU sa nevracia do štátneho rozpočtu.

Oproti týmto dotáciám stoja naše požiadavky na rok 2022. Žiadosti na Úrad boli podané na: Moje prázdniny, Korene časopis, Cena M. Hrebendu 2022, Klub Koreňov, vlastný Kalendár OS s fotografiami víťazov výtvarnej súťaže za roky 2021,2022. Pre ZO Praha bola dotácia tiež podaná na Magistrát hl. m. Praha. Hlavnou témou roku 2022 v našich klubových stretnutiach by sa mala stať pripomienka na 100. rokov od narodenia Alexandra Dubčeka a 30 rokov od jeho úmrtia. (1921-1992). Ide o osobnosť 20. storočia, ktorá vždy stála pri zrode demokracie.

 

                                                           Andrej Dan Bárdoš

 

 

11. 01. ROS Karviná - klubová akcia Úsmevné príbehy.

14. 01. ROS Kopřivnice - vernisáž výstavy Kopřivnice očami J. Zahradníka

 

                                               Od začiatku roku pevným krokom

 

Nový rok začal o 17 hod. odpoludnia krásnym ohňostrojom za Mestským úradom, v areáli závodu Tatra. Hlavne aby sa situácia upokojila s covidom a boli sme zdraví! V piatok 14. januára sa uskutočnila vernisáž výstavy v múzeu na Fojství k 75.výročiu narodenia J. Zahradníka, uznávaného fotografa z nášho mesta. On a jeho syn zachytili jeho premeny. My sme sa ňou boli pokochali hneď ďalší deň. Ale čakala nás ešte jedna akcia: v sobotu 15. januára sa v Katolíckom dome uskutočnil malý festival POHODY, venovaný 30. výročiu  kníhkupectva manželov Rysových. Svoje tam našli dospelí, ale aj deti. Zodpovedal tomu bohatý program tento akcie. Mali sme možnosť poznať osobne spisovateľku Karin Lednickú, pochádzajúcu z nášho kraja. Jej kniha Šikmý kostol bola vyhodnotená ako najpredávanejšia kniha roku. Predstavil sa nám publicista a spisovateľ Pavol Kosatík, ktorý pohovoril aj o E. Zátopkovi. Sté výročie jeho narodenia oslávime v tomto roku. Na záver bol koncert Lenky Hrůzovej, víťazky súťaže Hlas Česko-Slovensko, ktorá predstavila aj svoje nové CD.

V stredu 26. januára na Mestskom úrade zasadala Komisia pre medzinárodné vzťahy Rady mesta, v ktorej pracuje i naša predsedníčka spolku.. Hlavným bodom boli pripravované  oslavy 100. výročia nedožitých narodenín E. Zátopka. Všetko smeruje na september, kedy prebehne 20.ročník Behu rodným krajom E. Zátopka. V centre mesta bude stáť jeho bronzová socha, v Lašskom múzeu bude nová expozícia Dany a Emila Zátopkových. Očakáva sa aj príjazd zástupcov všetkých družobných miest aj zo Slovenska.

 

                                                                       Anna Janíková

 

 

15. 01. ROS Kopřivnice – návšteva Festivalu Pohody

19. 01. ZS Praha – účasť na zádušnej omši

19. 01. ROS Ústí nad Labem – posedenie nad kávou a schválenie plánu na rok 2022

22. 01. ZS Praha – účasť na pripomienke 170. výročia úmrtia J. Kollára, Olšanské cintoríny,

kladenie kvetín

                                               Stretnutie u Kollára

 

Medzi najtradičnejšie akcie Spoločnosti Jána Kollára, Spoločnosti M.R. Štefánika v Prahe a ECAV Praha patrí spoločnej spomienke predstaviteľov slovenských menšinových organizácií  v Prahe slávnostné stretnutie pri jeho hrobe na Olšanských cintorínoch. Tohto roku sa uskutočnilo v sobotu 22. januára od 15,00 hod. a pokračovala ďalší deň omšou v kostole sv. Michala. Časové vyťaženie nám v sobotu nedovolilo dostaviť sa na 15. hodinu, takže sme sa pred jeho hrobom zastavili už o hodinu skôr v dôstojnom tichu postáli pred jeho hrobom. Zastavili sme sa aj pri hrobe zakladateľa Spoločnosti Jána Kollára Vojtecha Vecána a aspoň chvíľu pohovorili s jeho synom.

 

                                                                       Jaromír Slušný

 

26. 01. ROS Kopřivnice - zasadanie Komisie pre medzinárodné vzťahy

 

                                               F E B R U Á R 

 

01. 02. ROS Kladno - utorkové posedenia pri harmonike – 1., 8., 15. a 22.

01. 02. ROS Kladno - prípravy ďalšieho ročníka folklórneho festivalu Tuchlovická pouť.

02. 02. ROS Karviná - zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

02. 02. ROS Plzeň - posedenie v hoteli Ural

07. 02. ROS Třinec – zasadanie

 

Z Třinca len tak krátko

 

Ako viete z mojich ostatných článkov, v minulom roku covid-19 dosť poznamenal našu činnosť. Kvôli tomu naše tohtoročné kroky opatrne zvažujeme. Naša ROS mala už 7. februára prvú schôdzu, na ktorej sme prebrali mimo iného aj Plán činnosti na súčasný rok. Samozrejme i teraz počítame s improvizáciami, pretože nevieme, ako sa bude vyvíjať situácia a všetko okolo toho. Vzhľadom na vysoký vek našich členov bude ťažké splniť niektoré body tohto plánu, ale aj tak sa budeme snažiť schádzať čo najčastejšie.

Spolu s tým sa už rozbieha činnosť Výboru národnostných menšín mesta Třinec. Predsedníčka výboru - JUDr. Kantorová, zvolala jeho prvú tohtoročnú schôdzu. Uskutoční sa na pôde Magistrátu mesta Třinec, Budú sa na nej prerokovávať termíny a obsah schôdzí výboru, ale aj priame organizovanie rady akcií, najmä príprava Prehliadky národnostných menšín, a aj ďalšie rozličné veci.

 

                                                                       Mária Rosolová

 

08. 02. ROS Karviná - klubová akcia Príprava XIX. Slovenského plesu 

                                   

S elánom do ďalšieho roku

 

Aktivity našej karvinskej Obce na tento rok stanovujú: Plán činnosti a Plán klubových akcií. V priebehu roku je  naplánovaných 20 rôznych aktivít pre členov, priaznivcov i karvinskú verejnosť. Už dva roky trvajúca pandémia v mnohom narušila plynulú činnosť spolku, ktorá bola samozrejmosťou do roku 2019. Aktivity sa síce pripravovali, ale účasť členov nezodpovedala možnostiam. Mnoho členov onemocnelo Covidom a ďalší sa odmietli očkovať. Je potešujúce, že sa hlásia noví členovia, aj keď nie  všetci slovenskej národnosti. 

Okrem prázdnin sa každý mesiac konajú najmenej dve aktivity. Veľkou akciou, patriacou už neodmysliteľne do života mesta, je Slovenský ples v Spoločenskom dome Karviná-Darkov, ktorý bude mať 19. februára 2022  a bude mať už XIX. pokračovanie. Veľmi zmysluplnou a prínosnou aktivitou je spolupráca s miestnymi ZŠ. Vďaka nej prezentovali kultúru v  jazyku národností Karvinska. Cieľom je pripomínať žiakom slovenčinu, aby boli schopní prijímať informácie v tomto jazyku. Projekt v súčasnosti nefunguje kvôli Covidu. Napriek tomu sa štyri ZŠ zapojili do celorepublikovej výtvarnej súťaže ,,S batohom po Slovensku“, ktorú vyhlásila OS v ČR. Do Prahy bolo odoslaných 40 výtvarných prác, po vyhodnotení 8 cien putovalo do Karvinej. Veľkému záujmu sa tešia turistické aktivity a poldenné výlety pod názvom „Naprieč karvinským regiónom“, s odborným výkladom sprievodcu. Veľký záujem je o dvojdenné zájazdy na Slovensko s tematickým názvom „Za kultúrnym dedičstvom predkov“. Ostatný sa konal v roku 2020 a zaviedol nás do Bratislavy. Medzi hojne navštevované patrí vianočné stretnutie so slovenskými tradíciami Vianoc, ktoré veľmi fundovane prezentujú súbory z rôznych oblastí Slovenska. V roku 2021 to bol súbor Flajšovan z Oravskej Lesnej. Vďaka účasti TV Polár sa záznam z konania dostal i medzi širokú verejnosť. Veľmi oceňujeme  SMK a MDK za organizovanie  Dňa národnosti v Karvinej-jedinečný projekt, ktorý dáva priestor minoritám prezentovať svoju identitu.  Aktivity by nebolo možné realizovať bez finančnej podpory SMK v rámci dotačného programu.  OS oceňuje spoluprácu s oznamovacími prostriedkami, medzi ktoré patrí Karvinský zpravodaj, televízia  Polár. Všetky akcie sú  zaznamenané v celorepublikovom časopise Korene, ktorý vychádza vo forme prílohy časopisu Slovenské dotyky a na www oskarvina.                   

 

                   Vilma Krňávková

 

 

12. 02. ROS Stříbro – Deň detí

14. 02. OS v ČR – zasadanie Výkonnej rady

18. 02. ROS Sokolov - turnaj v bowlingu

19. – 20. 02. Brno FS Púčik -  sústredenie FS Púčik (príprava tanca z Kubry)

                                   

                                                           Krátko o nás

 

Ako každý rok i v tomto máme veľké plány. Tie minuloročné nám čiastočne zo stola zmietol covid, ale nakoniec nám na ňom predsa len niečo ostalo. Tohto roku chceme znova viacej. Okrem organizácie, prípravy a realizácie XXIII. ročníka nášho blýskajúceho sa Dukátu, oslávime 30. výročie vzniku Folklórneho združenia Púčik a na 19. novembra pripravujeme slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v Mahenovom divadle v Brne. K tomu budú naše vystúpenia v rámci festivalov Slávnosti chleba a Babylonfest. Na začiatku decembra by sme sa mali objaviť aj v Prahe.

Ďalším z vrcholov našej aktivity bude príprava a realizácia programu 47. Krajanskej nedeli, ktorá sa uskutoční v rámci 55. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

To všetko bude vyžadovať maximálne úsilie všetkých našich členov. Predovšetkým ich aktívnu účasť na sústredeniach i akciách Tanečných domov s Púčikom.

Na všetko našich priaznivcov pozývame a pripomíname: robíme to aj pre vás! Tak sa tešíme na Vašu účasť.

 

                                                                                   Vlastimil Fabišik

 

 

19. 02. ROS Kopřivnice - Pochovávanie basy – fašiangy

 

                                    V jubilejnom roku

 

Obec Slovákov v Karvinej stihla svoj XIX Slovenský ples a my Pochovávanie basy. V sobotu 19. februára sa podaktorí z nás stretli na fašiangoch. Všade bolo plno masiek, hudby, občerstvenaia - Štramberské uši či už na sladko alebo napr. s čili, alebo na zohriatie varené vínko. Bolo fajn po dlhej dobe vyjsť von a medzi toľkých ľudí. V pondelok  29. februára sa kvôli blížiacej sa členskej schôdzi zišla sa revízna komisia a vedenie Obce Slovákov. Po kontrole sa debatovalo ako ďalej, ako je na tom zdravie členov apod.

V tomto roku si Obec pripomína 30. výročie svojho založenia, ale Kopřivnice slávi ešte aj iné výročie - storočnicu Emila Zátopka. Na začiatku marca bola v parku E. Beneša inštalovaná fotografická výstava pod názvom Olympijské okamžiky. Dvadsať obojstranných panelov zaznamenáva novodobé, ale aj dávnejšie úspechy, našich športovcov. Prirodzene, že predovšetkým Dany a Emila Zátopkovcov. Ku sviatku žien sme 8. marca urobili nástenku a rozniesli želania. Štyri dni na to sa podaktorí naši členovia zúčastnili súťaže v šipkách o pohár AZP v Klubu seniorov. Náš člen J. Šula získal pekné druhé miesto. Aj 15. marca sme zašli na akciu Klubu seniorov mesta, kde hrali tzv. bingo. Organizovali to mladí z mestského zastupiteľstva, z Domu detí a mládeže.

To už nás čakala členská schôdza. V stredu 16. marca najprv zasadol výbor OS, aby skontroloval stav jeho príprav. Veľkú pozornosť sme venovali predovšetkým návrhu Plánu akcií na tento rok. Všetko bolo v poriadku. Samotná členská schôdza sa uskutočnila 23. marca a jej priebeh hodnotíme ako úspešný. Odsúhlasili sme Plán akcií, privítali nového člena, pripomenuli bývalých, vyzbierali sa členské príspevky a odmenili sme jubilantov. Pri klobásniku a venčeku sme sa po dlhej dobe porozprávali. Nakoniec tradične s harmonikou a ozembuchom sme si zaspievali tie naše, slovenské. Spomínali sme aj na našich chorých členov. Tešíme sa na tradičný jarný bowling a na Seniorské odpoludnie.

           

                                                                                   Anna Janíková

 

19. 02. ROS Karviná - XIX. Slovenský ples

 

V Karvinej sa plesalo

 

Pandémia konečne ohlásila ústup a spoločenský život sa pomaly vracia do zabehnutých koľají. OS v Karvinej sa už v decembri minulého roku odvážila zorganizovať vianočné stretnutie pre členov a karvinskú verejnosť v sále Juventus, aj keď ešte nebola dovolená účasť neočkovaným. S organizovaním tohtoročného plesu to bolo trošku zložitejšie.

Ročná pauza ale predsa len priniesla problémy. Už pred rokom sme si zaistili účasť hudobníka, ktorý nám do tanca a nôty vyhrával na našich niekoľký predošlých plesov. Zasiahla ho ale choroba, tak svoju účasť odvolal. Vydýchli sme si, keď po množstve telefonátov sa  nám podarilo zabezpečiť iného hudobníka. Ale covid sa ešte stále úplne nevzdal žezla. V piatok, v predvečer plesu, prišla od neho správa: ,,Som v karanténe“ Našťastie medzi hudobníkmi platí pragmatické pravidlo o povinnosti zohnať náhradu za seba. Pozvanie prijal Petr Olšák, ktorý bravúrne zvládol celý plesový maratón od 19 do 02 hod. Prívlastok vynikajúci je na mieste. Spoločnosť plesajúcich jednohlasne nešetrila na jeho adresu chválou.

Spoločenský dom Darkov – najkrajší kultúrny stánok v Karvinej, žiaril. Boli sme jeho prvými hosťami po dlhej neplánovanej pauze. Pri vstupe do sály vítali hostí čašníci pohárikom slovenskej borovičky, medzi nimi nechýbala Slovenka v kroji. Predsedníčka OS spolu s dvomi členmi výboru a riaditeľkou Spoločenského domu Zuzanou Klingovou o 19,00 hod.  XIX. Slovenský ples OS v Karvinej slávnostne otvorili. Hudobník milo prekvapil nielen svojim celkovým výkonom ale aj bohatým repertoárom slovenských skladieb. Na svoje si prišli mladí, stredná i staršia generácia. Na ples sa prihlásil tiež mestský fotograf Marek Běhan, ktorého sme veľmi radi privítali. V priebehu večera vládla príjemná atmosféra, parket nezostal ani na chvíľu prázdny. Uprostred plesu si dobrovoľné dvojice zasúťažili s nafúknutým balónikom priviazanom na nohe partnera. Víťazi obdržali drobné ceny. Zaujímavou súčasťou večera bola tombola. Ceny do nej priniesli plesajúci a nakoľko to bol jediný zdroj nášho príjmu, ples neskončil v mínuse. Aj touto cestou patrí vysloviť poďakovanie darcom, všetkým zaangažovaným pomocníkom a hlavne mestu Karviná za finančnú podporu. Vďaka patrí personálu za vytvorenie krásneho prostredia s vkusnou výzdobou, za výbornú večeru a profesionálny prístup k hosťom.                                                                                                     Záštitu nad plesom prevzal predseda OS v ČR Andrej Dán Bárdoš.                    

 Do videnia na jubilejnom 20. pokračovaní Slovenského plesu dňa 18. februára 2023 

 

                                                                                                   Vilma Krňávková

 

 

23. 02. ROS Třinec - zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

26. – 27. 02. ZS Praha – účasť na oslavách 75. výročia vzniku slovenskej časti ECAV Praha.

 

                                                  M A R E C 

 

01. 03. ROS Kladno - utorkové posedenia pri harmonike – 1., 8., 15., 22. a 29.

02. 03. ROS Plzeň - posedenie v hoteli Ural

02. 03. ROS Ústí nad Labem - návšteva múzea

02. 03. ROS Karlovy Vary - členská schôdza

05. 03. ROS Kopřivnice – návšteva výstavy Olympijské okamžiky - Zátopkovci

07. 03. ROS Třinec - členská schôdza

08. 03. ROS Karviná - klubová akcia  Posedenie pri príležitosti MDŽ 

12. - 13. 03. Brno FS Púčik - sústredenie FS Púčik (príprava tanca z Horehronia)

12. 03. ROS Kopřivnice – účasť na súťaži v šipkách

15. 03. ROS Kopřivnice – akcia Klubu seniorov

16. 03. Brno FS Púčik - Tanečný dom s Púčikom z regiónu Abov

18. 03. ROS Sokolov - posedenie k MDŽ

19. 03. ROS Karviná - ,,Poznávame región“ – Exkurzia do múzea Tatra Kopřivnice

21. 03. ZS Praha -  beseda Bratislave v rámci Cyklu Česko-slovenské historické križovatky

na tému Federalizácia

23. 03. ZS Praha – účasť na besede ku knihe Pavla Kosatíka Slovenské století

23. 03. ROS Kopřivnice - členská schôdza

24. 03. ROS Karviná - Literárne popoludnie - prezentácia literárnej tvorby v slovenskom

 českom jazyku.

 

Literárne odpoludnie

 

Milovníci pekného slova a hudby prijali pozvanie na 20. pokračovanie literárnych stretnutí, ktoré organizuje OS v Karvinej v spolupráci s Regionálnou knižnicou. Tieto podujatia sa plánujú vždy na marec – mesiac knihy. Dňa 24. marca 2022 o 16,00 hod. sa v literárnej kaviarni RKK zišlo 36 členov a priaznivcov nášho spolku. Úvodný príhovor predniesla  a prítomných privítala knihovnička Božena Magerčiaková. Programom  sprevádzala predsedníčka OS Vilma Krňávková. Hlavným bodom programu bola prezentácia knihy, ktorú vydal Poetický klub Anote pod názvom Psáno po večerech. Kniha vznikala dva roky a bola vydaná v roku 2021 nákladom samotných autorov. V knižke je sto dvadsať básní, každý autor ich má presne dvadsaťštyri. Medzi piatimi autormi sú traja naši členovia: Mária Brabcová, Anna Vojtechová a Ján Bazger. Každý z nich prečítal tri ukážky z vlastnej tvorby. Hovorené slovo bolo pretkávané hudobnými vstupmi klaviristky pani Wandy Měchovej. Vybrané skladby harmonizovali s prednesenou poéziou.

V druhej časti podujatia mali prítomní možnosť položiť autorom otázky viazané k názvu knihy. Odpovedali stručne. Mária Brabcová: ,,Píšem hlavne v noci. Vedľa postele mám zošit a tužku. Nič nejde násilím. Niekedy aj mesiac nenapíšem nič. Deväťdesiatdeväť percent básní píšem ako ,,on“. Písať som začala v dievčenských rokoch, boli to hlavne verše o láske. Prispievala som taktiež do časopisu Československý vojak.“  Anna Vojtechová: ,, Nikdy som nepísala večer, vtedy nie som naladená na verše. Vstávam zavčasu ráno, po ruke mám papier, tužku a myslí mi to na poetickú tému. Zo svojej tvorby som niečo spálila. K písaniu ma naspäť prinavrátila kamarátka a spoluautor knihy Karel Sikora.“ Ján Bazger: ,,Píšem v noci, nad ránom, keď nemôžem dospať. Dobre sa píše, keď je všade pokoj. Niekedy to ide samo a za popoludnie napíšem aj štyri básničky.  Okrem veršov píšem aj rozprávky pre deti a krátke poviedky.“

Všimli ste si? Ani jeden z nich nepíše večer, ako znie titul knižky. Názov jednoducho vymyslel ďalší autor Karel Sikora a ostatným sa páčil. Vymedzený čas pre podujatie pri krásnych veršoch, starostlivo vybraných klavírnych skladbách, ale aj pri dobrej kávičke  rýchlo ubehol. Stretnutie na nás pôsobilo ako balzam i vzhľadom na súčasné dianie vo svete. Účinkujúcim bolo poďakované kyticou kvetov a malou sladkou odmenou. Svatava Sukopová, zástupkyňa riaditeľky  RKK darovala krásnu kytičku aj predsedníčke OS za dvadsaťročnú spoluprácu s knižnicou v súvislosti s týmto projektom. Veľké poďakovanie patrí vedeniu knižnice za poskytnutie priestorov a spoluprácu pri realizácii podujatia.                    

 

Vilma Krňávková              

 

 

28. 03. ZS Praha -  beseda v Košiciach v rámci Cyklu Česko-slovenské historické križovatky

na tému Rozdelenie Česko-Slovenska

29. 03. ROS Kopřivnice – kurz ovládania chytrých telefónov pre seniorov  

 

 

                                                   A P R Í L 

 

01. 04. ROS Ústí nad Labem – Prednáška o J. Kollárovi

                                   

Spomienka na velikána

 

Nielen v Prahe, ale aj v Ústí nad Labem si pripomíname veľké mená našej slávnej minulosti. Nešlo teda nepripomenúť si 170. výročie smrti slovenského básnika Jána Kollára. I Dnes, keď si spomenieme toto meno, vynoria sa nám takmer automaticky veľké idey a ideály obdobia slovenského a českého národného obrodenia - je to humanita, sloboda, slovanstvo a myšlienka slovanskej vzájomnosti, ideály, ktoré tvoria akoby osnovu slovenských dejín minulého storočia. 

Práve kvôli tomu sme sa stretli 1. apríla 2022, aby sme si vypočuli prednášku Mgr. G. Hronovej o živote a diele Jána Kollára. Prirodzene, hovorilo sa aj o slávnom epose Slávy dcéru. Boli medzi nami i tak odvážne recitátorky, ktoré nám úryvky z tohto jeho diela zarecitovali. Naša vďaka patri prednášajúcej i im.  

 

Janka Nedvídková

 

01. 04. OS v ČR – odovzdanie materiálov do 1. čísla Koreňov (Slovenské dotyky č. 2)

02. 04. ROS Plzeň – činnosti pre Medzinárodný folklórny festival CIOFF® Plzeň

04. 04. OS v ČR – porada redakcií Slovenských dotykov a Koreňov

05. 04. ROS Kladno - utorkové posedenia pri harmonike – 5., 12., 19. a 26.

06. 04. ROS Plzeň - posedenie v hoteli Ural

06. 04. ROS Karviná - zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

07. 04. ROS Kopřivnice – výlet do obce Chalupki v Poľsku

09. 04. ROS Karlovy Vary - tanečná zábava pod názvom: Vítanie jari.

12. 04. ROS Karviná - klubová akcia - Jazykové okienko

 

Stretnutia v karvinskej klubovni

Konajú sa v utorky od 15. hodiny, aby sa mohli zúčastňovať aj zamestnaní členovia Schádza sa ich pravidelne okolo 26 až 33. Každý člen má k dispozícii plán akcií na celý rok,  aby sa mohol dopredu pripraviť na súťaže, alebo prispieť do programu svojím nápadom. Na 12. apríla bolo naplánované Jazykové okienko, v rámci kultivovania slovenského jazyka ho zaraďujeme do plánov pravidelne. Tento raz výbor pripravil nárečové slová z rôznych kútov Slovenska. Bolo ich dvadsať. Úlohou bolo preložiť výraz do spisovnej slovenčiny a tým vysvetliť jeho význam. Prvé tri miesta boli odmenené drobnými pozornosťami. Prekvapením bolo umiestenie členky českej národnosti na 1. mieste. Na otázku, ako sa jej to podarilo, prezradila, že má manžela Slováka. Gratulujeme, pani Gruberová. Ďalšou klubovou akciou bol Deň matiek 10. mája. OS zakúpila karafiáty a muži sa postarali o krátky program prevažne poeticky ladený. V priebehu stretnutia sme si vypočuli krátke príbehy zo života niektorých mamičiek a nechýbali ani slovenské ľudovky. Harmoniku tentokrát vzala do rúk  predsedníčka OS. Pri všetkých stretnutiach sa nezabúda na oslávencov v danom mesiaci. Vážime si aj toho, že medzi nami občas  môžeme privítať pána exprimátora Antonína Petráša.

                                                                                       Vilma Krňávková 

 

17. 04. ROS Třinec - návšteva výstavy

17. 04. ROS Třinec - zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

21. 04. ROS Kopřivnice – ůčasť na Jarnom senioroskom popoludní

22.  – 24. 04. Brno FS Púčik - sústredenie FS Púčik (nová choreografia tancov z Kubry)

22. 04. ROS Kladno - spomienkový akt na vypálenie Lidíc v rámci akcie Lidická hrušeň

22. 04. ROS Kopřivnice - Turnaj v bowlingu

 

                                    Zobúdzane sa do krásnej jari

 

 

 Utorok 29. marca sme zasvätili nášmu vzdelávaniu - navštívili sme štvorhodinový kurz ovládania chytrých telefónov a tabletov. Akcia prebehla v rámci akcie Aktívny senior.

Vo štvrtok 7. apríla sme spolu s členmi Asociácie postihnutých navštívili obec Chalupki v Poľsku. Počasie vyšlo dobre a tak sa všetci nielen pokochali prírodou, ale na trhu aj výhodne nakúpili - potraviny, rastlinky, kvietky, všetko za dobrú cenu. Blížila sa Veľká noc a tak sa to zišlo. Sviatky Veľkej noci sme strávili vo veľkej pohode. Na našu nástenku sme vystavili želanie, vyslovené nielen smerom k Veľkej noci: Hlavne kľud a zdravíčko prajeme v tejto chaotickej dobe. Samotné sviatky sme si 17. apríla naozaj užili. Vyšlo aj slniečko, niekde zasnežilo, no jednoducho apríl. Vo štvrtok 21. apríla sa po dvoch dlhých rokoch uskutočnilo Jarné seniorské odpoludnie. Po takej dlhej prestávke sme sa naň všetci tešili. Z nášho spolku prišla viac ako polovica členov. Akciu zaistilo mesto Kopřivnice a opäť v rámce akcie Aktívny senior. Pri drobnom občerstvení sa sledovali bohatý kultúrny program. Tanečná skupina Relax a tanečný súbor z DDM nás nadchli. Zahrali sme si Bingo a potom nám nič nebránilo v tanci. Hrala už tradične kapela Meteor a bola aj tombola. V piatok 29. apríla bolo pekne, ale na našom tradičnom turnaji v bowlingu sa nás zišlo dosť, aby sme si s elánom zasúťažili. Hodinu sme hrali na troch dráhach. Čas bežal rýchlo. Prišli aj tí, čo nemôžu hrať, aby podporili ostatných. Zahrali si aj vnúčatká a novší členovia. Vyhral Roman, ktorý hral s nami prvý raz. Bol dobrý! Získal 232 bodov. Ani jeho manželka Blanka sa nedala zahanbiť. Bola medzi ženami tiež prvá. Druhý bol Pavel J. 210 b., tretí Pavel K. 208 b.

Máj bol plný našich aktivít. Sviatok práce 1. mája je ale aj lásky čas. Oslávili sme oboje, to druhé bozkom pod rozkvitnutým stromom. Na druhý deň sme položili ružičku k pamätnej tabuli M. R. Štefánika k výročiu jeho nešťastného skonu 4. mája 1919. O ďalšie tri dni sme sa, pri príležitosti 77. výročia ukončenia vojny, zúčastnili na pietnom akte pri pomníku k obetiam vojny. V nedeľu 8. mája sme slávili sviatok matiek. Pocta patrí všetkým mamičkám, veď majú zlaté srdce. V piatok 13. mája sme zase spoločne vyrazili na prvý tohtoročný farmársky trh, o dva dni sme oslávili Deň pre rodinu v Kopřivnici. Prebehol už 14-ty ročník! V utorok 17. mája sa uskutočnil výbor OS. Chystáme májovú veselicu. Hudba, srdiečkový tanec a pod. Tešíme sa na piatok .

 

Anna Janíková

 

 

23. 04. ROS Stříbro - usporiadateľská služba Motokros AMK na Teréne sv. Petra

23. 04. ROS Sokolov - turistický výlet do okolia Sokolova

24. 04. OS v ČR – rokovanie s Karpato-Rusínskym krajanským centrom v Prahe

 

Všetci sme Slováci, všetci sme z východu …

 

Pri príležitosti osláv Veľkej noci podľa Juliánskeho kalendára v nedeľu 24. apríla 2022 predseda Obce Slovákov v Českej republike Mgr. Andrej Dan Bárdoš, Ph.D. pozdravil členov spolku Karpato-Rusínske krajanské centrum v Prahe na čele s jej predsedníčkou Mariou Kobanovou Chochrunovou. Predseda Obce Slovákov m. i. vo svojej zdravici poukázal na to, že všetci sme Slováci, ale zvláštnym etnografickým prvkom východu sú práve Rusíni – národ, ktorý dodnes nemá svoju zem, ale pri tom bol spoluzakladateľom prvej ČSR. V závere poďakoval za pozvanie a vyjadril presvedčenie, že doterajšia vzájomná spolupráca bude i naďalej pokračovať.

                                                                                                              Andrej Dan Bárdoš

 

                                                       M Á J 

 

01. 05. ROS Třinec – výlet v rámci akcie Poznaj svoje mesto

02. 05. ROS Kopřivnice – kladenie kvetín k pamätnej tabuli M. R. Štefánika

03. 05. ROS Kladno - utorkové posedenia pri harmonike – 3., 10., 17., 24. a 31.

04. 05. ROS Plzeň - posedenie v hoteli Ural

04. 05. Brno FS Púčik - Tanečný dom s Púčikom z regiónu Horehronie

04. 05. ZS Praha – kladenie kvetín k soche M. R. Štefánika

05. 05. ZS Praha – kladenie kvetín k hrobu neznámeho slovenského bojovníka Pražského

Povstania

 

Poďakovanie hrdinom

 

Málo sa vie o tom, že v máji 1945 sa do bojov Pražského povstania zapojili aj Slováci. Jeden z nich padol v spodnej časti Žižkova a jeho hrdinskú smrť pripomína pamätná tabuľa, umiestená na fasáde domu č. 3 na Orebitskej ulici. Sem 5. mája zamierili členovia Združenia Slovákov v Prahe, a uctili si pamiatku tohto hrdinu.

 

                                                                       Jaromír Slušný

 

05. 05. ROS Kopřivnice – kladenie kvetín k pomníku obetiam I. svetovej vojny

06. 05. ROS Kladno – folklórny festival Tuchlovická pouť

08. 05. ROS Kopřivnice – oslava Sviatku matiek

09. 05. ROS Karlovy Vary - turnaj v bowlingu

12. 05. ROS Karviná - Deň matiek – spoločenské posedenie s programom, pesničkou

i kytičkou

13. – 15. 05. Brno FS Púčik - sústredenie FS Púčik Veľká Ida (príprava tanca z Gemera)

14. 05. ROS Stříbro – zájazd do ZOO alebo Rozprávkovej kaviarne

18. 05. ROS Ústí nad Labem, ROS Teplice - výlet do Prahy

19. 05. ZS Praha – účasť na besede ku knihe Tomáša Čermáka Všetku moc do rúk ľudu!

20. 05. ROS Kopřivnice – májová veselica

                                               Veselo každý deň

V piatok 20. mája sa uskutočnila naša májová veselica. Tešili sme sa  na ňu dlho a vyplatilo sa. Bol krásny májový deň!. Zišli sme sa skoro všetci, rozdali nové Slovenské Dotyky a vybrali si srdiečka do spoločného tančeka. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave májovej veselice patrí vďaka! Veselicu sme zahájili prípitkom, po ktorom predsedníčka  predniesla príhovor k máju. Večierok kvôli covidu sa neuskutočnil už dva roky, tak sme mali potrebu zísť sa. Hudobník nás nesklamal, jeho hudba, piesne či už slovenské, české, chorvátske nemali chybu! Tanec sme zahájili srdiečkovým a bolo úsmevné, aké dvojice spolu tancovali. Dobrá večera potešila tiež a tombola to umocnila. Zaspievali sme si všetci a rozpálení sme boli nielen tancom, ale aj horúcim dňom. Rozchádzali sme sa spokojní a dohodnutí, že v júni sa zídeme na grilovanie u Zdenky a Janka v Sedlnici.

Stretnutie nemalo žiadnu chybu! Zišli sme sa na nádraží, niektorí pristúpili na zastávke a niekto išiel autom. Zdenka s Jankom nám nachystal fáborky po celej ceste až ku domu. Tam sme sa najprv pokochali záhradou a chatkou. Obdivovali sme kvety lekníny, rybičky, figúrky žabiek, trpaslíkov, drevené smerovky napr, Krčma 795 krokov. Pivko čapoval Zdenkyn syn a bolo skvelo vychladené a chutné. Pripili sme si na zdravie a stretávku Tondovou jablkovicou, bola výborná. Milka upiekla škvarkové pagáčiky, Olinka kefírovú buchtu a Zdenka koláčiky, roládky a krémové zákusky... Uf!! Bolo to všetko výborné. Zdenka mala nachystaných plno slnečníkov, tak sa dobre sedelo. Potom sme opiekli. kto čo mal, oheň bol rýchlo založený a k tomu po jedle bol spev, harmonika, ozembuch. Janko sa prezliekol za cigánku a mal veľký úspech. Aby nám vytrávilo, trocha sme sa boli prejsť k neďalekým rybníkom. Pokoj, ticho, kúsok odtiaľ studnička s výbornou vodou.. Dobre nám to padlo. Utieklo to, a večer sme sa vracali pomaly tichou dedinkou ku vlaku. Bol to nádherný deň, stretávka Slovákov sa zasa vydarila. 

A je tu júl, prázdninový mesiac. Chystáme sa do kúpeľov, na chaty, záhradky, k vnúčatkám. Dali sme na nástenku posledné číslo Slovenských Dotykov a budeme potom chystať pozvánku na augustový Jánošíkov dukát, našu srdcovku. Medzinárodný festival slovenského folklóru bude od 5 do 7. augusta v Rožnove pod Radhoštěm. Tešíme sa...

 

                                                                                   Anna Janíková

 

20. 05. ROS Karlovy Vary - májová veselica

22. 05. OS v ČR – odovzdanie materiálov Obce do Slovenských dotykov č. 5

27. 05. OS v ČR – zasadanie RRaKK

27. 05. OS v ČR – zasadanie Výkonnej rady

27. 05. OS v ČR – zasadanie Republikovej rady

 

Zasadanie Republikovej rady

 

Tohtoročné zasadanie Republikovej rady sa konala v trochu inej forme, na akú sme obvykle zvyknutí. Predovšetkým sa uskutočnilo omnoho skôr, ako obvykle a to 27.mája 2022. Príčiny bola jednoduchá, delegáti sa chceli pokochať Prahou v jej jarnej, teda rozkvitnutej podobe. Miesto konania ale bolo rovnaké - Slovenský dom.

Rokovania sa zúčastnili traja členovia Výkonného výboru a predstavitelia, predstavitelia ôsmych regionálnych Obcí, pričom ďalšie tri sa tejto akcie zúčastnili v zastúpení. Podmienka účasti, podľa Stanov Obce, bola teda dodržaná.

Ako hostia sa rokovania zúčastnila jednak predstaviteľka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ida Deszkásová, teritorialistka, ktorá má v kompetencii starostlivosť o slovenskú menšinu v Českej republike a rovnako tak aj jej kolegyňa Adriana Čechovičová. Karpatsko-Rusínske krajanské centrum, ako hosť zastupovala Mária Chochrunová.

Tomu bol prispôsobený program zasadania Republikovej rady. Kvôli trochu obmedzeným časovým možnostiam, sa vystúpenia členov Republikovej rady rozdelili do troch blokov. Za regionálne Obce Slovákov zo severnej Moravy  vystúpila Vilma Krňávková, ktorá vo svojom hutnom expozé zhrnula výsledky činnosti všetkých štyroch regionálnych Obcí, ale súčasne pohovorila i o problémoch, s ktorými sa stretávajú. Vyzdvihla význam spätosti činnosti Obcí s miestnymi orgánmi štátnej a regionálnej moci, s organizáciami ostatných národnostných menším a poukázala i na význam časopisu Korene pre jednotlivé Obce a ich členov. Jej informácie stručne doplnili Anna Janíková a Mária Rosolová.

Za organizácie zo severozápadných Čiech hovorila Helena Pačesová. Informovala najmä o činnosti Obcí z Karlových Varov a Sokolova, ale stručne sa zmienila i Obciach z Teplíc a Ústí nad Labem, ktorých predstavitelia sa z rokovania ospravedlnili. Jej informáciu krátko doplnila Anna Starůstková.

Za Korene hovoril ich šéfredaktor J. Slušný, ktorý poďakoval Úradu za príslušnú dotáciu, ale súčasne požiadal o jej prípadné navýšenie. Vyzdvihol význam Koreňov pre celú Obec, ale i jednotlivé regionálne obce a našich členov. Súčasne informoval o akciách Obcí z Prahy, Kladna, ale aj Plzne a Stříbra.

O problémoch Obce v globále hovoril jej predseda Dan Bárdoš, ktorý vyzdvihol skutočnosť, že i napriek covidu a zhoršujúcej sa ekonomickej situácii, OS v ČR pokračuje aj naďalej v práci. Pripomenul prácu s webovými stránkami a Koreňmi.

Stanovisko ÚSŽZ predniesla Ida Deszkásová, ktorá všetkým našim členom poďakovala za prácu a výdrž, podrobne informovala o hlavných úlohách činnosti ÚSZŽ, jeho finančných možnostiach, vyzdvihla význam práce s mladými ľuďmi a sľúbila Obci pomôcť, kde to bude možné.

 

                                                                       Vilma Krňávková

 

27. 05. OS v ČR a ZS Praha – beseda o Dubčekovi

 

Beseda o A. Dubčekovi

 

Pomerne široký záujem vyvolal zámer vedenia OS v ČR, usporiadať besedu o Alexandrovi Dubčekovi, ktorú nakoniec finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Akcia sa uskutočnila v spolupráci s vedením Slovenského domu a Slovensko-českým klubom.

Pre jej uskutočnenie sa podarilo zaistiť popredných českých a slovenských historikov, ktorí sa najnovšími dejinami Česka a Slovenska zaoberajú. Bol to predovšetkým prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dlhodobo sa venujúci problematike česko-slovenských vzťahov a je aj laureátom Ceny Mateja Hrebendu,  Mgr. Michal Macháček, PhD. - autor významnej knihy o Gustávavi Husákovi a dlhoročný predseda OS v ČR doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc.

Celú akciu 27. mája krátkym úvodným slovom otvoril Andrej Dan Bárdoš, predseda OS v ČR. Uviedol nielen diskutujúcich, ale aj zvýraznil podporu, ktorej sa dostalo tejto akcii zo strany ÚSŽZ. Potom slovo odovzdal moderátorovi tejto akcie a nášmu hostiteľovi Vladimírovi Skalskému.

Besedu rozdelil do troch skupín: mladé roky Alexandra Dubčeka a jeho vstup do politiky; A. Dubček v čele KSS a KSČS a nakoniec A. Dubček, november 1989 a jeho tragická smrť. Môžeme povedať, že besedujúci ku každému z týchto troch okruhov priniesli rad zaujímavých údajov, ktoré poslucháči predtým ani nepočuli. S veľkým záujmom sa stretlo hodnotenie postupu A. Dubčeka v rokoch 1964-1968, ale aj vzťahu Husák-Dubček, či postavenie A. Dubčeka v poslednom roku jeho života.

Na záver besedujúci odpovedali na otázky publika, ktorých by bolo azda ešte viac, ak by organizátorov nenaháňal čas.

 

                                                                                   Andrej Dan Bárdoš

 

27. 05. OS v ČR - Cena Mateja Hrebendu

 

Cena Mateja Hrebendu udelená

 

V piatok 27. mája 2022 sa v Slovenskom dome v Prahe po 26. krát udeľovala Cena Mateja Hrebendu a to opäť v mimoriadne slávnostnej nálade. Všetko ukazuje, že si táto Cena i naďalej udržuje vysoký štandard a prestíž. Celá slávnosť bola finančne podporená Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, takže je jasné, že sa medzi hosťami objavila aj predstaviteľka ÚSŽZ Ida Deszkásová a rovnako tak aj jej kolegyňa Adriana Čechovičová. Odovzdávania cien sa ale zúčastnili aj predstavitelia ďalších slovenských spolkov a inštitúcií z Prahy.

Slávnosť otvoril prejavom predseda OS v ČR Andrej Dan Bárdoš. Ale skôr ako sme začali, sme minútou ticha uctili pamiatku v tento deň zosnulej laureátky Hrebendovej ceny a dlhoročnej organizátorky slovenskej menšiny v Prahe Janky Halukovej. So spomienkou na vystúpil aj biskup ECAV Marián Čop, ďalší z našich Hrebendovcov, ktorý prítomných pozval na jej zádušnú omšu.

Potom už začala príjemná práca. Najprv s milým príhovorom vystúpila aj Ida Deszkásová, po nej predseda OS v ČR oznámil, že laureátmi Ceny Mateja Hrebendu za rok 2022 sa stali: zakladateľ OS v ČR, predseda SZSZ, ktoré len tak mimochodom v 4. júla oslávila 20. výročie svojho vzniku, riaditeľ Slovenského domu etc, etc. Vladimír Skalský a historik Michal Macháček. To už nastal čas pre Laudatiá. Za Michala Macháčka ho predniesol Dan Bárdoš a za Vlada Skalského Naďa Vokušová. Krátkymi otázkami ich následne potrápil Dan Bárdoš, ale predovšetkým oceneným odovzdal ich diplomy a vecné dary. So svojimi gratuláciami ku slávnostnej atmosfére prispela aj Ida Deczkášová. Nakoniec dostali slovo aj obaja ocenení a v krátkych príhovoroch za udelenie cien poďakovali.

Až potom sa rozbehla voľná debata a všetci prítomní mohli obom laureátom nielen pogratulovať, ale obrátiť sa na nich aj s otázkami.

 

                                                                                   Jaromír Slušný

 

27. – 29. 05. Brno FS Púčik - zájazd FS Púčik na rusínsky folklórny festival vo Svidníku

23. 05. – 04. 06. ROS Sokolov – zájazd do Veľkého Medera (Slovensko)

 

                                               Stručne o nás

 

V máji sme organizovali týždenný zájazd do termálnych kúpeľov vo Veľkom Mederi. Záujem bol ako vždy veľký, takže sme so sebou bohužiaľ nemohli vziať všetkých záujemcov, ktorí by radi išli. Kapacita autobusu bola 57 cestujúcich a to pre našu organizáciu nebol problém obsadiť. Celý týždeň nám prialo počasie, krásne slnečné dni sme si užívali pri bazénoch alebo prechádzkami po malebnom mestečku. Niektorí sa vydali na prehliadku Bratislavy. Po týždni sme sa všetci vracali oddýchnutí späť do svojich domovov, k našim blízkym.

   Nezabúdame ale ani na naše deti. V júni sme v Sokolove usporiadali oslavu MDD na záhrade, ktorú nám prepožičal člen nášho výboru Ján Dzoba. Zúčastnilo sa niekoľko detí so svojimi starými rodičmi. Deti súťažili o balíčky s cukrovinkami a na každého sa dostalo. Dospelí si zaspievali a na záver si všetci opiekli špekáčiky. Po krásne strávenom popoludní sa všetky deti rozišli ku svojim rodičom.

Ani v septembri sme nezaháľali. OS Sokolov zorganizovala spomienkový výlet k výročiu SNP, ktorého sa vzhľadom na počasie, zúčastnilo iba niekoľko členov. Linkový autobus nás odviezol do mestečka Kostelní Bříza na Sokolovsku, odtiaľ sme šli cca 6 km do dedinky Kamenice. Tam sme si znova opekali špekáčiky, zaspievali si a pokračovali do Sokolova, niektorí pešo a iní autobusom. Celkom sme tak nachodili cca 11 km. Aj keď tento deň nám počasie veľmi neprialo, napriek tomu to bol krásny zážitok, na ktorý budeme radi spomínať.

 

Stanislava Šmídová

 

28. 05. ROS Stříbro - usporiadateľská služba Motokros AMK na Teréne sv. Petra

 

 

                                                       J Ú N 

 

01. 06. ROS Plzeň - posedenie v hoteli Ural

03. – 05. 06. Brno FS Púčik - zájazd FS Púčik na folklórny festival v Pardubiciach

04. 06. ROS Karlovy Vary a ROS Sokolov – Deň národnostných menšín Karlovarského

kraja

 

                                    Deň národnostných menšín

 

Táto tradičná akcia sa v posledných rokoch stala akosi putovnou. Už sa odohrávala v Sokolove, Karlových Varoch alebo Chodove a tohto roku pripadol na Cheb, konkrétne na chebský areál Krajinka. Deň sa uskutočnil v rámci 4. ročníka festivalu Wine and Food.

Akcia začala o 10,00 hod. a aj keď bol koniec naplánovaný na  18,00 hod, „trochu“ sa to natiahlo. Všetko začalo susedskými raňajkami, po nich sa na scénu dostal harmonikár Evžen Chvojka, ktorého na festival nasmerovala  ROS Karlovy Vary a reprezentoval tam slovenskú menšinu. Hral slovenské ľudovky a publikom sa mu podarilo rozospievať. Bolo by to ešte lepšie, keby nemusel skončiť kvôli časovému rozvrhu. Po ňom prišli maďarské husle, vietnamské ľudové nástroje atď. Pretože festival mal v náplni i jedlo, ROS Sokolov zaistila predaj domáceho pečiva, ale chleba s masťou a cibuľou. K tomu sa predávali detské hračky – plyšový tiger a vláčiky.

„Chceme ukázať, že v našom Karlovarskom kraji žijeme spoločne s ľuďmi rôznych menšín, nech ide o menšinu nemeckú, slovenskú, vietnamskú, rómsku, maďarskú, ukrajinskú, rumunskú, ruskú či bieloruskú. Rešpektujú životný štýl a zvyklosti Čechov, pritom je každá z nich svojbytná a zakladá si na svojej histórii, folklóre, varí tradičné jedlá. Spoločná akcia je vyvrcholením našej celoročnej spolupráce a tiež jej prostredníctvom chceme priblížiť umenie a tradície jednotlivých národností,“ povedala k tomu Markéta Monsportová, predsedníčka Výboru pre národnostné menšiny krajského zastupiteľstva.

Ďalšou akciou ROS Karlovy Vary bol Pochod česko-slovenskej vzájomnosti. O jeho obľube svedčí aj to, že v tomto roku šlo už o jeho 20. ročník. Východzí bod bol pri OD Lidl v Karlovych Varoch a šlo sa tradične do Rosnice. Vyrazili sme o 10,00 hod. a už o dvanástej sa v Rosnici piekli špekáčiky a pilo sa pivo. Účasť a nálada boli výborné!

 

                                                                       Helena Pačesová

 

04. 06. ROS Stříbro – Deň detí

07. 06. ROS Kladno - utorkové posedenia pri harmonike – 7., 14., 21. a 28.

08. – 12. 06. ROS Plzeň -  Medzinárodný folklórny festival CIOFF® Plzeň

06. 06. ROS Karviná - zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

10. 06. ROS Kladno - turistická vychádzka

10. 06. ROS Třinec – prednáška – zrušené

11. – 12. 06. Brno FS Púčik - sústredenie FS Púčik (príprava tanca zo Suchej Hory)

11. 06. ROS Karlovy Vary - 20.ročník pochodu česko-slovenskej vzájomnosti. 

14. 06. ROS Karviná - klubová akcia  ,,Cvičenie pamäti“

18. – 19. 06. ROS Karviná - dvojdenný zájazd na Slovensko – ,,Za kultúrnym dedičstvom

našich predkov 

 

Zájazd Bojnice

Stačí zalistovať v kronike Obce Slovákov v Karvinej a ponúkne sa okrem iného pestrá mozaika dvojdňových zájazdov na Slovensko. Konajú sa už od roku 1994, kedy bola OS založená a projekt bol nazvaný  ,,Za kultúrnym dedičstvom našich predkov“ Časovo je zaradený do letných mesiacov, kedy sa už dá spoľahnúť na vydarené počasie a tiež prírodné krásy majú vyššiu hodnotu. V tomto roku sme si na dni 18. – 19. júna naplánovali  kúpeľné mesto Bojnice. Na zájazd sa prihlásilo 50 osôb. Podarilo sa nám zaistiť pekné ubytovanie v Penzióne  Družba. Po príchode na miesto nás privítala jeho sympatická majiteľka pani Matušáková. Nakoľko rozdelenie do izieb bolo pripravené v predstihu, stačilo vyzdvihnúť a rozdať kľúče. Po hodinovej prestávke a pokochaní sa krásnym interiérom sme sa vydali za kultúrnymi pamiatkami. Jedna skupina sa vydala smerom k zámku do ZOO. Ďalšia skupina zvolila centrum kúpeľného mesta. V pripravenom programe na dva dni sa ďalej ponúkali: Múzeum praveku, Bencovje grunt,  kaktusárium, pieskové sochy, vyhliadková veža Čajka s výškou 30 m, kúpalisko Čajka v blízkosti zámku. Do najkrajšej historickej pamiatky – teda do bojnického zámku sme sa nedostali. Pri objednávaní vstupu v polovici apríla nám bolo písomne oznámené: ,,Je nám veľmi ľúto, ale v termíne, kedy sa koná festival Rozprávkový zámok, nie je možné poskytnúť klasickú prehliadku, ani zarezervovať čas. Festival sa koná už vyše 20 rokov a má dlhoročnú tradíciu. V interiéroch sú rozprávkové kulisy a hrajú sa rozprávkové príbehy.“ Videli sme na vlastné oči dlhé fronty pred pokladňami. Čakajúcimi boli väčšinou rodiny s deťmi.  Niektoré rozprávky sa hrali aj vo vonkajších priestoroch zámku. Vydali sme sa po chodníčkoch najkrajšej ZOO na Slovensku, kde je 3 000 živočíchov a 400 druhov. Príjemná prechádzka v krásnom prostredí. Po návrate do penziónu nasledovala výborná večera a po nej spoločenské posedenie. Aby sme si oživili repertoár slovenských ľudoviek, pozvali sme si harmonikára. Bol ním študent Martin Beseda z Nitrianskeho Rudna.  Vyhrával tri hodiny – nádherne, profesionálne, do spevu sa zapojili všetci a podaktorí aj do tanca. V nedeľu sa väčšina z nás vydala na Vyhliadku Čajka. Cestu k nej nám priblížil vláčik. Niektorí sa na mieste zľakli výšky a netrúfli si vyliezť pešo na samotný vrchol. Tí, ktorí to nevzdali, nakoniec zistili, že sa pri výstupe ani nezadýchali. Odmenou bol nádherný výhľad na všetky svetové strany, pomyselne sme zrakom objímali celé Slovensko. Stihli sme aj kúpeľ v termálnom bazéne Liečebného domu Mier a niektorí aj iné zmienené atrakcie. Odjazd bol naplánovaný na 15. h. Odchádzali sme s príjemnými pocitmi. Veľkú zásluhu má na tom Penzión Družba, profesionálny prístup pani Matušákovej, p. Miština, vzorná obsluha, krásne a vkusné riešenie interiéru, izieb, čistota, stolovanie, strava. Je to názor celého kolektívu. Ďakujeme a vrelo odporúčame. Bojnice sú krásne. Viac informácií na www.oskarvina.cz.

                                                                                                      Vilma Krňávková

 

18. 06. ROS Sokolov – Deň detí

21. 06. ROS Ústí nad Labem, ROS Teplice - turistický výlet do Vrchotových Janovíc

 

                                               Telegraficky z Ústí

 

Boli sme na výlete v Dubičkách a v stredočeskom kraji vo Vrchotových Janoviciach. Teraz sa pripravujeme na 7. česko-slovenské odpoludnie, ktoré sa uskutoční 26.10. na zámku v Trmiciach. Práve dnes 9. októbra  odpoludnia ideme na zámok doladiť ešte prípravu. 

 

                                                                                   Janka Nedvídková

 

25. 06. ROS Kopřivnice - posedenie v Sedlnici

25. – 26. 06. Brno FS Púčik - sústredenie FS Púčik (nová choreografia tanca zo Suchej Hory)

25. 06. ZS Praha - kladenie kvetín ku hrobu P. J. Šafárika.

25. – 26. 06. Brno FS Púčik, ROS Kroměříž, OS v ČR - kontrola stravu príprav 

XIII. ročníku MFSF Jánošíkov dukát. 

29. 06. ROS Kopřivnice - zasadanie Komisie pre medzinárodné vzťahy

 

 

                                                       J Ú L 

 

 

05. 07. OS v ČR, všetky ROS – organizácia zájazdov a návštev XIII. ročníku MFSF

Jánošíkov dukát. 

05. 07. ZS Praha – Spomienka na SNP

05. 07. ROS Kladno - utorkové posedenia pri harmonike – 5., 12., 19. a 26.

05. 07. OS v ČR – odovzdanie materiálov do 2. čísla Koreňov (Slovenské dotyky č. 6-7)

06. 07. ROS Plzeň - posedenie v hoteli Ural

17. 07. ROS Kopřivnice - návšteva kultúrneho podujatia 

17. 07. ROS Třinec - prehliadka národnostných menšín

 

  Prehliadka národnostných menšín

 

Po troch rokoch covidovej prestávky pani primátorka Věra Palkovská znova zahájila tradičnú Prehliadku národnostných menšín v Třinci. Vyzdvihla fakt, že ukážkou pekného spolunažívania občanov rôznych národnosti je práve táto akcia, ktorá sa koná každé leto. Stala sa jednou z najobľúbenejších a najnavštevovanejších akcii v Třinci a je dôkazom toho, že sa v Třinci vieme dohovoriť, spolupracovať, ale aj sa spoločne zabávať.

Na pódium boli prizvaní i zástupcovia menšín, ktorí sa zhodli na tom, že Prehliadka obohatí každého. Pozdravili i obecenstvo, pretože i pre neho to boli veľmi silné zážitky. Potom sa už šlo na vec. Poliaci, Slováci, Gréci a Rómovia prichystali bohatý program plný hudby tanca a jedla.

Samotná Prehliadka sa začala o 13 hodine speváckou súťažou: Třinec zpíva 2022.

Vzápätí sa postupne striedali tanečné súbory:  profesionálny súbor zo Žiliny – Rozsutec, rómska kapela Imperio, nadšený potlesk patril školskému súboru Ondraszki i dospelým zo súboru piesní a tancov z Oldrzychowic. Podupávalo sa i do rytmu pri vystúpení gréckeho dua Poseidon.

Všetkým našim vzácnym hosťom, ktorý prijali naše pozvanie a prišli podporiť třineckú ROS ďakujem, že tam s nami na tom slnkom rozpálenom námestí vydržali: - predsedovi OS v ČR Danovi Bárdošovi, predsedníčke OS v Karvinej Vilme Krňávkovej, za OS v Kopřivnici sa zúčastnili – členka výboru E. Šulová s členkou OS E. Kaiserlichovou. Predsedníčke A. Janikovej prajeme skoré uzdravenie.

I napriek veľkej horúčave sa zúčastnilo mimoriadne veľa obecenstva  i priaznivcov rôznych menšín.

Zastupiteľstvu mesta Třince ďakujem za podporu slovenskej menšiny a teší nás, že sa nevytráca i priazeň k Regionálnej Obci Slovákov v Třinci, vďaka patri i OS v ČR i USŽZ v Bratislave.

 

Mária Rosolová

 

 

23. 07. ROS Karlovy Vary a ROS Sokolov - Deň česko-slovenskej vzájomnosti, spoločný

výlet ROS Sokolov a ROS Karlovy Vary na hrad Loket

 

 

                                                    A U G U S T 

 

01. 08. OS v ČR, všetky ROS - Na začiatku augusta 2022 budú v našich ROS vrcholiť

            prípravy na skupinové alebo individuálne návštevy XXIII. ročníka MFSF Jánošíkov

dukát

01. 08. OS v ČR – porada redakcií Slovenských dotykov a Koreňov

05. - 07. 08. Brno FS Púčik, ROS Kroměříž, OS v ČR - XXIII. ročník Medzinárodného         festivalu slovenského folklóru JÁNOŠÍKOV DUKÁT.

 

Festival radosti, hudby, tanca a farieb

 

Mnoho, skutočne mnoho prívlastkov by sme mohli pripojiť k priebehu tohtoročného MFSF Jánošíkov dukát, ktorý sa opäť konal v Drevenom mestečku Valašského múzea v prírode v Rožnove pod Radhoštěm v dňoch  5. -7. augusta 2022. Záštitu nad ním prevzali: predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip a hejtman Zlínského kraja Radim Holiš. Festival sa konal aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry ČR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Zlínského kraja, mesta Rožnov pod Radhoštěm, a Valašského muzea v přírodě.

Ako obyčajne jeho organizátormi boli: Jánošíkov dukát z.s., Obec Slovákov v Českej republike, Folklorní spolek Púčik z Brna, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a mesto Rožnov pod Radhoštěm. Zúčastnilo sa ho 17 folklórnych súborov a skupín, ktoré sa venujú pódiovému spracovaniu slovenského folklóru a to najmä z Českej republiky, ale aj zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska. Súbory iných národnostných menšín z ČR na festival vyslali Rusíni a Bulhari.

Dôvodov k radosti bolo skutočne veľa. Len jeden krát nám počasie urobilo menší škrt cez programový rozpočet, ale na tom vec nestála. Najväčším dôvodom radosti bola skutočnosť, že po predvlaňajšom zrušení festivalu kvôli covidu a jeho minuloročnom  skrátenom „vydaní“, Dukát opäť naplno roztiahol svoje krídla a ukázal sa v plnej sile.

Vystúpenia začali už v priebehu piatku 5. augusta, ale tento deň mal Dukát vrcholy dva. Prvým bola vernisáž výstavy „Slovensko čarovné“ fotografov Igora Čombora, Ivana Kenéza a Ľubomíra Schmidu. Otvoril ju a k prítomným sa prihovoril predseda SZSZ Vladimír Skalský, do nôty na fujaru a drumbľu hral Drahoš Daloš a zúčastnili sa jej predstavitelia všetkých organizátorských subjektov.

Najväčším vyvrcholením ale bolo slávnostné otvorenie festivalu v Komornom amfiteátri Múzea, ktoré moderoval Tomáš Gross. K plnému hľadisku sa prihovorili: zástupkyňa starostu Rožnova Krystína Kosová, riaditeľ Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš, predseda SZSZ Vladimír Skalský, emeritný predseda OS v ČR a šéfredaktor jej časopisu Korene Jaromír Slušný a prirodzene, že aj riaditeľ festivalu Vlastimil Fabišik. Vo svojich príhovoroch sa zhodli na jednom: poželali Dukátu, aby sa rozzvučal ako v minulých rokoch a prilákal, čo najväčší počet divákov. To sa vzápätí stalo skutkom, pretože divákov, ktorých v amfiteátri už pribúdalo po desiatkach, dostala do varu Muzika Milana Rendoša z Košíc s programom A ti, hudak, šumňe hraj, prinášajúca folklór z jednotlivých regiónov východného Slovenska. Naň nadväzoval tradičný program Pri hudákoch, ktorý trval do neskorej noci.

V noci z piatka na sobotu sa pekne rozpršalo, ale sobotný program dážď narušil len čiastkovo. O 10,00 hod. sa predstavitelia Festivalu a jednotlivých súborov stretli s vedením mesta v čele so starostom Jiřím Pavlicom. I tu padlo mnoho hrejivých slov, ktoré snáď prispeli k tomu, že sa počasie nakoniec umúdrilo a dážď ustal. Poobede a večer už šiel program naplno. Za sebou nastupovali programy: Zahrajme sa...(DFS Hamička, Košice, Slovensko, DFS Kornička, Trenčín, Slovensko, DFS Kašavjánek, Zlín), Aký kraj, taký mrav (FS Dunajec, Olomouc, FS Púčik, Brno, FS Šarvanci, Praha, FS Šmykňa, Ostrava) a Od Tatier k Šumave... (Trio Kantar, Praha, TS Pirin, Brno, FS Cerevina, Čerpotok, Rumunsko, FS Vreteno, Kysáč, Srbsko, STS Dúha, Malý Kereš, Maďarsko).

Večer vyvrcholil programom Harmoňija moja, v ktorom vystúpili DFS Hanička, Košice, Slovensko, FS Borievka, Košice, Slovensko, FSk Kadlubek, Valaliky, Slovensko, Muzika Milana Rendoša, Košice, Slovensko a sólisti. Po ňom začali XX. majstrovstvá Valašského kráľovstva v mútení  masla. Vyhrali ich dievčatá z FS Vreteno, Kysač Srbsko, ktoré namútili 3,53 kg masla, na druhom mieste sa umiestnil Slovenský tanečný súbor Dúha z malého Kereša z Maďarska (3,42 kg masla) a na treťom spojené družstvo FS Šarvanci, Praha a FS Púčik z Brna.

Vzápätí sa rozpútal ľúty boj o titul „Jánošíka roka“, ktorý vyhral Peter Uglaj z FS Šarvanci.

Nedeli 7. augusta vládli dva programy: Naladenô? a gala program Z rodného kraja, kde vystúpili všetky zúčastnené súbory.

Ľudia sa z Rožnova rozchádzali v dobrej nálade: videli a počuli, po čo prišli a predviedli, čo nacvičovali celý rok.

Významnými partnermi boli Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Ochranný svaz autorský, Slovenský inštitút v Praze, Vinařství Nešpor a Rajský, Garmet Rožnov pod Radhoštěm, Valašské království, Mlékárna Valašské Meziříčí, Slovak World Network a Folklórna únia na Slovensku. Mediálnymi partnermi  boli Český rozhlas, Česká televize, Rozhlas a televízia Slovenska, Radio Proglas, TV NOE, KORENE - 1. slovenský časopis v ČR, Rádio JankoHraško.sk a Rádio Slovakia International.

 

Jaromír Slušný

 

06. 08. OS v ČR – zasadanie Výkonnej rady

12. 08. OS v ČR – odovzdanie materiálov do 8. čísla Slovenských dotykov

15 .- 18. 08 ROS Ostrava – návšteva festivalu  Folklór bez hranic. 

26. 08. ROS Kopřivnice – návšteva a účasť na 20. ročníku Športových hier telesne

postihnutých

31. 08. – 04. 09. ROS Karlovy Vary - individuálna účasť akcií Karlovarského folklórneho

festivalu.

 

                                                  S E P T E M B E R 

 

 

01. 09. ROS Třinec - turnaj v bowlingu

02. 09. ROS Karlovy Vary - Slovenská veselica, spojená s tanečnou zábavou

03. 09. ROS Stříbro - usporiadateľská služba, Motokros AMK na Teréne sv. Petra

03. 09. Brno FS Púčik – vystúpenie na folklórnej slávnosti Dni chleba

 

                                               Dva festivaly             

 

V sobotu 3. septembra 2022 sa v areáli Vodného mlyna v Slupi uskutočnil ďalší ročník Slávností chleba. Návštevníci, ktorých nakoniec prišlo päť až šesťtisíc, sa opäť tešili na čerstvo upečený chlieb, výstavu poľnohospodárskej techniky, remeselný jarmok a spolu s tým aj na vystúpenia folklórnych súborov, medzi ktorými nechýbal ani ten náš. Celej akcii prialo aj počasie. Nepršalo, svietilo slniečko a teplota sa ťahala až ku 24°C. 

Návštevníkov to tradične tiahlo k vodnému mlynu, ktorý si smeli veľmi podrobne prezrieť, ale práve tu - pri mlyne, mohli v priebehu celého dňa sledovať experimentálne pečenie chleba vo vojenskej poľnej pekárni. A pieklo sa znamenite! Počas celého tohto dňa sa upieklo okolo 4.000 kusov chleba, pričom jedna várka predstavovala 70 pecňov. Zachádzalo sa s nimi rôzne. Jedni ho hneď na mieste začali konzumovať, väčšina si ho brala domov. A nielen chleba. V areály prebiehali ochutnávky aj iných druhov pečiva, alebo ďalších produktov pekárenskej výroby. Čakali na nich aj stánky s výrobkami tradičných remesiel, občerstvením a burčiakom.

Sprievodnou akciou boli jazdy historických autobusov, pochádzajúcich zo zbierok Technického múzea v Brne, ktoré návštevníkov Slávností chleba vozili zadarmo až do Slupi.

Len čo skončila jedna akcia, už tu bola iná – Babylonfest. Je to každoročná prehliadka kultúry národnostných a etnických menšín, žijúcich na území Brna. Na jeho príprave výrazne participuje aj náš Folklórny súbor Púčik. V tomto roku jeho aktivity začali 9. septembra a skončili 17. septembra, kedy celý festival vrcholil Dňom národnostných menšín Juhomoravského kraja. V rámci neho sa 15. septembra v Múzeu rómskej kultúry uskutočnil Hudobno-literárny (pod) večer. Akciu moderovala Alica Sigmund Heráková a vystúpili na nej tri osobnosti – za rómsku menšinu hudobník, skladateľ a spisovateľ Gejza Horváth, za maďarskú podnikateľ a spisovateľ Tibor Szomolai a za slovenskú spisovateľ a bývalý predseda OS v ČR Jaromír Slušný. Všetci najprv predstavili svoju tvorbu, aby v besede odpovedali na otázky divákov, ktorí celú akciu živo sledovali. Pobesedovali sme aj s členkami Obce Slovákov z Brna.

Teraz napriamime všetko naše úsilie na oslavy 30. výročia vzniku FS Púčik.

 

                                                                                   Vlastimil Fabišik

                                                                                    

03. 09. ROS Karviná – folklórny festival a Deň národnosti – Prelínanie kultúr 

 

Prelínanie kultúr

Manifestáciou súdržnosti by sa dal nazvať festival národnostných menšín v Karvinej, ktorý mal v tomto roku už  XVII. pokračovanie. Konal sa tradične na Masarykovom námestí 3. septembra 2022. Od rána vládol na námestí čulý ruch. Pripravené stánky pre jednotlivé národnosti sa začali zaplňovať rozličným sortimentom gastronomických krajových dobrôt. V slovenskom stánku dominovali výrobky syrov v rôznych úpravách, výborné pagáčiky  a koláče. Ani v tomto roku nechýbal rezbár Stanislav Agner s umeleckými výtvormi z dreva a stánok zdobili aj slovenské výšivky. Maskotom stánku bol syrový Jánošík s valaškou. Okolo 12. hodiny pracovný ruch vystriedalo folklórne umenie rôznych národností, ktoré mali možnosť prezentovať zúčastnené súbory. O 14. hodine bolo slávnostné otvorenie na tribúne. Primátor mesta Karviná Jan Wolf privítal prítomných a poprial krásny kultúrny zážitok. Podtrhol význam konania takýchto podujatí. V rovnakom duchu sa prihovárali ďalší hostia, predsedovia národnostných spolkov. Za OS v ČR Andrej Dan Bárdoš, za OS v Karvinej Vilma Krňávková. Poďakovali mestu za podporu národnostných menšín, za vytváranie zázemia a dobrých podmienok pre činnosť. Radosť bola sledovať pestrosť krojov a ľudové umenie v podaní súborov. K dobrej nálade veľkou mierou prispelo krásne letné počasie a pohostinnosť pri stánkoch. Vďaka organizátorom – MěDK, Magistrátu a Výboru pre národnostné menšiny. Vďaka patrí tiež súborom a účastníkom, ktorí sa rozhodli takto zmysluplne stráviť víkendový deň.

                                                                                                 Vilma Krňávková

03. 09. ROS Kopřivnice - návšteva múzea nákladných áut

                                               Živo je u nás

Ani sme sa poriadne nevrátili z XXIII. ročníku MFSF Jánošíkov dukát, odkiaľ sme si odniesli množstvo dojmov a už sa podaktorí 15. augusta vybrali do Ostravy, aby navštívili ďalší sviatok ľudovej piesne a tanca – festival Folklór bez hraníc. Okrem iných tu vystúpili aj tanečníci a speváci Folklórneho klubu Fogáš. Jej členovia sú z Obce Slovákov v Ostrave! Kto nemohol ísť osobne, má možnosť vzhliadnuť záznam na YouTube alebo Facebooku. Krásne kroje, spev, tanec. Súbor pracuje pod vedením I. Capuliča a jeho výsledky sú obdivuhodné.  Záver programu bol dokonca na Sliezsko-ostravskom hrade.

V piatok 26. augusta sa uskutočnil už 20. ročník Športových hier telesne postihnutých v areáli CSS Hrabyně. Podívať sa na ich výkony šli aj niektorí členovia Obce Slovákov. Boli tam súťaže, občerstvenie, kultúrny program a na záver aj ohňostroj.

Ale ani september za augustom nezaostal! V sobotu 3. septembra sme zavítali do nového technického múzea nákladných áut v Kopřivnici. Bol Deň otvorených dverí, vstupné sa nevyberalo. Podmienkou bolo len vyplnenie dotazníku za každého nášho člena, ale vyplatilo sa to. Veď od 9 hod. do 17 hod. bol vstup každú hodinu, ale mohlo sa na všetko ísť podívať len 180 ľudí! Vo veľkej hale sa to ale stratilo, bolo čo pozerať a 45 minút, ktoré sme mali k dispozícii, stačilo na to, aby sme všetko nielen dôkladne prezreli, ale aj dlhšie zastavili u niektorých exemplárov. Tí, čo kedysi robili v Tatre, si to užili asi i viac. Počasie bolo príjemné, kapela z Olomouca Ema White vyhrávala, stánky s občerstvením nechýbali, deti získavali pečiatky za úlohy a potom ceny, maľovanie na tvár a pod. Mohli sme obzrieť krásavicu Slovenskú strelu, aj si ju pohladiť. Celej akcie sa zúčastnila polovica našich členov. Užili sme si to, ale návštevou to neskončilo. Posedeli sme ešte, vymieňali dojmy nielen z múzea, ale aj z posledných dní.

V ten istý deň sme si zaskočili aj do Karvinej na festival národností Prelínanie kultúr a nemalo to chybu. Našu Obec zastupovala členka výboru M. Šulová. Zažila celý priebeh osláv, všetky súbory, nádherné kroje a netradičné oblečenie, krásne tance, hudbu! Za Obec Slovákov v ČR bol aj predseda A. D. Bárdoš a za Obec Slovákov v Karvinej úžasná a neprekonateľná Vilma Krňávková.  Hneď v pondelok 5. septembra zasadol náš výbor, aby zhodnotil akcie celého letného obdobia, ale dívali sme sa aj dopredu. Chystáme októbrový turnaj v bowlingu, ale aj besedu a už zaisťujeme miestnosť a hudbu na Vianoce. Dúfame, že nám všetko klapne. V utorok 6. septembra sme sa zišli v Klube seniorov, v rámci Aktívneho seniora mesta Kopřivnice na besede na téma - Ako nezostať v tichu. Pretože sme všetci už staršia generácia, radi sme si vypočuli rady a námety ako zvládať sluchové problémy.

Zaskočili sme ale aj do „zahraničia“. Od 8. do 11. septembra sa v Banskej Bystrici konal Radvanský jarmok a niektorí naši členovia s rodinkami sa na to šli podávať. Tento rok bol v znamení hrebenárstva. Mestom znela hudba, spev, stánky plné slovenských špecialít. Zruční remeselníci predvádzali svoje umenie, výrobky a pod. Atmosféra bola perfektná, stretli sa tu ľudia, čo sa chceli stretnúť, pobaviť a pokochať. Naši zasa nasať zvuk samotnej slovenčiny. Veď nie darmo je motto Slovenských národných slávností všade na svete: „Stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili". Ale u nás doma bolo veselo. V nedeľu 11. septembra sa v Katolíckom dome uskutočnil rodinný festival. Klauni, hry, maľovanie na tvár, workshopy. K tomu hrala kopřivnická kapela „Líbací robot". Prišli sme si na svoje aj my s vnúčatami. Vo štvrtok 15. septembra začala najdôležitejšia akcia tohtoročnej Kopřivnice - slávnostné ocenenie športových osobností s kultúrnym programom. Celá táto akcia zapadla do rámca osláv 100 výročia narodenia manželov Zátopkových. Kopřivnice sú rodným mestom Emila Zátopka - našej športovej legendy! V piatok 16. septembra oslavy pokračovali. Bol to deň odhalenia sochy E. Zátopka v centre mesta. Sme na neho hrdí! Prítomný bol aj sám autor sochy, akademický sochár Jaroslav Brož. A to nás ešte čakajú aj ďalšie akcie.

 

                                                                       Anna Janíková

 

05. 07. ROS Kladno - Dni mesta Kladna

06. 09. ROS Kladno - utorkové posedenia pri harmonike – 6., 13., 20., a 27.

06. 09. ROS Kopřivnice – účasť na akcii Aktívny senior

07. 09. ROS Plzeň - Posedenie v hoteli Ural

08. 09. ZS Praha – návšteva vernisáže fotografií Jana Sudka

 

                                               Návšteva galérie

 

Vo štvrtok 8. septembra sa v budove Najvyššieho purkrabstva Pražského hradu, kde našlo svoj priestor Pražské múzeum fotografie, uskutočnila zaujímavá výstava pod názvom Jan Saudek – výbor z diela. Netreba vôbec pripomínať, že hostí bolo mnoho a trochu sa na tomto menšom priestore i tiesnili. Ale nevadilo to! Všetci sa tešili na Jana Saudka, ktorý dokáže elektrizovať mnohých ľudí. Celú akciu otvoril svojim vystúpením náš Hrebendovec a galerista Miro Smolák. Situáciu mu uľahčila skutočnosť, že život a dielo Jana Saudka  mnohí poznajú a nie je teda nutné o ňom siahodlho hovoriť. Napriek tomu jeho príhovor bol milý a srdečný, čo ocenil aj prítomný Jan Saudek. Je vidno, že mu Saudkovo dielo leží pri srdci a bez problému sa v ňom dokáže orientovať. Svojim dielom prispel i samotný Jan Saudek, ktorý hovoril voľne, plynulo a svoj neformálny prejav doplnil aj niekoľkými vtipmi.

Ale nielen jeho dielo zaujalo návštevníkov. Pretože tu ide o Múzeum fotografie, vitríny pri stenách sálu boli plné historických fotoaparátov, ich príslušenstva, ale aj starých fotografií.

Kto tam ešte nebol, môže využiť voľný čas a podívať sa na túto príjemnú výstavu.

 

                                                                       Jaromír Slušný

 

08. – 11. 09. ROS Kopřivnice – výlet na Radvanský jarmok (Slovensko)

10. 09. ROS Stříbro - Deň detí - Lúčime sa s letom a prázdninami.

11. 09. ROS Kopřivnice – účasť na rodinnom festivale Klauni

13. 09. ROS Karviná - klubová akcia Zážitky z dovoleniek

 

 

Septembrové perličky

 

Počas aktívneho pôsobenia v škole som od žiakov často počúvala povzdychnutie: ,,Prečo tie prázdniny tak rýchlo utečú.“ Aj nám dospelým sa letné mesiace, čas dovoleniek, cestovania a poznávania míňajú akosi rýchlejšie. V septembri sme sa ako školáci vrátili do pomyselných lavíc v klubovni OS v Karvinej. V utorok 13. septembra to bola klasická jedna trieda – 24 členov. A aby to čo najviac pripomínalo školu, nechýbalo skúšanie v podobe súťaže o Slovensku. S touto úlohou sa každý zoznámil pri obdržaní Plánu činnosti klubovne na rok 2022. Úlohou súťažiacich bolo poznávať slovenské mestá z fotografických záberov a nejako ich okomentovať. Vyskytovali sa na nich oblasti, ktoré sme navštívili počas dvojdňových zájazdov na Slovensko. Obrázky si mohli prehliadnuť súťažiaci jednotlivo. Trojčlenná porota súťaž vyhodnotila . Na I. mieste sa umiestnila Mária Vančová, II. miesto patrilo Márii Brabcovej, Eve Kawulokovej, III. miesto získali Anna Vojtechová, Anna Czendlíková, Dagmar Olšarová. Po gratulácii a odovzdaní cien prišli na rad oslávenci a diskusia k naplánovaným aktivitám do konca kalendárneho roku.

A keď už je reč o škole, v septembri prebehla ešte jedna udalosť, týkajúca sa nás Slovákov. Dostali sme pozvánku na deň otvorených dverí do SŠ, ZŠ a MŠ Karviná Komenského. Budova školy oslávila svoju storočnicu. Zaujímavosťou je, že bola vybudovaná v roku 1922 a stavba trvala iba pol roka. Sídlili v nej rôzne druhy škôl. Jednou z nich bola v rokoch 1969 – 1983 naša slovenská - jediná v Českej republike. Celých štrnásť rokov som na nej vyučovala. V roku 1983 sa obe slovenské školy spojili. ZŠ Čajkovského trvala do roku 2000. Boli to najkrajšie roky v mojej učiteľskej praxi a najkrajšie pre OS v Karvinej. Bolo nás veľa mladých Slovákov pospolu a slovenčinu bolo v mste počuť všade. 

Pri vstupe do budovy nás privítali krojované pani učiteľky a po skupinkách nás previedli interiérom. Bolo sa na čo dívať. Z múzea vypožičané lavice, pomôcky, staré učebnice a moderné vybavenie v súčasnosti. Nakoľko sa škola venuje žiakom so špecifickými poruchami, nechýbajú jednotlivé boxy s PC, odpočinkové zázemie - ležadlá, vankúše, účelové hračky. V rozhovore s paniami učiteľkami sme sa toho dozvedeli veľa a so svojím pôsobením na škole sme sa podelili aj my. Interiér školy rozveseľujú steny vymaľované naružovo s bohatou výzdobou žiackych výtvorov. Pamätá sa to na všetko. Pri odchode nás na stole čakala veľká KRONIKA. Pri listovaní sme objavili stranu, na ktorej boli vyfotení žiaci s výkresmi a diplomami, v roku 2021 sa zapojili do výtvarnej súťaže s Batohom po Slovensku vyhlásenej OS v ČR. Veľmi nás to potešilo, ako si toho vážia a aj to, že duch slovenskosti sa z tejto budovy ešte nadobro nevytratil.

                                                                                     Vilma Krňávková

              

13. 09. ROS Ústí nad Labem, ROS Teplice – Barevný region – Farevný regióm

15. – 16. 09. ROS Kopřivnice - účasť na oslavách 100. výročia E. Zátopka

 

                                               Oslava storočnice

 

Nie je žiadnym tajomstvom, že moderné dejiny mesta Kopřivnice sú okrem iného spojené s menami dvoch legendárnych športovcov Emila a Dany Zátopkových, Po mnohomesačných prípravách oslavy 100 rokov, ktoré uplynuli od ich narodenia, vyvrcholili tromi akciami.

Prvá sa uskutočnila v Prahe v malebnom prostredí Píseckej brány v utorok 13. septembra 2022 a bola venovaná krstu knihy Dana Zátopková. Napísali ju dve ženy – Olga Strusková a Ivana Roháčová. Ako jeden z aktivistov celej akcie osláv tejto storočnice, som pri tom nemohol chýbať. Keď som dostal pozvánku na krst uvedenej knihy od jednej z autoriek - Ivy Roháčkovej, ani chvíľu som nezaváhal. Vzhľadom na to, že program začínal v utorok 13. septembra o 10,30 hod,. musel som vstávať už o štvrtej hodine ráno, aby som to všetko stihol.

Na krst dorazili aj známe osobnosti. Bol tu Dušan Moravčík, bývalý československý atlét, držiteľ striebornej medaily z majstrovstiev Európy 1971 na 3000 metrov prekážok, ktorý na tejto dištancii už päťdesiat rokov drží československý rekord. Ale i vynikajúca oštepárka Barbora Špotáková, ktorá sa nikdy netajila obdivom k legende: „Dana mala nabitý život. Sledovala súčasné dianie, bola plná elánu a ešte vo vysokom veku pomáhala mladým oštepárom. Som rada, že táto kniha vznikla. Každý, kto sa zaujíma o šport, by si ju mal prečítať,“ povedala držiteľka troch olympijských medailí. Daniným priamym zverencom bol Miroslav Guzdek, svojho času česká dvojka za Jánom Železným, ktorása tiež akcie zúčastnil.

Malú výstavku tvorili oštep, tretry, dresy, medaily, novinové články, fotografie. Program spestrili moravské ľudovky v podaní hudobníkov z Vacenovíc. Na krste zahral aj špičkový huslista Jaroslav Svěcený. „Kniha vznikala z rozprávania pamätníkov. Všetci boli milí a ochotní, líčili zaujímavé historky zo spoločných akcií. Vďaka nim sme získali unikátne fotografie,“ s nadšením oznamovala Ivana Roháčková. Mňa tešilo, že jedným z nich som bol aj ja, ale aj to, že na tejto akcii som sa stretol i s členmi ZS Praha. 

V piatok 16. septembra sa ďalšia akcia uskutočnila už v Kopřivnici, kde bola odhalená socha Emila Zátopka. Od zrodu myšlienky na vytvorenie sochy Emila Zátopka pre mesto Kopřivnici až k samotnému odhaleniu sochy uplynuli dva roky. Som rád, že som stál aj pri zrode tejto myšlienky, o ktorej prednedávnom informovali aj Dotyky. Som pyšný na to, že bývam v jeho rodnom meste. Emil Zátopek si právom zaslúži mať v Kopřivnici dielo, ktoré by upozorňovalo naň širokú verejnosť Tak sa zrodil vo mne nápad, že v centre mesta by mohla byť umiestnená socha Emila Zátopka. Inšpiráciou mi bola Zátopkova socha v olympijskom parku vo švajčiarskom Lausanne, ktorej autorom je akademický sochár Jaroslav Brož. Slávnostného odhalenia sochy sa okrem mňa zúčastnili aj členovia OS Kopřivnice.

Treťou akciou bol Beh rodným krajom Emila Zátopka, ktorý sa uskutočnil v sobotu 17. septembra 2022. Symbolicky prepája rodisko tohto bežca Kopřivnicu, s miestom jeho posledného odpočinku - Rožnov pod Radhoštěm. Závod sa koná pravidelne najbližšiu dobu narodenia, čo bolo 19. septembra 1922 a ja od začiatku vykonávam funkciu, športového riaditeľa tohto závodu. Atlétov tohtoročný závod viedol z Kopřivnice v Moravskosliezskom kraji cez Štramberk, Ženklavu, Veřovice a sedlo nad prameňom Jičínky do Rožnova pod Radhoštěm v Zlínskom kraji. Na veľkú radosť prizerajúcich sa o víťazstvo rozhodovalo do posledných metrov, kedy minuloročnému víťazovi Adamovi Szymanikovi utiekol víťazný Bielorus Roman Adamovich. Z bronzu sa tešil Ukrajinec Dmytro Didovodiuk.

Tromi akciami sme teda oslávili Zátopkovskú  storočnicu a myslím si, že mimoriadne vydarene.

                                                                       Juraj Harašta.

 

15. 09. ZS Praha – účasť na besede spisovateľov v programe Babylonfestu Hudobno –

literárny (pod) večer v Brne

17. 09. Brno FS Púčik - Deň národnostných menšín – Babylonfest

17. 09. ROS Sokolov - Vatra SNP

20. 09. ROS Ústí nad Labem - turistický pochod Opálenským údolím

20. 09. ZS Praha - prechádzka po starej Prahe

21. 09. ROS Karviná - zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

22. 09. Brno FS Púčik - Tanečný dom s Púčikom - tance u Kubry

24. – 25. 09. Brno FS Púčik - sústredenie FS Púčik k príprave 30. výročia vzniku FS Púčik

 

 

                                                  O K T Ó B E R 

 

01.  10. ROS Ostrava – organizácia a zaistenie 4. ročníka Dňa vzájomnosti

 

DEN VZÁJEMNOSTI – Zdař Bůh

 

V sobotu 1. októbra 2022 sa Regionálnej obci Slovákov v Ostrave a Folklórnemu klubu Fogáš po roku opäť podarilo uskutočniť už štvrtý ročník akcie "Den vzájemnosti". Ako hlavnú tému sme zvolili „baníctvo“, ktoré na Ostravsku bolo v minulosti pre našich krajanov nielen chlebom, soľou, vodou, ale aj pýchou.

Program sa začal o 15 hodine spomienkovou besedou pod názvom „Vzpomínejme havíři“, o vzniku, existencii a zániku baníctva v Ostrave a vo Veľkom Krtíši, ktorú veľmi citlivo viedla dlhoročná redaktorka a moderátorka Slovenského rozhlasu a televízie (RTVS - Košice) Kristína Bertičová.

Vzácnymi hosťami programu boli manželia Trebuľovci, z Veľkého Krtíša, ktorí celý život zasvätili práci v miestnej bani Dolina. Vyrozprávali svoj zaujímavý príbeh, odohrávajúci sa na pozadí zakladania novej bane, kde ale zároveň zažili aj smutné chvíle pri jej uzavretí. S poslucháčmi sa podelili o svoje bohaté spoločné spomienky.

Ostravu v besede zastupoval Ladislav Vrchovský, český novinár, divadelný publicista a kritik, usporiadateľ mnohých kultúrnych podujatí. V rokoch 1969 až 1989 pracoval v baniach Ostravsk, umiestnený za trest čoby odporca augustovej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.                        

Svoj podiel na vydarenej besede mala i kapela divadla „Stará aréna“ z Ostravy, ktorá ju tematicky obohatila hudbou, piesňami a veršami z kabaretu Ladislava Vrchovského – „Černý třpyt Ostravy“.

Večernému galaprogramu s názvom „(Na)ZDAR BOH!“ vládlo vystúpenie tanečného divadla Folklórneho súboru Krtíšan, venované všetkým baníkom a krajanom. Veľký Krtíš spája s Ostravou podobná história – baníctvo a jeho zánik. A zatiaľ čo v Krtíši je to pomerne nedávna história, v Ostrave už mladá generácia žiaľ takmer ani nevie, čo znamená slovo „baník“.

Divákom predstavenie, ktoré predviedol vynikajúci súbor Krtíšan, v réžii Art. Cyrila Pariša a choreografa Filipa Takáča, vohnalo slzy do očí. Podarilo sa im veľmi citlivo, tancom, hudbou, spevom, niekoľkými fotografiami jasne, stručne a presne vystihnúť podstatu myšlienky: vzdať hold tisícom mužov a žien, ktorí niesli tento ťažký údel aj tu na Ostravsku. Bolo to o „týchto" ľuďoch a všetko bolo umocnení tým, že sa ako pamätníci osobne predstavenia zúčastnili - úžasné ...!

Záverečnou bodkou bolo večerné „Posedenie pri haluškách“ s vynikajúcou cimbalovou muzikou Fogáš, krajanmi,  organizátormi a účinkujúcimi.

Nezostáva než poďakovať organizátorom - Regionálnej obci Slovákov v Ostrave, Folklórnemu klubu Fogáš, partnerom - Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, štatutárnemu mestu Ostrava, Moravskoslieskému kraju, Obci Slovákov ČR, ďalej účinkujúcim - Folklórnemu súboru Krtíšan, Kristíne Bertičovej, manželom Trebuľovým, Ladislavovi Vrchovskému, divadlu Stará aréna z Ostravy, a návštevníkom akcie (cca 150 hostí).

Tešíme sa na stretnutie s krajanmi v roku 2023, na „Dne vzájemnosti“, kde budeme opäť hľadať svoje „korene“.

 

                                                                                   Zlatica Mojžíšková

 

01. 10. ROS Karviná – Deň otvorených dverí škola na Komenského ulici

01. 10. ROS Třinec - beseda s predstaviteľom kultúry

04. 10. ROS Kladno - utorkové posedenia pri harmonike – 4., 11., 18., a 25.

05. 10. ROS Plzeň - posedenie v hoteli Ural

06. 10. ROS Kopřivnice – posedenie u harmoniky v rámci akcie Aktívny senior

08. 10. ROS Karlovy Vary - turnaj v bowlingu

09. 10. OS v ČR – odovzdanie materiálov do 3. čísla Koreňov (Slovenské dotyky č. 9-10)

12. 10. ROS Ústí nad Labem – beseda k dejinám česko-slovenských vzťahov

14. 10. ROS Sokolov - turistická vychádzka

14. – 26. 10. Brno FS Púčik - sústredenie FS Púčik k príprave 30. výročia vzniku FS Púčik

15. 10. ROS Kopřivnice - turnaj v bowlingu

 

                                               Ako na to?

 

Nuž, snaha sa cení. Ak ku nej pripočítame elán, nadšenie, obetavosť, skvelý výbor a aktívne členstvo, každá akcia sa vydarí. A v Kopřivnici ich máme toľko, že o nich ani nestíhame informovať. Takže pár slov aspoň k tým našim najdôležitejším.

V sobotu 15. októbra sme sa zišli na bowlingu. Hralo sa na troch dráhach a bolo to super. Hodina utiekla ako voda, ale nám to nestačilo. Po skončení súťaže sme posedeli a podebatovali o ďalšej akcii v novembri, na ktorú sa tešíme. Vo štvrtok 27. októbra sme si pripomenuli  104. výročie vzniku samostatného Československa a to dokonca dvakrát  Doobeda - pri pamätnej tabuli M. R. Štefánika, kde sa zišli nielen predstavitelia mesta a miestneho klubu Masarykovho demokratického hnutia, ale aj vzácni hostia so Slovenska. Za Spoločnosť M. R. Štefánika prijala pozvanie jej podpredsedníčka M. Gallová a B. Neumair. Popoludní sme stáli pri pomníku T. G. Masaryka. Začalo sa vystúpením Speváckeho súboru. Kytice k pomníku položili: za mesto starosta A. Hanus, za Český svaz bojovníků za slobodu V. Langer, za Masarykovo demokratické hnutie J. Šula a za Obec Slovákov A. Janíková. Po prejave J. Šulu sme si zaspievali československú hymnu.

November patrí už tradične besedám. V stredu 9. novembra sme mali stretávku v Lašskom múzeu, kde je otvorená nová expozícia, zasvätená výročiu 100-ho narodenia manželov Zátopkových. Privítal nás a expozíciou previedol riaditeľ múzea P. Dvořák. Bolo čo vidieť, aj počuť. Oboch športovcov sme obdivovali pre ich zapálenosť a fantastické športové výkony. Potom nám premietli film, ktorý nám priblížil ich rodinné prostredie. Páčilo sa nám to! Odtiaľ sme prešli do Klubu seniorov, kde sme pri harmonike a ozembuchu prebrali nielen návštevu múzea, ale ďalšie chystané akcie. Videli sme sa aj v Deň vojnových veteránov 11. novembra. Uctili sme ich tichou spomienkou pri pomníku padlých pri bývalej ZŠ Námestie. Zúčastnili sa zástupcovia mesta, na čele so starostom A. Hanusom, ktorý privítal účastníkov stretnutia, pohovoril na danú tému a položil kyticu kvetov k pomníku. Nechýbali však ani členovia Obce Slovákov. Na záver sme zaspievali českú hymnu. Vo štvrtok 24. novembra sa opäť stretli a to na Jesennom seniorskom odpoludní v Kultúrnom dome. Naši členovia ho radi navštevujú,  pretože ich tam láka možnosť si zatancovať, dobre sa pobaviť a užiť si kvalitný kultúrny program. Do tanca hrala skupina Duo Angeles. Vystúpili členky TJ Sokol, finalisti Koprstaru, tanečná skupina Relax a tanečný súbor Javorník. V zábave budeme pokračovať na predvianočnom večierku v decembri

V piatok 9. decembra nastal tento veľký deň. Zišli sme sa v našej známej reštaurácii. Náš stály hudobník dorazil skôr, tešil sa na nás a mi na neho. Milka vyzdobila stoly a napiekla perníčky, Lidka úžasné škvarkové pagáčiky, Olinka malé rožteky a neúnavná Zdenka rolády - pečené aj nepečené. Po vybraní členských príspevkov sme si pripili na zdravie a rozdali naše tohtoročné PF (plstené hviezdičky rôznej farby). Predsedníčka predniesla príhovor ku Vianociam a zrekapitulovala činnosť spolku za tento rok. Po chutnej večeri sa vyhlásila dámska volenka a potom sme si užili tombolu. Čas letel rýchlo a okolo 23 hodiny sme sa rozišli unavení, ale spokojní. Atmosféra bola výborná a tak sa tešíme na ďalšiu stretávku. Stala sa skutočnosťou už 19. decembra, keď sa v Klube seniorov stretli vedúci jednotlivých spolkov z Kopřivnice. Riešil sa prevádzkový poriadok platný od 1. januára 2023.  

 

                                                                                   Anna Janíková 

 

20. 10. ROS Karviná - klubová akcia beseda so spisovateľkou Ivanou Roháčkovou

 

            Literárne odpoludnie s autorkou Ivanou Roháčkovou

 

Oslavy 100. výročia narodenia manželov Zátopkových boli to jedným z momentov, ktoré podnietili Obec Slovákov v Karvinej zorganizovať besedu ku knihe Dana Zátopková. Vďaka veľmi dobrej spolupráci s Regionálnou knižnicou v Karvinej sa 20. októbra o 16. hod beseda uskutočnila v literárnej kaviarni. Obsadené miesta svedčili o veľkom záujme prítomných. Veď Dana Zátopková sa narodila v Karvinej – Fryštáte a  podaktorí o tom ani nevedeli. Dana Ingrová-Zátopková i s rodičmi bývala vo fryštátskom zámku.

Hlavná protagonistka celého odpoludnia bola fotografistka, publicistka a historička Ivana Roháčková. Časť života spojila s vrcholovým športom v ASC Dukla. Vyštudovala strednú zdravotnú školu a Fakulfu Telesnej výchovy a športu na UK v Prahe. Autorsky spolupracovala na olympijských  kronikách, podieľala sa na tvorbe desiatich nástenných kalendárov s fotografiami športovcov. Ostatný kalendár na rok 2021 venovala práve Dane Zátopkovej. Beseda mala u poslucháčov úspech. Hovorné slovo počas besedy bolo pretkávané hudobnými vstupmi nášho člena Františka Ladňáka. Nakoľko sa beseda konala v mesiaci českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti, prezentoval na klavíri slovenské skladby. Ich melódie doplňoval vlastnými rýmovačkami vo vzťahu k atletickým legendám Zátopkovým.  Beseda mala 90 minútový časový limit kvôli návratu pani spisovateľky ešte v ten deň do Prahy. Po skončení ju obkolesili diskutujúci a každý z nich chcel niečím prispieť zo získania vlastných poznatkov o Dane Zátopkovej.  Do venovanej knihy napísala:  ,,Děkuji za úžasnou besedu.“  Rovnako sa vyjadrovali prítomní. Od nás patrí poďakovanie Ivane Roháčkovej, Radimovi Kravčíkovi, ktorí s nami o knižke diskutovali, RKK, štatutárnemu mestu Karviná za finančnú podporu podujatia a tiež všetkým zúčastneným. Niektorí z nich si hneď knižku objednali.        

 

                                                                                                   Vilma Krňávková

 

24. 10. ZS Praha – účasť na besede Martin Kvetko 110.

25. 10. ZS Praha – účasť na besede: Čo nové v historiografii moderných slovenských dejín?

26. 10. ROS Ústí nad Labem, ROS Teplice - Deň vzájomnosti v Trmiciach: Česko-    

slovenské popoludnie

 

                                                  104. výročie vzniku ČSR

 

Tohto roku si pripomíname 104. výročie vzniku československého štátu 28. októbra 1918 a naša organizácia  už po siedmy raz venuje tomuto významnému výročiu spomienkové odpoludnie. V stredu 26. októbra 2022 sme sa stretli Česi i Slováci na zámku v Trmiciach, aby sme si toto významné výročie pripomenuli. Hosťami tohto podujatia boli: starostka mesta Trmice Mgr. Jana Oubrechtová, predsedníčka Výboru pre národnostné menšiny pri KÚ v Ústí nad Labem Karolina Žákovská a podpredsedníčka ROS Teplice Olga Červená. Po úvodných prejavoch sme privítali spevácky súbor z Tisé. Zaspievali nám krásne slovenské a české ľudové piesne, často sa k súboru spevom a potleskom pridalo i obecenstvo.

Po vystúpení súboru sme prítomných pozvali na výstavu obrazových publikácií  o Slovensku a ručných prác. Celé odpoludnie bolo ukončené pohostením.

 

Janka Nedvídková

 

27. 10. ROS Kopřivnice – kladenie kvetín pri pamätnej tabuli  M. R. Štefánika a sochy T. G.

Masaryka

28. 10. ZS Praha - kladenie kvetín k soche M. R. Štefánika

28. 10. ROS Karviná - Mesiac českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti 

28. 10. ROS Karviná – kladenie kvetín k soche T. G. Masaryka

 

 

                                                  N O V E M B E R 

 

01. 11. ROS Kladno - utorkové posedenia pri harmonike – 1., 8., 15., 22. a 29.

02. 11. ROS Plzeň - posedenie v hoteli Ural

04. – 06. 10. Brno FS Púčik -  sústredenie FS Púčik k príprave 30. výročia vzniku FS Púčik

05. 11. ROS Karviná - pochod okolo Karvinej

08. 11. ROS Karviná - klubová akcia – posedenie

09. 11. ROS Kopřivnice – návšteva výstavy ku 100. výročiu narodenia Zátopkových

10. 11. ROS Sokolov  - turnaj v bowlingu

 

                                               Na konci roku

 

My, Sokolováci, akoby sme na konci každého roku skôr viac naberali dych, ako predvianočne oddychovali. Sviatky nás nerozdeľujú len do malých skupín, sústredených okolo vlastných rodín, ale dávajú dohromady i našu veľkú spolkovú rodinu. A tak sme už vo štvrtok  10. novembra 2022 zorganizovali malé športové popoludnie a to náš tradičný turnaj v bowlingu. Celkom sa popoludňajšieho zápasu zúčastnilo 28 divákov a 20 hráčov, z toho 11 žien a 9 mužov. Súťažilo sa pekné ceny, našich borcov podporovala veľká skupina ich fanúšikov a ostatných divákov. Prvú cenu medzi všetkými súťažiacimi vyhrala pani Šmídová s pekným počtom 109 bodov.

V decembri sme si pripomenuli vianočnú atmosféru tancom a spevom pri živej hudbe, nechýbalo ani občerstvenie. Na posedenie prišli aj starší členovia, pre ktorých je takáto akcia vždy príjemným rozptýlením v ich jednotvárnych dňoch. Veď bolo aj s kým sa družiť. Celej tejto krásnej akcie sa zúčastnilo 85 členov OS Sokolov a boli pozvaní aj kolegovia z OS Karlovy Vary.

Posedenie sa všetkým zúčastneným veľmi páčilo a už dnes sa tešia na ďalšie akcie organizované našou organizáciou.

Za celú OS Sokolov prajeme našim priateľkám a priateľom zo všetkých regionálnych Obcí Slovákom, členom ich rodín a čitateľom Koreňov veľa zdravia, spokojnosti a úspechov v novom roku 2023.

 

Stanislava Šmídová

 

 

11. 11. ROS Kopřivnice – kladenie kvetín pri pamätníku padlým

11. – 13. 11. Brno FS Púčik - sústredenie FS Púčik k príprave 30. výročia vzniku FS Púčik

19. 11. Brno FS Púčik - slávnostný  koncert ku 30. výročiu vzniku FS Púčik.

24. 11. ROS Kopřivnice – návšteva Jesenného seniorského popoludnia

05. 07. OS v ČR – odovzdanie materiálov do 11. čísla Slovenských dotykov

29. 11. OS v ČR – Spomienka na Janku Halukovú

30. 11. Brno FS Púčik - Tanečný dom s Púčikom. Tance zo Spiša.

 

 

                                                  D E C E M B E R 

 

01. 12. ROS Kopřivnice - zasadanie Komisie pre medzinárodné vzťahy

02. 12. ROS Sokolov - turnaj v bowlingu

03. 12. Brno FS Púčik  - vystúpenie FS Púčik na spoločnom vianočnom programe

s FS Šarvanci v Prahe

06. 12. OS v ČR – zasadanie Výkonnej rady

06. 12. ROS Stříbro - Predvianočné posedenie  - Mikulášska besiedka

07. 12. OS v ČR - odovzdanie brožúry 30. rokov OS v ČR do tlače

07. 12. ROS Plzeň – Predvianočné posedenie

07. 12. ROS Ústí nad Labem, ROS Teplice – Predvianočné posedenie

08. 12. ROS Kladno - utorkové posedenia pri harmonike – 8., 13. a 20.

09. 12. ROS Kopřivnice - Predvianočné posedenie

10. 12. ROS Karlovy Vary - Predvianočné posedenie¨

 

Vianoce a iné oslavy

 

Predvianočné posedenie našej Obce sa uskutočnilo na prahu zimy, ktorá onedlho pokryla celé Česko bielym kobercom. V sobotu 10. decembra to však boli len prvé poprašky. Ale čo viac si priať, keď organizujete Predvianočné posedenie? Pocukrované počasie nám vianočnú náladu viac ako pripomenulo. Vzhľadom na skoré stmievanie, ktoré je v tomto mesiaci z celého roka najrýchlejšie, sme sa v reštaurácii U kaštanů v Karlovych Varoch-Rosnici stretli už poobede. Potešila nás nielen hojná účasť, prítomnosť našich priateľov z ROS Sokolov, ale aj návšteva z Prahy, pretože sa medzi nás osobne zavítal predseda Obce Slovákov v ČR Andrej Dan Bárdoš.

Samotný program začal o 14,00 hod. príhovorom a kultúrnym programom, ktorý zaistili tanečnice. Ale nešlo nám len o to. Pripomenuli sme si aj životné jubileá našich členov. Zvláštnym bodom sa stala oslava 80. narodením Štefana Vargu, jedného zo zakladateľov našej Obce a jej dlhoročného predsedu. Aby mohol ukázať, že je stále v plnej sile, dievčatá ho schytili do tanca a ich dobre vyzvŕtal. Tlieskala im k tomu celá sála, veď sa nás zase zišlo okolo 70 ľudí.

Potom už bola voľná zábava. Podával sa guláš, o muziku sa staral majiteľ reštaurácie František Hořínek. Spievalo sa a tancovalo.  Končili sme až po desiatej, keď už bol skutočne najvyšší čas vrátiť sa domov.

 

                                                                                               Helena Pačesová

 

13. 12. ROS Třinec – Predvianočné posedenie

13. 12. ROS Karviná - klubová akcia - ľudové zvyky, tradície, koledy, darčeky.

15. 12. ROS Karviná - Slovenské tradície Vianoc

 

Slovenské tradície Vianoc v Karvinej

 

 

Tradície odpradávna vytvárajú ľudia. Viažu sa k rôznym udalostiam, výročiam, ktoré sa pravidelne opakujú. Týka sa to aj zvykov vianočných a novoročných. Slovenské obyčaje a zvyky sú veľmi pestré a mnohí z nás, zahraničných Slovákov, ich dodnes uchovávame a pestujeme vo svojich rodinách. Takouto veľkou rodinou je i naša karvinská Obec Slovákov, ktorá každý rok usporadúva vianočné stretnutia a to nielen pre svojich členov, ale aj karvinskú verejnosť. Vo štvrtok 15. decembra prijalo naše pozvanie 140 návštevníkov. Tak ako po iné roky pozvali sme do Karvinej slovenský folklórny súbor, ktorý prezentoval naše vianočné tradície v rodnom jazyku. Pozvanie prijal DFS Makovníček z Makova. Pripravil si pre nás 80 minútovú prezentáciu vianočných zvykov, scénických vystúpení, kolied z kysuckého kraja. Bola radosť sledovať 40 účinkujúcich detí ZŠ a MŠ, s akým oduševnením nám odovzdávajú posolstvo blížiacich sa Vianoc. Po kultúrnom programe sa podávala vianočná kapustnica a ochutnávali cukrovinky od našich členiek. Záverom sme si vzájomne s prípitkom popriali krásne Vianoce a šťastné vykročenie do Nového roku 2023.

Spolu so žiakmi nás pozdravila riaditeľka školy Elena Rusňáková, vedúca súboru Janka Petrovičová, Anna Mrkvová a referentka kultúry Helena Pajerová. Zo zastupiteľstva mesta sme privítali Ivetu Hudzietzovú a tiež exprimátora Antonína Petráša. Vážime si prítomnosti TV Polár počas celého stretnutia. Program sa prostredníctvom televíznych obrazoviek prenesie do domovov aj k tým, ktorí sa nemohli na stretnutí zúčastniť. Obec Slovákov v Karvinej želá všetkým, aby posolstvo Vianoc sa stalo prameňom nádeje, radosti  a pokoja a vydržalo s nami celý nasledujúci rok 2023

Vďaka patrí štatutárnemu mestu Karviná za podporu tohoto projektu. Záštitu nad podujatím  prevzal predseda OS v ČR Andrej Dan Bárdoš.

                                                                                                          Vilma Krňávková

 

19. 12. ROS Kopřivnice – stretnutie vedúcich národnostných spolkov

21. 12. OS v ČR – beseda k 30. výročiu vzniku OS v ČR

 

                                              Naše 30. narodeniny

 

Je to pravda. Od vzniku Obce Slovákov v ČR ubehlo už dlhých 30. rokov. Veľa sa za ten čas zmenilo, i my. Sme starší, iní by povedali: vyzretejší, ale my sa uspokojíme s konštatovaním, že sme starší. Podobne je na tom mnoho našich členov, pretože je pravda, že nielen kapely starnú, ale aj ich publikum. Na tejto ceste sme sa rozchádzali s tými, s ktorými sa už stretnúť nikdy nechceme, ale i s tými, ktorí o ďalšie stretnutie stáli, takže opäť kráčame po spoločnej ceste. Kiež by to šlo i s tými, čo kráčajú rovnakým smerom, ale sú pevne presvedčení, že na to potrebujú výlučnú vlastnú cestu a boja sa ju k tej našej čo i len o kúsok priblížiť.

Súčasne mnohí prišli za nami a stali sa nositeľmi našich úspechov. Nebudem ich vymenovávať. Poviem len jedno: vždy nás bolo počuť, vždy nás bolo vidieť. Stali sme sa najväčšou a najaktívnejšou organizáciou slovenskej menšiny v Česku. A existujeme ešte stále i po tých tridsiatich rokoch. To nás presvedčuje, že to bola správna cesta. Málo sa však vie, že na jej začiatku stála skupinka ľudí, na pleciach ktorých my dnes stojíme. Všetko to zachytáva malá publikácia 30. rokov OS v ČR, ktorá vyšla koncom roka 2022.

Ale neuspokojili sme sa len s ňou. V utorok 20. decembra sa v slovenskom dome uskutočnila beseda zakladajúcich členov OS v ČR – Vlada Skalského, Štefana Kubusa, Nadi Vokušovej a Mariána Antola, ktorý sa ku nám pripojil aspoň telefonicky. Pre Rasťa Šalinga to bolo s Popradu až príliš ďaleko. K nim sa pripojila skupina tých, ktorí vzápätí základy ich práce ďalej rozvíjali - Jozef Gáfrik, Emil Ivančák a moja maličkosť. Škoda, že zlý zdravotný stav a nepriaznivé meteorologické podmienky (námraza na cestách) zamedzili, aby sa k nám pripojil i Peter Lipták a Kladňania. Prísť sľúbil i Ján Senčák, ale pracovné povinnosti mu v tom zamedzili. Súčasnosť zastupoval predseda Obce Andrej Dan Bárdoš. Všetci prítomní spomínali na rôzne okolnosti a príčiny založenia Obce i na jej prvé ešte detské kroky, ktoré sa ale onedlho zmenili v riadne. Hovorilo sa i o predchodcovi Koreňov Džavote. To už miestnosť začali zapĺňať návštevníci Predvianočného stretnutia.

Napriek tomu predseda Obce odovzdal prítomným Pamätné listy, venované tomuto výročiu.

 

                                                                       Jaromír Slušný

 

21. 12. ZS Praha - Predvianočné posedenie

 

                                               Predvianočné stretnutie

 

Keď sa nám pred pár rokmi podarilo spolu so Slovensko-českým klubom a Slovenským domom zorganizovať naše prvé spoločné predvianočné posedenie, dúfali sme, že nám to vydrží. V každom prípade môžeme povedať, že vydržalo. Prežili sme i najhoršiu dobu covidovú a posedenie zorganizovali, dodržujúc prísne karanténne opatrenia, i v týchto podmienkach.

Aj v tomto roku sme sa znova stretli. Aj napriek tomu, že okolnosti neboli najpriaznivejšie. Prahu a jej okolie v noci spútala poľadovica, ktorá medzi nás nepustila viacerých skalných tejto akcie, nielen z okrajových častí Prahy, ale aj jej okolia. Rovnaké to bolo s vlnou chrípok, ktorá zasiahla celé územie ČR. Trochu do veci zasiahli aj organizačné problémy – deň pred posedením bola v Slovenskom dome jedna veľká akcia (Peter Šterlinger: Ave mia Sophia) a nedeľu ďalšia – slávnostné vyhlasovanie výsledkov literárnej súťaže Jána Kollára. Obe boli hojne navštívené, takže nie každému sa v zlom počasí v utorok 20. decembra do centra Prahy opäť chcelo.

Napriek tomu si ku stolom a bohatému švédskemu stolu sadalo okolo 40 ľudí. Píšeme okolo, pretože jedni prichádzali a druhí odchádzali. Okrem squadry, ktorá sa zúčastnila besedy k 30. výročiu vzniku Obce medzi nás zavítali  manželia Rychlíkovci, Štefan Medzihorský, sexuológ Petr Weiss, Mikuláš Bielik, Vladislav Haffner, otec a syn Randuškovci, Viliam Paulíny, Jan Šolta a kopa ľudí, ktorých som videl prvý krát v živote, čo vždy poteší. Veľká skupina prišla aj s Jožom Gáfrikom. Podávala sa kapustnica, rezne so šalátom, k dispozícii boli obložené misy. Jozef Gáfrik zohnal darčeky od sponzorov – Plzenského Prazdroja a firmy Coca-cola, ktorým by sme sa chceli týmto poďakovať. Jožo dokonca všetky tieto dary obetavo nanosil do Slovenského domu. Ako je zvykom pri tejto akcii, domov sa väčšine ani nechcelo a zasiahol až grafikon mestskej dopravy v Prahe, ktorý účastníkov odoslal do ulíc.

 

                                                                                   Jaromír Slušný