Obec Slovákov v Českej republike
Časopis KORENE - Prvý slovenský časopis v ČR.

Vydavateľ - Obec Slovákov v Českej republike. Vychádza ako mesačník bez prerušenia od roku 1993. V roku 1993 vychádzal pod názvom Džavot. Časopis Korene je klasickým periodikom národnostnej menšiny, odrážajúcim jej problémy a informujúcim o záležitostiach, ktoré Slovákov v ČR zaujímajú. Rovnako ako vydavateľ vo svojej činnosti aj časopis vo svojom obsahu, dodržuje zásadu nadstraníckosti a pozitívneho vzťahu k domovine príslušníkov slovenskej menšiny v ČR - Slovensku. V jeho obsahu je maximálny priestor venovaný informáciám o aktivitách Slovákov v Českej republike a spolkov v ktorých sa združujú. Časopis reflektuje aj široko založené aktivity vydavateľa (OS v ČR), pravidelne informuje o živote Slovákov v iných (hlavne európskych) krajinách a v živom kontakte je s veľkým množstvom svojich čitateľov. Rastie počet predplatiteľov časopisu a so záujmom je prijímaný aj príslušníkmi majoritného národa.